På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Mirjam

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Fair-value Nischer Properties 21-10-15 14:40
Avesta borde ge minst 1:- på kursen Nischer Properties 21-10-15 08:47
Tid till markanvisningsavtal Nischer Properties 21-10-05 11:29
många små transaktioner = småsparare Intervacc 21-09-21 16:22
substansvärde och börsvärde Nischer Properties 21-09-10 16:04
Nischer på Fastighetsdagen i Jämtland Nischer Properties 21-09-10 09:44
glöm inte korna och grisarna Intervacc 21-09-03 10:02
Odramatisk rapport, men kul med intäkt från Mtree Nischer Properties 21-08-30 09:27
Aktiedagen 29/11 Nischer Properties 21-08-23 17:09
Intressant höst väntar Nischer Properties 21-08-19 08:17
triggers/ordrar Intervacc 21-08-11 09:07
Marknadshyror 2022 Nischer Properties 21-06-08 08:19
aningslöst och onödigt av ledningen Nischer Properties 21-06-04 08:57
lätt att bli euforisk Nischer Properties 21-05-31 14:07
Ambitiöst Omnipotent Nischer Properties 21-05-25 11:04
1/12 »
2021-10-15 14:40
Relevant frågeställning, helt klart Henrik. Att de flesta fastighetsbolag använder samma redovisningsmetod är förvisso bra eftersom det skapar transparens mellan bolagen på "gruppnivå". Sedan måste man givetvis ta hänsyn till varje enskilt bolags förutsättningar. Nischer är underkapitaliserade och saknar gedigna säkerheter för att få bra finansiering just nu. Det är en ofrånkomlig nackdel ett nytt fastighetsbolag har och det är på dessa förutsättningar man agerar. Nischer har dock gjort det smartare än de flesta. Man har sålt andelar i projekten för att slippa ta upp extremdyr finansiering. På detta sätt slipper man risken det innebär att ha ränteförfall och lösendatum på lån, optioner eller preffar som inte är kopplade till när intäkter flyter in. Den här modellen tycker jag ger Nischer en stor fördel i jämförelsen med andra, som kompenserar väl för nackdelen underkapitalisering. Allt för många fastighetsbolag har gått under när projekt försenats samtidigt som finansiering förfaller. Den risken slipper vi. Vidare kommer Nischer så snart Östersundsprojektet är klart att ha säkerhet för belåning till fina villkor. Detta ger hävstång relativt snart. Till sist. I analyserna som gjorts hittills finns ju stora riskjusteringar för att Nischer har just de nackdelar du nämner. Om de är tillräckligt stora eller om man värderat det här med skuldfriheten för lågt är väl upp till var och en av oss att bedöma. Min egen bedömning är att modellen med skuldfrihet fram till byggstart är mycket attraktiv ur mitt långsiktiga ägarperspektiv. Men även jag hoppas och tror att man kommer att finna partners som kan komplettera där Nischer har sin svagheter och på så sätt bygga upp sina muskler lite snabbare.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nischer Properties 6,9 -2,82% 7,24 -4,7%
Nischer Properties / Avesta borde ge minst 1:- på kursen / Avesta borde ge minst 1:- på kursen
2021-10-15 08:47
Lite förvånad att marknaden inte tycker Avesta-projektet på 100 bostäder är värt något. Ser man på Aktiespararnas tidigare analys och applicerar på Avesta bör vi få ett värde på omkring 130mkr färdigställt. Med antagen produktionskostnad om ca 100mkr (ref Östersund) bör projektet få en EK-effekt på i vart fall 30mkr. Med dagens BV på 140mkr (som är extremt lågt redan nu givet en byggrättsportfölj på över 1000 bostäder och 350 påbörjade) borde vi se minst en krona i kursökning bara på beskedet, men tids nog ska väl fler förstå att Aktiespararnas rek på 13:50 (innan Avesta) också den är avgiven med massor av hängslen och livremmar.

"Beträffande projektet i Östersund om 120
hyresrätter samt projektet Hörnett i Örnsköldsvik om 228 hyresrätter
innebär övergången till IFRS att de tas upp till marknadsvärde i
balansräkningen. Idag är den sammanlagda värderingen av dessa två
projekt 75,8 mkr, vilket kommer att öka i takt med att projekten
färdigställs. Enligt marknadsvärderingen från Svefa i mars 2021
kommer de två projekten som färdigställda att värderas till 450 mkr."
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nischer Properties 6,9 -2,82% 7,2 -4,17%
Nischer Properties / Avesta / Tid till markanvisningsavtal
2021-10-05 11:29
Normalt sett tas det beslutet direkt på efterföljande kommunstyrelsemöte, så max några veckor. Bygglovet är ju en annan sak och beroende på när Nischer lämnar in bygglovet. I vissa fall finns det också en detaljplan som inte vunnit lagakraft. Bolaget skulle aldrig gå ut med ett PM om markanvisning om det inte var 99,9% klart att det blir så. Beslutet är mest formalia.
Intervacc / Obegripligt / många små transaktioner = småsparare
2021-09-21 16:22
Det har slagit mig och skrämt mig några gånger, att handeln utgörs nästan helt av små posten i 10- eller 100-tal och bortsett någon enstaka större transaktion. Några stora långsiktiga ägare som är långa och en handel som består av småsparare nästan helt. Det är som gjort för nyckfull handel, baserar på vad som sägs i forum och dagliga rykten, inte analys av framtida potential. Men lika fort som det säljs bort, lika snabbt vill man sedan in igen när vinden vänder. Jag är ju småsparare själv men försöker hålla huvudet kallt och tro på den egna övertygelsen, men det är ibland lättare sagt än gjort.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Intervacc 64,3 0,47% 64,3 0%
Nischer Properties / Kan inte låta bli att återkomma / substansvärde och börsvärde
2021-09-10 16:04
Det är rimligt att ha viss rabatt gentemot fastighetsutvecklare och förvaltare som har längre historik. Substans i form av färdiga fastigheter är ju en säkrare tillgång än byggrätter och påbörjade byggnationer som i Nischers fall. Men givet att värderingen av byggrätter är ett fragment av den färdiga fastigheten och att det finns bostadsrätter som är upptagna till noll samt att bolaget är unikt lågt skuldsatt borde ge minskad rabatt. Hur man än ser på det är 50% av substansvärde omotiverat lågt, men i gengäld är ju potentialen enorm så snart fler förstår att man bygger både lönsamt och riskminimerat. Det kommer en dag inte alltför långt borta då man förbannar sig för att man inte köpte mer när den stod i sju kronor.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nischer Properties 6,9 -2,82% 7,1 -2,82%
Nischer Properties / Nischer på Fastighetsdagen i Jämtland / Nischer på Fastighetsdagen i Jämtland
2021-09-10 09:44
Robert smörjer de Jämtländska kommunerna kl 15:05
https://www.fastighetsdagenjamtland.se/miniforedrag
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nischer Properties 6,9 -2,82% 6,42 7,48%
Intervacc / Hästar / glöm inte korna och grisarna
2021-09-03 10:02
Det mest spännande från rapporten tycker jag var det positiva uttalandet kring kandidaterna man utvärderar. Resten var välkänt och väntat och som Mullsork skriver; hästarna finns och kommer att vaccineras till en grad som ännu innehåller ett spann mellan 30-60% där man nu säger sig tro på den övre halvan av spannet enligt bolaget. Om det sedan börjar i oktober eller november är ju helt betydelselöst för utsikterna. Speciellt eftersom man inte är i behov av kapital. Ännu har inga analyser jag läst tagit hänsyn till annat än Strangvac, så det finns en attraktiv värderingsmultipel att se fram emot.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Intervacc 64,3 0,47% 71,4 -9,94%
Nischer Properties / Odramatisk rapport, men kul med intäkt från Mtree / Odramatisk rapport, men kul med intäkt från Mtree
2021-08-30 09:27
Ett i ekonomiska termer händelsefattigt kvartal och dito odramatisk rapport, men kul att se de första intäkterna från Mtree-delägarskapet om än bara 350K samt att Östersund tuffar på enligt plan. Ytterligare ett kliv upp i värdeförändringar av förvaltningsfastigheter får vi nog se i Q3. Nu hoppas jag på några fina markanvisningar. Ännu går det att köpa 12,75 för strax över 7 kronor och som Robert skriver; Övik och Östersund värderas idag till 129mkr medan fullvärde är 450. Vi har ytterligare 321mkr i positiv värdeförändring att inkassera (minus tillkommande skulder såklart). Skönt också att man understryker filosofin "Genom att erbjuda investerare delägarskap i våra projekt använder vi eget kapital i stället för lånefinansiering." Detta ger oss en trygghet som egentligen borde ge en multipel på EK och inte 45% rabatt, men det gapet lär stängas under kommande år tror jag.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nischer Properties 6,9 -2,82% 6,82 1,17%
2021-08-23 17:09
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nischer Properties 6,9 -2,82% 7,12 -3,09%
Nischer Properties / Intressant höst väntar / Intressant höst väntar
2021-08-19 08:17
En intressant höst väntar. 11 dagar till rapport och uppdateringar, nya analyser, Stora Aktiedagen, listbyten och förverkligande av uttalade målsättningar. Snart börjar också landets kommunstyrelser åter samlas efter semestrar och vårens förväntade smatterband av markanvisningar kan börja trilla in i höst i stället. Eget kapital på 12/aktie men substansvärde som är högre ändå med tanke på att bostadsrättsdelarna i projektportföljen värderats till noll ska väl till sist göra att marknaden inte ger 40% rabatt på EK utan hamnar i paritet med EK/substans och de riktkurser som lämnats på 12-18 kronor. Är det sista månaden på 7-platån vi ser nu, innan vi tar klivet upp till tvåsiffrigt?
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nischer Properties 6,9 -2,82% 7,22 -4,43%
Intervacc / Sell on the news / triggers/ordrar
2021-08-11 09:07
Enig med Davelius, inga PM om order. Däremot intressant med antalet sålda doser och intäkt så att vi får ett pris/dos från marknaden. Det ger kalkylerna lite mer substans. Närmste trigger tror jag blir utfall från Gris-vaccinet som rimligtvis borde få uppta fler rader i nästa rapport nu när Strangvacc har "breakat"
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Intervacc 64,3 0,47% 81,3 -20,91%
Nischer Properties / Marknadshyror 2022 / Marknadshyror 2022
2021-06-08 08:19
Om man får vara lite cynisk så spelar denna (sannolika) förändring oss Nischer-ägare rätt i händerna. Så här skriver Hyresgästföreningen:
"
Marknadshyror skulle innebära en mycket högre hyra för de alla flesta. I vissa områden skulle hyran kunna höjas med över 50 procent. Regeringen har lovat att införa marknadshyra i nybyggda hyresrätter. Vi tror att det kan vara ett första steg på vägen till marknadshyror för alla lägenheter.

I vårt grannland Finland infördes marknadshyror för nybyggda hyresrätter. Två år senare blev det marknadshyror för alla nya hyreskontrakt. Kort därefter infördes marknadshyror på hela hyresmarknaden. Mellan 1995 och 2000 (dvs efter att hyrorna avreglerades) ökade medelhyrorna för bostäder som hade marknadshyra med 26 procent i Finland i snitt, och med 42 procent i huvudstaden Helsingfors
"
Värdeökning på förvaltande fastighetsbolag tycks ta ännu ett rejält steg uppåt. Plötsligt blir HR på orter där Nischer bygger attraktiva även utan investeringsstödet.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nischer Properties 6,9 -2,82% 7,98 -13,53%
Nischer Properties / Insiderförsäljning / aningslöst och onödigt av ledningen
2021-06-04 08:57
Man blir ju inte automatiskt miljonär bara för att man är VD, så man får förstå det från individens håll att man ibland helt enkelt behöver pengar till något. En futtig summa i sammanhanget, men samtidigt irriterande aningslöst av styrelsen. De borde kunna diskutera alternativa sätt att lösa detta på, som inte strör onödigt tvivel. Caset har ju i sak inte förändrat sig bara för att Robert realiserat 80K.
2021-05-31 14:07
men glöm inte att när de 450mkr kommit in på tillgångssidan efter Övik och Ösund, så kommer det också finnas skulder. Jag antar att omkring 270-300mkr (minus eventuella tillskott från investeringsstöden) kommer att finnas på skuldsidan så EK-effekten blir gissningsvis +75-100mkr. Inte illa det heller. Och sedan har vi ju BR (knivsta/Luleå) och äganderätter (Huddik) som idag är nollvärderade, så detta ska också läggas till. Men jag håller med, det ser mycket fint ut och 20.25 kan vi säkert passera men då med hjälp att lite fler anvisningar också
Nischer Properties / Analys kommer / Ambitiöst Omnipotent
2021-05-25 11:04
Om samma teorier används i denna kommande analys, som användes i de tidigare så får du säkert rätt. Det man dock får väga in är väl det mentala motståndet att på så kort till uppvärdera bolaget så enormt gång på gång. Det ger intrycket av att de tidigare analyserna inte var riktigt korrekta, för rent faktiskt är det ju inte så mycket annat som hänt, än att värden som funnits hela tiden nu syns. Och en driven analytiker borde ha kunnat se dessa också i tidigare analyser. Det misstänker jag kommer dra ner värdet en liten bit från ditt estimat, tyvärr. Hoppas dock att analytikern bortser från risken för personlig snedvridning och ser pragmatiskt på siffrorna istället. Jag hoppas du får rätt.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nischer Properties 6,9 -2,82% 8,6 -19,77%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -