På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Svedbergs
Svedbergs: Marginalmålet uppnått under starkt andra kvartal - Analysguiden (Analysguiden)

2021-07-22 13:54

Badrumskoncernen Svedbergs fortsätter att leverera stark tillväxt och kraftiga resultatförbättringar. Analysguiden justerar upp vinstprognoserna och bedömer att ledningen har ett stort förvärvsutrymme.

Fortsatt god hävstång i Q2 trots bruttomarginalpress
Under andra kvartalet fortsatte Svedbergs att leverera starka siffror. Koncernen ökade omsättningen med 35 procent till 219,2 miljoner kronor (161,9) och ebita-resultatet ökade med hela 61 procent till 33,1 miljoner kronor (20,6), vilket innebar att ebita-marginalen stärktes till 15,1 procent (12,7) - över det finansiella målet vid 15 procent. Förvärvade Cassøe bidrog med 24,0 procents ebitamarginal, men noterbart är att både affärsområde Svedbergs och Macro Design stärkte lönsamheten under kvartalet. Marginallyftet ska dessutom ses i ljuset av att bruttomarginalen pressades till 42,7 procent, jämfört med 43,4 procent under första kvartalet.

Stark projektmarknad, prishöjning, förvärvspotential
Framåt ser vi ytterligare några kvartal med kraftig vinsttillväxt, drivet av bra momentum på marknaden samt Cassøe-förvärvet. Svedbergs har också aviserat en prishöjning från 1 augusti för att möta högre råvaru- och fraktpriser, vilket ger stöd åt bruttomarginalen. Positivt är också den tydliga förbättringen på projektmarknaden, vilket påverkar Svedbergs positivt med viss fördröjning. Lägg slutligen till att Svedbergs nya koncernstruktur, det framgångsrika Cassøe-förvärvet och den snabbt vikande skuldsättningsgraden öppnar för nya värdeskapande förvärv framåt.

Låga förväntningar på kraftigt förbättrat bolag
Sedan Per-Arne Andersson tog över på vd-posten i februari 2019 har Svedbergs gått från ett familjeföretag med tillväxt- och lönsamhetsproblem till en offensiv koncern med hög ti llväxt och lönsamhet i nivå med koncernmålet. Trots framgångarna och trots en kursuppgång på över 100 procent senaste året fortsätter aktien att värderas väldigt försiktigt. På våra uppjusterade prognoser handlas aktien till p/e 11,5 respektive ev/ebita 10,0 på våra prognoser för 2022. De låga multiplarna talar för att omvärderingen av Svedbergs inte är över. I vårt ettåriga perspektiv blir den nya riktkursen 60 kronor (55) motsvarande ~ ev/ebita 12 på vår prognos för 2022. Till det ska möjligheten till nya värdeskapande förvärv adderas, vilket kan lyfta aktien ytterligare.

Läs hela analysen (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-svedbergs-marginalmalet-uppnatt-under-starkt-andra-kvartal)

Analysguiden


redaktion@finwire.org
© Copyright

Svedbergs B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -