OFF.

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Anoto Anoto Group 20-01-27 14:34
Anoto Anoto Group 20-01-27 14:05
Bublar Bublar Group 20-01-25 21:06
Obducat Obducat 20-01-23 14:24
Anoto Anoto Group 20-01-22 13:38
Anoto Anoto Group 20-01-17 14:23
Anoto Anoto Group 20-01-16 16:16
Anoto Anoto Group 20-01-16 15:18
Anoto Anoto Group 20-01-15 21:04
Anoto Anoto Group 20-01-15 02:56
Anoto Anoto Group 20-01-14 16:58
Obducat Obducat 20-01-09 13:51
Guldman sax klassiker Obducat 20-01-07 20:27
Obducat Obducat 20-01-03 20:53
Obducat Obducat 20-01-03 20:42
1/3 »
idag 14:34 IP: Fz2dVpvG9
Dessutom har varje elev en mobiltelefon som är smartare än Kait.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Anoto Group 1,33 3,91% 1,35 -1,48%
idag 14:05 IP: Fz2dVpvG9
Håller med föregående talare, känns lite bluffigt över det hela. Jag inväntar betydligt lägre kurs innan jag anser det vara värt gå in.

Va iskalla, det lönar sig oftast
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Anoto Group 1,33 3,91% 1,35 -1,48%
2020-01-25 21:06 IP: Fz2dVpvG9
Om viruset sprids globalt tänker du på aktiemarknaden i första hand!? Okey, vi alla är olika

Osannolikt men scenariot kan väl vara möjligt, vad vet jag... ja men, i sådant scenario ska man inte äga aktier i något bolag, möjligen läkemedelsbolag

Nu tillbaka till Jorden och aktien, LasseMalten, jag ser en omsättning på ca 58 milj (helloK) som dåligt och förväntar mig spelet gå in på topplistan innom ett år från realesedatum. Jag menar, ta bara GARDENSCAPE, ett spel du vårdar en trädgård som säljer ca 500 milj i månaden och då har även HelloK en fanbase över generationer upp i 40+. Vi snackar Japan, spelens mecka, livstill, floppar HKitty där ser jag inte. Dessutom, Japan står för ca 50% av omsättningen på dagens storsäljare, finns statistik. Tänk inte Sverige, finns ingen marknad här, vi är pyttelandet men behöver inte tänka smått för det.

Lycka till
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Bublar Group 4,99 -0,99% 5,04 -0,99%
2020-01-23 14:24 IP: Fz2dVpvG9
Tekniker, måste du svara på varje inlägg. Jag vill inte ens köpa aktien när jag läser dina raketinlägg och många känner nog samma sak. Ta det lugnt
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Obducat BTUB 10,4 0% 9,75 6,67%
2020-01-22 13:38 IP: jJlTw0pS2
Känns lite kört, hur känns det för er
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Anoto Group 1,33 3,91% 1,28 3,91%
2020-01-17 14:23 IP: jJlTw0pS2
Mr one, om du inte tar förlusten riskerar du förlora allt. Är det klokt agerat ?

I BELIEEEVEE I CAAN FLYYYY av R Kelly, är det du ?

Wons senaste singel, baby give me a few more quarters, gick in på hitlistan direkt.

Lycka till
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Anoto Group 1,33 3,91% 1,23 8,13%
2020-01-16 16:16 IP: jJlTw0pS2
Exakt, säljare i världsklass bla bla. Det är bara skit, kommer inte bli något bra av det här. Fan jag kan sälja bättre och man behöver inte kontaktnät eller erfarenhet om man sitter på en bra produkt. Sanna minna ord, jag har gjort en helomvändning gällande detta skitbolag, nu är det kört på riktigt
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Anoto Group 1,33 3,91% 1,26 5,56%
Anoto Group / OFF / Anoto
2020-01-16 15:18 IP: jJlTw0pS2
Jag ljuger inte, svarade bara på Mr ones fråga han ställde här på Avanza. I brist på vetskap gör jag antagandet att de större ägarna säljer varje dag. Varför ska jag anta något annat. Jag tror det är tvärkört med den info jag sitter på. Vill bara varna er
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Anoto Group 1,33 3,91% 1,26 5,56%
2020-01-15 21:04 IP: t93ySCnBc
Inte ett rätt förutom några kursgissningar tidigare SÅ VERKLIGEN KÖPLÄGE DÅ JAG ALLTID GJORT EN BRA TRAIDE PÅ GÖRA PRECIS TVÄRTOM DINA PREDIKNINGAR
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Anoto Group 1,33 3,91% 1,23 8,13%
Anoto Group / Anoto / Anoto
2020-01-15 02:56 IP: 1T9AU3gCT
-Q4 2015-

Anoto Group har ca 150 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Norrköping, Basingstoke samt
Wetherby (Storbritannien), Boston, Los Angeles och San Fransisco (USA) och Tokyo (Japan). Anotos varumärke Livescribe är den ledande leverantören av smartpens vilka ger liv åt anteckningar, ord och ideér genom att koppla samman penna och papper med den digitala världen.

OPTIONSPROGRAM
4,6 miljoner aktieoptioner har tilldelats VD Stein Revelsby under under Anotos incitaments program 2014/2017 med en
teckningskurs om 0,61 kr. Aktieoptionerna förfaller under 2017.
Bolagets styrelse har också godkänt utfärdande och tilldelning av 2,3 miljoner aktieoptioner till CFO Karl Wiersholm under
under Anotos incitaments program 2014/2017 med en teckningskurs om 0,61 kr. Aktieoptionerna förfaller under 2017.
Bolagets styrelse har också godkänt utfärdande och tilldelning av 4,1 miljoner aktieoptioner till bolagets management
team, foruton Karl Wiersholm och Stein Revelsby, per Anoto Employee Incentive Programme 2015 med en teckningskurs
om 0,90 kr. Aktieoptionerna förfaller under 2018. Bolagets styrelse har också godkänt instiftandet av ett bonusprogram för alla övriga anställda som är kopplat till
värdeökningen på 4,1 miljoner aktier i bolaget fram till värderingsdagen 2018. Anställda som idag är anställda i bolaget
och som förblir anställda i bolaget till och med värderingsdagen 2018 är berättigade att delta i bonusprogrammet. Den totala bonusen tillgänglig för anställda, om någon, kommer att vara lika med det totala värdet av dessa 4,1 miljoner aktier på värderingsdagen minskat med 0,90 kronor per aktie. Var och en av de anställda kommer att erhålla en pro-rata andel
av den totala tillgängliga bonusen.
Bolagets styrelse har också godkänt utfärdande och tilldelning av 9,0 miljoner aktieoptioner till CEO Stein Revelsby med
en teckningskurs om 1,43 kr. Aktieoptionerna förfaller under 2018.
Bolagets styrelse har också godkänt utfärdande och tilldelning av 9,0 miljoner aktieoptioner till styrelsens ordförande
Jörgen Durban med en teckningskurs om 1,43 kr. Aktieoptionerna förfaller under 2018.


DELÅRSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2015

Omsättningen för perioden uppgick till 193 (141) MSEK. Omsättningen för kvartalet uppgick till 55 (46) MSEK.
Bruttomarginalen för perioden uppgick till 44% (67%). Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 40% (66) huvudsakligen på grund högre försäljning av hårdvara till våra partners i Korea inom utbildning.
Bruttoresultatet för perioden uppgick till 85 (94), och bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 22 (30) MSEK.
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -99 (-67) MSEK och för kvartalet till -39 (-9) MSEK.
Resultat efter skatt för perioden uppgick till -109 (-63) MSEK, och resultat efter skatt för kvartalet till -40 (-6).
Resultatet per aktie före och efter utspädning under perioden uppgick till -0,13 (-0,13) SEK och för kvartalet till -0,04 (-0,01) SEK.
Kassaflödet för perioden blev 8 (-3) MSEK och för kvartalet 5 (2). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för perioden blev -100 (-56) och för kvartalet -47 (-6). Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden blev 289 (114) MSEK och för kvartalet 192 (55)

En fråga, skulle bolaget ovan finnas idag om inte Won omstrukturerade. Ni kan läsa och har ekonomiska kunskaper förmodar jag så svaret är definitivt nej. Eller hur, behöver inte skyffla skit på den frågeställningen
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Anoto Group 1,33 3,91% 1,25 6,4%
2020-01-14 16:58 IP: 1T9AU3gCT
Antar att nej sidans 5%are hänger här.

Finns hopp för er med 😂
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Anoto Group 1,33 3,91% 1,26 5,56%
Obducat / Larvigt. / Obducat
2020-01-09 13:51 IP: +AL4UaDSQ
Jakob54, det stör kufarna att bli tillrätta visade. Men jag ser dina inlägg med hög kunskapsnivå och noggrannhet som viktiga och som en hjälp för de som inte har dem kunskaperna att T.ex. läsa, tolka en Q rapport etc. Nää, vi kan inte låta mörkret stå emotsagt

☀️😎👍 tack Jakob54, sluta inte skriva här
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Obducat B 1,82 -4,71% 1,91 -4,71%
Obducat / Larvigt. / Guldman sax klassiker
2020-01-07 20:27 IP: +AL4UaDSQ
Guldman sax
2020-01-03 19:34 IP: GOp6F/VZR

schwarzy hehe?? har nog aldrig hört någon annan som klagar så mycket som du? varför inte sälja skiten och gå vidare? det klart att guldet kommer att slå allt inom 20 år det vet nog de flesta? men detta klagande gillar jag inte! antingen säljer du eller håller käften och accepterar rådande klimat. så vi andra kan mysa när det gäller.

Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Obducat B 1,82 -4,71% 1,88 -3,19%
Obducat / Obducat / Obducat
2020-01-03 20:53 IP: ieXWeS1vM
Haha, detta inlägg av Guldman sax "IDAG"..

SEMAFO INC FORUM...

Guldman sax 19:34

Uschwarzy hehe?? har nog aldrig hört någon annan som klagar så mycket som du? varför inte sälja skiten och gå vidare? det klart att guldet kommer att slå allt inom 20 år det vet nog de flesta? men detta klagande gillar jag inte! antingen säljer du eller håller käften och accepterar rådande klimat. så vi andra kan mysa när det gäller.

varför ska han hålla käft och gå vidare så ni andra kan mysa när inte du kan hålla käft och gå vidare så att andra kan mysa GULDHÄCK
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Obducat BTUB 10,4 0% 14 -25,71%
2020-01-03 20:42 IP: ieXWeS1vM
Men du kan inte förstå om du saknar kapaciteten Guldhjärnan, det är som att be en färgblind förbereda palletten i studion.

Rent konkret, om du nu är så arg på Ledningen, vad gör du här då, har inte sett skymten av HB Eller PL här inne.... Du vräker bara skit över aktieägare.

Inte så mycket kurage där inte va ? Sesså, ge dig på bolaget och återkom därefter

Nu, till blockfunktionen, så det är rent när man loggar in, tycker inte om smuts 🎭

Mvh
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Obducat BTUB 10,4 0% 14 -25,71%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -