Några av er kommer säkert ihåg Juli 2019...Guard Therapeitics...Kursresa.. 1kr—2.70kr...på 2 veckor...Återstår att se om vi slår rekord denna gång ?!!... Redeye Bullcase 5kr...⭐️

Senaste inlägg
Rubrik Av Publicerat
Marknad/blockbuster Rban 20-06-02 23:09
BLOCKBUSTER POTENTIAL : Läs VD ordet och bli vis av kunskap : Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning på 7 miljarder kronor... Framtidsbolag 20-06-02 17:30
Guard Therapeutics: Data During the Summer...Redeye Bullcase SEK: 5,00... Worth waiting for...🍻 Framtidsbolag 20-06-01 09:18
Det börjar dra ihop sig...Guard Therapeutics: Data During the Summer...Redeye Bullcase SEK: 5,00... Worth waiting for...🍻 Framtidsbolag 20-05-27 11:39
BLOCKBUSTER POTENTIAL : Läs VD ordet och bli vis av kunskap : Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning på 7 miljarder kronor... Framtidsbolag 20-05-26 09:42
jag tror vi kan se runt 1,5 - 1,6 närmaste tiden utqan PM amxpoker 20-04-24 16:32
Nu blommar lökarna!! Kingent 20-04-24 16:08
Kingent is back! Kingent 20-04-24 14:19
Förhoppningar R.P McMurphy 20-04-24 12:12
Förhoppningar Rban 20-04-24 11:19
Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning på 7 MILJARDER KRONOR inom detta nya användningsområde... Framtidsbolag 20-04-23 23:28
stackars Orillo. ver inte hur han sen skall traida med sin 5k :) amxpoker 20-04-23 09:30
Lova att hålla i er innan ni läser vidare...VD Tobias Agervald: Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning på 7 miljarder kronor... Framtidsbolag 20-04-22 15:59
Läs VD ordet och bli vis av kunskap...Vilket fantastiskt 2020 vi har framför oss... Framtidsbolag 20-04-22 10:07
Läs årsredovisningen - enorm marknad Bolgeri 20-04-22 09:41
1/2 »
2020-06-02 23:09 IP: TUO7wRdUs
Marknadspotentialen är stor isf. Räknat på denna marknad och med bara 1/3 andel, och en fördubbling (!?) av antalet aktier i bolaget så blir resultatet ändå otroligt bra per aktie.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Guard Therapeutics Intl. 1,35 -0,44% 1,2 12,5%
Guard Therapeutics / Några av er kommer säkert ihåg Juli 2019...Guard Therapeitics...Kursresa.. 1kr—2.70kr...på 2 veckor...Återstår att se om vi slår rekord denna gång ?!!... Redeye Bullcase 5kr...⭐️ / BLOCKBUSTER POTENTIAL : Läs VD ordet och bli vis av kunskap : Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning på 7 miljarder kronor...
2020-06-02 17:30 IP: Q1Fwz1XKW
BLOCKBUSTER POTENTIAL :
Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning på
7 miljarder kronor...enligt VD.

VD TOBIAS AGERVALD HAR ORDET:
Akuta njurskador drabbar årligen över 13 miljoner människor, bland annat i samband med större kirurgiska ingrepp, organtransplantation och blodförgiftning. Dödligheten är hög och de som överlever riskerar att utveckla en kronisk nedsatt njurfunktion, med allt vad detta innebär i form av ökad sjuklighet och minskad livskvalitet.
Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard har i prekliniska försöksmodeller visat sig kunna effektivt skydda njuren, och även andra organ, genom att neutralisera fria radikaler, understödja reparationen av vävnadsskador och skydda cellens kraftverk, mitokondrierna. Det faktum att vi observerat en samstämmigt god effekt i många olika typer av försöksmodeller, kombinerat med att ROSgard utgår från en kroppsegen substans, stärker vår tro på att liknande effekter ska kunna uppnås i framtida studier på patienter.

KLINISKA STUDIER
Vi har under det gångna året tagit ROSgard från den prekliniska utvecklingsfasen och in i de första kliniska studierna – en betydande framgång i utvecklingen av ett läkemedelsprojekt. I ett första steg av det kliniska fas 1a-programmet undersöktes säkerheten, tolerabiliteten och farmakokinetiken av ROSgard i enstaka, stigande doser i friska försökspersoner. Baserat på positiva studieresultat kunde vi gå vidare med en studie av upprepad dosering och resultaten från detta delsteg förväntas bli tillgängliga under sommaren. Dessutom pågår för närvarande en studie i personer med nedsatt njurfunktion vilken kommer generera värdefull kunskap inför utformningen av det fortsatta utvecklingsprogrammet.

STUDIE INOM HJÄRTKIRURGI
Nästa viktiga steg i den kliniska utvecklingen av ROSgard är en studie i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi, med användning av hjärt-lungmaskin. Parallellt pågår förberedelser av ett globalt fas 2-program inom denna indikation. Det finns flera orsaker till att vi valt att i ett första skede fokusera på just detta användningsområde för vår läkemedelskandidat. Patienter som genomgår hjärtkirurgi utgör en högriskgrupp för akut njurskada, med en incidens på över 50 procent bland de mest utsatta individerna. Risken för allvarliga och kroniska följdverkningar är betydande. Tillgången på patienter är god, det handlar om en kort behandlingstid, effekten kan utläsas snabbt med hjälp av metoder som är accepterade av de regulatoriska myndigheterna. Inget läkemedel som angriper orsaken till skadorna finns tillgängligt på marknaden och endast en av de läkemedelskandidater som befinner sig under utveckling har visat effekt i människa.

LÖNSAM MARKNAD
Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning om 7 miljarder kronor inom detta användningsområde avslutar Tobias Agervald.

https://storage.mfn.se/b6d407d8-c977-429d-a376-67830a0148fb/arsredovisning-2019-guard-therapeutics.pdf
Inlägget ska ej ses som köp/sälj råd utan endast som min egen framtidsanalys för Guard Therapeutics som 2020 står inför större uppvärdering
2020-06-01 09:18 IP: Q1Fwz1XKW
Guard Therapeutics: Data During the Summer...Redeye Bullcase SEK: 5,00...
Worth waiting for...🍻

https://www.redeye.se/research/784362/guard-therapeutics-intervju-med-vd-tobias-agervald-video-2?utm_medium=RSS&utm_source=avanza

Enligt TA: Närmaste motstånd= 1,70kr.....Uppsida på 63%.
Enligt TA: Kommande motstånd= 18,00kr....Uppsida på 1600%

https://www.redeye.se/research/782471/guard-therapeutics-data-during-the-summer?utm_source=avanza&utm_medium=RSS
Mycket Spännande Sommar framför oss.....🍻
Redigerades 2020-06-01
2020-05-27 11:39 IP: Q1Fwz1XKW
Guard Therapeutics: Data During the Summer...Redeye Bullcase SEK: 5,00...
Worth waiting for...
https://www.redeye.se/research/784362/guard-therapeutics-intervju-med-vd-tobias-agervald-video-2?utm_medium=RSS&utm_source=avanza

Enligt TA: Närmaste motstånd= 1,70kr.....Uppsida på 63%.
Enligt TA: Kommande motstånd= 18,00kr....Uppsida på 1600%

https://www.redeye.se/research/782471/guard-therapeutics-data-during-the-summer?utm_source=avanza&utm_medium=RSS
Mycket Spännande Sommar framför oss.....🏄‍♂️
Redigerades 2020-05-27
Guard Therapeutics / Några av er kommer säkert ihåg Juli 2019...Guard Therapeitics...Kursresa.. 1kr—2.70kr...på 2 veckor...Återstår att se om vi slår rekord denna gång ?!!... Redeye Bullcase 5kr...⭐️ / BLOCKBUSTER POTENTIAL : Läs VD ordet och bli vis av kunskap : Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning på 7 miljarder kronor...
2020-05-26 09:42 IP: Q1Fwz1XKW
BLOCKBUSTER POTENTIAL :
Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning på
7 miljarder kronor...enligt VD.

VD TOBIAS AGERVALD HAR ORDET:
Akuta njurskador drabbar årligen över 13 miljoner människor, bland annat i samband med större kirurgiska ingrepp, organtransplantation och blodförgiftning. Dödligheten är hög och de som överlever riskerar att utveckla en kronisk nedsatt njurfunktion, med allt vad detta innebär i form av ökad sjuklighet och minskad livskvalitet.
Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard har i prekliniska försöksmodeller visat sig kunna effektivt skydda njuren, och även andra organ, genom att neutralisera fria radikaler, understödja reparationen av vävnadsskador och skydda cellens kraftverk, mitokondrierna. Det faktum att vi observerat en samstämmigt god effekt i många olika typer av försöksmodeller, kombinerat med att ROSgard utgår från en kroppsegen substans, stärker vår tro på att liknande effekter ska kunna uppnås i framtida studier på patienter.

KLINISKA STUDIER
Vi har under det gångna året tagit ROSgard från den prekliniska utvecklingsfasen och in i de första kliniska studierna – en betydande framgång i utvecklingen av ett läkemedelsprojekt. I ett första steg av det kliniska fas 1a-programmet undersöktes säkerheten, tolerabiliteten och farmakokinetiken av ROSgard i enstaka, stigande doser i friska försökspersoner. Baserat på positiva studieresultat kunde vi gå vidare med en studie av upprepad dosering och resultaten från detta delsteg förväntas bli tillgängliga under sommaren. Dessutom pågår för närvarande en studie i personer med nedsatt njurfunktion vilken kommer generera värdefull kunskap inför utformningen av det fortsatta utvecklingsprogrammet.

STUDIE INOM HJÄRTKIRURGI
Nästa viktiga steg i den kliniska utvecklingen av ROSgard är en studie i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi, med användning av hjärt-lungmaskin. Parallellt pågår förberedelser av ett globalt fas 2-program inom denna indikation. Det finns flera orsaker till att vi valt att i ett första skede fokusera på just detta användningsområde för vår läkemedelskandidat. Patienter som genomgår hjärtkirurgi utgör en högriskgrupp för akut njurskada, med en incidens på över 50 procent bland de mest utsatta individerna. Risken för allvarliga och kroniska följdverkningar är betydande. Tillgången på patienter är god, det handlar om en kort behandlingstid, effekten kan utläsas snabbt med hjälp av metoder som är accepterade av de regulatoriska myndigheterna. Inget läkemedel som angriper orsaken till skadorna finns tillgängligt på marknaden och endast en av de läkemedelskandidater som befinner sig under utveckling har visat effekt i människa.

LÖNSAM MARKNAD
Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning om 7 miljarder kronor inom detta användningsområde avslutar Tobias Agervald.

https://storage.mfn.se/b6d407d8-c977-429d-a376-67830a0148fb/arsredovisning-2019-guard-therapeutics.pdf
Inlägget ska ej ses som köp/sälj råd utan endast som min egen framtidsanalys för Guard Therapeutics som 2020 står inför större uppvärdering
Redigerades 2020-05-26
2020-04-24 12:12 IP: FDofi3nKU
Mina har då aldrig vari större. Att Corona kom o stökade runt i biotech var olyckligt men det verkar hittills inte ha påverkat arbetet på Guard. Ser fram emot fortsättningen
Trevlig helg
2020-04-24 11:19 IP: TUO7wRdUs
Ja visst finns förhoppningar om lyckat resultat kvar. De pre-kliniska resultaten är väldigt bra, och enligt min bedömning är det nu en väldigt stor sannolikhet att läkemedels kandidaten faktiskt fungerar och producerar top-line resultat i fas I programmet.

Tyvärr styrs börsen nu av helt andra aktörer som blankare, robothandel, öres traders. De har ingen åsikt alls i huvudfrågan, men förr eller senare slår ändå de kliniska top-line resultaten igenom även på kursen.

Dagens börskurs speglar att "marknaden" helt saknar förtroende för bolagets förmåga att driva och genomföra de kliniska testerna på ett framgångsrikt sätt.

Ibland kan de som går emot "marknaden" bli rikt belönade....

Jag själv ligger kvar med mina aktier, skulle aldrig sälja nu, väntar definitivt in resultatet av fas I b.
2020-04-23 23:28 IP: Q1Fwz1XKW
VD TOBIAS AGERVALD HAR ORDET
Akuta njurskador drabbar årligen över 13 miljoner människor, bland annat i samband med större kirurgiska ingrepp, organtransplantation och blodförgiftning. Dödligheten är hög och de som överlever riskerar att utveckla en kronisk nedsatt njurfunktion, med allt vad detta innebär i form av ökad sjuklighet och minskad livskvalitet.
Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard har i prekliniska försöksmodeller visat sig kunna effektivt skydda njuren, och även andra organ, genom att neutralisera fria radikaler, understödja reparationen av vävnadsskador och skydda cellens kraftverk, mitokondrierna. Det faktum att vi observerat en samstämmigt god effekt i många olika typer av försöksmodeller, kombinerat med att ROSgard utgår från en kroppsegen substans, stärker vår tro på att liknande effekter ska kunna uppnås i framtida studier på patienter.

KLINISKA STUDIER
Vi har under det gångna året tagit ROSgard från den prekliniska utvecklingsfasen och in i de första kliniska studierna – en betydande framgång i utvecklingen av ett läkemedelsprojekt. I ett första steg av det kliniska fas 1a-programmet undersöktes säkerheten, tolerabiliteten och farmakokinetiken av ROSgard i enstaka, stigande doser i friska försökspersoner. Baserat på positiva studieresultat kunde vi gå vidare med en studie av upprepad dosering och resultaten från detta delsteg förväntas bli tillgängliga under sommaren. Dessutom pågår för närvarande en studie i personer med nedsatt njurfunktion vilken kommer generera värdefull kunskap inför utformningen av det fortsatta utvecklingsprogrammet.

STUDIE INOM HJÄRTKIRURGI
Nästa viktiga steg i den kliniska utvecklingen av ROSgard är en studie i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi, med användning av hjärt-lungmaskin. Parallellt pågår förberedelser av ett globalt fas 2-program inom denna indikation. Det finns flera orsaker till att vi valt att i ett första skede fokusera på just detta användningsområde för vår läkemedelskandidat. Patienter som genomgår hjärtkirurgi utgör en högriskgrupp för akut njurskada, med en incidens på över 50 procent bland de mest utsatta individerna. Risken för allvarliga och kroniska följdverkningar är betydande. Tillgången på patienter är god, det handlar om en kort behandlingstid, effekten kan utläsas snabbt med hjälp av metoder som är accepterade av de regulatoriska myndigheterna. Inget läkemedel som angriper orsaken till skadorna finns tillgängligt på marknaden och endast en av de läkemedelskandidater som befinner sig under utveckling har visat effekt i människa. Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning på 7 MILJARDER KRONOR inom detta nya användningsområde.

POTENTIALEN BETYDLIGT STÖRRE
Potentialen för ett läkemedel som kan ge ett skydd mot akuta njurskador är dock större än så. Vi ser möjligheter att framgångsrikt kunna motverka akuta njurskador även vid till exempel njurtransplantation och sepsis/blodförgiftning. Prekliniska studier relaterade till dessa indikationsområden planeras att genomföras under resten av året. Men för ett litet läkemedelsföretag som Guard Therapeutics är det viktigt att i det initiala skedet fokusera på det område som ger bäst möjlighet att snabbt generera tydliga och positiva resultat. Vi räknar med att redan runt årsskiftet 2020/21 kunna presentera resultaten från den första, mindre studien i patienter som genomgår hjärtkirurgi. Dessa kommer tillsammans med resultaten från det pågående fas 1-programmet att lägga grunden för framtida studier som syftar till att dokumentera en kliniskt relevant behandlingseffekt av ROSgard.

STÄRKT ÄGARSTRUKTUR
Baserat på de genomgripande strukturella förändringar inom bolaget som genomfördes under 2019, samt vårt specifika fokus mot akuta njurskador, har vi under det gångna året kunnat förstärka bolagets ägarstruktur genom att attrahera en rad nya långsiktiga och starka investerare. Detta är en betydelsefull extern validering av vårt utvecklingsprojekt, och bedöms också som centralt för bolagets fortsatta framgångar eftersom det stärker möjligheterna att i bibehållet högt tempo genomföra den fortsatta kliniska utvecklingsplanen.

COVID-19 PANDEMIN
Trots den rådande covid-19-pandemin står Guard Therapeutics starkt. Vi har finansiella resurser att slutföra fas 1-programmet och därefter genomföra den första studien i patienter som genomgår hjärtkirurgi, och vi förväntar oss att den inskränkta rörelsefrihet och pressade sjukvårdssituation som nu råder ska ha lagt sig i god tid innan denna studie planeras starta. Nu fortsätter förberedelserna inför kommande studier av ROSgard, och vi ser fram emot att redan i sommar presentera resultaten både från den avslutande delen av fas 1a-programmet och studien i patienter med nedsatt njurfunktion.

Tobias Agervald
Verkställande direktör

Redigerades 2020-04-23
Guard Therapeutics / Några av er kommer säkert ihåg Juli 2019...Guard Therapeitics...Kursresa.. 1kr—2.70kr...på 2 veckor...Återstår att se om vi slår rekord denna gång ?!!... Redeye Bullcase 5kr...⭐️ / Lova att hålla i er innan ni läser vidare...VD Tobias Agervald: Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning på 7 miljarder kronor...
2020-04-22 15:59 IP: Q1Fwz1XKW
LOVA ATT HÅLLA I ER INNAN NI LÄSER VIDARE:
Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning på
7 miljarder kronor...enligt VD.

VD TOBIAS AGERVALD HAR ORDET:
Akuta njurskador drabbar årligen över 13 miljoner människor, bland annat i samband med större kirurgiska ingrepp, organtransplantation och blodförgiftning. Dödligheten är hög och de som överlever riskerar att utveckla en kronisk nedsatt njurfunktion, med allt vad detta innebär i form av ökad sjuklighet och minskad livskvalitet.
Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard har i prekliniska försöksmodeller visat sig kunna effektivt skydda njuren, och även andra organ, genom att neutralisera fria radikaler, understödja reparationen av vävnadsskador och skydda cellens kraftverk, mitokondrierna. Det faktum att vi observerat en samstämmigt god effekt i många olika typer av försöksmodeller, kombinerat med att ROSgard utgår från en kroppsegen substans, stärker vår tro på att liknande effekter ska kunna uppnås i framtida studier på patienter.

KLINISKA STUDIER
Vi har under det gångna året tagit ROSgard från den prekliniska utvecklingsfasen och in i de första kliniska studierna – en betydande framgång i utvecklingen av ett läkemedelsprojekt. I ett första steg av det kliniska fas 1a-programmet undersöktes säkerheten, tolerabiliteten och farmakokinetiken av ROSgard i enstaka, stigande doser i friska försökspersoner. Baserat på positiva studieresultat kunde vi gå vidare med en studie av upprepad dosering och resultaten från detta delsteg förväntas bli tillgängliga under sommaren. Dessutom pågår för närvarande en studie i personer med nedsatt njurfunktion vilken kommer generera värdefull kunskap inför utformningen av det fortsatta utvecklingsprogrammet.

STUDIE INOM HJÄRTKIRURGI
Nästa viktiga steg i den kliniska utvecklingen av ROSgard är en studie i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi, med användning av hjärt-lungmaskin. Parallellt pågår förberedelser av ett globalt fas 2-program inom denna indikation. Det finns flera orsaker till att vi valt att i ett första skede fokusera på just detta användningsområde för vår läkemedelskandidat. Patienter som genomgår hjärtkirurgi utgör en högriskgrupp för akut njurskada, med en incidens på över 50 procent bland de mest utsatta individerna. Risken för allvarliga och kroniska följdverkningar är betydande. Tillgången på patienter är god, det handlar om en kort behandlingstid, effekten kan utläsas snabbt med hjälp av metoder som är accepterade av de regulatoriska myndigheterna. Inget läkemedel som angriper orsaken till skadorna finns tillgängligt på marknaden och endast en av de läkemedelskandidater som befinner sig under utveckling har visat effekt i människa.

LÖNSAM MARKNAD
Vi bedömer att ROSgard skulle kunna nå en årlig försäljning om 7 miljarder kronor inom detta användningsområde avslutar Tobias Agervald.

https://storage.mfn.se/b6d407d8-c977-429d-a376-67830a0148fb/arsredovisning-2019-guard-therapeutics.pdf
Inlägget ska ej ses som köp/sälj råd utan endast som min egen framtidsanalys för Guard Therapeutics som 2020 står inför större uppvärdering
Redigerades 2020-04-22
2020-04-22 09:41 IP: Mw7zkOWf3
Efter att ha läst VDns ord i årsredovisningen och vetenskapliga artiklar, ser jag en enorm marknad för RosGard och bolaget.
Detta kommer att bli väldigt bra.

Det är bara Orillo som väntar på sin 80-öring...........

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -