Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,19 Kr . Detta är väll positivt?

Senaste inlägg
Rubrik Av Publicerat
Ryck snart drillan 20-05-15 09:59
Ryck snart unikumtrader 20-05-14 10:00
Segt Grale 20-05-11 19:26
Egen ficka unikumtrader 20-05-08 09:52
Ehh drillan 20-05-08 09:04
Betydande belopp unikumtrader 20-05-08 09:02
Vad är intressant drillan 20-05-08 08:59
Intressant unikumtrader 20-05-08 08:57
Grymt drillan 20-05-08 08:56
Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,19 Kr . Detta är väll positivt? MrAktie123 20-05-08 08:47
1/1
2020-05-14 10:00 IP: aYymIjYsi
Jag tror vi får en ordentlig uppjustering av kursen i närtid, kanske redan denna vecka.

Jag har hävdat tidigare att Tomsk dealen redan är klar och att det bara är formalia kvar att hantera, och det är fortsatt min personliga uppfattning.

I den rådande situation med Corona, reseförbud, mm så har såklart den prossessen blivit ännu en utmaning för Anders och parter att hantera.
2020-05-11 19:26 IP: X0etJsjjX
Trodde vi skulle se ett ryck men vi får hålla ut till nästa vecka som vanligt.
2020-05-08 09:52 IP: aYymIjYsi
Så är det , inte egen ficka, ersättning för utebliven lön..
2020-05-08 09:04 IP: wiFbBvEbY
Nu har väl ingen av de här två personerna faktiskt betalat något ur egen ficka!?
De tar väl aktier i emissionen för uteblivit arvode från bolaget? Eller är det inte så!? ;)
Tur är väl det, annars hade emissionspengarna snart varit slut....
2020-05-08 09:02 IP: aYymIjYsi
Det som jag tykte var intressant är att det faktiskt är betydande belopp för dessa personer!
2020-05-08 08:59 IP: wiFbBvEbY
Att de tecknar sin redan kommunicerade andel i emissionen, är det intressant!? Hade varit endast varit intressant om de inte hade gjort det? Nu ska vi inte försöka vilseledda folk!
2020-05-08 08:57 IP: aYymIjYsi
Vilhelmina MineraL AB: Jonas Dahllöf rapporterar Teckning av Vilhelmina MTF till volym 930 000 a 2kr utfört 2020-05-05,
Vilhelmina MineraL AB: Peter Hjort rapporterar Teckning av Vilhelmina MTF till volym 930 000 a 2kr utfört 2020-05-05
Nickel Mountain R. / Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,19 Kr . Detta är väll positivt? / Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,19 Kr . Detta är väll positivt?
2020-05-08 08:47 IP: lbDHW8wsB

Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,19 Kr . Detta är väll positivt?


VILHELMINA MINERAL
Vilhelmina Mineral: Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020 (beQuoted)
2020-05-08 08:40

VILHELMINA MINERAL AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2020

Första kvartalet (januari-mars 2020)
• Intäkter för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
• Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till 4,3 (2,1) mkr
• Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -4,3 (-2,2) mkr
• Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,19 (-0,13) kr

Väsentliga händelser under perioden
• Arbetet med tillståndsfrågor i Joma och Stekenjokk har fortsatt
• Arbetet med att säkra långsiktig finansiering har fortgått
• Vilhelmina Minerals huvudägare har tecknat avtal om försäljning till Nickel Mountain Resources
• Bolaget genomför en företrädesemission på 22 mkr och har inhämtat garantier och teckningsåtaganden som fullt ut täcker emissionen

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Arbetet med tillståndsfrågor i Joma och Stekenjokk har fortgått
• Företrädesemission om ca 22 mkr och riktad nyemission om ca 0,9 mkr har genomförts

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
• Delårsrapport för perioden april - juni 2020 lämnas den 7 augusti 2020
• Delårsrapport för perioden juli - september 2020 lämnas den 6 november 2020

Givet att majoriteten av Bolaget enligt plan blir uppköpt av bolaget Nickel Mountain Resources AB, kommer ovanstående externa rapporter ej publiceras. Detta då Bolaget kommer utgöra ett dotterbolag till Nickel Mountain Resources AB och då Bolaget då avser dra tillbaka ansökan om egen notering av Bolagets aktie på marknadsplatsen NGM Nordic SME.

Notera

Denna information är sådan som Vilhelmina Mineral AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 8.40.

För delårsrapporten i sin helhet se bilaga.

För ytterligare information:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: info@vilhelminamineral.com mailto:info@vilhelminamineral.com
Se även: www.vilhelminamineral.com http://www.vilhelminamineral.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vilhelmina Mineral Pressrelease 2020-05-08.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=39107
Vilhelmina Mineral Delarsrapport Q1 2020.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=39108

Vilhelmina Mineral ("Bolaget") är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nickel Mountain Resources 0,121 -0,82% 0,12 0,83%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -