Publicering

Senaste inlägg
Rubrik Av Publicerat
Tydlig kommunikation för att inte vilseleda, all fakta och källdata finns här. Executive 20-02-12 08:10
Vad det innbär för Emotra, samarbete med AstraZeneca, för nya följare har resan startat och det finns 300% uppsida!!! Det beskrivs också att AstraZeneca kommer hjälpa Emotra att få ut Edor på marknanden Executive 20-02-11 09:13
Re Executive Lorc 20-02-07 19:37
PM om SwissNordic 2020 Executive 20-02-07 17:27
Ja Tekniker 20-02-07 17:19
Bland annat Tekniker 20-02-07 17:17
Inget hemlabb! Tekniker 20-02-07 17:14
Man får tolka själv vad det innebär i samarbete med AstraZeneca Executive 20-02-07 17:09
Re Lorc 20-02-07 16:25
Publicering och VD svar Executive 20-02-07 15:52
Formation Tekniker 20-02-07 15:38
Publicering klabbe 20-02-07 15:23
1/1
Emotra AB / Publicering / Tydlig kommunikation för att inte vilseleda, all fakta och källdata finns här.
2020-02-12 08:10 IP: iXegm5LR5
Någon på forumet tyckte jag vilseledde i min kommunikation. Nedan är ren fakta och hänvisning till källdata.

Den 21/2 är det rapport, samma dag deltar Emotra på en mindre seminarium/konferens om investeringar. Se fakta nedan länk.

https://www.ikem.se/nyheter/2020/startupbolag-inom-life-science  ---valkommen-pa-seminarium/

VD på AstraZencea Hub kommenterar att dagens läkemedelsbolag inte bara kommer att skapa piller, det lyfts nu fram helheten att tillsammans arbeta med diagnostik och metoder. Ni som kan lägga ihop 1+1 vad Emotra säljer kan se vilken öppning detta innebär. Se nedan länk

https://www.ri.se/sv/berattelser/fran-sick-care-till-health-care-framtidens-lakemedelsutveckling
Jag tolka på fakta, Vinnova länken från sidan 5 där jag inklippt följande så är min tolkning självklar vad det innebär för Emotra.

Sidan 9 beskriver att AstraZenecas personal hjälper till på daglig nivå flera timmar om dagen att etablera nätverk världen över. Man måste se mervärdet i denna möjlighet vad det innebär i Emotra som hamnat i centrum i en miljardmarknad

Mölndal för noga utvalda tillväxtföretag inom life science. Syftet är att skapa en öppen miljö
där de mindre företagen kan dra nytta av de världsledande kunskaper och resurser som
AstraZeneca genom åren har byggt upp. Till skillnad från mer traditionella science parks som
bedrivs i regi av universitet eller regionala innovationssystemsaktörer är AZ BioVentureHub
faciliterat av ett vinstdrivande storbolag. I denna miljö får de externa småföretagen alltså
åtkomst till AstraZenecas teknologier, utrustningar och företagsfaciliteter, och framför allt ges
de en möjlighet att interagera med det globala storbolagets världsledande experter inom
läkemedelsutvecklingens alla delar. I takt med att en kritisk massa av tillväxtföretag väljer att
flytta hela eller delar av sin verksamhet till hubben öppnas även möjligheter för
värdeskapande interaktioner och sociala samspel hubbföretagen sinsemellan.

Ett viktigt urvalskriterium är att AstraZenecas kunskapsbas kan antas ligga i linje med de
behov som det inflyttade företaget behöver i sin fortsatta expansionsfas. Det anses också
viktigt att hubbföretagen kan visa en relativt långsiktig stabilitet, exempelvis i form av säkrad
finansiering och lovande forskningsresultat. Med andra ord riktas fokus mot
utvecklingsföretag som har en relativt hög mognadsgrad, för att de på bästa sätt ska kunna
hålla givande vetenskapliga, regulatoriska och marknadsmässiga diskussioner med
AstraZeneca.

Ett ytterligare kriterium är att hubbföretagen har potential att ge synergier åt
varandra, varför en viss grad av heterogenitet i kunskaper och inriktningar anses som
fördelaktigt. På senare tid har därmed även fokus riktas mot att attrahera utländska företag och
företag i närliggande branscher, såsom medicinteknik.

Vi vet att de kommunicerat att de för nya diskussioner med sjukhus/kliniker PM kommer inom kort.

https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/regeringsuppdrag/2017/2016-03524-rapp.pdf

https://www.vinnova.se/nyheter/2020/01/fortsatt-satsning-pa-bioventurehub   ---en-unik-innovationshub-inom-life-science/

https://www.vinnova.se/en/news/2020/01/continued-effort-at-bioventurehub   ---a-unique-innovation-hub-in-life-science/

Hoppas att ni som tagit del av denna info har fått en mer tydlig bakgrundsfakta.

Vänligen
Redigerades 2020-02-12
Emotra AB / Publicering / Vad det innbär för Emotra, samarbete med AstraZeneca, för nya följare har resan startat och det finns 300% uppsida!!! Det beskrivs också att AstraZeneca kommer hjälpa Emotra att få ut Edor på marknanden
2020-02-11 09:13 IP: iXegm5LR5
Jag brukar tolka på fakta, Vinnova länken från sidan 5 där jag inklippt följande så är min tolkning självklar vad det innebär för Emotra.

Sidan 9 beskriver att AstraZenecas personal hjälper till på daglig nivå flera timmar om dagen att etablera nätverk världen över. Man måste se mervärdet i denna möjlighet vad det innebär i Emotra som hamnat i centrum i en miljardmarknad

Mölndal för noga utvalda tillväxtföretag inom life science. Syftet är att skapa en öppen miljö
där de mindre företagen kan dra nytta av de världsledande kunskaper och resurser som
AstraZeneca genom åren har byggt upp. Till skillnad från mer traditionella science parks som
bedrivs i regi av universitet eller regionala innovationssystemsaktörer är AZ BioVentureHub
faciliterat av ett vinstdrivande storbolag. I denna miljö får de externa småföretagen alltså
åtkomst till AstraZenecas teknologier, utrustningar och företagsfaciliteter, och framför allt ges
de en möjlighet att interagera med det globala storbolagets världsledande experter inom
läkemedelsutvecklingens alla delar. I takt med att en kritisk massa av tillväxtföretag väljer att
flytta hela eller delar av sin verksamhet till hubben öppnas även möjligheter för
värdeskapande interaktioner och sociala samspel hubbföretagen sinsemellan.

Ett viktigt urvalskriterium är att AstraZenecas kunskapsbas kan antas ligga i linje med de
behov som det inflyttade företaget behöver i sin fortsatta expansionsfas. Det anses också
viktigt att hubbföretagen kan visa en relativt långsiktig stabilitet, exempelvis i form av säkrad
finansiering och lovande forskningsresultat. Med andra ord riktas fokus mot
utvecklingsföretag som har en relativt hög mognadsgrad, för att de på bästa sätt ska kunna
hålla givande vetenskapliga, regulatoriska och marknadsmässiga diskussioner med
AstraZeneca.

Ett ytterligare kriterium är att hubbföretagen har potential att ge synergier åt
varandra, varför en viss grad av heterogenitet i kunskaper och inriktningar anses som
fördelaktigt. På senare tid har därmed även fokus riktas mot att attrahera utländska företag och
företag i närliggande branscher, såsom medicinteknik.

Vi vet att de kommunicerat att de för nya diskussioner med sjukhus/kliniker PM kommer inom kort.

https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/regeringsuppdrag/2017/2016-03524-rapp.pdf

https://www.vinnova.se/nyheter/2020/01/fortsatt-satsning-pa-bioventurehub    ---en-unik-innovationshub-inom-life-science/

https://www.vinnova.se/en/news/2020/01/continued-effort-at-bioventurehub    ---a-unique-innovation-hub-in-life-science/
Redigerades 2020-02-11
Emotra AB / Publicering / Re Executive
2020-02-07 19:37 IP: Q+RK9CNVA
Vi definierar nog helt enkelt ordet samarbete olika med avseende på tyngd. Du verkar tycka att uppvärderingen är motiverad. Önskar dig all lycka till i aktien, du kommer inom kort att behöva skjuta in ännu mer pengar!

Återigen, uppmanar alla som är intresserade av aktien att göra sin DD noggrant.
Emotra AB / Publicering / PM om SwissNordic 2020
2020-02-07 17:27 IP: qSjGdY2/Z
Tror nog att vi kan få ett PM om eventet på måndag, om det gäller avtal, partner eller finansiering återstå att se. Det vi alla vet var att ovan var deras agenda.
Anmälan gjordes i höstas så man har inför eventet kommit långt i pågående diskussioner skulle jag tro. Så strategiskt rätt att samtidigt säga att man har ett samarbete med AstraZeneca.
Bara det ger publicitet och intresse.

Lycka till!
Redigerades 2020-02-07
2020-02-07 17:19 IP: DymUrwk/c
Säger en del om nuvarande läge!!
Emotra AB / Publicering / Bland annat
2020-02-07 17:17 IP: DymUrwk/c
Stora netton av olika aktörer i dagarna.

Idag NRD med knappa halvmiljonen bla som folk matat friskt med...

Redigerades 2020-02-07
Emotra AB / Publicering / Inget hemlabb!
2020-02-07 17:14 IP: DymUrwk/c
Inte rikrigt vilket hem labb som.helst i de miljöerna..Uppvärdering och ketchup effekt.

Alla lång liggare kan numera känna glädje!

Emotra AB / Publicering / Man får tolka själv vad det innebär i samarbete med AstraZeneca
2020-02-07 17:09 IP: qSjGdY2/Z
Jag brukar tolka på fakta, Vinnova länken från sidan 5 där jag inklippt följande så är min tolkning självklar vad det innebär för Emotra.

Sidan 9 beskriver att AstraZenecas personal hjälper till på daglig nivå flera timmar om dagen att etablera nätverk världen över. Man måste se mervärdet i denna möjlighet vad det innebär i Emotra som hamnat i centrum i en miljardmarknad

Mölndal för noga utvalda tillväxtföretag inom life science. Syftet är att skapa en öppen miljö
där de mindre företagen kan dra nytta av de världsledande kunskaper och resurser som
AstraZeneca genom åren har byggt upp. Till skillnad från mer traditionella science parks som
bedrivs i regi av universitet eller regionala innovationssystemsaktörer är AZ BioVentureHub
faciliterat av ett vinstdrivande storbolag. I denna miljö får de externa småföretagen alltså
åtkomst till AstraZenecas teknologier, utrustningar och företagsfaciliteter, och framför allt ges
de en möjlighet att interagera med det globala storbolagets världsledande experter inom
läkemedelsutvecklingens alla delar. I takt med att en kritisk massa av tillväxtföretag väljer att
flytta hela eller delar av sin verksamhet till hubben öppnas även möjligheter för
värdeskapande interaktioner och sociala samspel hubbföretagen sinsemellan.

Ett viktigt urvalskriterium är att AstraZenecas kunskapsbas kan antas ligga i linje med de
behov som det inflyttade företaget behöver i sin fortsatta expansionsfas. Det anses också
viktigt att hubbföretagen kan visa en relativt långsiktig stabilitet, exempelvis i form av säkrad
finansiering och lovande forskningsresultat. Med andra ord riktas fokus mot
utvecklingsföretag som har en relativt hög mognadsgrad, för att de på bästa sätt ska kunna
hålla givande vetenskapliga, regulatoriska och marknadsmässiga diskussioner med
AstraZeneca.

Ett ytterligare kriterium är att hubbföretagen har potential att ge synergier åt
varandra, varför en viss grad av heterogenitet i kunskaper och inriktningar anses som
fördelaktigt. På senare tid har därmed även fokus riktas mot att attrahera utländska företag och
företag i närliggande branscher, såsom medicinteknik.

Vi vet att de kommunicerat att de för nya diskussioner med sjukhus/kliniker PM kommer inom kort.

https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/regeringsuppdrag/2017/2016-03524-rapp.pdf

https://www.vinnova.se/nyheter/2020/01/fortsatt-satsning-pa-bioventurehub  ---en-unik-innovationshub-inom-life-science/

https://www.vinnova.se/en/news/2020/01/continued-effort-at-bioventurehub  ---a-unique-innovation-hub-in-life-science/
Redigerades 2020-02-07
2020-02-07 16:25 IP: Q+RK9CNVA
Ingen tvivlar väl på PMets riktighet? Jag tvekar inte ett dugg på att de ökar sitt nätverk genom flytten. Det diskussionen har gällt är till vilken grad AZ är intresserade/involverade i Emotra. Det gav mailet inga konkreta svar på utan upprepade enbart det som stod i PMet. Undantaget att AZ har granskat det som skrivits då men man får ju förutsätta att detta är fallet i dylika PM.
Emotra AB / Publicering / Publicering och VD svar
2020-02-07 15:52 IP: qlCtn8ph4
Jag la till raketen då det är bra att AstraZeneca bevakar och granskar deras PM! Detta är mycket bra så det inte finns tvivel av andra angående PM:s riktighet.
Publikation är också strategiskt rätt!
Når ut i hela världen!!

https://journals.plos.org/plosone/s/journal-information
Emotra AB / Publicering / Formation
2020-02-07 15:38 IP: ydsMZxl0t
Stor tyngd.Veckobaserat .Funnits i pappers format men den är borta.
Online där läsare befinner sig numera 2020
Emotra AB / Publicering / Publicering
2020-02-07 15:23 IP: IhZ+HWKuk
Hej

Emotras publicering skall införas i PlosOne.
Är det någon som vet vilken dignitet denna tidning har?

Mvh Klabbe
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Emotra 0,51 0% 0,6 -15%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -