På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Bot

Senaste inlägg
Rubrik Av Publicerat
Kakkö -solklart Cuprum 21-01-13 10:29
Borde det inte vara... _GAD_ 21-01-13 08:39
ps. kakkö 21-01-12 22:12
märk kakkö 21-01-12 22:00
patentansökan + kakkö 21-01-12 21:59
patentansökan kakkö 21-01-12 21:51
En hektisk period Bull123 21-01-12 21:01
Hare Sobra $maker 21-01-12 20:59
En hektisk period Hare Sobra 21-01-12 20:04
bibehållen kakkö 21-01-12 18:47
Varför 30? Dumtrader 21-01-12 18:05
? kakkö 21-01-12 17:43
85% mer? Dumtrader 21-01-12 16:50
breakeven kakkö 21-01-12 16:26
85% mer kakkö 21-01-12 16:07
1/2 »
Diamyd Medical AB / Bot / Kakkö -solklart
2021-01-13 10:29
Det är solklart att Diamyd har tecknat in hela fältet i sitt patent oavsett vilka antigen man använder i behandlingen. Jag kopierar in sammanfattningen på svenska (googleöversättning)

"Metod för behandling eller förebyggande av en autoimmun sjukdom hos en individ, innefattande
- Bestämning av individens HLA-haplotyp; och
- Att utsätta individen för en behandlingsregim baserad på nämnda haplotyp.
2. Förfarande enligt krav 1, innefattande
- Bestämning av individens HLA-haplotyp;
- Bestämning av specificiteten hos den initialt förekommande autoantikroppen relaterad till den autoimmuna sjukdomen hos individen; och
- Att utsätta individen för en behandlingsregim baserad på nämnda haplotyp och specificitet hos den ursprungligen förekommande autoantikroppen.
2. Förfarande enligt krav 1, där sjukdomen är autoimmun diabetes, såsom typ 1-diabetes mellitus.
4. Förfarande enligt något av kraven 1-3, kännetecknat av att en individ som har en HLA D3-DQ2-haplotyp, och eventuellt presenterar GADA först, utsätts för behandling med åtminstone ett GAD-autoantigen.
5. Förfarande enligt något av kraven 1-3, kännetecknat av att en individ med en HLA DR3 / 4- DQ.2 / 8-genotyp utsätts för behandling med både en GAD-autoantigen och ett insulin-autoantigen i samma eller separata formuleringar. 6. Förfarande enligt något av kraven 1-3, varvid en individ som har en DR4-DQ8
haplotyp men inte en DR3-DQ2-haplotyp, och som eventuellt presenteras med insulin-autoantikroppar först, utsätts för behandling med åtminstone en insulin-autoantigen.

Det är uppenbart att Diamyd tar höjd för att kunna behandla i stort sett alla former av autoimmun diabetes med stöd av sitt "metodpatent".
När det gäller de som haft sjukdomen länge, så tror jag att man kommer att får en del svar efter att LADA-studien utvärderats eftersom den studien inkluderar äldre patienter som haft diabetes en längre tid.

Som någon sa tidigare så har "Diamydgruppen" med Ulf i spetsen hur många spår som helst att följa. Det gäller att orientera och prioritera rätt. Det vore märkligt om inte detta väcker ett riktigt starkt intresse hös större aktörer.
Diamyd Medical AB / Bot / Borde det inte vara...
2021-01-13 08:39
intressant att göra en studie på de med rätt HLA-grupp men som haft Diabetes lång tid. Finns det någon återhämtning på de patienterna så är ju marknaden enorm.

Varför inte en öppen studie för det ?
2021-01-12 22:12
GAD65 + GABA är med bland kroppens signaler för att återgenerera insulinproducerande celler. Antikroppar mot GAD65 kan innebära att det återgenereras färre celler så länge den autoimmuna responsen är igång. Dvs det är en slags extra attack, och kanske är den direkta attacken mot insulin mindre viktig i den gruppen. Det verkar vara något olika tidsförlopp associerat med de olika HLA-grupperna.

Att det nu visar sig att egenproduktionen återhämtar sig rejält i rätt HLA-grupp (som är associerad med autoimmunitet mot gad65) kan förklaras på två sätt: det återgenereras insulinproducerande celler (som överlever) eller att de insulinproducerande cellerna blir mer effektiva, eller möjligen båda de alternativen.

2021-01-12 22:00
"In addition it could be shown that alum alone can delay the decline of stimulated C-peptide in patients carrying the D 4-DQ8, but not the DR3-DQ2 haplotype."
Diamyd Medical AB / Bot / patentansökan +
2021-01-12 21:59
"Individuals with genotypes HLA-DR4/4-DQ8/8 and HLA-DR8/4-DQ4/8 generally primarily show presence of IAA as first islet autoantibody.

Individuals with genotypes HLA-DR3/3-DQ2/2 and HLA-DR3/4-DQ2/8 generally primarily show presence of GADA as first islet antibody Surprisingly the present inventors could show that administration of a GAD-autoantigen to T1DM patients that had an HLA-haplotype associated with GADA as the first autoantibody, favorably can be used in treatment/prevention regimens for T1DM. The antigen to be used may thus be decided based on the genotype of the patient.

In addition it could be shown that alum alone can delay the decline of stimulated C-peptide in patients carrying the D 4-DQ8, but not the DR3-DQ2 haplotype.

According to the present invention, an autoantigen can be administered by intralymphatic injection, injection directly into a lymph node, intradermal injection, subcutaneous injection, intramuscular injection, intraperitoneal injection, intravenous injection, subcutaneous injection, intranasal, transmucosal or sublingual application; or orally, including administration as tablets, pellets, granules, capsules, lozenges, aqueous or oily solutions, suspensions, emulsions, sprays or as reconstituted dry powdered form with a liquid medium.

In one embodiment of this invention administration of autoantigen is made directly into the lymph nodes or into the lymphatic system to allow resident APCs to present antigen peptides to the immune system. If administration of autoantigens is made directly into a lymph node or into the lymphatic system, the dose will preferably be between 1 and 15 μg per autoantigen, more preferred between 2 and 10 μg per autoantigen or 2 to 5 μg per autoantigen. Formulation in alum is preferred. "

" Method for treatment or prevention of an autoimmune disease in an individual, comprising
- Determining the HLA haplotype of the individual; and
- Subjecting the individual to a treatment regimen based on said haplotype.
The method according to claim 1, comprising
- Determining the HLA haplotype of the individual;
- Determining the specificity of the initially occurring autoantibody related to the autoimmune disease in the individual; and
- Subjecting the individual to a treatment regimen based on said haplotype and specificity of said initially occurring autoantibody.
The method according to claim 1 where the disease is autoimmune diabetes, such as Type 1 Diabetes Mellitus.
4. The method according to any one of claims 1-3, wherein an individual having an HLA D 3-DQ2 haplotype, and optionally presenting with GADA first, is subjected to treatment with at least a GAD-autoantigen.
5. The method according to any one of claims 1-3, wherein an individual having an HLA DR3/4- DQ.2/8 genotype is subjected to treatment with both a GAD autoantigen and an insulin autoantigen in the same or separate formulations. 6. The method according to any one of claims 1-3, wherein an individual having a DR4-DQ8
haplotype but not a DR3-DQ2 haplotype, and optionally presenting with insulin autoantibodies first, is subjected to treatment with at least an insulin autoantigen.
The method according to any one of claims 1-3, wherein an individual having a DR4-DQ8 but not a DR3-DQ2 haplotype is subjected to treatment with alum alone.
The method according to any one of claims 1-3, wherein an individual having an HLA DR8/4- DQ.4/8 haplogenotype, and optionally presenting with insulin autoantibodies first, is subjected to treatment with at least an insulin autoantigen. ..."
Diamyd Medical AB / Bot / patentansökan
2021-01-12 21:51
https://patents.google.com/patent/WO2019050465A1/en
(De har med intralymfatisk behandling med andra antigener, som insulin. Dvs att ge en mindre mängd i lymfknutor. I rätt HLA-grupp kanske det är effektivt?)
Diamyd Medical AB / Bot / En hektisk period
2021-01-12 21:01
Hare Sobra du tar orden ur min mun och jag håller med dig på alla punkter. Tack för din information och håller övriga uppdaterade som inte riktigt hängt

med för jag har inte riktigt haft ork sista tiden att skriva informativt här då intresset och aktiviteten här varit lågt.

Mycket bevis på att Diamyd fungerar både kliniskt och nu senast även immunologiskt vilket också kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift.

Jag tror att alla nya analyser, fakta och vetenskapliga bevis i PM senaste tiden som stärker Diamyd är till stor nytta när Diamyd snart förhoppningsvis lämnar in ansökan om förtida marknadsgodkännande i Europa samtidigt som Fas III rullar igång parallellt i USA och Europa. Avtalet och partner kan då också vara klart för åtminstone den amerikanska marknaden så får vi se om Diamyd behåller hela Europa med eget sälj.

Lada delresultat som du skriver är en annan väldigt spännande trigger som vi väntar på och vid goda resultat kan vi lätt dubbla marknaden för Diamyd.

Jag gillar Ulfs slutkläm ”hög sannolikhet” idag och glöm inte att resultaten är MYCKET SIGNIFIKANTA.

” En statistiskt mycket signifikant behandlingseffekt på bevarandet av egen insulinproduktion kunde ses hos individer som var positiva för HLA DR3-DQ2, en grupp som innefattar ungefär 50% av alla analyserade individer.”

” En större studie i den genetiskt utvalda patientpopulationen med intralymfatisk administrering bör därför med hög sannolikhet kunna uppnå både det primära och de sekundära effektmåtten.”

Kakkö
Jag hängde inte heller med vad du menar med antikroppar mot insulin för det sitter väl inte Diamyd på rättigheter till?
Däremot visade ju analysen på att dom som samtidigt också var negativa för HLA DR4-DQ8-haplotypen, ungefär 25% av samtliga analyserade individer fick bäst effekt av Diamyd.
Redigerades 2021-01-12
Diamyd Medical AB / Bot / Hare Sobra
2021-01-12 20:59
Tack för ett bra inlägg 🙏
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Diamyd Medical B 28,05 6,45% 29,5 -4,92%
Diamyd Medical AB / Bot / En hektisk period
2021-01-12 20:04
Nu hängde jag inte med, kakkö: "Jag tycker det verkar spännande att det möjligen också öppnas en väg för de med antikroppar mot insulin    -- hoppas att patentet blir uppdaterat och godkänt."

Är det något som Diamyd sitter på?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Efter en lugn period, och tråkig, om kursrörelser är den stora kryddan i vardagen så är vi på väg in i en period med spänning, fart och action. Årsskiftet är avklarat och vi vet att den stora multicenter och multinationella fas III-studien som ska startas innan äppelträden blommar skapar en rad pm som höjer temperaturen även på detta forum. Frågor kring denna kommer att rätas ut - vilka studiecenter kommer att medverka, hur många patienter kommer att delta och kanske vi får det mest efterlängtade svaret - kommer vi ha med en partner när studien startar?

Diamyd är nu inne i en period av frenetisk aktivitet de troligen aldrig tidigare har upplevt. De sitter inte sysslolösa vilket man kan luras att tro när vi inte får ett smaskigt pm varje vecka. ;)

Själv hoppas jag på att en ansökan om tidigt marknadsgodkännande annonseras under våren. Det förutsätter givetvis att fabriken i Umeå står redo att producera.
De senaste pm:en har varit mer fakta kring resultaten av Diagnode-2. Allt mer framkommer som stärker Diamyds ställning och verifierar de slutsatser de kommit fram till och stärker bevisvärdet. Diamyd fungerar. "En statistiskt mycket signifikant behandlingseffekt på bevarandet av egen insulinproduktion kunde ses hos individer som var positiva för HLA DR3-DQ2, en grupp som innefattar ungefär 50% av alla analyserade individer." Nästa steg är en publicering i en vetenskaplig tidskrift, vilken troligen kommer under året. Lite roligt att se vad Diabetesportalen skriver: "Diabetesprofessionen är överens om att den lilla egna insulinproduktionen är mycket värdefull." Ja, utom då den meriterade och från Di sorgligt kände diabetesexperten Jönsson. Och Diamyd har potential att göra mer än att bromsa och bibehålla.
https://www.diabetesportalen.lu.se/article/medlet-som-bromsar-processen-mot-typ-1-diabetes

LADA-studien är en öppen studie och bör komma med interimsresultat inom en inte alltför avlägsen framtid. Jag hoppas de inte haft svårigheter att rekrytera på grund av brist på resurser, restriktioner och rädsla för covid. Men vi vet att sjukvården har varit och fortfarande är ansträngda av pandemin. LADA-studien är för mig en av de stora och mest spännande triggerserna, eller skriver man "triggrarna? ;) under detta år. Positiva tongångar betyder i princip att marknaden för Diamyd i ett slag blir dubbelt så stor.

Jag hoppas också på nya studier där Diamyd ges förebyggande som ett klassiskt vaccin, innan diabetes bryter ut. Med all ny kunskap om vilka som svarar på behandlingen bör framgång på den fronten vara logisk. Jag är övertyga om att långt gångna planer finns, och blir inte ett dugg förvånad om även en sådan studie startar under året. Helena Elding Larsson, vid Lunds universitet som höll i DiAPREV-IT 2 där detta prövades, är kanske redo för omtag?
Redigerades 2021-01-12
Diamyd Medical AB / Bot / bibehållen
2021-01-12 18:47
Jag tror detta är en mental översättning av "preserved". Det markerar väl bara att insulinproduktionen kommer från kroppens celler och inte är tillförd utifrån. Detta har varit en annan svår poäng genom Diamyds historia  -- att få c-peptid godkänt som ett accepterat mått för egenproduktion av insulin. Om man bara mäter blodsockernivå så kan man ju inte skilja mellan effekten av tillförd insulin och egenproducerad insulin, men det egenproducerade insulinet avskiljer c-peptid, vilket inte tillförd insilin har.

Helt enig i att det är svårt att läsa texterna. Varje ord har en tendens att betyda något, och ofta är betydelsen mycket mer exakt än i normalspråket. Procenträkning är inte lätt heller, och procent av procent blir svårt. Förändringarna är inte heller jämna som vi förväntar när vi mäter med linjal.

Jag tror många som bara läste texten ytligt inte riktigt såg det som sades. De 85%-en är också ett slags medelvärde och det betyder att det vara några som blev ännu bättre och några som var värre. Hursomhelst är det steg på vägen att kunna reversera sjukdomsprocessen. Jag hoppas det kommer en artikel snart  -- gissar att det blir NEJM igen. Jag tycker det verkar spännande att det möjligen också öppnas en väg för de med antikroppar mot insulin  -- hoppas att patentet blir uppdaterat och godkänt.
Diamyd Medical AB / Bot / Varför 30?
2021-01-12 18:05
Jag tog bara ditt antagande om 70% kvar (1,00 - 0,70 = 0,30) och att minskningen skulle vara 85% mindre.

Men som jag skrev, jag förstår inte texten, jag redogjorde för min spontana räkning, men om start 1,00 inte är 100% av normal insulinproduktion utan bara 50% så blir det tydligare och din beräkning lättare att förstå. Det tog emot lite för mig när "bibehållen" gick över 1,00.
Redigerades 2021-01-12
2021-01-12 17:43
Hur tänker du då? Bibehållen betyder ju bara att "ha kvar" (preserved) (inte 30, och varför 30?). Det är väl ganska klart att de pratar om nivån från start. (det finns ju inga mätvärden heller för de allra flesta före de har fått diagnos). (menar du 95% av normal insulinproduktion?)

Vid start har alla (som grupp) förlorat en hel del (50%?) men det är tillräckligt för att ha en lättskött tid där det "bara" behövs lite tilläggsinsulin. 85%-gruppen kommer alltså tillbaka till "honeymoon" eller bättre. Fråga någon med diabetes om det var enklare att hantera sjukdomen den första tiden.

En fullständig bot skulle vara om det fortsätter att återgenereras celler som gör att insulinkapasiteten kommer stabilt tillbaka till helt normal nivå. Här finns det möjligen några vägar via GABA/Remygen, boosterinjektioner och kroppens naturliga förmåga att läka sig själv (när den slutar att angripa sig själv).
Redigerades 2021-01-12
Diamyd Medical AB / Bot / 85% mer?
2021-01-12 16:50
När jag läser "85% mer BIBEHÅLLEN egen insulinproduktion" så skulle jag spontant räkna din uppställning så här.
(0,85 x 0,30) + 0,70 = 0,955

Vilket gör att gruppen har 95,5% i bibehållen insulinproduktion.

Om insulinproduktionen ökar, så skulle jag inte använda ordet "bibehållen"

Jag är dock amatör på dessa texter.
Diamyd Medical AB / Bot / breakeven
2021-01-12 16:26
Hur mycket skulle placebogruppen ha sjunkit för att den behandlade gruppen (med 85% mer insulinproduktion än den obehandlade gruppen) skulle komma tillbaka till startvärdet?

46% ner ger 54% kvar, 1.85*0.54*startvärdet .= 1
Diamyd Medical AB / Bot / 85% mer
2021-01-12 16:07
Om placebogruppen sjönk med 30% hur mycket mer insulinproduktion hade den behandlade gruppen om de hade 85% mer insulinproduktion än den obehandlade placebogruppen.

Anta att grupperna kan antas vara ganska lika vid start (dagens meddelande säger att detta har testats som en möjlig källa till varians som kunde uteslutas).

100% - 30% = 70% kvar.
85% mer = 1.85 * 70% = 29% mer än startvärdet. (!)
Det vill säga det är inte så liten effekt.

"Individer som samtidigt var negativa för HLA DR4-DQ8-haplotypen, ungefär 25% av samtliga analyserade individer, och behandlade med tre eller fyra doser av Diamyd® verkade få bäst nytta av Diamyd®, med cirka 85% (p <0,0001) mer bibehållen egen insulinproduktion jämfört med placebobehandlade individer i samma grupp."

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -