På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

IVISYS AB
IVISYS offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2015 (Cision)

2015-05-18 07:00
IVISYS offentliggör idag delårsrapport för första kvartalet 2015 (2015-01-01 – 2015-03-31). Sammanfattning av delårsrapport - Rörelsens intäkter uppgick till 184 KSEK. - Rörelseresultatet uppgick till -1.726 KSEK. - Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK. - Soliditeten uppgick till 89 %
Pressmeddelande IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 2015-05-18 IVISYS AB bildades den 16 december 2014 och har således inga jämförande siffror från föregående år (2014) att redovisa. Definitioner - Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 740 000 aktier per 2015-03-31. - Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 - I januari 2015 tillsattes David S. Joelsen som säljansvarig för Danmark och Polen. - IVISYS kunde den 26 januari 2015 meddela att Bolaget planerade en emission av units inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm. - Den 19 februari 2015 offentliggjorde IVISYS memorandum inför den planerade listningen, på Bolagets hemsida. - Första installationen sålt till Shiloh i Sverige (Shiloh omsätter för 7,3 Mia. SEK i bilkomponenter globalt). - Den 25 februari 2015 inleddes teckningstiden i listningsemissionen. Teckningstiden pågick till och med den 12 mars 2015. Genom emissionen, som blev övertecknad, tillfördes IVISYS 435 nya aktieägare och cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. 1 740 000 aktier och 870 000 teckningsoptioner nyemitterades genom emissionen. Väsentliga händelser efter periodens utgång - IVISYS meddelande den 1 april 2015 att Nasdaq godkänt Bolaget för listning på Nasdaq First North i Stockholm. Första dag för handel i IVISYS aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 var den 13 april 2015. - IVISYS rekryterade i april 2015 Anders Svensson som säljansvarig för Sverige och Tyskland. - I april 2015 deltog IVISYS vid Hannover-mässan och presenterade på mässan en ny produkt – IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station (MAS600XUL). - Den 28 april 2015 erhöll IVISYS officiellt USA-patent för exceptionellt snabb processering inom ”object recognition and tracking”. - Den 30 april 2015 meddelade IVISYS att Bolagets årsstämma utgår av den anledning att Bolaget bildades den 16 december 2014 och således ej upprättat årsbokslut. Nästkommande årsbokslut kommer att innefatta komplettering i form av räkenskaper för perioden 2014-12-16 – 2014-12-31. IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar "Årets inledande månader har passerat och vi ser tillbaka på en spännande tid för IVISYS. IVISYS listades på Nasdaq First North i Stockholm den 13 april 2015 efter en mycket lyckad emission som tillförde Bolaget 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Tack vare kapitaltillförseln har vi kunnat fortsätta vårt arbete enligt plan – öka personalstyrkan, marknadsförings- och säljinsatserna för att i förlängningen öka tillväxttakten. Vi inledde året med personalrekrytering i form av David S. Joelsen som ”Regional Sales Manager”. David har över 15 års erfarenhet av rådgivning och försäljning inom industrin och tillför IVISYS ökad kunskap om hur automatiserad kvalitetskontroll kan hjälpa tillverkare. I april utökade vi vår personalstyrka ytterligare genom att Anders Svensson tillsattes som ”Regional Sales Manager”. Anders har en bakgrund som säljare inom B2B, och inom tillverkningsindustrin. Säljstyrkan kommer löpande utökas, efterhand som kompetent personal identifieras. Under första kvartalet hade vi också nöjet av att välkomma en ny kund som har genomfört succéfulla tester med IVISYS Pro V. Shiloh i Olofström (tidigare Finnveden Metal Structures) valde efter en period med test att, initialt, köpa testanläggningen för kontinuerlig kvalitetskontroll i produktionen. Shiloh är en global koncern som levererar bilkomponenter för närmare 7,3 Mia SEK om året och har ett antal fabriker över hela världen. Under perioden som gått har vi medverkat vid ett antal ett event i Danmark och Sverige samt vid en mässa i Tyskland. Det är glädjande att komma ut, presentera vår produktfamilj och möta det intresse som finns bland åhörarna. Vid mässan i Hannover hade vi nöjet att introducera vårt senaste produkttillskott, IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station. Produkten är en universalinspektionsstation som kan användas för verifiering, felupptäckt och mätapplikationer. Den består av en programmerbar flerområdesskanningsmodul och ett transportband som är flexibelt med avseende på löphastighet. Härutöver är vårt senaste tillskott flexibelt avseende höjd över marken vilket medför lätt integration i olika arbetsmiljöer. Vi ser redan nu ett stort intresse för våra produkter och har ett antal offerter ute i marknaden, varför vi förväntar kontinuerlig ökade intäkter under året, och med siktet inriktad mot break-even under 2016. Vi har för tillfället en burn-rate på cirka 600 000 SEK per månad, men denna nivå kommer att öka efterhand som de rätta kandidaterna hittas och antalet medarbetare ökar under året. Vår förväntan är att de ökade kostnaderna kommer att följas av ökade intäkter. Vi lämnar en framgångsrik period bakom oss och ser fram emot ett fortsatt spännande 2015 för IVISYS!" Jakob Kesje VD, IVISYS AB Fullständig rapport för första kvartalet IVISYS fullständiga rapport för det första kvartalet finns tillgänglig bolagets hemsida: ivisys.com/investor/financial-reports Certified Adviser Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS. För mer information, vänligen kontakta Jakob Kesje, VD IVISYS AB Telefon: +45 20 22 60 10 E-post: jk@ivisys.com IVISYS AB IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -