unikumtrader

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Spännande tider nu. Nickel Mountain R. 20-07-06 17:22
Dom jobbar på bra och effektivt! Nickel Mountain R. 20-07-03 17:25
Vi kan jämföra våra tillgångar med Eurobattery Minerals Nickel Mountain R. 20-07-03 12:08
vinst på sista raden Nickel Mountain R. 20-06-25 12:19
Mellan 400 till 1200USD i brytkostnad Nickel Mountain R. 20-06-24 16:23
Hissnande värden bara för guldet! Nickel Mountain R. 20-06-24 11:42
shit Nickel Mountain R. 20-06-23 17:10
positivt PM Nickel Mountain R. 20-06-23 16:41
Guldet rusar Nickel Mountain R. 20-06-23 12:47
Jag tror på Nickel Mountain R. 20-05-15 17:22
Kolla sidan 15, Det råder inget tvivel om att det inte finns guld !! Nickel Mountain R. 20-05-15 13:24
Haveri (gamal men aktuell) Nickel Mountain R. 20-05-15 12:30
Ryck snart Nickel Mountain R. 20-05-14 10:00
Egen ficka Nickel Mountain R. 20-05-08 09:52
Betydande belopp Nickel Mountain R. 20-05-08 09:02
1/45 »
Nickel Mountain R. / Ojämnhet / Spännande tider nu.
igår 17:22 IP: 1rFw9x9wf
Exekveringen av plan ser jag fram emot, det kan bli en reaktion som när den geologiska rapporten släpptes..

." Bolagets bedömning är att bredden och kvaliteten på tillgångsportföljen ger möjlighet för Bolaget att arbeta på ett flertal sätt med potentiella partners och investerare globalt. Så snart Bolagets förvärv av aktierna i Vilhelmina Mineral är genomfört kommer Bolagets representanter exekvera en plan för att marknadsföra Bolagets tillgångar för potentiella partners och investerare globalt".
Nickel Mountain R. / Ojämnhet / Dom jobbar på bra och effektivt!
2020-07-03 17:25 IP: 1rFw9x9wf
Nytt antal aktier efter registrering

3 juli 2020

Registrering innebär nytt antal aktier i Bolaget

Det totala antalet aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Bolaget") har ökat med 10 211 671 till 523 012 261 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 29 juni 2020 av styrelsen (med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 3 april 2020) beslutade riktade kvittningsemissionen till Crafoord Capital Partners AB.

Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag. Aktiekapitalet ökade med 1 021 167,10 kronor till 52 301 226,10 kronor.

Vidare registrerades de samtidigt, till samma tecknare, utgivna 44 000 000 teckningsoptionerna som berättigar till teckning av högst 44 000 000 aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 4 400 000 SEK. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,35 SEK per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner kan äga rum under perioden 2020-07-01 - 2022-06-30.

Styrelsen

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 juli 2020 kl. 17:15.

För mer information kontakta Anders Thorsell, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon 0707732045
Nickel Mountain R. / Ojämnhet / Vi kan jämföra våra tillgångar med Eurobattery Minerals
2020-07-03 12:08 IP: 1rFw9x9wf
Eurobattery Minerals steg över 100% på en rek från Mangold i dagarna, börsvärde 348 miljoner idag.
Jag ser det som möjligt att en sammanslagning kan ske mellan NMR och Eurobattery Minerals
Det skulle bli en spelare i batteriråvaror som skulle bli betydande även internationellt sätt.
2020-06-25 12:19 IP: XsiG4dqJE
Absolut minst 0.10 per aktie inklusive dom nya aktierna 800 000 000 st , det motsvarar nuvarande marknadsvärdering

0,37 öre per aktie med värdering i det övre segmentet där jag tror vi hamnar då i princip all infrastruktur och faciliteter redan är på plats, men ok jag säger 0.25 per aktie bara för Haveri och alla andra tillgångar exkluderade.
Nickel Mountain R. / Efter lunch börjar ansra vågen / Mellan 400 till 1200USD i brytkostnad
2020-06-24 16:23 IP: IeprmyuHQ
Det finns massor med siffror på sånt, inklusive olika sätt att mäta. Det jag tycker är det mest ärliga är AISC (All-inclusive sustained cost) vilket mäts i USD/oz. Problemet är att denna siffra driver som ett skepp i storm från gruva till gruva. Det finns en massa gruvor med AISC kring 11-1200 USD, men också andra ner mot 400. existerar i guldfallet., det finns många andra parametrar. Den främsta är nog att guldhalten hela tiden sjunker, dvs man måste bryta mer och mer malm för att få ut ett oz i slutet. Det gör att allt annat oräknat så måste priset upp om det skall löna sig att bryta vidare.
Nickel Mountain R. / Efter lunch börjar ansra vågen / Hissnande värden bara för guldet!
2020-06-24 11:42 IP: IeprmyuHQ
Bolagets tillgångar inom guld är Haveri i Finland samt prospekteringsprojektet Kattisavan i Sverige. I Haveri finns en antagen mineraltillgång om 1,56 miljoner uns guldekvivalenter med halten 0,93 g/t Guldpriset uppgick den 22 juni till USD 1 754 per uns.

1 560 000 x 0.93 x 17540 kr = 25 447 032 000 kr i värde, det borde finnas en hel del potensial i guld projekten räknat på 10 kr/dollar, minus några hundra miljoner i kostnader såklart.
2020-06-23 17:10 IP: IeprmyuHQ
Jag trodde 0.12 på detta PM , men många börjar inse vart det är på väg med att dela ut allt guld till os aktieägare och att olje tillgången snart är såld..
Nickel Mountain R. / Härligt. / positivt PM
2020-06-23 16:41 IP: IeprmyuHQ
oljeindränkt guldregn över os tålmodiga aktieägare är vad som väntar os..
2020-06-23 12:47 IP: IeprmyuHQ
"Goldman Sachs höjer guldprognoser (Finwire)
2020-06-22 10:12
Goldman Sachs har uppdaterat sina prognoser för guldet och räknar med ett fortsatt rally framöver, bland annat drivet av en svagare dollar.

Bankens prognoser på tre, sex och 12 månader är nu 1 800, 1 900 respektive 2 000 dollar per uns. Tidigare låg prognoserna på 1 600, 1 650 och 1 800 dollar.

Guldet stiger något på måndagen och handlas kring 1 746 dollar. " Jag tror att Haveri är närmast att generera pengar, ska enligt uppgift vara snabbt och förhållandevis billigt att köra igång verksamheten där igen, men en försäljning av Rönnbäcken kan skrälla till närsom helst "fortsatta förhandlingar"
2020-05-15 17:22 IP: aYymIjYsi
Att Tomsk försäljningen ligger till grund för finanseringen av alla dessa projekt.
2020-05-14 10:00 IP: aYymIjYsi
Jag tror vi får en ordentlig uppjustering av kursen i närtid, kanske redan denna vecka.

Jag har hävdat tidigare att Tomsk dealen redan är klar och att det bara är formalia kvar att hantera, och det är fortsatt min personliga uppfattning.

I den rådande situation med Corona, reseförbud, mm så har såklart den prossessen blivit ännu en utmaning för Anders och parter att hantera.
2020-05-08 09:52 IP: aYymIjYsi
Så är det , inte egen ficka, ersättning för utebliven lön..
2020-05-08 09:02 IP: aYymIjYsi
Det som jag tykte var intressant är att det faktiskt är betydande belopp för dessa personer!

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -