Sensys Traffic
Sensys får genombrottsorder från Qatar värd 6 Mkr (Cision)

2015-01-07 09:33
SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har fått sin första order på trafiksäkerhetssystem från kund i Qatar. 
Efter en medveten långsiktig marknadsbearbetning har Sensys fått en order om 6 Mkr i Qatar. Mellanöstern är idag Sensys näst största marknad och med ordern från Qatar så har företaget nu kunder i 8 av de totalt 14 länderna i regionen. Den adresserbara marknaden har en total folkmängd om ca 350 miljoner invånare. Länderna har höga dödstal i trafiken, och för att förbättra trafiksäkerheten görs nu stora satsningar på att utveckla infrastruktur och säkerhet framförallt i de snabbt växande storstäderna. Denna satsning innebär att marknaden för trafiksäkerhetssystem visar på god tillväxt, vilket gör den strategiskt viktig för Sensys. Mot denna bakgrund har Sensys beslutat att under 2015 etablera lokal närvaro i Mellanöstern för att bättre kunna adressera efterfrågan från både existerande och nya kunder. Det främsta målet med lokal närvaro är att dra fördel av den goda marknadstillväxten som regionen har att erbjuda. "Ordern innebär ett genombrott i Qatar och bekräftar att våra lösningar är konkurrenskraftiga. Vår strategi att adressera existerande och nya kunder med kundanpassade lösningar, baserat på flexibiliteten i vår ledande teknologi och en stark organisation för projektgenomförande, är viktiga element i denna framgång" säger Johan Frilund, VD på Sensys.  Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 januari 2015, kl. 09.30.

Sensys Gatso Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -