På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Grängesberg Exploration Holding
PFS ger stöd för koldioxidfri produktion av höghaltigt koncentrat med hög potential (Emergers)

2022-01-21 08:00

PFS för Dannemora visar goda förutsättningar att starta en koldioxidfri gruvproduktion av ett höghaltigt järnmalmskoncentrat på 68% som når kraven för framställning av grönt stål, med en IRR på 51%. I takt med bolagets framsteg har det blivit motiverat med en justering av vår värderingsapproach som nu visar ett motiverat värde på 650 – 1120 MSEK, eller 17-29 öre per aktie, som kan öka till 1,5 mdr SEK vid gruvstart i Dannemora 2024. Samtidigt ser vi flera potentiella triggers som kan minska risken och driva en omvärdering av aktien.

Stöd för koldioxidfri produktion av höghaltigt koncentrat
Med resultaten från den nyligen avslutade pre-feasibility-studien (PFS) för Dannemoragruvan, som fick stängas 2015 på grund av historiskt låga järnmalmspriser och en icke optimal process, ser vi nu goda förutsättningar för att både återuppta produktionen i Dannemoragruvan men framförallt skapa en koldioxidfri gruvproduktion av ett höghaltigt järnmalmskoncentrat, på 68%, vilket då når kraven för framställning av så kallat grönt stål. PFS visar dock att en helt elektrisk flotta av gruvmaskiner innebär en något högre investeringskostnad på 1179 MSEK jämfört med tidigare estimat på 1000 MSEK men även lägre driftskostnader på 44,7 USD/dmt jrf med tidigare 52 USD/dmt. PFS visar också en uppdatering av kända och indikerade mineraltillgångar till 28 Mt från tidigare 25 Mt, och en produktionstid på nio istället för åtta år, samtidigt som flera mineraliseringar är öppna mot djupet och kan erbjuda ytterligare förlängningar. 

Flertal triggers för omvärdering framöver
Baserat på ett antaget järnmalmspris på 125 USD/ton, visar PFS ett nettonuvärde (NPV) vid 8 % diskonteringsränta på 2 869 MSEK före skatt och en internränta (IRR) på 51%. PFS visar också en återbetalningstid på mindre än 3 år från produktionsstart. Premien för höghaltigt stål är dock fortsatt hög, där dagens marknadspris för höghaltig järnmalm ger stöd för ett pris närmare 160 USD/ton för Dannemora, justerat för halt och fraktkostnader. Efter PFS för Dannemora fortsätter vi nu se flera triggers för aktien framöver, med miljöansökan i Q1’22, definite feasibility-studien i Q2’22 och förväntat beslut från mark-och miljödomstolen i Q3’23. Nästa steg för Apatitprojektet blir definite feasibility-studie och miljöansökan i Q1’22. Därefter väntas produktionsstart för Apatiten slutet 2023 och Dannemora årsskiftet 2024/25. Alla event och i synnerhet beslut från mark- och miljödomstolen kan, vid positiva besked, förväntas bidra till att minska risken och driva en omvärdering av aktien. 

Justerar vår värderingsapproach
I takt med att GRANGEX fortsätter göra framsteg med projekten har det blivit motiverat att se över vår värderingsapproach, där vi nu utgår från vår förväntade värdering av projekten vid produktionsstart i Dannemora slutet 2024. Då visar vår DCF med 8% diskonteringsränta ett obelånat nettonuvärde på 2848 MSEK (där Dannemora utgör 2 530 MSEK och skillnaden mot PFS förklaras av att vår siffra visar efter beräknad skatt). Minskat med projektfinansieringen för både Apatitprojektet och Dannemora, där vi räknar med skulder på 650 MSEK och nytt aktiekapital på 650 MSEK återstår ca 1550 MSEK hänförligt till dagens aktieägare. Med en uppskattad sannolikhet att framgångsrikt passera kommande två års viktiga milestones på 65-85% per år (möjligen högre änden för DFS och ansökningarna och lägre för mark- och miljödomstolen) ger det ett stöd för ett motiverat värde idag på ca 650-1120 MSEK eller 17-29 öre per aktie.

Läs hela analysen här https://www.emergers.se/grangex_h/

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Widmark
Analytiker och skribent
johan@emergers.se

Om Emergers

Detta är ett pressmeddelande från Emergers - Analyser, intervjuer och reportage om noterade och onoterade tillväxtbolag.

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls från Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget ifråga. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.

För mer information och fullständiga villkor läs mer på emergers.se


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Grängesberg Exploratio... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -