jhmx

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Shareholders Forum Hamlet Pharma 20-01-20 14:57
GOD JUL O GOTT NYTT BioA ÅR! BioArctic 19-12-20 17:11
Bäst att inse... BioArctic 19-12-13 09:18
Mitt inlägg handlar om nyhetsflödet kring pågående FAS 3. BioArctic 19-12-11 14:06
Inget mystiskt. BioArctic 19-12-11 10:31
Binding profiles of BAN2401 and aducanumab CTAD Dec 7 2019. BioArctic 19-12-09 12:56
Mycket små volymer omsatta på nivåer under 99:- idag. BioArctic 19-12-09 09:40
BioA följer t.v. Biogens kurs...norrut. BioArctic 19-12-08 12:25
Så här ser den ut tradinghandeln... totalt själlös! BioArctic 19-12-06 16:21
OKLART LÄGE... BioArctic 19-12-06 08:26
BioA caset är intakt (Redeye)... se upp för kursmanipulation! BioArctic 19-11-20 09:34
BioA medverkar i tre spännande events... BioArctic 19-11-19 16:44
Inte ovanligt för studier i intirima Fas 1/2-studier. BioArctic 19-11-19 07:08
Vi ser målet... men inte vägen dit. Hamlet Pharma 19-11-11 17:28
@HamletPharma is up pitching their “blood” cancer treatment… Hamlet Pharma 19-10-05 12:02
1/19 »
Hamlet Pharma / Shareholders Forum / Shareholders Forum
2020-01-20 14:57 IP: CY/YDnoaM
Ledningen förefaller styra Hamlet AB som ett anslagsfinansierat forskningslabb. För oss (kvarvarande) aktieägare och ledningen har det nu blivit en moralisk snarare än ekonomisk fråga hur lång tid vi tillåter detta att ta. Hamletresan startade ju redan 1995... samtidigt som vi vet att nästan var 3e människa drabbas av cancer någon gång under livet.

Det är vår moraliska skyldighet att söka varje ny möjlighet till att effektivisera och påskynda den kliniska spridningen av A1H till cancersjuka i världen.

Kapital är en avgörande bristvara i Hamlet AB idag med småskaligheten som en följd därav. Den entreprenöriella och affärsmässiga förmågan måste stärkas - snabbt.

Jag undrar därför om det finns några bland ägarna med erfarenheter som har kraften och engagemanget att sammankalla till ett första Shareholders Forum.

SYFTE:
ATT ta tillvara den samlade kompetensen bland oss investerare samt kanalisera engagemanget för ”saken” i konkreta handlingar till stöd för ledningen.

...inte för att kritisera utan för att bidra!
BioArctic / GOD JUL O GOTT NYTT BioA ÅR! / GOD JUL O GOTT NYTT BioA ÅR!
2019-12-20 17:11 IP: CY/YDnoaM
Vi närmar oss årsskiftet då vi investerare gillar att ta hem V&F ... av skatteskäl.

Min nyårsönskan är att 2020 blir året då hoppet tänds hos gamla, Alzheimerpatienter och deras anhöriga. Året då BAN2401 samt forskarna och aktieägare bakom bolaget får sin välförtjänta belöning.

God Jul och Gott Nytt År!
🤶

Redigerades 2019-12-20
BioArctic / Bäst att inse... / Bäst att inse...
2019-12-13 09:18 IP: CY/YDnoaM
... att dagskursen i BioA och andra små "heta" bolag aldrig speglar det verkliga BV. Handeln domineras nästan helt av traders som jagar 1-kronor. Vinsterna kan bli betydande om man orkar hålla på att köpa/sälja hela dagarna. Själv vill jag se en lösning för alla Alzheimer patienter.
BioArctic / Nya data / Mitt inlägg handlar om nyhetsflödet kring pågående FAS 3.
2019-12-11 14:06 IP: CY/YDnoaM
Du har givetvis rätt. Uttryckte mig inte alls om Fas 2b och OlE.
BioArctic / Uppdaterade analyser? / Inget mystiskt.
2019-12-11 10:31 IP: CY/YDnoaM
Clarity AD (Fas III) är dubbel-blind vilket innebär att inga resultat kan/får släppas förrän studien är låst/slutförd. Enl. Eisais info sker detta 2022. Den information som gavs i powerpoint version i San Diego var en "statusrapport" baserad på gammal in-vitro information.

Därför handlar nyhetsflödet just nu främst om Biogens aducanumab, sannolikt den enda något verksamma antikropp mot protofibriller. Lannfelt har visat in vitro att BAN2401 är nära 100 ggr effektivare... men ligger således senare i Eisais pipeline.

Såvitt jag förstår startade Clarity AD i maj 2019.
"...our partnered projects’ progress brings revenues to BioArctic, including the most recent MEUR 15 milestone from Eisai for the start of the Phase 3 clinical study for BAN2401 in May 2019... Our hope is that one day this candidate drug will be the medicine of the future") Gunilla Osswald.
BioArctic / Binding profiles of BAN2401 and aducanumab CTAD Dec 7 2019. / Binding profiles of BAN2401 and aducanumab CTAD Dec 7 2019.
2019-12-09 12:56 IP: CY/YDnoaM
Conclusion, BAN2401 vs. aducanumab

BAN2401 showed 16 - 100 times stronger in vitro binding to Aβ protofibrils than aducanumab.

Allt hittills tyder på att vi kan förvänta oss starka resultat fr Fas III studien (in vivo).

Redigerades 2019-12-09
BioArctic / Mycket små volymer omsatta på nivåer under 99:- idag. / Mycket små volymer omsatta på nivåer under 99:- idag.
2019-12-09 09:40 IP: CY/YDnoaM
Försumbara 15 246 aktier omsatta kl 0930 till i snitt 98,35.
Starkt motstånd i aktien...
BioArctic / VAKNA... / BioA följer t.v. Biogens kurs...norrut.
2019-12-08 12:25 IP: CY/YDnoaM
Håller med Delon. Vårt bolag är helt rätt positionerat. Tror på Lars Lannfelt när han hävdar att BAN 2401 är "100% effektivare än aducanumab".

Kommer Biogen (BV 54 022 493 854 USD) att lägga ett bud på BioA (BV 8 475 773 556 SEK)??

Sitter lugnt i båten.
Redigerades 2019-12-08
BioArctic / Så här ser den ut tradinghandeln... totalt själlös! / Så här ser den ut tradinghandeln... totalt själlös!
2019-12-06 16:21 IP: CY/YDnoaM
Har sedan en tid köpt in mig i BioA då jag efter noggrann research funnit att bolaget är ett av marknadens mest lovande LS företag.

Ur mitt investerarperspektiv är följande faktorer viktiga;

PRODUKTEN: Ban2401, är en av de mest lovande substanserna på marknaden mot Alzheimer - en förfärlig folksjukdom utan botmedel, som hotar allt fler i hög ålder och där effektiva läkemedel saknas.

I FAS III: Det absolut värsta med LS investeringar är den tid det tar mellan upptäckt och färdigt läkemedel på marknaden. BioA genomför nu en omfattande Fas III-studie, baserad på en mycket lyckad förlängningsstudie efter Fas 2b. Sannolikheten för att vi har ett läkemedel på marknaden bara inom något år växer snabbt

TROVÄRDIGHET: Få av de noterade LS-företag jag analyserat har en lika trovärdig styrelse och organisation som BioA, med högsta vetenskapliga och affärsmässiga kompetens.
Det jag som gammal företagsledare kanske uppskattar allra mest är att samtliga själva äger rejält med aktier i det egna bolaget. Ledningen tror m.a.o. på bolaget!
Samarbetet med ett av världens ledande forsknings- och utvecklingsbaserade läkemedelsföretag -
Eisai, är oerhört meriterande och ger trovärdighet hos FDA och kliniker.

ENORM TILLVÄXTPOTENTIAL: Dagens BV på 8,4 miljarder kronor är synnerligen lågt om B2401 når marknaden. Vi sitter på en aktie med potential att inom något år öka med en faktor 5-10, d.v.s. till 500 -1000:- .

Så håll hårt i era aktier.
BioArctic / OKLART LÄGE... / OKLART LÄGE...
2019-12-06 08:26 IP: CY/YDnoaM
Är BAN 2401 och adunacunab två direkt konkurrerande läkemedel?
BioArctic / BioA caset är intakt (Redeye)... se upp för kursmanipulation! / BioA caset är intakt (Redeye)... se upp för kursmanipulation!
2019-11-20 09:34 IP: CY/YDnoaM
Ryggmärgsskadeprojektet SC0806 har inget med Bioarctic’s neurodegenerativa (Alzheimer och Parkinsons sjukdom) portfölj att göra. .

Tyvärr har vi aktieägare fått vänja oss vid att denna lista tillåter en våldsam kursmanipulation i aktier med låg likviditet. De tycks ha noll koll på om någon säljer eller köper till/av sig själv.

Jag hoppas att ingen blir vilseledd/rädd och lägger sina pengar i fickan på skojare genom att sälja på felaktiga nivåer.
BioArctic / BioA medverkar i tre spännande events... / BioA medverkar i tre spännande events...
2019-11-19 16:44 IP: CY/YDnoaM
20-21/11: International Conference on Clinical Trials for Alzheimer’s Disease (CTAD)
25-26/11: Nordea Innovation Seminar
4/12: International Conference on Clinical Trials for Alzheimer’s Disease (CTAD)

BioArctic / Ryggmärgsprojektet / Inte ovanligt för studier i intirima Fas 1/2-studier.
2019-11-19 07:08 IP: CY/YDnoaM
Frigör resurser för lovande BAN2401 i FAS 3.
Redigerades 2019-11-19
Hamlet Pharma / Angående diverse analyser / Vi ser målet... men inte vägen dit.
2019-11-11 17:28 IP: CY/YDnoaM
Catharina är en av landets främsta forskare som vid sidan av en fenomenal forskargärning skolat ett femtiotal doktorander. Hon och hennes kollegor är utan tvekan värda en framgång i nobelklass.

Styrelsen och företagsledningen består idag av forskarkollegor och forskningsinriktade tjänstemän fr läkemedelsindustrin. Catharinas situation är ohållbar och kan påverka Hamlets fortsatta utveckling.

Som f.d. entreprenör, majoritetsägare och företagsledare konstaterar jag att forskaransvaret, majoritetsägandet och ordförandeskapet är mycket tungt att bära för en person... samtidigt.

Jag känner inte historien fr 1995 men anar att avsaknaden av kompletterande (inte substituerande) kompetenser som entreprenörskap och affärsmannaskap i ledningen kanske bidragit till en onödigt långsam utvecklingen under de första tjugo åren.

Därför framför jag gärna... återigen, en genuin önskan om att Styrelsen snarast åtgärdar den obalanserade kompetenssituationen i ledningen och arbetsbördan för Catharina.

Vi ser målet... men inte vägen dit.
Redigerades 2019-11-11
Hamlet Pharma / @HamletPharma is up pitching their “blood” cancer treatment… / @HamletPharma is up pitching their “blood” cancer treatment…
2019-10-05 12:02 IP: CY/YDnoaM
Självklart är detta är en felskrivning... skall naturligtvis vara ”bladder” istf blood. Allt annat vore otänkbart m.h.t. bl.a. företagets informationsplikt gentemot oss aktieägare.

En angelägnare fråga för oss aktieägare är om Catharinas resor över hela världen för att delta i olika kontaktskapande internationella promotion-event för Hamlet verkligen är en klok strategi... samtidigt som ”absolut radiotystnad” tillämpas för publik kommunikation på hemmaplan med ägare och marknad?

Är detta verkligen ett ur bolagets perspektiv optimalt utnyttjande av Catharinas personliga krafter och kompetens? Underskatta inte aktieägarnas välvilja, erfarenheter, kontaktytor och kompetens.

Erinrar mig att företaget i våras annonserade samarbete med amerikanskt reklamföretag? Detta kan väl ändå inte ha stannat vid enbart kosmetiska förändringar av hemsidan? Under min tid som företagsledare arbetade jag nära och tillsammans med marknadens bästa copywrighters för att vässa mina budskap och sprida dem brett till marknad och medier.

Nya grepp behövs nu för att inte marknaden skall lägga en ”våt trasa av ointresse” över forskarnas banbrytande upptäckt och Hamlets enastående potential.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -