På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

benson

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Avtal Redwood Pharma 21-03-26 12:18
Listbyte Redwood Pharma 21-02-23 14:36
Avtal Redwood Pharma 21-02-22 14:09
RP501 Redwood Pharma 21-01-14 13:31
Dagens läge och kurs. Redwood Pharma 21-01-13 19:07
Avtal Redwood Pharma 20-11-09 12:36
Kommentar Redwood Pharma 20-10-27 11:53
Tydliga svar. Redwood Pharma 20-10-22 14:39
Marknaden Redwood Pharma 20-10-07 14:02
Intelligels marknad. Redwood Pharma 20-09-21 12:40
Ny produkt Redwood Pharma 20-08-28 15:43
Marknaden Redwood Pharma 20-05-13 08:39
Intelligel Redwood Pharma 20-05-11 14:20
Wien i mars Redwood Pharma 19-02-11 14:57
Resultat USA Redwood Pharma 19-02-06 17:32
1/2 »
2021-03-26 12:18
Ett av syftena med fas3 är kunna visa effekt gentemot placebo. I fas2-resultatet visade sig Intelligelen ha förmåga att öka tårproduktion precis som RP101gjorde. För BP måste detta varit förbryllande och lyckas inte skillnaderna Martin redovisade bl a i den senaste analys av fas2-resultatet att det visst är stor skillnad mellan hur RP101 och Intelligelen fungerar tror jag inte något bolag kommer att finansiera det här projektet. Då får Redwood själva bekosta denna resan. Tror man att oavsett vad man applicerar på ögat så ökar tårproduktionen, eller att fas2 resultatet inte var vetenskapligt utfört, så ska man lämna denna aktie. Tror man däremot att RP501 snart kommer ut på marknaden och att denna produkts effekt kommer vara överlägsen alla nu befintliga produkter på marknaden och att den senaste analysen av fas2 kommer räcka för att få med BP på tåget, då är denna aktien mycket värdefull.
Äger själv en stor post i bolaget och tror starkt på detta.
Redwood Pharma / Listbyte / Listbyte
2021-02-23 14:36
Att ett listbyte är positivt tror jag de flesta anser. Speciellt när positiva nyheter kommer. Då borde handeln bli större och kursutvecklingen borde bli än starkare. Men ett avtal måste till. Dagens kurs är, enligt mig, ett fantastiskt välkomsterbjudande med tanke på var bolaget befinner sig idag. Kursen är åtminstone lägre än mitt GAV. Men alla tar sina egna risker. Inget köpråd.
2021-02-22 14:09
Läste artikeln från 2017 som EDOR25 hänvisade till. Även om den har visat sig att tidsoptimismen varit ganska grov så är essensen den samma. Den avslutat med texten: Fast 2-studierna för RP101 beräknas vara klara under andra halvåret 2018. Det är med resultaten från dessa studier i ryggen Redwood Pharma siktar på att skriva under ett avtal med något av de större läkemedelsbolagen. Inom tre år bedömer Vidaeus att RP101 är ute på marknaden. Slut citat.
Nu är fas2 avslutat och nu är vi där det har bedömts att ett kan ett avtal kan skrivas. Även om detta har visat sig dra ut på tiden, så upprepar Martin att intresset finns och att det diskuteras med andra företag och att de är positiva. Att tvivla på detta anser jag vara konspiratoriskt. Jag skulle bli mycket förvånad om inte ett avtal skrivs inom de närmsta månaderna. Om inte så kommer utspädningen fortsätta. Tror stark på företaget. Som investering har det dock ännu inte varit lika imponerande.
2021-01-14 13:31
Vid lättare besvär har denna produkt stor potential. Den har visad effekt i fas2 och har kortare väg till marknaden än RP101 som behöver gå igenom fas3. Som jag har förstått det behövs inga fler tester. Utan endast ett marknadstillstånd. RP501 går under andra bestämmelser. Tydligen finns det produkter på marknaden i dag i detta segment som inte har gått igenom fas2 och som kommer att behöva göra detta för att få vara kvar. Nu har RW två produkter som kompletterar varandra. Personligen tycker jag att detta är helt otroligt. Här är PM:et:

Forskningsbolaget Redwood Pharma ger ett officiellt namn för det nya utvecklingsprogrammet för terapi mot milda torra ögon - RP501. Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta program bygger på nyligen gjorda kliniska bevis för att Intelligel kan ge patienter lindring på egen hand. Marknaden för milda torra ögonterapier inklusive tårersättningsmedel bedöms vara växande och uppgå till över två miljarder dollar globalt.

Tillsammans med regulatoriska experter utvärderar man nu utvecklings- och regleringsvägarna framåt för att förverkliga en produkt för första kommersialisering i USA och EU.

När det är färdigt kommer Redwood att kunna definiera de aktiviteter som behövs för att slutföra marknadstillstånd. Avsikten är att kommunicera detta till marknaden så snart som möjligt.
Redwood Pharma / Dagens läge och kurs. / Dagens läge och kurs.
2021-01-13 19:07
Vi hade tidigare en mycket duktig skribent på detta forum som uttryckte tveksamheter då fas2 resultatet redovisades i mars. Och det blev nog problematiskt när man inte kunde påvisa tydligare skillnader gentemot kontrollgruppen i testet, som ska vara placebo, och den aktiva substansen, RP101. Att Intelligelen också ger lindring är i efterhand en gåva, men initialt något som jag tror skapade förvirring. Trots att RP101 i tidigare resultat i USA visat sig vara positiva, räckte tydligen inte detta för marknaden, varken för aktien eller för att lyckas ro ihop ett avtal. Vad Coronan hade och har för betydelse vet jag inte, men nu har man i o m det senaste PM redovisat en fördjupad studie vars resultat står sig mycket bra jämfört med existerande produker och deras testresultat. RP101s skillnad gentemot Intelligel har också på ett tydligare vis redogjorts. Vi har nu två produkter och nu kommer RW att fortsätta sina samtal med intressenter och jag är för egen del mycket optimistisk inför framtiden. Men jag äger också en för min del en stor post i företaget.
2020-11-09 12:36
Det jag väntar på nu är PM om att en affär är klar. Det är nog bara detta som kommer få kursen att stiga. Vad som avgör värderingen nu är tron på om detta kommer att ske eller inte. Läget som RW är i nu, efter att resultaten bara varit positiva, räcker tydligen inte för marknaden i detta läge. Det klassiska sättet att värdera läkemedelsbolag efter olika faser verkar åtminstone inte gälla för RW. Det som gäller nu är att prestentera något konkret.
Redwood Pharma / Kommentar / Kommentar
2020-10-27 11:53
Läste Martins kommentar till beslutet om brygglånet och TO3 i somras. Ger en bra bild av var RW befinner sig inför presentationen nu den 30.

VDs kommentar

”När vi nu närmar oss den slutliga analysen av topline-resultaten från vår kliniska prövning är ledningen fortsatt mycket nöjd med dessa och den potential som RP101 visar. Vi har nu tagit fram detaljerade planer för nästa steg i arbetet med att ta produkten genom fas III. Vi fortsätter att vara i aktiva diskussioner med ett antal internationella läkemedelsföretag angående deltagande i nästa fas av utvecklingsprogrammet i syfte att realisera och maximera värdet på RP101. I ljuset av de utmaningar som COVID-19 pandemin för med sig kommer de transaktioner som vi offentliggör idag ge bolaget möjlighet att fortsätta visst värdehöjande utvecklingsarbete samt ge tid och flexibilitet att säkra en så bra överenskommelse som möjligt för våra aktieägare, helst i form av ett licens- eller samutvecklingsavtal. Tillsammans med Redwood Pharmas övriga ledning avser jag se till att allt detta blir verklighet” säger VD Martin Vidaeus.

Redwood Pharma / Tydliga svar. / Tydliga svar.
2020-10-22 14:39
Det ska bli intressant och se om Martin har känslan för vad aktieägarna behöver veta för att ha fortsatt förtroende för bolaget. Nu har det gått ett halvår sedan resultatet av fas 2. Det var bra och nu kommer man satsa på en ny produkt som det ska bli intressant att höra planerna för. Detta är ju fantastiska saker som är på gång. Bolaget och produkten är bra, men aktien sitter fast i misstankar om att nyemissionsträsket kommer öppna upp sig. Nu gäller det att konkret förmedla hur diskussionerna i förhandlingarna ser ut. Om man diskuterar resultatet eller priset eller vad som helst. Om förhandlingarna är uppskjutna eller ligger nere pga Corona eller andra orsaker behöver detta också meddelas. Då vet aktieägarna vad som gäller. Att bara ge svävande svar och undvika tydligheter tror jag inte kommer vara tillräckligt. Nu är vi vid den punkt när konkret information måste förmedlas, och omständigheterna kring ett avtal måste redovisas. Jag tror att allt står och faller med detta. Om inte detta görs så misstänker jag att detta får stora konsekvenser för aktiekursen och bolagets framtid.
Martin har imponerat stort på mig. Hoppas på att presentationen den 30 blir lika imponerande.
Redwood Pharma / Marknaden / Marknaden
2020-10-07 14:02
När PM om att RW dubblar sin produktportfölj reagerar inte marknaden. När det meddelas att RW förhandlar med flera läkemedelsbolag, händer ingenting. När fas2 meddelas att ha gett förväntade resultat en andra gång stiger kursen till 20 kr för att sedan efter coronachocken sjunka och förbli på samma låga kurs som nu, trots att hela börsen har återhämtat sig och ligger på ungefär samma nivå nu som innan coronan. Det här är inte ledningen fel. Marknaden tror helt enkelt inte på företaget, trots att alla förutsättningar för succe ligger framför deras ögon. Om jag inte varit insatt i företaget hade jag också börjat att tvivla. Nu ligger jag med en stor post i RW och talar för egen sak, men då jag personligen tror på detta kommer teckna fullt i TO3. Framtiden får visa om jag gör rätt. Några garantier har man inte.
Redwood Pharma / Intelligels marknad. / Intelligels marknad.
2020-09-21 12:40
Är ingen expert, men tänker hur Redwoods potentiella marknad fullständigt exploderat. 1. Intelligel har visat sig hjälpa utan aktiv substans.
2. Den har visat sig fungera med aktiva substansen RP101 för kvinnor med allvarligare symptom, och även gjort att den är aktiv längre med mindre dos.
3. Detta borde även fungera med andra aktiva substanser och borde vara något många andra ögonläkemedel kan kan komma att dra nytta av!
Redwood Pharma / Ny produkt / Ny produkt
2020-08-28 15:43
Ser man på den senaste intervjun av Martin är det enligt mig ganska tydligt att det är Intelligel som är den nya produkten, då det visade sig att även Intelligelen påverkade tårproduktionen positivt.
Sedan borde en licensaffär vara det bästa alternativet. Produktens potential är ju enorm. Däremot är ju börsvärdet i sammanhanget väldigt lågt. Hur börsvärdet är relaterat till ett eventuellt uppköpspris är jag osäker på. Kanske nån annan vet detta bättre...men det borde vara grunden för ett bud.
Redwood Pharma / Marknaden / Marknaden
2020-05-13 08:39
Att ha en sådan här unik produkt på en global marknad som är värd 3.1 miljarder dollar per år är något som gör, åtminstone mig, övertygad att det finns ett stort intresse hos BP och att det kommer att ske en affär i det närmaste. Men jag kan naturligtvis ha fel i dessa Coronatider. Och aktier är aktier.
Beloppet gäller receptutskrivna läkemedel mot DED.
Jag äger aktier i bolaget.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Redwood Pharma 8,97 9,79% 13,65 -34,29%
Redwood Pharma / Intelligel / Intelligel
2020-05-11 14:20
Nu söks patent även på Intelligel som behandling vid mindre allvarliga symptom på DED. Helt otroligt vilken marknad Fas 2 resultatet har öppnat upp för! Först goda resultat för RP101 och sedan en produkt för resterande marknad, samt en möjligheter för andra redan existerande preparat att använda sig av Redwoods Intelligel. Vilka möjligheter!
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Redwood Pharma 8,97 9,79% 12,5 -28,24%
Redwood Pharma / Wien i mars / Wien i mars
2019-02-11 14:57
Verkar intressant. Undrar om nån har koll på proceduren vid förhandling av ett avtal och när detta i så fall måste meddelas. Är det först när det är färdigförhandlat och det finns en påskrift som ett PM kommer?
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Redwood Pharma 8,97 9,79% 6,42 39,72%
Redwood Pharma / Resultat USA / Resultat USA
2019-02-06 17:32
Såg Martins föredrag på youtube. Tror från november förra året, där han gick igenom det tidigare resultatet från USA. Det såg ju som ni vet minst sagt lovande ut. Vet nån om förfarandet när denna test gjorts är samma i USA som i Europa..? Eller om de skiljer sig åt på något vis?
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Redwood Pharma 8,97 9,79% 6,34 41,48%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -