På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

naima

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Framtidstro och förhoppningar Impact Coatings 21-11-05 11:07
Raset blev ca 30% Impact Coatings 21-11-05 10:58
Re Agaton Sax Impact Coatings 21-11-05 10:43
Re Midas Impact Coatings 21-10-22 15:32
Marknadens betyg. Maxfas nämndes inte. Impact Coatings 21-10-22 11:09
Re Catwoman Impact Coatings 21-10-15 19:05
Har korrespondensen somnat in? Impact Coatings 21-09-29 17:07
Hydrogen lever! Älskad? Eller trakasserad? Impact Coatings 21-09-09 17:39
Förtroende för ledningen och framtidstro för företaget Impact Coatings 21-09-01 11:40
Förnuftet har lämnat. Oförnuftet finns kvar Impact Coatings 21-08-31 18:07
Orderstock över 200 miljarder Impact Coatings 21-08-25 15:52
Northvolt Impact Coatings 21-08-25 13:26
Döfött - sa någon Impact Coatings 21-08-25 13:08
Re B Gson. Kvalificerat svammel! Impact Coatings 20-07-07 00:04
En gigantisk förlust skulle det bli per kg! Impact Coatings 19-10-29 18:33
« 2/6 »
Impact Coatings / Re Agaton Sax / Framtidstro och förhoppningar
2021-11-05 11:07
rörande IC är i mycket hög grad förknippat med en förhoppning att Hundais bränsleceller skall bli bra och sälja bra. Negativa nyheter från Hundai spiller givetvis över på underleverantörer.
Så sker alltid! Enkel logik.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Impact Coatings 13,76 -4,04% 14,68 -6,27%
Impact Coatings / Raset blev ca 30% / Raset blev ca 30%
2021-11-05 10:58
Tittade tillbaka på grafen i augusti. Ser att kursen rasade från mellan 18,50-19kr till ca 13kr d v s ca 30%.
Ser ingen fundamental anledning till att kursen skall upp från den nivån. Däremot finns det fler misslyckanden och fler kostnadskrävande och synnerligen tveksamma beslut som borde trycka ner kursen ytterligare.
Någonting som motiverar en högre kurs kan jag inte finna. Hur mycket jag än anstränger mig. Och jag värderar inte en aktie eller ett företag på drömmar och orelistiska förhoppningar. Jag värderar företaget på basis av goda prognoser och framgångsrika affärer. Inte minst på en företagsledning som inger förtroende och som har ett förtroendefullt record.
Tyvärr saknas allt detta.
Impact Coatings / Re Agaton Sax / Re Agaton Sax
2021-11-05 10:43
Denna info borde rejält skicka ner IC aktiekurs. Detta är inget annan än ett tungt sänke. Kursen borde ha gått ner mint 20% på denna information.
Men det har den kanske redan gjort? Såg att meddelandet var daterat i slutet av augusti. Ytterligare fallhöjd finns.
2021-10-22 15:32
Jag antar att det är intäkterna du presenterar.
Var hygglig redovisa:
1 antalet anställda vid respektive period
2 Kostnaderna för respektive period
3 Resultatet för respektive period.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Impact Coatings 13,76 -4,04% 15,24 -9,71%
Impact Coatings / Marknadens betyg. Maxfas nämndes inte. / Marknadens betyg. Maxfas nämndes inte.
2021-10-22 11:09
Till att börja med: Noterade att Maxfas nämndes inte! Är numera inget centralt tema i ICs erbjudande. Ett positivt uppvaknande.
För övrigt en mängd allmänt hållna vackra ord om vätgasens betydelse för den gröna omställningen. Inget om nya beställningar!
Hur många gånger har vi hört talas om sammarbetsavtal? Om positiva mässbesök? Om resor hit och dit med positiva möten? Om optimistiska framtidsplaner och prognoser?
Men vad ser aktiemarknaden? Jo en förbrukningstakt av kapital som som pågår år efter år efter år... och som aldrig verkar sina just p g a att kostymen är för stor (en ledningsfråga) och intäkterna för små p g a ett svagt affärserbjudande som inte övertygar.
Inget som imponerar på aktiemarknaden vars omdömme jag sätter större tilltro till än överoptimistiska aktieägare som gärna slänger friska pengar efter dåliga och som hoppas och hoppas och hoppas....
Företagsledningar som inte lyckats åstadkomma mer med hjälp av åtskilliga hundratals miljoner i kapitaltillskott (kanske nära en miljard?) vinner inte aktiemarknadens förtroende. Inte kundernas heller.
Impact Coatings / Re Catwoman / Re Catwoman
2021-10-15 19:05
Det har blivit vanligt att trakassera, anmäla och be om uteslutning av signaturer med andra kunskaper, andra erfarenheter och annan framtidstro än de som tillhör "Main stream" d v s de man i vardagligt tal kallar "de frälsta".
Detta är inte bara ett otyg utan också ett bevis för att man inte tål kritisk granskning och kritiska infallsvinklar som i bästa fall är till de tveksammas hjälp.
På "de frälsta" biter inga argument!
Nu är det så att det har länge och fortfarande finns starka varningssignaler. Inte bara p g a dess tekniska erbjudande men också, och framför allt i mina ögon, företagets brist på ledningens kompetens inom såväl materialvetensdkap som affärskompetens.
Där ser jag stora brister!
Om inte "de frälsta" tycker att detta är trevlig läsning så borde de i alla fall tolerera att d e "icke frälsta och de tveksamma" får ta emot sådana negativa synpunkter.
Historien har alltsedan signaturen "Carwiman" kom in på banan (2013) bevisat att de tveksamma har haft rätt! Samtidigt som de "frälsta" har haft fel avseende på ICs förhoppade framgångar och förhoppade lönsamhet! Förhoppningar och önskedrömmar har inte talat till sinaturen "Catwomans"
fördel.
Jag hoppas att forumet tål och accepterar olika åsikter och olika framtidstro avseende IC,
Naima
PS Det kan komma en dag när våra visioner sammanfaller. Men där är vi inte idag. DS

Impact Coatings / Har korrespondensen somnat in? / Har korrespondensen somnat in?
2021-09-29 17:07
Jämför med dito på Cell Impact.
C I verkar vara i rusigt ocg optimistiskt tillstånd..
I C verkar vara i besviket och deppigt tillstånd. Vilket kan förstås.
Impact Coatings / Hydrogen lever! Älskad? Eller trakasserad? / Hydrogen lever! Älskad? Eller trakasserad?
2021-09-09 17:39
Är inte han dööö?
Fingal Olsson: Nä han rör ju på sig...

Herregud! Jag trodde att Hydrogen hade regerat med en syremolekyl och blivit vatten, H2O. Gått från gasfas till vätskefas.
Men en av forumets mest trakasserade signaturer har tydligen återuppstått. Under tidigare period var vätgas inget man talade om. Då gällde ett annat tema nämligen att Maxfas skulle ersätta guld på elektriska kontakter. Hydrogen trodde inte på det, vilket blev ett av ICs första fiaskon, och trakasserades till tusen...

Men nu - alla vätgasälskande IC-fantaster borde väl Hydrogen=vätgas vara en välkommen älskling? Hans signatur representerar ju det ni lever för och hoppas på nämligen vätgassamhället.
Återstår att se om Hydrogen blir älskad eller trakasserad.
Impact Coatings / Förtroende för ledningen och framtidstro för företaget / Förtroende för ledningen och framtidstro för företaget
2021-09-01 11:40
Är vad som saknas.
Så enkelt är det.
Impact Coatings / Förnuftet har lämnat. Oförnuftet finns kvar / Förnuftet har lämnat. Oförnuftet finns kvar
2021-08-31 18:07
När jag återigen tittar in på detta sorgliga forum hittar jag trots allt vissa små glädjeämnen nämligen att flera gamla och notoriskt frälsta aktieägare / medlemmar från tidigaste perioden i ICs liv har lämnat forumet och IC d v s har "kastat in handuken".Jag tänker bl a på Father, Winemaster och flera av deras kompisar. Deras frånvaro tar jag som ett bevis på att de har insett vilken Flopp IC är.
Måtte de inte uppträda i nya signaturer.
Sorglikt att konstatera är att "gamla och frälsta" Miii, Kala, Samson, Uffe82b, Lass O ännu inte har insett samma sak och "kastat in handduken".
Man kan bara gissa hur mycket kapital de "kastat i sjön" och hur mycket energi de spenderat på ett hopplöst bolag.
De senaste skriveriverna om företagsledningens, CEO m fl, brist på förtroende på det egna bolaget talar ett tydligt pråk.
Att några frälsta försöker prata bort det faktumet visar bara hur "indoktrinerade" de är.
Döfött är bolaget. Av flera anledningar.
Men det tycks inte gå hem hos de frälsta på forumet.
Impact Coatings / Orderstock över 200 miljarder / Orderstock över 200 miljarder
2021-08-25 15:52
Glömde nämna att Northvolts orderstock (VW, BMW, Mercedes, Volvo, Scania m fl) d v s beställningar är över 200 miljarder kr! Northvolt 1 är fullbelagd vilket innebär att man avser att bygga Northvolt 2 för att möta marknadens stora efterfrågan.
Vem eller vilka efterfråga ICs produkt? Svaret är att efterfråpgan finns inte.
Drömmar har ICs ledning och aktieägarkollektiv fyllt forumet med i 20 år. Men lönsamma affärer.har de aldrig lyckats skapa. Trots att de haft 20 år på sig.
Detta är inget annat än ett formidabelt fiasko.
Impact Coatings / Northvolt / Northvolt
2021-08-25 13:26
på 4 år har Northvolt skaffat över 60 miljarder i riskkapital. Produktion skall komma igång islutet av 2021 och expandera under 2022.
Där har nytänkandet och och entrepnörskapet fått ett ansikte. Där har ny teknik för nya tillämpningar erövrat så stor marknadsacceptans att lönsamheten "ligger runt hörnet". I Northvolt skulle jag köpa aktier om möjlighet fanns. Det är ett "förhoppningsbolag" som kommer att gå från ide till lönsamhet på några få år.
Hur länge IC har hållit på vet de "långväga aktieägarna". Men det är nära 20 år!
Impact Coatings / Döfött - sa någon / Döfött - sa någon
2021-08-25 13:08
Har hållit mig bort från detta forum en längre tid. När jag tittar in ser jag samma beklämmande tillstånd som varit gällande under mer än 10år.
Dålig företagsledning. En övereklamerad teknik som skulle ha frälst världen för mer än 10 år sedan men som ännu inte genererat lönsamma äffärer. Endast förhoppningar underblåsta och stöttade av ett aktieägarkollektiv som inte har erfarenhet av att utveckla nya företag eller att lansera ny teknik för nya tillämpningar.
Om man haft det hade man gett upp för länge sedan med att slänga friska pengar efter dåliga och undvikit att kasta glåpord mot oliktänkande bl a till mig och andra realister.
Kort sagt: Döfött är det.
Döfött har det varit för detta företag under låååång tid. Begriper inte hur så många är villiga att hålla detta företag under armarna och
Impact Coatings / Re B Gson. Kvalificerat svammel! / Re B Gson. Kvalificerat svammel!
2020-07-07 00:04
GB Gson gör samma misstag som tidigare ledningspersoner gjorde som vilseledde aktieägarkollektivet med vilseledande svammel t ex att "Maxfas skulle finnas i var mans ficka". De som varit med en längre tid vet vilket falsarium detta innebar och som vilselett aktieägare att spendera åtskilliga hundratals miljoner på affärsideer som aldrig infriades och som byggdes på Maxfas inbillat fantastiska egenskaper. Man ville inbilla aktieägarna att Maxfas skulle ersätta guld i elektriska kontakter genom att tillskriva Maxfas egenskaper som det inte har.
När man påstår att ett material har egenskaper som det inte har vilseleder man och far fram med osanning. Självklart spricker Maxfas vid böjning! Det är ett sprött material. En keram. Icke duktilt. Icke elastiskt.
Det som är sant i B Gsons skrivning är vad jag flera ggr framfört nämligen att ICs beläggningsmaskiner är baserade på bra ingenjörskonst och utgör företagets viktigaste konkurrensfördel Inte Maxfas!
Den senaste tidens hype inom "vätgas" har inget med Maxfas att göra. Det är just nu en förhoppning att alla som etablerat sig inom affärsområdet skall bli vinnare just p g a att det miljövänliga vätgasalternativet skall bli ett tillväxtområde. Och då är det viktigare att man finns på banan än vad man har i portföljen. Inte p g a av att IC har Maxfas! Utan p g a att man just nu är på "rätt plats i rätt tid" som man säger.
Det finns alternativ till Maxfas. Men det är en annan underordnad historia. Underordnad helt enkelt p g a att Maxfas inte är det centrala i ICs portfölj. Det är beläggningsmaskinerna!
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Impact Coatings 13,76 -4,04% 34 -59,53%
Impact Coatings / Någon med koll? / En gigantisk förlust skulle det bli per kg!
2019-10-29 18:33
Fel frågeställning! Hur stor förlust / kg borde det hellre stå.
Den skulle bli gigantisk om man beräknade vikten - vilket man naturligtvis inte gör.
Den enda måttenhet som kan anses relevant ät pris / producerad yta alternativt vinst/förlust per ytenhet.
Man kalkylerar aldrig ytbeläggningar per viktenhet t ex per kg.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Impact Coatings 13,76 -4,04% 7,38 86,45%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -