På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Svar

Senaste inlägg
Rubrik Av Publicerat
Tack för uppdateringen BlueNumbers 21-06-30 10:14
Svar Laoden 21-06-29 18:28
1/1
Net Entertainment / Svar / Tack för uppdateringen
2021-06-30 10:14
Tack för uppdateringen, ser ut som att vi får fortsätta vänta då....
2021-06-29 18:28
Hej Johan,

En aktieägare som äger mer än 90 procent av aktierna i ett aktiebolag har en laglig rätt att tvångsinlösa övriga aktier i bolaget. Evolution Gaming Group AB (”EGG”) äger mer än 90 procent av aktierna i NetEnt och har begärt att få inlösa övriga aktier i NetEnt. EGG:s rätt att inlösa aktierna och vilket lösenbelopp (betalning) EGG ska erlägga prövas enligt lag i ett skiljeförfarande av en skiljenämnd. Varje aktieägare i NetEnt har rätten att själv föra sin talan i detta skiljeförfarande. För de som inte för sin egen talan (frånvarande aktieägare) har en god man förordnats av Bolagsverket. Min kollega advokat Magnus Ramberg är förordnad som god man vid inlösen av aktier i NetEnt och han kommer därmed företräda samtliga frånvarande aktieägare. Jag biträder honom i denna inlösentvist.
I inlösentvisten kommer fastställas ett lösenbelopp. Lösenbeloppet fastställs på grundval av bestämmelser i 22 kap 2 § aktiebolagslagen. Detta lösenbelopp kan endast bestämmas i pengar och inte i någon annan form (t.ex. aktier i EGG). Aktiernas värde bestäms med utgångspunkt från den dag då EGG påbörjade inlösenförfarandet; den 1 december 2020 eller, i vissa fall, tidigare. På lösenbeloppet kommer löpa en ränta från den 1 december 2020. Räntan är enligt lag Riksbankens referensränta (f.n. 0 %) med tillägg om två procent.
I tvångsinlösentvister är det vanligt att majoritetsaktieägare begär ett s.k. förhandstillträde och samtidigt erlägger förskottsbetalning. Det innebär att äganderätten till de aktier som är föremål för inlösen övergår till majoritetsaktieägaren mot att denne utbetalar ostridigt lösenbelopp till minoritetsaktieägarna och ställer säkerhet för eventuellt ytterligare lösenbelopp. EGG har emellertid meddelat att man inte kommer begära förhandstillträde och någon förskottsbetalning kan då heller inte ske. Det betyder att du tills vidare fortsätter äga dina aktier i NetEnt och kan utöva de rättigheter som är knutna till aktieägandet. Du kan också sälja dina aktier till annan men eftersom NetEnt-aktien är avnoterad kan detta inte ske över börs. EGG köper inte aktier under hand. Först när inlösenförfarandet avslutats genom en skiljedom kommer äganderätten övergå till EGG och lösenbelopp utbetalas.

EGG har erbjudit 85,59 kronor per aktie i NetEnt. NetEnt-aktien är sedan den 16 december 2020 avnoterad. Det kan leda till att dina depåuppgifter anger ett nollvärde på dina NetEnt-aktier. Det har ingen bäring på vilket lösenbelopp som kan förväntas erbjudas. Magnus har – i egenskap av god man för dig och övriga frånvarande minoritetsaktieägare och med samtliga omständigheter i beaktande – kommit fram till att han anser det föreligga skäl att yrka ett högre lösenbelopp än vad som erbjudits av EGG. Han har därför yrkat på ett lösenbelopp om 94,77 kronor per aktie. Troligtvis kommer skriftväxlingen fortgå en tid innan dess att skiljenämnden fattar ett beslut om lösenbeloppets storlek. En gissning är att sådant beslut kommer kunna fattas under hösten.

Du har möjlighet att anmäla till skiljenämnden att du vill föra din egen talan i detta förfarande. Om du inte gör det kommer du ingå bland de minoritetsaktieägare som Magnus och jag kommer göra vårt yttersta för att företräda. I så fall behöver du inte vidta några åtgärder alls. När skiljenämnden fattat sitt beslut kommer lösenbelopp och ränta att utbetalas till det konto till vilket din depå är knuten.
Kontakta gärna mig eller Magnus för det fall du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,
Viktor Wihlstrand

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -