På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

A1M
A1M Pharmas emission kraftigt övertecknad (Cision)

2015-05-05 10:51
Den 29 april 2015 avslutades teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna units. Företrädesemissionen tecknades till cirka 116,7 MSEK inklusive teckningsåtaganden, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 403 procent. Genom emissionen emitteras 6 119 290 aktier och 3 059 645 teckningsoptioner (av serie TO 1) inkluderat övertilldelningsoption om initialt cirka 4,7 MSEK. A1M Pharma tillförs därmed initialt cirka 31,9 MSEK efter emissionskostnader, samt cirka 800 nya aktieägare. I det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs A1M Pharma ytterligare cirka 17,6 MSEK efter emissionskostnader.  Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag.
– Det är oerhört glädjande att intresset för A1M Pharma och vår verksamhet är så stort och jag vill rikta ett varmt tack till samtliga tecknare i emissionen. Jag vill också passa på att önska alla våra 800 nya aktieägare välkomna till bolaget som nu har över 1 800 ägare. Genom det kapital vi tillförs ges vi rätt förutsättningar för att kunna fortsätta hålla högsta takt i utvecklingsarbetet, säger Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma. Teckning och tilldelning Totalt inkom anmälningar motsvarande 116 747 180 SEK. 2 558 432 units (cirka 97,1 procent av emissionsvolymen exklusive övertilldelningsoption) tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt samt genom övertilldelning kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag. Tecknare som inte tilldelas units erhåller inga avräkningsnotor. Notera att garantiåtagare i emissionen inte erhåller tilldelning för detta åtagande. Antal aktier och aktiekapital Efter att emissionen inklusive övertilldelning registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i A1M Pharma att uppgå till 35 100 395 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 404 015,80 SEK. Handel med BTU Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Notera att inga BTU erhålls vid tilldelning genom övertilldelningsoptionen, utan aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 levereras så snart registrering skett på Bolagsverket. Registrering beräknas ske i slutet av maj 2015. Villkor för teckningsoptioner i sammandrag Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 6,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 5 november till och med 26 november 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 26 november 2015. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 24 november 2015. För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission Telefon: 0431 - 47 17 00 E-post:  info@sedermera.se  Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med emissionen. Kommunikationsrådgivare var Laika Consulting AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB E-post:  te@a1m.se Telefon: 046-286 50 30 A1M Pharma bildades av forskare verksamma vid Lunds universitet. Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets nuvarande huvudfokus är utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkören fosterhemoglobin vilken är förhöjd i mammans blod vid havandeskapsförgiftning. Forskarna har utvecklat en ny metod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Bolaget har även beslutat om att komplettera fokus till att omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då nyligen genomförda studier visar att A1M har en generellt njurskyddande funktion.

Guard Therapeutics Intl. - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -