På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Utökat ägande i Jorma - gruvan är positivt

Senaste inlägg
Rubrik Av Publicerat
Utökat ägande i Jorma - gruvan är positivt Avenyen 20-04-06 21:05
1/1
Nickel Mountain R. / Utökat ägande i Jorma - gruvan är positivt / Utökat ägande i Jorma - gruvan är positivt
2020-04-06 21:05 IP: MS94qrvQu
Nickel Mountain: Vilhelmina Mineral ökar ägandet i Joma Gruver AS till 75% (beQuoted)NICKEL MOUNTAIN

2020-04-06 20:18

VILHELMINA MINERAL ÖKAR ÄGANDET I JOMA GRUVER AS TILL 75% Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral"), som Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR eller Bolaget") tecknat avtal om att förvärva mer än 90 procent av aktierna i, nyttjar sin option att öka ägandet i samriskbolaget Joma Gruver AS ("Joma Gruver") från 50% till 75% genom att tillskjuta ytterligare 2,5 MNOK. Detta kapitaltillskott frigör även motsvarande bidragsfinansiering från Innovasjon Norge AS ("Innovasjon Norge") och Trndelag Fylkeskommun. Total finansering om 5 MNOK ska användas till projektutveckling och för framtagande av s k reguleringsplan som är en del av den norska tillståndsprocessen, samt en uppdaterad mineralresursberäkning och preliminär lönsamhetsstudie för Vilhelmina Minerals huvudprojekt i Joma och Stekenjokk. NMR tecknade den 9 mars 2020 avtal att under vissa förutsättningar, framförallt givet genomförd finansiering i Vilhelmina Mineral, förvärva mer än 90 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral. Vilhelmina Mineral ökar nu ägandet i Joma Gruver enligt nedan. Vilhelmina Mineral etablerade under våren 2017 samriskbolaget Joma Gruver i samarbete med det norska utvecklingsbolaget Joma Nringspark AS. Syftet med samarbetet har varit utveckling av Jomafältet beläget i Ryrvik kommun i norska Trndelag och målet är att identifiera ytterligare mineraltillgångar samt att återstarta gruvverksamhet. Den tidigare operatören Grong Gruber AS, som drev gruvverksamheten mellan1972 till 1998, hade som mest ca 130 anställda och producerade ca 11,5 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 1,5% koppar och 1,5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % koppar och 0,82 % zink (vid cut-off halt 0,8 % koppar). Vidare finns i området ytterligare satellitprojekt och flera zoner som är identifierade som intressanta vad gäller ytterligare prospektering. Utveckling av Jomaprojektet sker parallellt med utveckling av Bolagets svenska projekt Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % koppar, 3,01 % zink och 47 g/ton silver (vid cut-off halt 0,9 % koppar). Även i Stekenjokk omfattar planerna återstart av gruvdrift för försörjning av ett anrikningsverk beläget i Joma. Enligt samarbetsavtalet har Vilhelmina Mineral rätt att succesivt öka sitt ägande upp till 100%. I detta steg ökar Vilhelmina Mineral till 75% ägande genom att tillskjuta 2,5 MNOK vilket även möjliggör att bidragsfinansiering på motsvarande belopp om 2,5 MNOK frigörs från Innovasjon Norge och Trndelag Fylkeskommun. Denna finansiering om sammanlagt 5 MNOK ska användas till projektutveckling inkluderande bl a framtagande av s k reguleringsplan som är en del av den norska tillståndsprocessen. Detta arbete omfattar en plan för utveckling av gruvområdet och ett flertal delprojekt som innehåller miljömässiga och sociala konsekvensutredningar. Finansieringen ska även användas till att genomföra en uppdaterad mineralresursberäkning för mineraliseringarna i Joma och Stekenjokk enligt internationell standard (NI 43-101 eller JORC) samt en preliminär lönsamhetsstudie för dessa projekt (Preliminary Economic Assessment). Dessa beräkningar utförs av en extern så kallad "Competent Person" och utgör ett viktigt underlag för projektens lönsamhetsbedömning.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -