Allt du veta om Bioinvent 1.7

Senaste inlägg
Rubrik Av Publicerat
Allt du veta om Bioinvent 1.7 martin 15-10-04 11:43
1/1
BioInvent / Allt du veta om Bioinvent 1.7 / Allt du veta om Bioinvent 1.7
2015-10-04 11:43 IP: 72IwzGPW+
Allt du veta om Bioinvent
www.bioinvent.com

Kort fakta Bioinvent
Kassa 64 mkr(2015-06-30)
Antal aktier 162 918 961
3 projekt i klinik 2015 plus 4 via N-coder avtalen
Pipeline http://bioinvent.com/projects/pipeline/
Fokus på immunonkologi
5-10 Partneravtal(beror på hur man räknar)
Över 20 platformsprojekt 4 fas 1(3 via bayer 1 via xoma)

Vad gör Bioinvent(https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1868209.html)
Bioinvent utvecklar antikroppar för att behandla cancer (immunonkologi). Immunonkologi är det som nu är hett inom cancerbehandling.

En del av antikropparna har Bioinvent sålt till medicinbolag. Det pågår fem kliniska studier där antikroppar från Bioinvent utvecklas av andra bolag. När Bioinvent säljer/licensierar ut antikroppar får de en slant vid avtalstecknandet och därefter s.k. milestones när antikroppen tar viktiga steg i den kliniska utvecklingen. Enligt VD kommer (minst) en sådan här betalning under hösten.

Bioinvent är beredd att sälja antikroppar där de har gjort vissa vidare studier av dem. Betalningen blir så klart större än om de säljer antikroppar som inte är speciellt långt utvecklade. Bioinvent menar att de antagligen kan sälja en eller flera sådana här mer utvecklade antikroppar inom det s.k. T-reg projektet under hösten. Själva verkar de inriktade på att behålla vissa godbitar/antikroppar inom T-Reg projektet.

Bioinvent har tre egna antikroppar som skall starta kliniska cancerstudier inom ett halvår.
Idag är Bioinvent ett förskningsbolag. Om ett halvt år är företaget ett bolag med tre egna kliniska cancerprojekt. Det brukar vara stor skillnad på hur företag värderas om de är forskningsbolag eller har egna projekt i kliniska studier. Bioinvent har lyckats med konststycket att få andra att betala största delen av studierna utan att de släppt speciellt mycket av sina rättigheter till projekten.

En stor fördel med antikroppar mot cancer är att de har dubbelt så stor chans att lyckas kliniskt än mer klassiska medicinsubstanser (småmolekyler).

VD och andra i ledande positioner inom företaget har gjort stora insiderköp i företaget.

Läget för Bioinvents projekt

BI-1206 Startar Fas I/II studie Q415
BI-505 Startar Fas I/II studie Q116
TB-403 Startar Fas I/II studie Q415

T-Reg Stort intresse av BP avtal väntas Q415
TAM intresse av BP avtal väntas 2016

Vad kan vi vänta oss kommande 3 månaderna (2015-10-02)
Q4
Förväntas
- Studiestart för TB-403
- Studiestart för BI-1206
- Mer information runt finansieringen runt BI-505 och TB-403
- Milstolpsersättning från N-coder (XOMA358 startar fas 2 i höst)
- Än mer detaljerad översikt av de prekliniska projekten
- Någon form av data från T-reg projektet

Förhoppningar
- Avtal FIRST/T-reg
- Milstolpsersätting N-coder

Övriga förhoppningar under året
- Mer info gällande nya samarbetet i USA/check bara bolagets namn saknas
- BI-1206 utvecklas även för kombination med CD-38 antikroppar - besked om ny studie.
- Ytterligare studier för BI-505
- Försäljning rättigheter ögonsjukdommar (TB-403)

Senaste presentationen
http://wsw.com/webcast/ladenburg/register.aspx?conf=ladenburg&page=binv.st&url=http://wsw.com/webcast/ladenburg/binv.st/index.aspx
http://bioinvent.se/media/135226/ladenburg-thalmann-healthcare-conference-new-york-usa-29-september-2015.pdf


Senaste rapporten Q2 2015
http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=AD9B9B48E28AA567

Senaste kommentaren
http://www.redeye.se/analys/today/bioinvent-tydligare-besked-infor-kommande-studie

Senaste analysen
http://flashnews.ugebrev.dk/laes-oeu-nordic-biotech-pharma-nr-4-bl-a-stor-genmab-analyse/
http://www.redeye.se/analys/today/bioinvent-tydligare-besked-infor-kommande-studie

Hösten och Q4

Kändes som det var dags för en liten uppdatering nu när vi gått in i Q4. Hösten är här likaså börjar nyhetsflödet bli lite starkare samtidigt som Oredsson verkar hålla rätt offensiva presentationer Känslan är att ett avtal runt T-reg inte är långt borta, vid senaste presentationen påtalar Oredsson att man har stort intresse från BP och BB för T-reg men även för TAM projekt.

Vi fick nyligen även veta att BI-505 studien blir dubbelt så stor men enligt Oredsson till samma kostnad och samma tidsplan, men tror även här på ett snabbare godkännande likt TB-403.
Under Q4 kommer Bioinvent åter bli ett kliniskbolag då BI-1206 och TB-403 studierna väntas startas upp.

Utöver detta är det den prekliniska portföljen som är intressant under Q4 intresset är stort för T-reg och ett avtal bör vara på väg vilket lär marknaden att se på Bioinvent annorlunda efteråt
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1878527.html

Övrigt.1
BI-505 Studien blir som sagt dubbelt så stor men samma kostnad något marknaden konstigt nog tog med en axelryckning.
http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=B9514890FF745346

Övrigt.2
Lite vd svar https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1874775.html

Övrigt.3
VI fick reda på att BIoinvent är med i ett EU-sponsrat projekt(IACT) där man har förstatjing på intressanta antikroppar.
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1879740.html

Övrigt.4
Man kan ¿fiska¿ efter cancer på många olika sätt http://scienceblog.cancerresearchuk.org/2015/09/11/fishing-for-cancer-cures/
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1878263.html

Övrigt.5
I senaste presentationen kom det upp att USA kan bli en möjlig framtida bas för Bioinvent om 2 år, gäller det antal kommande studier eller börsnotering?
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1891411.html

Övrigt.6
Xoma358 närmar sig studiestart vilket bör ge Bioinvent någon form av milstolpsersättning då allt tyder på att denna antikropp är framtagen utifrån Bioinvents N-coder bibliotek. Utöver detta så levererade man själv ett stort avtal rörande deras prekliniska antikroppar, 40 miljoner dollar uppfront

Bioinvent Kliniska projekt

Bi-1206 samarbete med Cancer Research UK Fas I/II studie start 2015

Från Bolaget
http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=B43C3CD1A0DB6F60
http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=BAB0278A40955ED2

Övriga
http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinvent-bi-1206
http://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/news-report/2015-04-14-new-drug-to-enter-trials-for-drug-resistant-blood-cancer-patients

Från Avanza forum
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1806715.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1811431.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1851615.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1851302.html

Partner
http://www.cancertechnology.co.uk/

Bi-505 samarbete med University of Pennsylvania Fas I/II studie start 2015

Från bolaget
http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=B9514890FF745346
http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=D54B6F2AAF2C9C04
http://www.bioinvent.se/media/131604/ASH-2013-ICAM1.pdf
http://www.bioinvent.se/media/101033/poster%20110328%20print%20quality.pdf
http://www.bioinvent.se/media/109682/11-23-11_icam1.pdf

Övriga
http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-bi-505
http://www.redeye.se/analys/today/bioinvent-tydligare-besked-infor-kommande-studie


Från avanza forum
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1802798.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1737563.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1870971.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1884434.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1884549.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1884677.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1885952.html
TB-403 samarbete med Oncurious Nv(thrombogenics) Fas I/II studie start 2015

Från bolaget
http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=D58E2671FCFF3FF4
http://www.bioinvent.com/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=C532EBA2CE88585B
http://www.thrombogenics.com/sites/default/files/Mednous%20Oncurious%20Jun2015.pdf

Från Oncurious
http://oncurious.com/news-events/latest-news


Övriga
http://www.stockhouse.com/news/press-releases/2015/05/21/thrombogenics-q1-2015-business-update#Yt3sTG88oIxOXhlX.99
http://www.nasdaq.com/press-release/oncurious-nv-appoints-prof-dr-peter-carmeliet-as-its-chief-scientific-strategy-advisor-20150626-00040

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinventtb-403
http://www.redeye.se/analys/today/bioinvent-breddar-indikationen-forestaende-studie-med-tb-403

Från avanza forum
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1803591.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1804578.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1805815.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1805921.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1806753.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1806539.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1814954.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1826932.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1855598.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1864688.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1864688.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1868326.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1870410.htmlVärderingar
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1805523.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1789611.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1815775.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1819476.html
http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinvent-hogt-tempo-och-en-liten-jamforelse
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1851188.htm
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1850321.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1868745.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1871049.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1876164.htmlVetenskapliga publikationer
BI-1206
Roghanian A, Teige I, Mårtensson L, Cox K, Kovacek M, Ljungars A, Mattsson J,Sundberg A, Vaughan AT, Shah V, Smyth NR, Sheth B, Chan CHT, Li ZL, Williams E, Manfredi G,Oldham RJ, Mockridge IC,James SA, Dahal LN, Hussain K,Nilsson B,Verbeek SJ, Juliusson G, Hansson M, Jerkeman M,Johnson PWM,Davies A, Beers SA,Glennie MJ,Frendéus B, Cragg MS. Antagonistic Human FcgRIIB (CD32B) Antibodies Have Anti-Tumor Activity and Overcome Resistance to Antibody Therapy In Vivo. Cancer Cell. 2015, April 13, 27:473¿488

http://www.cell.com/cancer-cell/abstract/S1535-6108(15)00093-8

BI-505
Hansson M, Gimsing P, Badros AZ, Martinsson-Niskanen T, Nahi H, Offner F, Salomo M, Sonesson E, Mau-Sorensen M, Stenberg Y, Sundberg A, Teige I, van Droogenbroeck J, Wichert S, Zangari M, Frendeus B, Korsgren M, Poelman M and Tricot G. A phase 1 dose-escalation study of antibody BI-505 in relapsed/refractory multiple myeloma. Clinical Cancer Research. 2015 Febr 24, 2015 10.1158/1078-0432.CCR-14-1661

TB-403
Hela artikeln från Cell
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867413001281


ADC-1013

Bör i dagsläget ha ett noll värde i en värdering av bolaget, men Bioinvent har troligtvis fortfarande någon dels ägande i projekt.

Ställde denna fråga till Oredsson idag: har bioinvent något intresse kvar runt ADC-1013?
Hej, jag tycker det är mycket positivt, inte minst eftersom vi känner
Alligator väl, men vi har kommit överens med dem om att inte göra några
kommentarer kring ADC-1013 utöver den pressrelease vi gjorde i ifjol.

http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=73732B746D254F88

http://8till5.se/2015/08/12/8till5-avslojar-amerikansk-lakemedelsjatte-miljardsatsar-i-lund/

https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1849812.html


Kancera

Bioinvent har några procent om boalget lyckas ta sitt läkemedel till marknaden

https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1859555.html


N-coder avtalen
http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinvent-n-coder
För närvarande är 4 projekt i klinik(3 bayer 1 xoma) och över 20 i preklinik

Info gällande bayer projekten
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1797996.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1798159.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1796095.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1819085.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1819136.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1848019.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26284426/?i=1&from=bioinvent
http://press.endocrine.org/doi/pdf/10.1210/en.2015-1277
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1876864.html

Info gällande Xoma projektet
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1807814.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1814416.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1817871.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1849459.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1853741.htmlFirst (T-reg/Tam)
http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinventfirst
https://www.avanza.se/placera/forum/inlagg-anvandare.58337.html?#3931504
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1867370.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1878527.html
Nya USA Sammarbetet(CAR-T)

Nyheten här
http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=3AF9AFCBA9233689

Redeyes kommentar här
http://www.redeye.se/analys/today/bioinvent-starkt-position-inom-immunonkologi

Avanza forums kommenterar här
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1812106.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1812467.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1813325.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1815794.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1817207.html

Andra samarbeteten
http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=629D51A7323ACE4E
http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=3DD4411F2F63DA49
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1799666.html
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1801072.html
http://www.southampton.ac.uk/
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1879740.htmlBI-204 dött eller har de en levande chans likt TB-403?
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1807814.html

Analyser
http://www.redeye.se/analys/today/bioinvent-positiv-underton

Presentationer/video
https://redeye.solidtango.com/video/bioinvent-smabolagsdagen-2015--2
https://www.youtube.com/watch?v=gBre4SY4egQ
http://www.redeye.se/webcast/intervju-med-bioinvents-vd-michael-oredsson
http://www.redeye.se/webcast/intervju-med-bioinvent-international-vd-michael-oredsson-pa-smabolagsdagen-2015
http://www.pharmatelevision.com/iphone/NewsReview.aspx
http://wsw.com/webcast/ladenburg/register.aspx?conf=ladenburg&page=binv.st&url=http://wsw.com/webcast/ladenburg/binv.st/index.aspx


Presentationer/slides
http://bioinvent.se/media/135181/capital-market-day-stockholm-sweden-march-23-2015.pdf

Övriga artiklar
http://theconversation.com/how-weaponising-the-bodys-immune-system-can-deliver-a-cure-for-cancer-43494

Teknisk analys av bioinvent
https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1830273.html
http://www.di.se/analys/


Aktieägarlista

Ledning
Michael Oredsson 570 648
Björn Frendéus 311 192
Per-Anders Johansson 250 000
Anna Wickenberg 231 348

http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=67054CAE30226EE2

Styrelse
Björn O. Nilsson 34 047
Vessela Alexieva 20 850
Dharminder Chahal 141 344
Lars Engelmark 1 588
Jonas Jendi 7 220
Elisabeth Lidner 10 056
Ulrika T. Mattson 400
Birgitta Stymme Göransson 56 000

Övriga
Annika Espander 156 000

Ägarförteckning 10 största
15-06-30 15-03-31 14-12-31
Van Herk Investments 16,2 % 16,2 % 16,2 %
B&E Participation 5,1% 7,4 % 7,4 %
Avanza Pension Försäkring 6,9 % 5,6 % 5,9 %
Peter Hoglin 4,2 % 4,1 % 3,8 %
Staffan Rasjö 3,7 % 4 % 4 %
Rhenman Healthcare 3,9 % 3,9 % 3,9 %
Nordnet Pensionsförsäkring 3,5 % 3,6 % 3,8 %
Nordea fonder 2,4 % - - -
East Bay AB 2,3 % 2,2 % -
Pershing Llc 2,1 % ? 1,9 %
Mexor i Skellefteå AB 1,9 % 1,9% ?
Mats Thorén 1,8 % - -

Nyhetsflöde 2015
http://bioinvent.se/investors/press-releases/

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -