Låg värdering..!

Senaste inlägg
Rubrik Av Publicerat
Låg värdering..! Trixxa 20-01-08 16:24
1/1
2020-01-08 16:24 IP: A6HR7R5PG
Olika värderingsmodeller används för olika bolag. EBITDA är resultatet före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar och används ofta i tidigt stadium i företag med stora amorteringar. För Imint är det en bra modell med tillägget EV.

https://www.youtube.com/watch?v=I7ND6z5eXmo

Imint har tre tillgångar. Aktiverade utvecklingskostnader, fordringar och kassa. Utvecklingskostnader hänförliga till kunder får aktiveras som tillgång i balansräkningen men de måste skrivas av. I Imints fall görs det snabbt.

I balansräkningen 30/9 2019 är utvecklingskostnader balanserade till 26 472 tkr. För jan-sept 2019 är avskrivningarna för dessa -11 255 tkr. För 2019 lär avskrivningarna landa på ca. 15 milj.
Som jämförelse var avskrivningarna för hela 2018 -11 255 tkr, för 2017 -6 141 tkr och för 2016 -2 669 tkr.
År -16, -17 ”blåstes” balansräkningen upp med utvecklingskostnader 25 502 tkr men avskrivningarna var bara 8,8 milj. Fullt naturligt . Mest för att stora kostnader är aktiverade i börja av bolaget bana. För att senare kostnads föras när intäkterna kommer. Bolaget redovisade sin första försäljning Q4 2016 den var då 1 738 tkr. Resultatet -16 var -8 092 tkr aktiveringarna 11 673 tkr. Lite skillnad mot dagsläget..!

Vid EBITDA värdering används oftare Ev/Ebitda och inte p/e.
EV är börsvärdet minus nettokassan och Ev/Ebitda är ≈ 6 (2019).

Hela tanken med Ev/Ebitda är: ”Klippt &Klistrat”
Att man på ett lättare sätt ska kunna värdera företagets kassaflöde eller kapacitet att generera intäkter före avskrivningar och finansiella poster. Det gör att det blir ett intressant jämförelsetal vid ”buy-outs” dvs företagsförvärv när man ville se företagets kapacitet att kunna betala sina lån. En annan fördel är att Ev/Ebitda sällan är ett negativt tal vilket gör att man kan använda det i fler bolag. Dessutom används EBITDA som ett slags ”operativt kassaflöde” som inte kan påverkas av poster som rörelsekapital, skatt, osv.

Imint har ett skattemässigt underskott att utnyttja på 33 323 tkr, amorteringarna på långa lån 600 tkr/år.
Fordringarna har ökat med 11 284 tkr samtidigt som kortfristiga skulder ökat med 8 349 (kanske dollarsäkring?) Tanken är mest att EV blir ännu lägre då ökningen 11 284 tkr verkar vara mycket om det är kundfordringar, en del kanske ska in i kassan.

Enl. vd kommer försatt kraftiga avskrivningar att göras för att senare plana ut.
(läs. det kommer inte att finnas tillgångar att skriva av på.)
För framtida p/e värdering kommer nuvarande avskrivningarna på 15 miljoner till en stor del att istället bli vinst även om viss fortsatt aktivering sker. Den sista kommuniceringen var att prio nr 1. skulle vara lönsamhet. De 8 senaste smartphonekunderna bara under året (2019) hade tagit stora resurser (ändå liten vinst Q3) så framtida lönsamheten verkade underförstådd.

Slutsats: Även om inte avskrivningarna på 15 miljoner per automatik inte blir till vinst i närtid så framöver med plus inkluderad ökad lönsamhet så lär det landa där. Vid p/e 40 blir det motsvarande kurs 70kr.
Redigerades 2020-01-08

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -