ad rem

Profilbeskrivning

Köper stora poster lite för dyrt och säljer efter uppgång lite för billigt. Äger och jobbar i aktiv swingtrading 10-15 aktier samtidigt i två portföljer. Favoriter är Nokia, SSAB, Axfood, SEB, Nordea, Skanska, Boliden,Trelleborg, SCA, Resurs Holding, H&M, Creades, Tele 2, Beijer Alma, Castellum.
Har även en utvecklingsportfölj bestående av Nexam, Fingerprint och Kancera I denna portfölj ligger jag back i Nexam men det hoppas jag skall rätta till sig under kommande år.....
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
297 PowerCell Sweden 20-02-21 13:39
Bra köp? PowerCell Sweden 20-02-21 12:29
re trust Nokia 20-02-20 12:36
USA, syn Nokia 20-02-19 14:34
re tram Nexam Chemical Holding AB 20-02-19 14:24
Strålande! Nexam Chemical Holding AB 20-02-19 09:49
Titanium Nexam Chemical Holding AB 20-02-17 12:12
Vilken överreaktion? Nexam Chemical Holding AB 20-02-14 17:13
Gyllene tillfälle för nya investerare! Nexam Chemical Holding AB 20-02-14 12:00
Hur skall man våga lita på framtidsutsikterna nu? Nexam Chemical Holding AB 20-02-14 10:25
Affekaffe Volvo 20-02-13 14:58
Reafynd Boliden 20-02-13 10:06
Möjligt utbrott Betsson 20-02-12 11:49
SSWM - AVA = otillåten handel? Nexam Chemical Holding AB 20-02-12 09:49
AVA Nexam Chemical Holding AB 20-02-10 10:15
1/132 »
2020-02-21 13:39 IP: U44y4pap8
Sålde faktiskt där igen. Bra vinst på en halvtimma. Aktien är högt värderad och kommer nog att svänga våldsamt ett tag. Finns säkert flera möjligheter att hoppa på.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
PowerCell Sweden 196,8 3,58% 295 -33,29%
2020-02-21 12:29 IP: U44y4pap8
Inte riktigt påläst men jag fiskade upp aktien på 275....nu 295. Hoppas att jag gjorde rätt...?
Behålla....?
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
PowerCell Sweden 196,8 3,58% 290,5 -32,25%
Nokia / Ingen utdelning / re trust
2020-02-20 12:36 IP: U44y4pap8
Det är inte vi som bäst behöver det kapital som utdelningen utgör, Det är företaget Nokia för att offensivt investera i de marknaderna. Förhoppningsvis kan vi skörda i snar uppvärdering av företaget och när resultaten återkommer också så småningom utdelningar. Rätt av företaget att ställa in utdelningarna i detta skede. Kassakor skall mjölkas men just nu göder vi kon för att hon skall ge bra avkastning!
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nokia Oyj 36,585 -5,53% 40,72 -10,15%
Nokia / USA, syn / USA, syn
2020-02-19 14:34 IP: U44y4pap8
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nokia Oyj 36,585 -5,53% 41 -10,77%
2020-02-19 14:24 IP: U44y4pap8
Ditt argument tycker jag hade varit mera relevant om det hade handlat om en riktad NE. Nu får vi alla chansen att delta och därmed är det naturligtvis också möjligt för alla nuvarande aktieägare att lätta på portföljen när man har anledning att sälja. Den anledningen ser jag dock inte än på 2-3 år! Det är nu företagets mest intressanta del -Chemicals - börjar växa (+106% föregående år). Det är också den del av företaget som har de intressantaste bruttomarginalerna. Och Arvidsson har nu sagt vid presentationen att han förväntar sig en tillväxt i samma magnitud i år. Och då har segmentet RÖR inte ens kommit igång! Själv förväntar jag mig en tillväxt med minst 40% på årsbasis för de närmaste åren. Då blir 2020 det första vinståret och de följande åren får vi en intressant tillväxt också i nettoresultatet. Bara att räkna! och då kommer man fram till mycket intressanta aktievärderingar! Varför skulle någon sälja då!

Också intressant att företaget nu har en huvudägare som kan visa vägen. Naturligtvis kan denna post också förebåda andra förändringar i ägandet över tid - men det behöver inte nödvändigtvis vara negativt för värdet på företaget.
Redigerades 2020-02-19
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nexam Chemical Holding 5,96 -4,49% 6,42 -7,17%
2020-02-19 09:49 IP: U44y4pap8
Det borde sätta punkt för allt obefogat gnäll om frånvarande insiderköp!
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nexam Chemical Holding 5,96 -4,49% 6,34 -5,99%
2020-02-17 12:12 IP: U44y4pap8
Du skall nog inte se allting i svart. Har du bara 20% ner på ditt GAV så ligger du fortfarande i ett mycket gynnsamt läge - även om du inte tecknar i NE. Det vore dock synd förstås eftersom den kan bli mycket bra för oss aktieägare och jag är glad för att vi den här gången får chansen att vara med.

Jag har säkert ett GAV som jag gissar ligger på minst det dubbla av ditt och jag har en mycket ganska stor post aktier i Nexam. Ändå räknar jag med att få igen mina pengar med hyffsad förräntning om 3 år - och då har jag varit med mycket länge.

Jag har räknat på olika scenarier och jag kom fram till:
-att var helt nödvändigt att NE kom nu givet med den orderingång som Nexam nu troligen kan
uppvisa, men som inte avspeglar i i försäljning i den sista rapporten pga leverantörsproblem
- att 2020 blir Nexams första vinstår, även om vinsten blir blygsam
- att med fortsatt stark tillväxttakt för Chemical (106% 2029) och med återställd försäljningsvolym
för Masterbatxh får Nexam för 2021-2022 ordentligt vind i seglen genom att de då också har fått
möjlighet att kunna fylla den kapacitetsvolym som nu ökar genom investeringar som NE delvis
möjliggör.
- Förstärkningar av säljpersonal och intrimmade leverantörskedjor skall också bidra gill ökad
omsättning
- Denna NE var väntad. Den kom lite tidigare än jag förutsåg pga kapitalbehov till pågående
investeringar samt ökande kapitalbindning pga ökande ordervolym. NE hade setts som mycket
positiv om företaget samtidigt hade uppvisat en stark fösäljning för Q4. Nu fick vi en liten
kalldusch där men vi har också fått förklaringar som jag tror Nexam har dragit lärdomar av.

Var lugn! Jag är mycket säker på att inte kommer att känna dig blåst om 2år - skulle du dessutom teckna i kommande NE så är möjligheten stor att du kommer att slå dig för bröstet över en strålande investering!
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nexam Chemical Holding 5,96 -4,49% 6,34 -5,99%
2020-02-14 17:13 IP: U44y4pap8
Klar överreaktion och.....ja jag har faktiskt köpt en del till, Nu är det rätt att kliva på för dem som tidigare tvekat! Att aktein gick under 6,50 är helt ofattbart och matematiskt fel! Det är i grunden positivt att företaget nu gör en NE för expansion.!
Redigerades 2020-02-14
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nexam Chemical Holding 5,96 -4,49% 6,2 -3,87%
Nexam Chemical Holding AB / Gyllene tillfälle för nya investerare! / Gyllene tillfälle för nya investerare!
2020-02-14 12:00 IP: U44y4pap8
Har lyssnat på presentationen och jag tyckte ändå att Arvidsson gav rimliga förklaringar även om man kan tycka att förklaringen till uppskjutna order och leveransförskjutningar låter lite yrvaket. Visst kan leverantörer fallera när order växer lavinartat, men det är ändå lite svårt att få ihop den bilden med den försäljning som rapporterats och man borde ha kunnat förutse och testa leverantörskedjor tidigare. Hellre ligga på lite lager än att köpa dyrt och ta extraordinära kostnader för expressfrakt!

Arvidsson målar ändå en positiv bild för framtiden och organisationen. Försäljningskapacitet, kund- och leverantörsbas växer samtidigt som förhoppningsvis Nexams egen organisation lär sig av misstagen och blir mer professionella. Företaget är nu MYCKET LÅGT VÄRDERAT och givet att de lyckas med sin NE har de fått det krut och förutsättningar de behöver för att bli lönsamma.
Vi som hoppat in på helt andra nivåer på aktien får nog vänta ett par år till nu för att få igen pengarna ....men för nya investerare kan det vara ett gyllene tillfälle.
Redigerades 2020-02-14
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nexam Chemical Holding 5,96 -4,49% 6,54 -8,87%
Nexam Chemical Holding AB / Hur skall man våga lita på framtidsutsikterna nu? / Hur skall man våga lita på framtidsutsikterna nu?
2020-02-14 10:25 IP: U44y4pap8
Det hade onekligen känts bättre med denna NE om företaget i rapporten hade kunna uppvisa en kvartalsförsäljning om minst 38 mkr! Nu känns det som att Arvidssons guidning under kvartalet om full fart i verkstan stämmer dåligt överens med verkligheten. Visserligen växer de segment som är viktiga och skall växa, men jag hade förväntat mig mer! Och hur har Nexam förvaltat Plasticolor delen? Får nog suga på det här ett tag innan jag tar något beslut om ev. deltagande.
Redigerades 2020-02-14
2020-02-13 14:58 IP: +JzgG3YAh
Du verkar tro att Volvo AB har någonting med personbilar att göra.....
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Volvo B 148,8 -2,59% 171,85 -13,41%
Boliden / Reafynd / Reafynd
2020-02-13 10:06 IP: U44y4pap8
Då har jag fyndat klart för idag. Tänker ligga länge på innehavet.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Boliden 198,4 -2,75% 225,5 -12,02%
Betsson / Möjligt uppbrott / Möjligt utbrott
2020-02-12 11:49 IP: U44y4pap8
Kursen ligger nu runt 47 kr men jag instämmer i att en positiv rapport nu kan tillföra raketbränsle och ta aktien upp emot 55 kr. Tror liksom andra att det våras för spelaktier igen. Ligger kvar över rapport och avvaktar ny information.
Redigerades 2020-02-12
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Betsson B 48,68 -5,38% 47,04 3,49%
Nexam Chemical Holding AB / SSWM - AVA = otillåten handel? / SSWM - AVA = otillåten handel?
2020-02-12 09:49 IP: U44y4pap8
Har iakttagit att det verkar ske samordnade köp mellan dessa. Det ena kontot används i tunn handel för att trycka ner kursen med en körare och sedan sker ett större återköp. Misstänker att det är samma aktör som ligger bakom vilket är förbjudet! Om vederbörande läser detta vill jag bara meddela att du har ögonen på dig att att det kan leda till anmälan till FI eller att jag ber banken titta på handeln.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nexam Chemical Holding 5,96 -4,49% 8,2 -27,32%
2020-02-10 10:15 IP: U44y4pap8
Lekstuga från någon hos AVA idag. Högst oprofessionellt beteende!
Lite kursvård och långsiktigt tänkande får man väl ändå begära. Annars skall man nog inte syssla med aktier.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nexam Chemical Holding 5,96 -4,49% 8,8 -32,27%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -