Sensys Traffic
Gatso vinner order värd 17,5 MEUR (Cision)

2015-07-16 08:00
SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, ingick den 22 juni 2015 ett avtal om att förvärva GATSO Beheer B.V., en ledande leverantör av system för trafikövervakning. GATSO har erhållit en order värd 17,5 MEUR för leverans av mobila system för hastighetsövervakning.
Ordern kommer från en ny kund och består av leverans av en större kvantitet mobila system för hastighetsövervakning, en fullt utrustad verkstad samt en omfattande kunskapsöverföring för integration, underhåll och kalibrering. Leveranserna planeras att påbörjas i juli 2015 och slutföras i slutet av 2015. Värdet av kontraktet är 17,5 MEUR, dvs motsvarande 165 mkr. Edmar van der Weijden, GATSO:s marknadsdirektör kommenterar: "GATSO har framgångsrikt genomgått omfattande tester före kontraktet tilldelades GATSO. Baserat på vår långa erfarenhet i Frankrike och USA har vi tagit fram ett system som i princip är osynligt för trafikanterna och som är mycket effektivt i storskalig drift, även i extrema klimat. Vår mobila T-Series-produkt är ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa dramatiska minskningar av allvarliga trafikolyckor". "Ordern bekräftar styrkan i Gatsos produktportfölj och visar på styrkan i gruppen efter det föreslagna samgåendet" säger Torbjörn Sandberg, VD på Sensys.  Sensys förvärv av Gatso Beheer förväntas slutföras den 31 juli 2015 efter godkännande på en extra bolagsstämma den 24 juli 2015. Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2015, kl. 08:00.

Sensys Gatso Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -