Karo Bio
KARO BIO SLUTFÖR FÖRVÄRV AV FÖRKYLNINGSPRODUKT GENOM EMISSION (Cision)

2015-04-27 08:30
STOCKHOLM, 27 april 2015 – Karo Bio har som tidigare meddelats tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Tanomed AB mot betalning i aktier i Karo Bio AB. Styrelsen för Karo Bio har, med stöd av bemyndigande från årsstämman och som ett led i slutförandet av transaktionen, beslutat om en riktad emission till aktieägarna i Tanomed AB om 13 480 392 aktier till kursen 1,48 kronor och sammanlagt 20 MSEK, vilket motsvarar den överenskomna köpeskillingen. Emissionen, som genomförs som en kvittningsemission, har tecknas och betalats av ägarna i Tanomed AB. Emissionen innebär att aktiekapitalet ökas med 269 605 kronor.    För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail henrik.palm@karobio.se Om Karo Bio Karo Bio är ett utvecklingsbolag med inriktning mot att bredda verksamheten till att omfatta mer marknadsnära projekt och produkter. Karo Bio har flera projekt på väg mot klinisk fas. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge och är noterat på Nasdaq Stockholm. Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015, klockan 08:30. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

Karo Pharma - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -