Alzinova
Inleder samarbete med globalt läkemedelsbolag (Cision)

2016-05-02 08:11
Alzinova har ingått ett icke-kommersiellt samarbetsavtal kring antikropp ALZ-201 med ytterligare ett stort nordamerikanskt läkemedelsbolag. Samarbetet syftar till att utvärdera bindningsegenskaperna hos antikroppen ALZ-201 för att kunna fastställa dess specificitet för de former av peptiden amyloid-β som ligger bakom Alzheimers sjukdom. Alzinovas grundteknologi, AβCC, ingår även i projektet som forskningsreagens.
Att på detta sätt driva utvecklings- och verifieringsarbetet av ALZ-201 i externa samarbeten ligger i linje med bolagets uttalade strategi att fokusera det interna utvecklingsarbetet på vaccinet ALZ-101. Avtalet innefattar ingen monetär ersättning eller framtida förpliktelse för endera part att fortsätta samarbetet efter slutfört projekt, men kommer att generera kunskap av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av ALZ-201. Projektet kommer att pågå till dess att det slutförts, vilket bedöms kunna ske tidigast i december 2016. För mer information, vänligen kontakta: Per Wester, VD, 0708-374433, Per.Wester@alzinova.com Om Alzinova AB Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Alzinova - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -