Unlimited Travel Group
Unlimited Travel Group: Delårsrapport januari - juni 2016 (GlobeNewswire)

2016-08-26 08:00

 

April - juni 2016

 • Omsättningen uppgick till 152,7 mkr (112,9 mkr april - juni 2015)
   
 • Bruttomarginalen uppgick till 18,1 (17,0) procent
   
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 9,4 (0,2) mkr, med en marginal på 6,2 (0,2) procent
   
 • Nya verksamheter gav upphov till jämförelsestörande effekter på 0,2 mkr
   
 • Resultat per aktie uppgick till 1,52 (0,09) kr 
   

Januari - juni 2016

 • Omsättningen uppgick till 233,2 mkr (188,9 mkr januari - juni 2015)
   
 • Bruttomarginalen uppgick till 17,9 (17,1) procent
   
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 5,9 (-2,7) mkr, med en marginal på 2,5 (neg) procent
   
 • Nya verksamheter gav upphov till jämförelsestörande effekter på -1,5 mkr
   
 • Resultat per aktie uppgick till 0,88 (-0,40) kr
   

Viktiga händelser

 • Richard Durlow har informerat Unlimited Travel Groups styrelse om att han lämnar posten som VD och koncernchef. Styrelsen har beslutat att utse koncernens nuvarande CFO Malin Helleryd till tillförordnad VD tills dess en ny VD tillträder. Malin Helleryd tillträder som tillförordnad VD den 23 september.
   
 • Elisabeth Björkman tillträdde tjänsten som tillförordnad VD för Ski Unlimited den 1 juli och kvarstår till dess ordinarie VD Frida Winqvist återkommer från föräldraledighet.
   

Ur VDs kommentar

"Unlimited Travel Group gör sitt hittills bästa andra kvartal med rekordhög omsättning och resultat. På rullande tolv månader, juli 2015 - juni 2016 når såväl omsättning, EBITA och resultat per aktie all time high.

Bokningsläget för innevarande år fortsatte stärkas under perioden april - juli. Den 31 juli uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2016 till 503 mkr, vilket är 73 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Försprånget har därmed ökat från 67 mkr tre månader tidigare." 

 

Finansiell historik 2016 2015 2015 2014 2013 2012
  Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 233,2 188,9 455,0 426,31 430,4 452,0
Förändring mot föregående år 23% - 7% -1% -5% -
EBITA (mkr) 5,9 -2,7 15,2 16,3 14,9 5,1
EBITA-marginal 2,5% neg 3,3% 3,8% 3,5% 1,1%
Resultat per aktie (kr) 0,88 -0,40 2,47 2,71 2,35 0,37
Utdelning per aktie (kr) - - 2,00 1,20 1,00 0,00
Extrautdelning per aktie (kr) - - 1,00 1,50 0,00 0,00
Nettokassa (mkr) 62,5 51,0 46,5 39,7 28,1 27,3
1) From 2014 ingår ej Eventyrs siffror i koncernens omsättning utan redovisas istället som intressebolag   

 

Kontaktuppgifter: 

Richard Durlow, VD, telefon 0709-22 12 35 

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08.00 CET.  
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Unlimited Travel Group via Globenewswire


Unlimited Travel Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -