nbos

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Volvo bildar motorföretag med Geely Sintercast 19-10-07 18:19
Kapitalmarknadsdag idag Haldex 18-03-09 10:33
dublett ... Saniona AB 16-10-13 13:09
Initiator Pharma Saniona AB 16-10-13 13:09
Börsvärde avses förstås ... CybAero 16-10-12 13:42
Fjäder CybAero 16-10-12 13:21
Motiverad kurs CybAero 16-10-12 12:03
Motiverad kurs efter nyemission, 8.51 Heliospectra 16-10-12 10:47
Stämmer inte CybAero 16-09-14 09:33
Ordentlig emission CybAero 16-09-14 09:16
Korrekt Camurus 16-09-08 10:07
Stängning på dagshögsta 2 dagar i rad Sintercast 16-09-07 17:39
Om Camurus Camurus 16-09-07 09:18
AVIC har avropat ett system CybAero 16-09-05 11:39
Överreaktion CybAero 16-09-02 09:37
1/2 »
Sintercast / Volvo bildar motorföretag med Geely / Volvo bildar motorföretag med Geely
2019-10-07 18:19 IP: pFSWk1mWn
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
SinterCast 155 1,31% 130 19,23%
Haldex / Kapitalmarknadsdag idag / Kapitalmarknadsdag idag
2018-03-09 10:33 IP: 8ck3RsjHR
Datum: 9 mars
Plats: Grand Hotel, Stockholm
Tid Kl 12.00 - 15.00

Preliminär agenda

Långsiktig strategi och vision
Åke Bengtsson, CEO

Finansiella mål
Andreas Ekberg, tf CFO

Produktledarskap och självkörande fordon
Andreas Jähnke, SVP R&D

Expansion på eftermarknaden
Walter Frankiewicz, SVP North American sales

Ökad efterfrågan på bromshävarmar i Kina
Åke Bengtsson, CEO

Från trumbromsar till skivbromsar i Nordamerika
Walter Frankiewicz, SVP North American sales
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Haldex 36,4 -3,96% 86,2 -57,77%
Saniona AB / Initiator Pharma / dublett ...
2016-10-13 13:09 IP: zq4OzmspP
dubbelpost
Redigerades 2016-10-13
Saniona AB / Initiator Pharma / Initiator Pharma
2016-10-13 13:09 IP: zq4OzmspP
Det som delas ut är alla 20 841 467 aktier i Initiator Pharma vars bokförda värde är 402 751 kr, bokfört värde per aktie är 0,0193 kr. Det betyder att bolaget inte har mycket tillgångar och en nyemission borde vara nära förestående.

Blir intressant att se emissionsvillkor och vad priset per aktie blir då den börjar handlas. I forskningsbolag är börsvärdet oftast högre än bokfört värde innan produkter når marknaden.
CybAero / Motiverad kurs / Börsvärde avses förstås ...
2016-10-12 13:42 IP: zq4OzmspP
... trodde inte det kunde missförstås i sammanhanget, börsvärde före emission, dvs 8kr * 29 miljoner aktier = börsvärde på 232 mkr.
CybAero / Motiverad kurs / Fjäder
2016-10-12 13:21 IP: zq4OzmspP
De 34 mkr som lånades i början av maj, är det dessa du menar??
De 20 mkr jag syftar på är de som nämns i samband med PM om NE. Möjligen kan det dras av något för emissionskostnader. Jag beräknar utspädningseffekten av NE, det som är känt innan NE antas vara inprisat.
CybAero / Motiverad kurs / Motiverad kurs
2016-10-12 12:03 IP: zq4OzmspP
Vad är rätt pris på Cybaeroaktien? Ett stort intervall mellan worst case och best case. Kassan fylls nu med ca 130 mkr vilket gör att bolaget överlever 18 månader utan en enda affär.

Worst Case är att FAT inte går igenom och leverans blir ytterligare försenad, med det förtroende som finns nu borde aktien vara nära botten, kanske kan gå ner mot 4,50 kr (BV ca 250 mkr). I det läget har bolaget 18 månader på sig att landa en eller flera affärer, annars blir det NE igen.

Best Case är att FAT går igenom och 45 mkr trillar in i kassan och bolaget får en bra referenskund. Det skulle ge nytt förtroende för bolaget och aktien stiger över 10 kr (minst), samt goda möjligheter att börja leverera på AVIC-avtalet, där AVIC förbundit sig att köpa 20(!) system fram till Juli 2017, endast 1 system för demonstration har levererats. 20 system betyder ca 200 mkr, känns som fantasier nu när jag skriver det, men avtal ska ju finnas ... Dessutom finns andra intressenter där nya affärer kan komma.

Att Cybaero-ledningen missbedömt svårigheten i att få affärerna med Jolly och AVIC i hamn, är helt tydligt för alla, att systemen nu till slut är på plats för slut-testning känns ändå som att det är mycket nära.

I dagsläget om nyemission tecknas borde kursen vara ca 5.90 kr. Kurs innan NE var ca 8 kr, det fanns 29 miljoner aktier, dvs BV på 232 mkr. Utspädning med 29 till 58 miljoner aktier. Bolaget tillförs 128 mkr men tog ett nytt lån på 20, så plus 108 mkr.
Nytt pris på aktien (232+108)/58 = 5.86 kr.

I nuläget finns helt naturligt flera osäkerheter som drar ner kursen, t. ex. teckningsgrad i NE, utfall av FAT tester och allmänt förtroende för bolaget.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
0 % 5 0%
Heliospectra / Försäljning / Motiverad kurs efter nyemission, 8.51
2016-10-12 10:47 IP: zq4OzmspP
Motiverad kurs efter nyemissionen borde vara ca 8,50 då utspädningen är 3:4.

BV innan emission ca 190 mkr, för 19 miljoner aktier. Bolaget tillförs 91 mkr genom 14 miljoner aktier, som ska räknas in i värdet. Dvs nytt börsvärde blir 281 mkr för 33 miljoner aktier.
Ny kurs: 281/33 = 8.51
Eftersom bolaget nu har nya möjligheter att fortsätta växa och lyckas jämfört med innan emissionen ska priset upp ytterligare. Så minst 8.50 kr är motiverat förutsatt att kursen 10 kr var motiverad innan emissionen.
CybAero / CybAero = Ny Anoto / Stämmer inte
2016-09-14 09:33 IP: PaU9ZDsBt
Återbetalningen på 54 inkluderar de 20 som lånas nu, sedan tillkommer betalning för Jolly leveransen så det du skriver är felaktigt.

Kvar i kassan efter återbetalning av alla lån och betalning från Jolly på 45 mkr är 103 mkr.
CybAero / NE / Ordentlig emission
2016-09-14 09:16 IP: PaU9ZDsBt
Bra att de tar in ordentligt med kapital den här gången, det har hojtats väldigt mycket om den skrala kassan på forumet, nu är det löst. Nu kan de fortsätta försäljningen av systemen och fortsätta tillväxten. Bra med 90% garanti för emissionen, de stora ägarna tror på bolaget. Jag köper mer nu och tecknar fullt i emissionen.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
0 % 8,1 0%
Camurus / Om Camurus / Korrekt
2016-09-08 10:07 IP: UwddgHORR
Helt rätt Camurus noterades på MidCap direkt i december, missuppfattning från min sida vid läsning på annan sida.
Sintercast / Kul med ökat köpintresse / Stängning på dagshögsta 2 dagar i rad
2016-09-07 17:39 IP: fzFI57ups
Ökande volym och stängning på dagshögsta 2 dagar i rad känns bra. Med allt som verkar vara på gång, som Wepe skriver om, så borde kursen börja ge sig av norrut. Stockpicker hade riktkurs 105 kr i sin analys den 5/9, det blir ett bra första steg.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
SinterCast 155 1,31% 87,25 77,65%
Camurus / Om Camurus / Om Camurus
2016-09-07 09:18 IP: fzFI57ups
Det var tomt på detta forum, till er som undrar vad Camurus är för bolag ...

Kursen har gått från 74kr till ca 100 kr under 2016 och har nyss bytt lista till MidCap.
Camurus fortsätter klättra efter listbytet till MidCap då flera fonder m.m. kan investera i aktien.

Bolagets forskningsportfölj är intressant av flera anledningar:

1. FluidCrystal, Camurus patenterade injektionsdepå-teknologi, där medicinen injiceras en gång i veckan eller en gång i månaden istället som för andra läkemedel med t. ex. dagligt tablettintag. Den löser då flera problem som finns med andra läkemedel, bl.a. bristande följsamhet, omfattande missbruk, olaglig spridning och återfall.


2. Portföljen är bred och långt kommen, dvs de har flera projekt i fas 2 och 3.

3. Fas 3 projekten (Cam2038 mot opiatberoende och kronisk smärta) pågår och resultat förväntas under fjärde kvartalet efter att en 24-veckors, randomiserad, dubbelblind fas 3-studie slutförs.

4. Andra projekt omfattar medicinska behandlingar av allvarliga sjukdomar som cancer, endokrina sjukdomar och metaboliska sjukdomar där projekt finns i slutet av fas-2.

Möjligheten att bolaget kommer utveckla flera av projekten till konkurrenskraftiga produkter och därmed bra vinst känns god och med den breda portföljen är aktien riktigt spännande.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Camurus 163 -0,85% 98,5 65,48%
2016-09-05 11:39 IP: +4xJkAaA+
Vad jag kan se i pressmeddelanden m.m. har enbart ett system avropats, i juli 2015:
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Fordon-och-komponenter/CybAero/Nyheter/2015/Cybaero-Har-levererat-forsta-systemet-till-kinesiska-AVIC/

Sedan har tester och demonstrationer utförts med andra intressenter, som inte resulterat i order ännu. En intressant del i avtalet med AVIC är att det ska bildas ett gemensamt bolag för produktion i Kina, om detta har inget nytt kommunicerats på länge (länk till gamla pressreleasen ...)
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Fordon-och-komponenter/CybAero/Nyheter/2014/Cybaero-Far-stororder-i-Kina-vard-700-800-Mkr/

Man har varit optimistiska vad gäller leveransplanen till tullen vilket som troligen lett till en förskjutning av samtliga planer. Helheten känns ändå positiv nu, man har bra kontakter i USA numera, bra kontakt med svenska försvaret, det finns behov i Afrika för övervakning av djurparker och troligen många kontakter och diskussioner som vi inte känner till.

Möjligen kan ett mindre kapitaltillskott behövas om inte betalningen från Kinesiska tullen kommer i september, jag är gärna med och skjuter till om det behövs, men troligen är det isf en riktad emission som gäller inte en öppen nyemission.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
0 % 9,65 0%
CybAero / Överreaktion / Överreaktion
2016-09-02 09:37 IP: AKuHq/yPB
Som alltid blir det en överreaktion när det kommer ny information till marknaden. Skribenterna här inne förstärker dessa både uppåt och nedåt. De flesta av oss luttrade ägare av Cybaero hade förväntat oss betalning vid leverans, något naivt då man inte betalar förrän efter FAT, dvs produkten ska komma fram till kund och testas på plats, helt rimligt. Min uppfattning är att vi nu står vid den kommersiella bekräftelse vi väntat länge på. Då betalningen av denna leverans genomförs samtidigt som produkten har aldrig varit bättre, har ett stort steg tagits i bolagets historia. Det kommer också visa sig i värderingen av aktien/bolaget. Idag kommer köparna tillbaka efter gårdagens nedgång, fram till betalning kommer kursen röra sig tillbaka uppåt för att få en större reaktion då betalning utförts.Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
0 % 9,35 0%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -