Från Pulsemaster

Senaste inlägg
Rubrik Av Publicerat
Nja Aaabcd 20-03-11 20:24
Lorc igen och igen och igen Pr kalkyl 20-03-11 19:55
lorc Pr kalkyl 20-03-11 19:34
Lucrum Pr kalkyl 20-03-11 19:20
Re Lorc 20-03-11 17:57
Lorc Osthål 20-03-11 17:22
Re Lorc 20-03-11 16:22
Fantastiskt inlägg Mr Rockefeller 20-03-11 11:52
Re Kalkyl Lorc 20-03-11 11:42
Re: Pr kalkyl lucrum 20-03-11 07:46
kära Shaggye Pr kalkyl 20-03-10 22:27
Kalkyl Shaggye 20-03-10 21:27
Vad är det du inte förstår ? Pr kalkyl 20-03-10 20:36
Re Kalkyl Lorc 20-03-09 22:30
Livsmedel morötter och standard Pr kalkyl 20-03-09 13:23
1/2 »
2020-03-11 20:24 IP: SbTR8tZlp
Varken effekt eller elektriska fält anges i kJ/kg.

Hur mycket energi som behövs för att behandla ett kg av ett visst ämne beror på ämnet och utrustningens effektivitet. Varav det som är viktigt ur försäljningssynpunkt är utrustningen.
Arc Aroma Pure AB / Från Pulsemaster / Lorc igen och igen och igen
2020-03-11 19:55 IP: 9lb5H3bfO


1 Olivolja har inget med ESL att göra, utan extraction.
2 PEF för ESL står inför en tröskel, Här står samtliga tillverkare av PEF. Industrin har valt pasörisering som en säker teknik. Myndigheter kontrollerar att regler efterföljs via egenkontroller etc.. Vilken större producent kommer våga bryta detta och ändra spelreglerna, kommer nog snart. Det är vad alla väntar på.
3 Patent inom PEF rör oftast behandlingskammare, mjukvara, mönsterskydd på generatorns uppbyggnad. PEF i sig finns med olika triggers, solid state etc.
4 kJ/kg avser den totalt effekt som ett pumpbart material utsätts för. Styrkan på det elektriska fältet. Egenskapen styrs av det pumpbara materialet, inte av tillverkaren och tillverkarens generator.
5 Skidbacke är förluster, absolut så ser det ut och det vet alla, se fieldfood low cost PEF, perfekt square.
6 Varför jag är kvar, och utökar mitt innehav. Tekniskt sett har man lyckats bygga en PEF för många olika applikationer men inte hittat hem än och inom FOOD tror jag inte hemmet finns. Men det finns väldigt mycket mer. Men det överlåter jag till AA att sköta. Men synpukter kommer jag alltid att lufta
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
ArcAroma 13,35 -0,37% 14,2 -5,99%
2020-03-11 19:34 IP: 9lb5H3bfO
Är mycket väl förtrogen med inlägget. Det verkar som att det finns en tro att omvärlden står still. Så är nu inte fallet, Senaste EU projektet fieldfood, lågpris PEF inom flera applicationsfält inom just food.
Perfect Square!
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
ArcAroma 13,35 -0,37% 14,2 -5,99%
2020-03-11 19:20 IP: 9lb5H3bfO
Hej öl vet jag inte varför man ska på,kanske kallfiltrering av PEF:ad Humle, förutom ESL. Det finns väldigt mycktet inom ESL som är utvecklingsbart. Resultat tror jag fullt på, kapaciteten finns inte än hos AA. Att få tillverkare att ta bort additiv för ESL kan vara enklare än vid hantering av s.k. färska livsmedel. Vin handlar många gånger om stora mängder som ska processas på kort tid, Det kan mycket väl handla om 50-100 ton vilket ska processas fort som attan, och inte längre än vad som görs idag. Annars blir det till mindre producenter eller större med bra budget för experiment.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
ArcAroma 13,35 -0,37% 14,2 -5,99%
2020-03-11 17:57 IP: h7QluLdyI
Det är ju det som är svårt att förstå. Varför i all världen äger man aktien om man anser att ledningen far med osanning? Dessutom skriver hon att hon har "tilltro till CEPT-plattformen". Hur kan man ha tilltro till en plattform och samtidigt misstro dess unika egenskap som differentierar gentemot reguljär PEF?
2020-03-11 17:22 IP: Rb+hkujD+
Pr kalkyl har uttryckligen sagt att hon inte litar på den info som AAP förmedlar, förmodligen inklusive de Henriksson skrivit.
2020-03-11 16:22 IP: h7QluLdyI
Kan rekommendera inlägget nedan som förklarar bra. Kanske något Kalkyl kan kommentera?

http://henriksson.se/tag/arc-aroma-pure/
Arc Aroma Pure AB / Från Pulsemaster / Fantastiskt inlägg
2020-03-11 11:52 IP: x4v91DZWL
Ett av de bästa inläggen jag läst på länge på ArcAromas forum, en tumme för Lorc!!
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
ArcAroma 13,35 -0,37% 15,5 -13,87%
2020-03-11 11:42 IP: Q+RK9CNVA
Du skriver att din bakgrund är inom livsmedelsvetenskap vilket är lite konstigt i och med att åtminstone jag tycker att det finns många hål i dina resonemang. En fackman (eller fackkvinna) borde kunna resonera på ett bättre sätt kring det hela tycker jag.

"PEF ej klargort säkert livsmedel (inga protokoll) samt att Industrin har själva valt pastörisering för att säkerställa livsmedel."

Industrin har valt pastörisering eftersom det är valet man har haft. Om PEF skulle kunna vidareutvecklas till att kunna KALLpastörisera med ESL som följd, vad är det som säger att livsmedelsindustrin inte skulle kunna ändra uppfattning? Protokoll för det hela är väl inget problem att skapa? Det är väl för övrigt precis det AA har gjort för olivolja och håller på att göra för juice? Jag förstår verkligen inte resonemanget här.

"AA har en viss effektivisering, men i det stora hela är detta inte ett produktionsvärde i sig. Tillämpning är produktionsvärdet."

Om så vore fallet så skulle jag hålla med dig om att caset är dött. AA skulle skapa en ny marknad för olivolja för att sedermera bli överkörda inom samma applikation av de andra etablerade företagen inom PEF.

Men att säga att tekniken är allmänt öppen är i praktiken att säga att företaget ljuger och att dess patent är värdelösa. Enligt den information företaget har gett ut så har traditionell PEF en topp som efterföljs av en skidbacke. AA har en topp, sen tillbaka till noll. Skidbacken ger en kraftig effektförlust då den energi som öppnar cellerna enbart ligger i toppen. Detta är den effektivisering som gör att man dels kan alstra mindre värme samt att man kan använda PEF mer effektivt. Du säger alltså att konkurrenterna har precis samma möjligheter för att åstadkomma detta?

Det säger ju sig självt att det finns en tröskel där det är ekonomiskt försvarbart att använda PEF för en applikation givet energiförbrukningen. Min tolkning av varför exempelvis man redan inte använder PEF inom juice, olivolja etc är att energiåtgången överskrider vinsten. Detta skulle dock AA kunna ändra på varför åtminstone jag har investerat i caset. Till skillnad från dig ser jag FOOD som den applikation där AA skulle kunna göra en skillnad. Misslyckas man inom FOOD så tror jag tyvärr caset är kört.

"Varje livsmedel kommer kräva ett visst kJ/kg för resultat i extration och samma i ESL så energin är fastslagen, enbart att minimera förluster med bra komponenter och lösningar"

Återigen, här visar du upp ett väldigt konstigt resonemang. För att återkoppla till det jag skrev ovan så är det skidbacke gentemot topp i energimängd. Enbart toppen ger resultat i form av cellskada, resten är slöseri. Alltså är det inte kJ/kg man bör räkna på eftersom det inte är den TOTALA mängden energi som är viktig utan den mängd energi man tillför ovanför tröskelvärdet (toppen). Alltså, arean under kurvan för skidbackarna gentemot arean under "topparna" som AA skapar är inte jämlikbar.

Återigen, jag är ingen expert på området men med den basala kunskap inom PEF jag har så tycker jag att det finns många hål inom dina resonemang som gör att man undrar om du verkligen förstår så mycket som du tror att du gör.

Sen, lägg ner snacket om att du är kvinna. Varför ens gå ut med sitt kön på forumet? Är ju helt irrelevant om du är man eller kvinna, det viktiga är ju den text du levererar.
2020-03-11 07:46 IP: 2VnJgnMk/
Intressanta tankar. Jag har tidigare lyft frågan om Arc har hittat sin framgångsapplikation - i likhet med Opti. Fick ingen respons på det. Så långt har det gått trögt med de applikationer som marknadsförts. Undantaget är kanske juice som inte fått nog med tid på sig.

Jag har för mig att du tidigare föreslagit att Arc satsar på biogas, men jag kanske missminner mig. Här vet vi att bolaget stött på hinder, så du får gärna utveckla om jag inte är fel ute vad gäller dina förslag.

Håller tyvärr med dig vad gäller bolagets kommunikation etc.. Jag är också orolig för tömd kassa - särskilt med nuvarande bolagsvärdering - vilken skapar stor utspädning om det ska tas in pengar. Samma sak gäller hur stor del av bolaget kineserna får varje gång de ska ta betalt (om de nu säljer något och om denna försäljning inte höjer bolagsvärdet markant). Om vi går in i en lågkonjunktur/recession med rejäl sättning på börsen som resultat tror jag tyvärr inte ens att nuvarande värdering är billig.

Antar att du inte tror på vin och öl. Har du andra förslag?

2020-03-10 22:27 IP: 9lb5H3bfO
Jag tror på tekniken kära Shaggye men inser att bolaget kör marknadsföring mot oss aktieägare, aldrig siffror bara uppnådda mål etc. Att ledningen misslyckats är väl rent uppenbart ! Se bara på alla efterkonstruktioner, det borde även du se igenom. Vad jag ser och vad min erfarenhet säger inom FOOD så är bolaget inte där än på långa vägar. Som jag ser det är det bortkastad tid. Hitta applikationer där AA blir unika. Kvinna som Man ska inte tystas av härskande personer på detta forum, liksom uppställningar som din
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
ArcAroma 13,35 -0,37% 15,45 -13,59%
2020-03-10 21:27 IP: YcW32/Am7
Som vanligt kan man sammanfatta Pr kalkyls inlägg med de tre punkterna nedan:

1, Jag äger aktier men misstror både AAPs teknik och ledning, de ljuger helt enkelt.

2, Det finns mängder med konkurrenter så AAP har ingen chans. Både vi aktieägare och ledningen är smått efterblivna som inte inser att det är kört då det inte finns någon efterfrågan för produkterna (detta trots att de sålt både OliveCept och JuiceCept).

3, Jag är kvinna som minsann inte tänker tystas av alla onda män här på forumet (trots att ingen sagt ett ljud om detta).Arc Aroma Pure AB / Från Pulsemaster / Vad är det du inte förstår ?
2020-03-10 20:36 IP: 9lb5H3bfO
Eftersom min bakgrund är inom Livsmedelsvetenskap så ska jag fatta mig kort, uppvärmning = sämre produkt, PEF ej klargort säkert livsmedel (inga protokoll) samt att Industrin har själva valt pastörisering för att säkerställa livsmedel. Samtliga PEF tillverkare står inför samma tröskel. Så om du förstår dessa enkla meningar förstår du också problemet. Vad gäller ditt resonemang om bil så har AA ingen ny teknik, samtliga konkurrenter har elbilar, tekniken är allmän öppen och inte under patent, vissa tekniska löningar är patenterade av ett flertal tillverkare som softvara, och konstruktioner. AA har en viss effektivisering, men i det stora hela är detta inte ett produktionsvärde i sig. Tillämpning är produktionsvärdet. MEn jag håller med om att det låter som en helt ny teknik med himmelska egenskaper som omvärlden inte riktigt förstår för vi gör underverk varje dag men säljer inget och tömmer kassan ideligen. En Semla på det!, Mitt kön är bara ett sätt att synas eller hur!
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
ArcAroma 13,35 -0,37% 15,45 -13,59%
2020-03-09 22:30 IP: Q+RK9CNVA
Upphettning påverkar slutprodukten. En process som inte alstrar värme i hög grad såsom PEF skulle kunna ge en produkt som smakar som färsk juice men även har betydligt längre hållbarhet. Du måste väl kunna se den stora bilden i detta? Morötter i all ära men det är ju principen att det går att förlänga hållbarheten så pass som är det viktiga i detta fallet.

"AA:s PEF vad vi kar kunnat förstå är energieffektiv men inte så det räcker, köper du den snålaste bilen? "

Vad menar du med inte så det räcker? I vilken tillämpning? Det handlar ju inte om att köpa en mer eller mindre bränslesnål bil. En mer korrekt jämförelse vore att du skulle vilja ha en elbil för pendling till jobbet. Du har 10 mil till jobbet men batteriet räcker inte till vägen hem. Då är detta inget alternativ. Plötsligt kommer ett företag med en ny teknik med ett femdubbelt så effektivt batteri som tillåter 50 mils körning. Helt plötsligt är elbil ett alternativ för dig. Förstår du skillnaden på resonemangen?

Är inte ens värt att bemöta resonemanget kring feminina värden men önskar dig all lycka till i de företag som du bedömer har detta. Sälj och gå vidare om du nu äger, du verkar ju oavsett ha dömt ut aktien och tekniken!
Arc Aroma Pure AB / Från Pulsemaster / Livsmedel morötter och standard
2020-03-09 13:23 IP: 9lb5H3bfO
Morotsjuice lyfts fram av många PEF tillverkare, visst den är problematiskt livsmedel vi måste också förstå att det är inte det viktigaste, större livsmedel world wide. Herre Gud det handlar om morotsjuice i Polen! Idag är upphettning det protokoll som används värm till en viss temperatur och allt är ok och säkert, något sådant protokoll finns inte för PEF. Industrin har valt s.k. pastörisering som teknik för att säkra livsmedel. Enkelt och tryggt. PEF kan inte garantera in line, allt kan säkerställas via odling av bakterier med det tar sin tid. Allt detta kommer säkert ställas på sin kant, men tro inte att AA är ensamma AA:s PEF vad vi kar kunnat förstå är energieffektiv men inte så det räcker, köper du den snålaste bilen? Kapaciteten, har vi fått veta att den inte räcker, processlinjer inom FOOD har höga flöden, här kan man inte benchmarka en liten juice fabrikant i Köpenhamn. AA:s svar har varit flera ODIN el. THOR i Parallell. Detta är processlinjer inte legoland. Det verkar vara för många knutar just nu för investering och byta ut något som fungerar läs pastörisering, men den kommer! Att samla information och referensinstallationer är nog vad samtliga intressenter lägger sitt krut på nu. Nä någon edge finns inte. Inom food kommer AA spela en liten roll, bästa vore om dom blev uppköpta. Nu när jag tänker på det är det kanske bättre att satsa på ett bolag med bättre feminina värden. Som kvinna bör man hålla fanan högt
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
ArcAroma 13,35 -0,37% 15,4 -13,31%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -