Alba

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
I tillägg! Kancera AB 20-02-28 11:42
burkkorven Kancera AB 20-02-28 11:03
Fråga till forumet Kancera AB 20-02-28 10:30
Medveten strategi? Kancera AB 20-02-27 08:39
korven Kancera AB 20-02-26 12:18
korven Kancera AB 20-02-26 10:37
korven Kancera AB 20-02-25 21:50
Likheter Immunicum AB 20-02-25 21:20
Mosenergo Kancera AB 20-02-25 17:04
Mer historia Kancera AB 20-02-25 14:52
Historik Kancera AB 20-02-25 14:26
Kommunikationen Kancera AB 20-02-25 11:40
korven Kancera AB 20-02-24 12:30
korven Kancera AB 20-02-24 11:51
Finansexpert Kancera AB 20-02-23 13:50
1/233 »
Kancera AB / I tillägg! / I tillägg!
igår 11:42 IP: 6hacSgb8K
I tillägg till denna extremt segdragna process, så undrar jag fortfarande vad som rörde sig i huvudet hos ledning/styrelse när man skrev följande rader i pm om nyemissionen den 21/11!

"Huvudsyftet med emissionen är att säkra finansiella resurser för att genomföra en fas IIa-studie av läkemedelskandidaten KAND567 i patienter som drabbats av hjärtattack. Det syftet uppnås genom en bryggfinansiering om ca 14,0 MSEK för att tillföra de medel som bedöms behövas för slutförande av fas Ib-studien samt föreliggande nyemission av Units om cirka 61,4 MSEK under första kvartalet 2020, inklusive möjlighet till inlösen av en attraktivt prissatt option under Q2 2020 (när resultaten från fas Ib är publika). "

TO4 – 47 öre – Q2?

Som sagt. Hur tänkte man? Eller tänkte man inte?
Redigerades igår 11:45
igår 11:03 IP: 6hacSgb8K
Sett från det vi vet (vilket inte är mycket) så talar naturligtvis det mesta för en kommande affär likt det du beskriver. Hade jag inte haft historiken från de senaste åren i färskt minne hade jag nästintill gått "all in" i bolaget nu. Jag kan verkligen inte se ett enda skäl till att man så till den milda grad dragit ut på detta så länge, och kommunicerat så urbota dåligt.

De enda anledningen att jag inte går in tungt nu, är allt debacle som hände under det senaste året med ytterst märkliga GCF upplägg, trancher i sista sekund m.m.

Scenariot känns allt för bekant.

Och här har vi essensen i min kritik av bolaget. En katastrofal informationsgivning vilket gör att marknaden hålls i någon slags limbo, det är helt enkelt omöjligt att ta ett vettigt investeringsbeslut.

Eftersom Kancera som bolag hittills (kanske för lång tid framöver) är helt och hållet beroende av marknadens förtroende samt vilja att investera i bolaget, så har ledning/styrelse så här långt gjort ett sällsynt dåligt jobb!
Redigerades igår 11:05
Kancera AB / Fråga till forumet / Fråga till forumet
igår 10:30 IP: 6hacSgb8K
Tystnaden från Kancera till marknaden är fortfarande kompakt!

Ponera att det kommer ett pm nästa vecka om satt teckningsperiod och att emissionen drar igång.
Hur tänker ni kring bolagets agerande då?

Är det som vanligt ett tecken på fett avtal runt hörnet? Eller finns det fler än jag som känner sig tvungen att på något sätt agera kring ledning/styrelses hantering av denna nyemission?
Redigerades igår 10:31
Kancera AB / Medveten strategi? / Medveten strategi?
2020-02-27 08:39 IP: u9+m1wdBH
Är bolagets totala frånvaro med information en medveten strategi för att lura in marknaden i någon tro att emissionen skall ställas in pga t.ex avtal, för att driva upp kursen och kanske få en större andel som tecknar?

Man börjar sannerligen undra. Nu har vi passerat stadiet där det är pinsamt dåligt skött med info kring denna nyemission. Nu börjar allt mer likna fullständig inkompetens och förakt mot marknaden.

3 månader(!)....Hur j-a lång tid behövs för att klargöra en tidsplan för en nyemission?

Aldrig sett maken till illa skött kommunikation!
Kancera AB / Frågor / korven
2020-02-26 12:18 IP: u9+m1wdBH
” Hur skulle det kännas om det inte blir någon teckningsperiod 27/2 (imorgon) som du utlovat?”

Det kommer inte bli någon start av teckning imorgon. Det har jag aldrig ”lovat”!
Däremot har jag sagt att emissionen sannolikt blir av, det gäller fortfarande.
En kompis till mig (som också har aktier i Kancera) fick mailsvar från TO för några dagar sen, där han bekräftar att emissionen ligger fast, och att de redan kommunicerat att tidsplanen kommer justeras. Men emissionen kommer gå av stapeln Q1. Info om datum kommer i närtid.

Gällande ditt tjat om Immunicum så är detta fel forum. Hade gärna diskuterat bolaget på rätt forum med dig, men avstår pga...

1. Du äger inte aktier i det bolaget
2. Du är inte intresserad av en riktig diskussion
3. Du skriver rena lögner, allt för att baissa

Jag har viktat om i Kancera och har en för dagen bra position. Hur mycket jag har just idag är inte lönt att skriva eftersom ingen tror mig i alla fall.
Men, en tillräcklig position för att få en hygglig resa om ditt miljardscenario skulle slå in, men också en position som gör att jag inte ligger sömnlös för att aktien ska åka ner i källaren.
Skulle bedöma chans/risk till 90/10% idag (alltså 90% sannolikhet för nyemission).

Som sagt, jag sover gott :)

Kancera AB / Frågor / korven
2020-02-26 10:37 IP: u9+m1wdBH
Anser du dig vara en bra förebild för aktieanalyser”

Såja korven. Inte hacka på mosenergo nu.
Du borde ta en titt i backspegeln själv, inte många prediktioner som slagit rätt va?
Hur var det nu med kursutvecklingen i Kancera som du skrev om förra året? :))
Redigerades 2020-02-26
Kancera AB / Frågor / korven
2020-02-25 21:50 IP: u9+m1wdBH
Sedan 31/1 så finns väl bemyndigande till mycket (MYCKET) mer?
Immunicum AB / Likheter / Likheter
2020-02-25 21:20 IP: u9+m1wdBH
Vissa likheter med Immunicum/Ilixadencel, men också olikheter.
Blev dock inte jätteimpad av ORR 39%, blir spännande att så småningom jämföra med Ilixadencel.
Varför skrivs det inte mer om Immunicum/Ilixadencel i större medier?

http://iobiotech.com/index.php/news/77-io102-012-futility

https://endpts.com/ido-derived-cancer-vaccine-scores-in-combo-trial-with-keytruda-vir-teams-up-with-wuxi-on-coronavirus-antibodies/
Redigerades 2020-02-25
Kancera AB / Historik / Mosenergo
2020-02-25 17:04 IP: 6hacSgb8K
Jo.
Inom en månad så vet vi hur denna soppa ser ut.
Bouillabaisse eller en anrättning på vatten & potatisskal?
Kancera AB / Tidsmässigt / Mer historia
2020-02-25 14:52 IP: 6hacSgb8K
Alltid kul att kolla bakåt ibland. Historien har alltid varit en bra indikator för framtiden.

Ur "VD har ordet" från Årsredovisningen 2014 (som skickades ut i maj 2015) kan man läsa bl.a följande stycken;

"Parallellt utvärderas nya ROR hämmare som i laboratoriestudier visat speciellt intressanta egenskaper mot cancerceller från solida tumörer. Därmed tar Kancera nu steg mot att
angripa en av de mest svårbehandlade cancersjukdomarna, pancreascancer.
"


"Produktutvecklingen i ROR-projektet av läkemedelskandidaten KAN0439834 visar att den har potential att slå mot såväl svårbehandlade solida cancerformer (enligt laboratoriestudier) som blodcancer (enligt genomförda djurstudier). Det innebär att informationsutbyte med tänkbara kommersiella partners har påbörjats."

https://mb.cision.com/Main/1190/9770537/377035.pdf


Att det "sket sig" inom blodcancer med ROR1 projektet (eller i vart fall inte hänt så mycket nytt) är vi ju alla smärtsamt medvetna om.

Men vad hände med pancreas-spåret?
Och framförallt...hur gick det med informationsutbytet med tänkbara kommersiella partners?

Inte jättebra tydligen :(
Redigerades 2020-02-25
Kancera AB / Historik / Historik
2020-02-25 14:26 IP: 6hacSgb8K
I januari 2015 nådde Kancera en toppnotering. Marknaden värderade då bolaget till 900 milj kronor.

Nu, 5 år senare, med ytterligare projekt i portföljen och ytterligare 5 år av "forskande" så värderar marknaden bolaget till drygt 100 milj kr. Alltså en marknadsvärdering som fallit 88% på dessa 5 år (för er som inte kan det där med procent, så är en minskning med 100% = Kaputt, eller "over and out")

Vad säger det? Är det ett bra eller dåligt betyg till styrelse/ledning?
Redigerades 2020-02-25
Kancera AB / Kommunikationen / Kommunikationen
2020-02-25 11:40 IP: 6hacSgb8K
Kommunikationen från bolaget är ju "sådär" som de flesta av oss redan konstaterat. Både innehållsmässigt och tidsmässigt.

Den 5/2 skickade bolaget ut ett pm där bl.a följande skrevs;
"Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att bolaget har erhållit godkännande från det finska läkemedelsverket Fimea samt Etisk Kommittee om att starta den avslutande delen i fas Ib-programmet för KAND567. Bolaget bedömer att resultat från studien kan bli tillgängliga under mars 2020. Därmed ligger tidsplanen fast för genomförande av den fullt garanterade emissionen under innevarande kvartal.

Vad är det dom skriver egentligen?
I utgångsläget vet vi ju att kassan vid denna tidpunkt (när pm:et skickades ut) var c.a 9 milj, d.v.s den räcker max till slutet av april.
I pm:et skriver de alltså att tidsplanen ligger fast för genomförandet av nyemissionen eftersom man fått godkännande att återstarta Fas Ib delen i Finland.

Motsatsen då?
Om man inte fått godkännande av start, hade emissionen ställts in då? Och hur skulle man i sånt fall kunna driva bolaget vidare? På luft?

Finns det inte en enda människa i det här bolaget som kan skriva ihop ett pm som ger mer svar än frågor efter att man läst det?

PS! I det här fallet betackar jag för kommentarer från korven, eftersom jag vet vad han kommer skriva; "Emissionen kommer ställas in vid lyckad Fas Ib, och ett jättejättejätte-avtal kommer presenteras" :))
Redigerades 2020-02-25
Kancera AB / AVA / korven
2020-02-24 12:30 IP: u9+m1wdBH
” Nej jag har en teori om att du köpt in dig idag. Stämmer det?”

Nej, det stämmer inte...som vanligt.
Kancera AB / AVA / korven
2020-02-24 11:51 IP: u9+m1wdBH
"Någon AVA kände köplusten plötsligt :)) Mer kommer det köpas med tanke på fejk säljblocket á 249k aktier"

Fråga till dig korven....hur kan du veta vilka köp/sälj ordrar som är "fejk" eller inte? Skulle vara intressant att veta.

:))

PS! Är det nåt på gång nu menar du, eftersom AVA har "tokhandlat" netto för c.a 85.000 kr? :)) :))
Redigerades 2020-02-24
2020-02-23 13:50 IP: u9+m1wdBH
Svar nej på punkt 1!
Svar nej på punkt 2!
Redigerades 2020-02-23

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -