Antonfoppa

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Detta avtal från 200225 Tangiamo Touch Tech. 20-06-25 13:40
8,9 miljoner aktier Biofrigas 20-06-18 16:24
Terranet TerraNet Holding 20-06-16 15:51
FX International AB: Fortsatt god utveckling i egen förvaltning FX International 20-06-16 10:38
Omsättning Invajo Technologies 20-06-16 10:29
Disney TerraNet Holding 20-06-15 11:33
Pexip Invajo Technologies 20-06-14 22:45
Zoom Invajo Technologies 20-06-12 09:53
Från kallelsen till årsstämman Invajo Technologies 20-06-09 11:34
Freefloat Invajo Technologies 20-06-07 18:44
Konkurrent/branschkollega Invajo Technologies 20-06-06 13:12
Från PM 191112 Anoto Group 20-05-28 17:25
Från PM 191220 Anoto Group 20-05-28 15:02
Pm Anoto Group 20-05-28 09:02
Fördjupat orderdjup Hoodin 20-05-25 10:57
1/3 »
Tangiamo Touch Tech. / Detta avtal från 200225 / Detta avtal från 200225
2020-06-25 13:40 IP: RjPXyXhvZ
"Tangiamo och CMS Group har ingått ett exklusivt distributionsavtal för Ryssland samt ett antal mindre marknader. CMS får rätt att distribuera Tangiamos produkter under förutsättning att de köper för minst 4 MSEK under de 12 första månaderna."

Varav de hittills lagt order om 0,6 miljoner kronor på första fyra månaderna. Hoppas på ytterligare en inom kort.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Tangiamo Touch Technology 1,19 -4,19% 1,14 4,39%
Biofrigas / 8,9 miljoner aktier / 8,9 miljoner aktier
2020-06-18 16:24 IP: JuHhnMQJA
8,9 miljoner aktier och via Nordnet har det sålts mer än 800 000 aktier hittills idag.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Biofrigas 6,3 -1,25% 5,2 21,15%
2020-06-16 15:51 IP: LdLEC1d7v
Fem raka handelsdagar med röda siffror (om denna dagen står sig), dessutom under en kontinuerligt sjunkande omsättning. Det behöver nödvändigtvis inte vara negativt för kursutvecklingen på kort sikt.

Vidare är det lätt att glömma att kursen ökade med runt 250 % på bara ett par handelsdagar, det är inte en hållbar utveckling.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
TerraNet Holding B 1,275 6,69% 1,08 18,06%
FX International / FX International AB: Fortsatt god utveckling i egen förvaltning / FX International AB: Fortsatt god utveckling i egen förvaltning
2020-06-16 10:38 IP: PoZp76xeM
FX International AB (publ.) rapporterar fortsatt god utveckling på den
egna förvaltningen med en uppgång under april på 3,3% och maj på ca
4,6% med ett snitt på 3,95% över de senaste 2 månaderna. Fortsatt
takt på helåret skulle innebära en avkastning på över 40%.

Den egna förvaltningen som FX International AB (publ) har i ett så
kallat managed account under AI styrning har ökat ytterligare ca 4,6%
under maj månad. Det totala kapitalet efter maj månad är drygt
687.000EURO och inkluderar avkastningen under maj månad som var ca
30.000EURO*.

Sedan förra kvartalsrapporten har ökningen alltså fortsatt även under
april med ca 3,3% vilket motsvarade ca 14.800EURO*.

Den Malta baserade fonden är ny och kommer att redovisas separat. Den
baseras dock på samma algoritmer men med annan lägre riskprofil
baserad på professionella fondinvesterares krav och önskemål. Mer
information om fonden och dess förvaltning kommer inom kort men
beräknas först till hösten visa riktiga resultat.

Styrelseordföranden Johan Olsson kommenterar: "Det är alltid trevligt
att kunna se hur vår egen förvaltning fortsätter att prestera. Den
senaste tiden har gett oss verkliga tester i både börsfall och
uppgångar. Det har ju varit en riktig berg och dalbana på många
börser men vår egen förvaltning "tuffat" på utan större variationer.
Fonden som har en lite säkrare riskprofil beräknas kunna visa ännu
mindre långsiktig volalitet, vilket är mycket efterfrågat. Jag ser
därför med stor framförsikt fram emot hösten då vi kommit igång och
fått alla initiala kostnader fördelade på en lite längre period i
just fonden. Då är jag helt övertyga om att vi kommer se ett extremt
intressant investeringsalternativ för professionella investerare
precis som planerat. "

FX International AB (publ.) har sedan mars 2020 initiala investeringar
på ca 500.000EURO i den egna förvaltningen, ca 2.000.000EURO i fonden
på Malta och ca 200.000EURO i övriga förvaltnings-, test- och
utvecklingskonton. Övriga likvida medel är placerade på bankkonto i
Sverige för att används som bas för driften av bolaget.

"Den avkastning som vi har på den egna förvaltningen är inget som
överraskar mig då jag under en period före min anställning noga
analyserat FXIs handel och algoritm. Det är en av de bästa i världen
enligt min uppfattning och det är också en av anledningarna till att
jag tackade ja till att ta mig an uppdraget som VD för FX
International. FXIs erbjudande ligger helt rätt i tiden då
digitalisering och AI är mycket intressant och på väg att ta en allt
mer framträdande roll på marknaden. Resultaten och de olika
erbjudande och riskprofiler som vi har att arbeta med skapar
ytterligare möjligheter. Det är helt enkelt en mycket bra grund för
bolagets framtida utveckling. ", säger Carl Andersson, tf VD i FX
International AB (publ.)

*siffrorna är inte justerade för bolagets valutadifferenser mot
bolagets räkenskapsvaluta som är i svenska kronor och har inte
granskats av revisorerna.

Mer information kommer att förmedlas löpande via Spotlight Stock
Market, Cision och våra egna kanaler. Anmäl dig gärna för löpande och
direkt information.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
FX International 2,86 -0,35% 3,24 -11,73%
2020-06-16 10:29 IP: PoZp76xeM
Baserat på bara en månads handelsstatistik är det förhållandevis tydligt att kursen ökar vid högre omsättning och att den sjunker under lägre omsättning, vilket oftast är en indikation på styrka i värdepappret.
2020-06-15 11:33 IP: +BLfJ7td8
Från Omni ekonomi:

"Nöjesparken Disneyland i Hongkong ska slå upp sina portar senare i veckan, efter att ha hållit stängt i fem månader till följd av coronapandemin, rapporterar South China Morning Post.
Enligt tidningen kommer man att ta emot färre gäster på samma gång än normalt, samtidigt som man har infört regler för att upprätthålla social distansering och desinficering."
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
TerraNet Holding B 1,275 6,69% 1,19 7,14%
2020-06-14 22:45 IP: WMqM/dGTb
https://www.affarsvarlden.se/artikel/pexip-rusar-nara-50-procent-efter-kraftigt-overtecknad-notering

Norsk konkurrent till Zoom. Självklart längre fram i sett till kunder. Ytterligare ett bevis på hur het branschen är och möjligtvis en indikation om var Invajo kan befinna sig om de klarar av att nå samma tillväxt som mellan åren 2015-2018.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Pexip Holding 88,29 3,87% 87,78 0,58%
2020-06-12 09:53 IP: LdLEC1d7v
Jag vill inleda med att betona att det aldrig går att dra ett likhetstecken mellan två bolag, noterade vid olika handelsplatser, med olika erbjudanden etc. Men Zoom har haft en kursutveckling från cirka 68 USD vid årsskiftet till 222 USD (vilket motsvarar lite mer än 320 % utveckling).

Som sagt, det går ej att dra ett likhetstecken, däremot kan det vara en indikation över hur framtida kursutveckling kan se ut i Invajo om deras tjänst kan generera en liknande användartillväxt.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Invajo Technologies 7,05 7,14% 6,74 4,6%
Invajo Technologies / Från kallelsen till årsstämman / Från kallelsen till årsstämman
2020-06-09 11:34 IP: LdLEC1d7v
Syftet med respektive incitamentsprogram är bland annat att behålla, samt att öka motivationen
hos, nuvarande och tillkommande medlemmar av styrelsen, bolagsledningen och andra
nyckelpersoner i Bolaget. Med anledning av den rådande marknadssituationen och den allmänna
kursnedgången på marknaden under våren bedöms den tidigare teckningskursen för nyteckning av aktier om 23 SEK inte längre i tillfredställande utsträckning uppfylla syftet med respektive
incitamentsprogram.


Punkt § 3 (Rätt att teckna nya Aktier) i teckningsoptionsvillkoren för incitamentsprogram 2020/2023 serie 1, Föreslås få följande lydelse:

”Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den dagen efter offentliggörandet
av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till och med den 30 juni 2023, eller
till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt
teckna en ny Aktie. Teckningskursen ska uppgå till 18 kronor. Omräkning av Teckningskurs
liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum
i de fall som framgår av § 8 nedan. Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar
under ovan angiven tid, emittera det antal Aktier som avses med anmälan om Teckning.”

Punkt § 3 (Rätt att teckna nya Aktier) i teckningsoptionsvillkoren för incitamentsprogram 2020/2023 serie 2, Föreslås få följande lydelse:

”Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den dagen efter offentliggörandet
av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till och med den 30 juni 2023, eller
till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt
teckna en ny Aktie. Teckningskursen ska uppgå till 18 kronor. Omräkning av Teckningskurs
liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum
i de fall som framgår av § 8 nedan. Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar
under ovan angiven tid, emittera det antal Aktier som avses med anmälan om Teckning.”

Teckningskursen för nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna inom ramen
för respektive incitamentsprogram justeras därmed från 23 SEK per aktie till 18 SEK per aktie.

Kommentar: Även om priset justerats ned med 5:- / aktie är detta en utveckling om cirka 275% från nuvarande kurs (6,5:- / aktien) inom loppet av tre år. Sedan betyder det såklart inte att kursutvecklingen faktiskt kommer vara som sådan, det får framtiden utvisa.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Invajo Technologies 7,05 7,14% 6,5 8,46%
2020-06-07 18:44 IP: WMqM/dGTb
Håller med dig angående att det i sig är en bedrift att knyta till sig namnkunniga investerare tidigt. Vidare bör freefloaten vara väldigt låg i detta bolag utifrån det vi nu vet. 73 % teckningagrad av befintliga aktieägare (dvs. innan noteringen). Det lämnar ungefär 660 000 aktier som tecknats av nya ägare.

Uträkningen baserat på nedan:

Ägarlista 2020-04-24

Felix Granander 40,3 %
Angelizer Holding AB (Fredrik Berglund) 23,5 %
Kallskär AB 12,7 %
JC Capital Holding AB 5,6 %
Servisen Investment Management AB 3,8 %

Samt att 2 444 444 nya aktier tillkom vid nyemissionen. Samtidigt är detta såklart under förutsättning att ingen av ovanstående minskar sitt innehav.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Invajo Technologies 7,05 7,14% 7,1 -0,7%
Invajo Technologies / Konkurrent/branschkollega / Konkurrent/branschkollega
2020-06-06 13:12 IP: WMqM/dGTb
"STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Livevideobolaget Bambuser har tecknat ett pilotavtal värt 0,35 miljoner kronor i fast avgift med vad bolaget beskriver som "ett av världens största detaljhandelsbolag". Avtalet avser Live Video Shopping för ett varumärke i en marknad under pilotfasen som pågår sammanlagt i tre månader.

Det framgår av ett pressmeddelande som släpptes omkring klockan 17.30 på fredagen efter att bolagets aktie tidigare på fredagseftermiddagen hade handelsstoppats på handelsplattformen Nasdaq First North.

Kunden i fråga är en "global modekoncern med en portfölj av ett flertal varumärken etablerade i över 50 onlinemarknader med cirka 179.000 anställda och en total nettoomsättning på 233 miljarder kronor för räkenskapsåret 2019", skriver Bambuser. Dessa siffror stämmer överens med data i modeföretaget H&M:s årsredovsining för 2019.

"Fantastiskt att se Live Video Shopping användas av ännu en världsledande koncern. Vi ser pilotavtalet som ett naturligt första steg i vad som förhoppningsvis blir ett mycket strategiskt och långvarigt partnerskap, något som skulle ta Bambuser till nya höjder", säger Maryam Ghahremani som är vd på livevideobolaget."
Anoto Group / Från PM 191220 / Från PM 191112
2020-05-28 17:25 IP: LdLEC1d7v
Det låter definitivt mer logiskt om det vore det distrikt du hänvisar till. Förhoppningsvis har du även rätt, det bör innebär att detta avtal är ett av det som också genererar lägst intäkter.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Anoto Group 1,46 -0,68% 1,26 15,87%
Anoto Group / Från PM 191220 / Från PM 191220
2020-05-28 15:02 IP: LdLEC1d7v
"Skoldistriktet i Florida kommer att börja använda KAIT den 13 januari 2020 och skoldistriktet i Indiana kommer att börja använda KAIT den 20 februari 2020. Skoldistrikten består tillsammans av cirka 98 600 elever fördelade på 133 skolor."

Skoldistriktet i Indiana verkar ha beslutat, efter ungefär tre månaders användning, att KAIT är en produkt att satsa på och möjligen utöka (enligt PM idag 200528). Synd att det ej framgår stroleksförhållandet mellan distrikten i Florida och Indiana.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Anoto Group 1,46 -0,68% 1,27 14,96%
Anoto Group / Pm / Pm
2020-05-28 09:02 IP: LdLEC1d7v
Stockholm, 28 maj 2020 ? Anoto Group AB (?Anoto? eller ?Bolaget?) meddelar
idag att Anoto har ingått ett licensavtal värt 72 000 USD för sin
utbildningslösning KAIT med ett skoldistrikt i delstaten Indiana, USA.

Avtalet har ingåtts av Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc som marknadsför
och säljer utbildningslösningen KAIT. Affären är betydande för Anoto
eftersom det är det första skoldistriktet som har övergått från ett
pilotavtal till ett fullödigt prenumerationsavtal. Skoldistriktet förväntas
också att köpa ytterliga licenser och pennor för att gradvis utvidga
användningen av KAIT till en större del av sina elever.

?Vi är glada att vi lyckas säkerställa ett kommersiellt avtal under en
period när skolor är nedstängda. När skolorna åter börjar att öppna
förväntar vi oss att återuppta kommersiella pilotavtal samt att fortsätta
övergången till fullödiga prenumerationsavtal?, säger Joonhee Won, VD för
Knowledge AI Inc.

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Anoto Group 1,46 -0,68% 1,09 33,94%
Hoodin / Fördjupat orderdjup / Fördjupat orderdjup
2020-05-25 10:57 IP: LdLEC1d7v
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Hoodin 6,2 17,42% 6,1 1,64%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -