På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

IVISYS AB
IVISYS offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2015 (Cision)

2015-08-14 08:01
Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2015-08-14 IVISYS offentliggör idag finansiell rapport för det andra kvartalet 2015/det första halvåret 2015 (2015-01-01 – 2015-06-30). Sammanfattning av delårsrapport för andra kvartalet 2015 - Rörelsens intäkter uppgick till 391 KSEK. - Rörelseresultatet uppgick till -1 689 KSEK. - Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK. - Soliditeten uppgick till 95 %
IVISYS AB bildades den 16 december 2014 och har således inga jämförande siffror från föregående år (2014) att redovisa. Definitioner - Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 740 000 aktier per 2015-06-30. - Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015 • IVISYS meddelande den 1 april 2015 att Nasdaq godkänt Bolaget för listning på Nasdaq First North i Stockholm. Första dag för handel i IVISYS aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 var den 13 april 2015. • Den 16 april 2015 meddelade IVISYS att de deltog i Hannover Messe, som är en av världens största mässor för industriteknik, där de presenterade sin senaste produkt, IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station (MAS600XUL). • IVISYS meddelade den 28 april att US Patent and Trademark Office har utfärdat ett officiellt godkännande av Bolagets patent för exceptionellt snabb processing inom ”object recognition and tracking”. • Den 30 april 2015 meddelade IVISYS att Bolagets årsstämma utgår av den anledningen att Bolaget bildades den 16 december 2014 och således ej upprättat årsbokslut. Nästkommande årsbokslut kommer att innefatta komplettering i form av räkenskaper för perioden 2014-12-16 – 2014-12-31. • IVISYS rekryterade i juni Elisabeth Carlund som sales manager. Väsentliga händelser efter periodens utgång • IVISYS meddelade den 4 augusti 2015 att Bolaget ingått ett ömsesidigt partnerskap med Scape Technologies, som tillhandahåller lösningar för ”bin-picking”. Partnerskapet är en ömsesidig överenskommelse och täcker initialt Tyskland och Sverige. • IVISYS anställde i augusti 2015 Holger Kämpfer som installation manager. IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar ”Så har det andra kvartalet gått och jag tar här tillfället att sammanfatta det gångna kvartalet och perioden fram till idag. Den 13 april passerade IVISYS en milstolpe när bolaget noterades på Nasdaq First North i Stockholm efter en lyckad emission av units som tillförde bolaget initialt cirka 12,2 MSEK, men som också resulterat i överskjutande emissionskostnader som naturligtvis påverkar resultatet för det andra kvartalet. Efter kapitaltillskottet har vi som planerat kunnat fortsätta vårt arbete med att öka personalstyrkan, marknadsföringen och försäljningsinsatserna med syftet att öka tillväxten. Vi kan redan nu se resultat – jämfört med det första kvartalet har vi ökat omsättningen och vi har lagt fram ett antal erbjudanden till potentiella kunder. Marknadens respons på våra produkter stärker våra förväntningar att nå break-even i 2016. Vi har fortsatt att rekrytera till säljteamet och har välkomnat en ny sales manager, Elisabeth Carlund. Elisabeth har en bakgrund och erfarenhet som gett henne stor insikt i behovet av kvalitetskontroll inom industrin, då hon tidigare haft flera uppdrag som strategisk inköpare – senast på SKF i Sverige. Vi har även välkomnat Holger Kämpfer som installation manager. Tidigare har Holger arbetat på liknande poster inom visionindustrin och han är således en perfekt match för oss och vårt behov av kompetens inom projektering och kundsupport. Som vi kunde nämna i rapporten för det första kvartalet 2015 deltog vi på Hannovermässan i Tyskland, som är en av de största mässorna inom industriteknik. Vi presenterade där det senaste tillskottet i IVISYS produktportfölj – IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station. En ytterligare betydelsefull händelse under kvartalet som gått är att vi i april erhöll officiellt USA-patent för exceptionellt snabb processering inom ”object recognition and tracking”. Patentet har tidigare godkänts i Danmark och ansökning om godkännande har även inlämnats i Europa, Kanada, Kina, Japan och Indien. Som bolag har vi en långsiktig strategi och är fokuserade på global tillväxt samt att skydda våra immateriella rättigheter. I början av augusti kunde vi meddela att IVISYS inlett ett samarebet med Scape Technologies. Scape Technologies är marknadsledande för standardiserade ”bin-picking”-lösningar – system som möjliggör för robotarmar att hitta och gripa komponenter som slumpmässigt placeras i lådor och kartonger. Många av de företag som Scape Technologies arbetar med kräver kamerabaserade system för automatisk kvalitetskontroll, vilket IVISYS erbjuder. Scape Technologies har bland annat levererat lösningar till Volvo Group och Audi AG. Detta gör Scape Technologies till en mycket bra partner för IVISYS och vi ser samarbetet som en kvalitetsstämpel på det vi arbetar med. Vi har förhoppningar om att avtalet både kommer att skapa värde för våra kunder och öka vår synlighet på marknaden. Vi kommer att fortsätta att söka möjligheter att ingå sådana partnerskap med ytterligare distributörer. Det har varit en hektisk period och det finns ingenting som tyder på att vi kommer att vara mindre upptagna under de kommande månaderna, vilket bidrar till min optimism för verksamhetens fortsatt positiva utveckling.” Jakob Kesje, VD IVISYS Fullständig rapport för första halvåret 2015 IVISYS fullständiga rapport för det första halvåret 2015 finns tillgänglig bolagets hemsida:ivisys.com/investor/financial-reports Certified Adviser Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS. För mer information, vänligen kontakta Jakob Kesje, VD IVISYS AB Telefon: +45 20 22 60 10 E-post: jk@ivisys.com Om IVISYS IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -