Avenyen

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Varför byta till TO nu! ISR Immune System Re 20-07-10 17:11
Lågt värde Immunicum AB 20-05-06 11:41
Rapport onsdag Saniona AB 20-05-04 10:08
Utökat ägande i Jorma - gruvan är positivt Nickel Mountain R. 20-04-06 21:05
Det blir 2 affärer Nickel Mountain R. 20-03-10 16:52
Fler aktier men tillförs ju värde. Nickel Mountain R. 20-03-10 07:36
Tid över - läs Archelons bokslutskommunike för 2019 Nickel Mountain R. 20-02-24 11:06
En väg och det är uppåt Immunicum AB 20-02-05 22:42
Imorgon Africa Oil Corp. 20-01-15 22:06
Nyfiken Africa Oil Corp. 20-01-15 20:12
500 milj dollar i kassaflöde Allihator Africa Oil Corp. 20-01-15 19:00
Carlos uppsägning Immunicum AB 19-12-20 12:03
Gladiator inte sålt Immunicum AB 19-12-18 14:29
Gladiator inte sålt Immunicum AB 19-12-18 13:13
Gladiator inte sålt Immunicum AB 19-12-13 13:40
1/36 »
ISR Immune System Re / Varför byta till TO nu! / Varför byta till TO nu!
2020-07-10 17:11 IP: MS94qrvQu
Förstod att många säljer av och byter till TO nu. Kan någon förklara varför? Den kommer ju bara öka marginellt i värde tills ISR står i 12.70 - dvs bästa värdeökningen på kort sikt är ju aktien inte TO eller?
Immunicum AB / Lågt värde / Lågt värde
2020-05-06 11:41 IP: MS94qrvQu
Är inte 800 mkr enormt lågt värde på dagens PM?? Hade faktiskt väntat mig en helt annan utväxling på detta PM. Här har vi en produkt som får godkännande för fast track på sikt mot en marknad värd mångmiljardbelopp varje år och vi ökar ca 100 mkr i värde???
Saniona AB / Rapport onsdag / Rapport onsdag
2020-05-04 10:08 IP: MS94qrvQu
Förväntar mig mer info om finansiering då. Nöjd med att tankat på lite extra idag och lutar mig tillbaka för att se kursen röra sig rejält under veckan förmodligen redan efter lunch på klassiskt Sanionavis - alltid likadant
Nickel Mountain R. / Utökat ägande i Jorma - gruvan är positivt / Utökat ägande i Jorma - gruvan är positivt
2020-04-06 21:05 IP: MS94qrvQu
Nickel Mountain: Vilhelmina Mineral ökar ägandet i Joma Gruver AS till 75% (beQuoted)NICKEL MOUNTAIN

2020-04-06 20:18

VILHELMINA MINERAL ÖKAR ÄGANDET I JOMA GRUVER AS TILL 75% Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral"), som Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR eller Bolaget") tecknat avtal om att förvärva mer än 90 procent av aktierna i, nyttjar sin option att öka ägandet i samriskbolaget Joma Gruver AS ("Joma Gruver") från 50% till 75% genom att tillskjuta ytterligare 2,5 MNOK. Detta kapitaltillskott frigör även motsvarande bidragsfinansiering från Innovasjon Norge AS ("Innovasjon Norge") och Trndelag Fylkeskommun. Total finansering om 5 MNOK ska användas till projektutveckling och för framtagande av s k reguleringsplan som är en del av den norska tillståndsprocessen, samt en uppdaterad mineralresursberäkning och preliminär lönsamhetsstudie för Vilhelmina Minerals huvudprojekt i Joma och Stekenjokk. NMR tecknade den 9 mars 2020 avtal att under vissa förutsättningar, framförallt givet genomförd finansiering i Vilhelmina Mineral, förvärva mer än 90 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral. Vilhelmina Mineral ökar nu ägandet i Joma Gruver enligt nedan. Vilhelmina Mineral etablerade under våren 2017 samriskbolaget Joma Gruver i samarbete med det norska utvecklingsbolaget Joma Nringspark AS. Syftet med samarbetet har varit utveckling av Jomafältet beläget i Ryrvik kommun i norska Trndelag och målet är att identifiera ytterligare mineraltillgångar samt att återstarta gruvverksamhet. Den tidigare operatören Grong Gruber AS, som drev gruvverksamheten mellan1972 till 1998, hade som mest ca 130 anställda och producerade ca 11,5 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 1,5% koppar och 1,5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % koppar och 0,82 % zink (vid cut-off halt 0,8 % koppar). Vidare finns i området ytterligare satellitprojekt och flera zoner som är identifierade som intressanta vad gäller ytterligare prospektering. Utveckling av Jomaprojektet sker parallellt med utveckling av Bolagets svenska projekt Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % koppar, 3,01 % zink och 47 g/ton silver (vid cut-off halt 0,9 % koppar). Även i Stekenjokk omfattar planerna återstart av gruvdrift för försörjning av ett anrikningsverk beläget i Joma. Enligt samarbetsavtalet har Vilhelmina Mineral rätt att succesivt öka sitt ägande upp till 100%. I detta steg ökar Vilhelmina Mineral till 75% ägande genom att tillskjuta 2,5 MNOK vilket även möjliggör att bidragsfinansiering på motsvarande belopp om 2,5 MNOK frigörs från Innovasjon Norge och Trndelag Fylkeskommun. Denna finansiering om sammanlagt 5 MNOK ska användas till projektutveckling inkluderande bl a framtagande av s k reguleringsplan som är en del av den norska tillståndsprocessen. Detta arbete omfattar en plan för utveckling av gruvområdet och ett flertal delprojekt som innehåller miljömässiga och sociala konsekvensutredningar. Finansieringen ska även användas till att genomföra en uppdaterad mineralresursberäkning för mineraliseringarna i Joma och Stekenjokk enligt internationell standard (NI 43-101 eller JORC) samt en preliminär lönsamhetsstudie för dessa projekt (Preliminary Economic Assessment). Dessa beräkningar utförs av en extern så kallad "Competent Person" och utgör ett viktigt underlag för projektens lönsamhetsbedömning.
Nickel Mountain R. / Det blir 2 affärer / Det blir 2 affärer
2020-03-10 16:52 IP: +UOlLGLSH
Det verkar som alla får panik här inne. Timing styr ingen över i affärer så tanken att köpa W för aktier till 30 öre styck kan diskuteras - strategin kring köpet är ju intressantare

1 Först säljer vi Tomsk och delar ut pengar. Behåller en slant i bolaget

2 Utvecklar potentialen i gruvnäringen för pengarna vi fått in och säljer en gång til

Det tror jag är planen och då blir detta riktigt bra avkastning.
Nickel Mountain R. / Fler aktier men tillförs ju värde. / Fler aktier men tillförs ju värde.
2020-03-10 07:36 IP: MS94qrvQu
Ernigsel - det tillförs ju värde också. På nuvarande värdering tillkommer ju 100 mkr i värde vilket är en rätt bra affär för oss över tiden. Sen vet vi ju inte vad NMR står i när det blir klart så utspädningen kan ju bli betydligt mindre om tex Tomskaffären är klar innan. Tror inte de räknar med nåt annat eftersom de måste ha en majoritet aktieägare som säger ja
Nickel Mountain R. / Tid över - läs Archelons bokslutskommunike för 2019 / Tid över - läs Archelons bokslutskommunike för 2019
2020-02-24 11:06 IP: gv7zZ1HvN
Och jämför vad de skrivit under 2019. Plötsligt är deras 0.9 procentiga andel i Nmr deras största och viktigaste innehav och då inte bara i Tomsk och att 2020 kommer bli ett bra år. Där har ni facit. Äger en del sedan tidigare och köpte fler idag. Trodde den skulle gå upp 15-20 öre vid öppning.
Immunicum AB / En väg och det är uppåt / En väg och det är uppåt
2020-02-05 22:42 IP: MS94qrvQu
Har precis sett intervjun med Simon :-) Killen är ju oerhört angelägen om att alla skall förstå att det kommer ny data på torsdag 19.00 :-) Nu borde det ju med all fakta komma en ordentlig uppvärdering till 25-30 kr inom en månad med lite rekyler på vägen. Möte med investerare och press nästa torsdag - tänk när dem börjar fylla på i sina fonder, pressen gör lite härliga artiklar om en unik produkt som bidrar inte bara längre överlevnad utan även botar cancer samtidigt som vi har blankare som ska köpa tillbaka. 2 miljoner aktier :-) Köper biljett och skall kolla på filmen :-)
Redigerades 2020-02-05
2020-01-15 22:06 IP: MS94qrvQu
Säkert en del som är nöjda med 2-3 kronor men tror många lite mer initierade räknat lite bättre och de kommer nog ligga och fiska upp det som säljs. Jag köpte några till idag efter att jag läst på och sen kommer ju KH till Sthlm på måndag så efter det kan det ju sätta rejält fart.
2020-01-15 20:12 IP: MS94qrvQu
Då stämde ju deras grundanalysen rätt bra. Det var 125 miljoner för 25 procent och då har vi ju 500 milj för 100 procent. Allt är avbetalt om 1 år och sen har vi kassaflöde för utbyggnad av Kenya. Säljs Africa Energy för ca 10 kr per aktie så kommer ju AoIl 35 procent ge 2 mdr där så då går det ju t.o.m. börja dela ut redan 2021,
Africa Oil Corp. / 500 milj dollar i kassaflöde Allihator / 500 milj dollar i kassaflöde Allihator
2020-01-15 19:00 IP: MS94qrvQu
Det är ju det som är grejen. Ingen har ju fårstått hur bra affären är. Det är 0,9 dollar per aktie. Sätt ett PE på 4 så har du ett lågt börsvärde eftersom du har 35 procent i Africa Oil och hela Kenya kvar
Immunicum AB / PM:et / Carlos uppsägning
2019-12-20 12:03 IP: MS94qrvQu
Varje styrelse på denna nivån utvärderar varje år sitt eget arbete och VDs arbete och gör de förändringar som krävs. Valberedningen tar del av denna inför sitt arbete och styrelsen utvärderar VD - det är nog den troligaste anledningen till bytet. Något i Carlos profil stämmer inte med företagets önskan och behov. Detta har då troligast varit en längre process och Inte en klapp i timpenning på en firmafest.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Immunicum 9,41 -0,05% 10,12 -7,02%
Immunicum AB / Gladiator inte sålt / Gladiator inte sålt
2019-12-18 14:29 IP: 3OuGdiqcc
Det Max kommenterade var synen på kursfallet där han svarar på att deras innehav har så kursfluktuationer spelar ingen roll. Sen vill vissa tolka det annorlunda. Ingen stor grej utan vi får ju en ägarförteckning 31/12 där vi får svaret
Immunicum AB / Gladiator inte sålt / Gladiator inte sålt
2019-12-18 13:13 IP: 3OuGdiqcc
Några här inne påstår att Gladiator sålt. Var serum det? Jag ser inga såna flaggningar någonstans. Låter mer som att någon vill skapa osäkerhet kring caset.
Immunicum AB / Gladiator inte sålt / Gladiator inte sålt
2019-12-13 13:40 IP: 9RTRIuO9t
Det framgår ju tydligt i intervjun. De har ett obetydligt innehav säger han 1.9 milj aktier ca 20 mkr och att de inte bryr sig kursfluktuationer. Inte att de sålt.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -