Lorc

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Re Emotra AB 20-02-11 06:58
Re Executive Emotra AB 20-02-07 19:37
Re Emotra AB 20-02-07 16:25
Vd mail Emotra AB 20-02-07 15:16
Re Emotra AB 20-02-06 09:18
Re Emotra AB 20-02-06 09:11
Re Emotra AB 20-02-06 08:25
Re MedOrg Emotra AB 20-02-02 08:22
Re Emotra AB 20-02-01 12:01
Re MedOrg Emotra AB 20-01-31 22:09
Nyhetsbrev OptiFreeze 20-01-22 18:28
Re Hemcheck Sweden 20-01-17 07:55
Re Hemcheck Sweden 20-01-16 21:54
Re Johg Hemcheck Sweden 20-01-16 21:04
Kostnadseffektivitet Hemcheck Sweden 20-01-16 17:13
1/34 »
2020-02-11 06:58 IP: Q+RK9CNVA
"Du resonerar i samtliga inlägg om nyemission. Och du kommer ingen vart."

Kommer han ingen vart? Det är väl en självklarhet att en NE kommer, ska de driva företaget på luft? Högst tveksamt att de får till en RE eller annan hållbar finansiering.

För övrigt återigen bedrövligt att Wolvens inlägg tas bort. De är åtminstone sakliga. Till skillnad från vissa andras inlägg här.
Emotra AB / Publicering / Re Executive
2020-02-07 19:37 IP: Q+RK9CNVA
Vi definierar nog helt enkelt ordet samarbete olika med avseende på tyngd. Du verkar tycka att uppvärderingen är motiverad. Önskar dig all lycka till i aktien, du kommer inom kort att behöva skjuta in ännu mer pengar!

Återigen, uppmanar alla som är intresserade av aktien att göra sin DD noggrant.
2020-02-07 16:25 IP: Q+RK9CNVA
Ingen tvivlar väl på PMets riktighet? Jag tvekar inte ett dugg på att de ökar sitt nätverk genom flytten. Det diskussionen har gällt är till vilken grad AZ är intresserade/involverade i Emotra. Det gav mailet inga konkreta svar på utan upprepade enbart det som stod i PMet. Undantaget att AZ har granskat det som skrivits då men man får ju förutsätta att detta är fallet i dylika PM.
2020-02-07 15:16 IP: Q+RK9CNVA
Lade du på allvar till raketer i det citerade brevet från VD? Eller var det med i mailet? :-)

"möjligheterna till utbyte och samarbete med andra aktörer inom den organisationen. "

Precis, inom ramen för Bioventure hub och de andra företagen här. Han skriver fortsatt inget gällande specifikt samarbete med AZ.
2020-02-06 09:18 IP: Q+RK9CNVA
Var står det att detta utbyte och samarbete ska ske med AZ? Man kan likväl syfta på andra företag i hubben.
2020-02-06 09:11 IP: Q+RK9CNVA
Nej, der handlar inte om ett "samarbete", detta läser du själv in. Det handlar om att de befinner sig på samma lokal, får tillgång till lab etc och har närhet till andra små biotechföretag. En inkubator.

Det står klart och tydligt att företagen är självständiga och inte har några förpliktelser mot AZ. Varför skulle då AZ lägga resurser på att samarbeta med Emotra och hjälpa dessa ut på marknaden?
2020-02-06 08:25 IP: Q+RK9CNVA
Nej det är inte bara lokalbyte. Men samtidigt inte mycket mer än så. Man börjar ju på allvar misstänka att ni själva verkligen tror på att detta innebär att AZ är intresserade av Emotra och att en vidare uppgång är motiverad trots företagets historik och kapitalbehov?

Plötsligt får man insikt i hur Anoto har överlevt i alla dessa år :-)
Emotra AB / Mitt scenario / Re MedOrg
2020-02-02 08:22 IP: Q+RK9CNVA
"Att det kan ta lång tid att lansera en helt ny metod inom sjukvården köper jag alla dagar i veckan och detta har ju faktiskt också Emotra kommenterat och är alltså inget dom sopar under mattan."

Du verkar ha missförstått min poäng. De hade kunnat haft tio år till men hade ändå inte kunnat lansera produkten då det vetenskapliga underlaget är för svagt. Fler studier behövs. Återigen, är du villig att finansiera denna omstart inom en ny indikation med nyemissionskapital för de ytterligare studier som kommer att krävas? Har alla nyinkomna i aktien denna insikt?

Självklart är hubben större än Gbg, min poäng var den att Gbg-anknutna bolag sannolikt har en liten gräddfil då man ofta vurmar över lokala bolag.

Tror inte vi kommer längre än så här. Som sagt, uppmanar alla att göra sin due diligence i detta bolag.
2020-02-01 12:01 IP: Q+RK9CNVA
Nej, precis, det finns inte mycket att läsa och det är precis det som är problemet. Under dessa tre år har man, med otillräcklig data som bas, försökt att lansera EDOR i sjukvården utan att ha lyckats. Av förklarliga skäl. Under denna tid har inte några ytterligare större studier genomförts utan man verkar snarast ha nagelfart den data man har på jakt efter en ny indikation vilket man nu enligt företaget har funnit.

Frågan är framförallt om marknaden är villig att lägga in mer pengar i jakt på denna nya indikation, detta då flera år av studier skulle behövas innan man ens skulle kunna närma sig marknaden. Är du själv beredd att lägga in alla de pengar som krävs?

Angående lokalbytet så är det såklart inte vilket företag som helst som uppfyller kriterierna. Så självklart är det ingen vanlig hyreslokal. Men tänk vilka kriterier företaget uppfyller, det är ett medtechbolag, det är börsnoterat och det har Göteborgsanknytning. Bara detta skulle säkert göra företaget välkommet att flytta in givet att man gör bra ifrån sig på en intervju. Precis som tidigare har postats härinne så har nyligen AZ bioventure hub ökat sin storlek så det är klart att de är positiva till att fler medtechbolag flyttar in.

Man ska läsa enormt mycket mellan raderna om man får detta till att AZ är intresserade över Emotras produkt eller vilja investera och köpa produkten.
Emotra AB / Mitt scenario / Re MedOrg
2020-01-31 22:09 IP: Q+RK9CNVA
Får instämma med Edda här. Har följt bolaget sedan 2017 när jag upplevde att det Emotra presenterade inte överensstämde med sedvanlig forskningspraxis. Kan vara klokt av alla nya i bolaget att se över Emotras kommunikation med marknaden i samband med nyemissionen i maj 2017. Man gick då självsäkert ut med att EDOR "högst sannolikt" hade bidragit till att man kunnat sänka suicidgraden med 90%.

Jag tror alla förstår orimligheten i detta påstående. Speciellt när studiedesignen i sig inte tillåter att en sådan tes kan föras i bevis vetenskapligt då kontrollgrupp saknades.

Wolfenstein mfl har under lång tid varit aktiva här och belyst detta till mycket kritik från somliga. Det är inte svårt att konstatera att kritiken varit berättigad. Som Edda skriver, ännu ingen publikation på 3 år. Detta skvallrar väl om vad det vetenskapliga fältet tycker om studierna och slutsatserna som dras. Sarchiapone lyser också med sin frånvaro.

Nu ska alltså företaget flytta och förefaller satsa allt på en ny indikation. Jag tror alla förstår att företaget är väldigt långt från marknaden och flertalet studier kommer att krävas. Hur ska dessa bekostas?

Företaget handlas seriöst upp på att de ska flytta till nya lokaler och har lämnat in ett manuskript? Det hela är så absurt så man baxnar!

Uppmanar som sagt alla nya att gå tillbaka i tiden, studera företagets tidigare kommunikation och inte ryckas med i alla haussiga inlägg som skrivs här. För de får ju tyvärr stanna kvar medan Wolvensteins, som är en av de mest insatta i företaget, inlägg tas bort. Bedrövligt hanterat av Placera enligt mig!

Det var allt för mig. Och tro mig, jag vill inte in, bara skriva av mig lite. Trevlig helg och lycka till!
OptiFreeze / Uppdatering / Nyhetsbrev
2020-01-22 18:28 IP: Q+RK9CNVA
2020-01-17 07:55 IP: Q+RK9CNVA
En fysisk person tar emot prover, blippar det och sätter det i maskinkön, inte så tidskrävande! Kan inkluderas i kvarten.

Tidsfördröjning och eventuella skador, om än få, existerar givetvis. Detta är dock en indirekt kostnad, frågan är som sagt hur pass stor denna är.

Tiden får utvisa om det kommer någon order från Capio eller inte. De om någon borde vara en ideal kund i det här skedet då de är en privat koncern med kort ledtid till beslut. De är självklart också intresserade av att maximera sin effektivitet. Frågan är som sagt bara hur de bedömer kostnaden mot vinsten i detta fallet.

Intressant att veta vore även vad de kan sälja Helge för för att få en acceptabel marginal.

@dasu
Värt att nämna är även att studien Hemcheck, åtminstone i prospektet, använt som bas för sin hälsoekonomiska kalkyl inkluderar alla preanalytiska fel, inte enbart hemolys. Vid andra fel vet ju läkaren inte om att provet är felaktigt varpå risken för kostsamma misstag givetvis är högre. De kan ju givetvis dock ha bytt källa sedan dess.
Redigerades 2020-01-17
2020-01-16 21:54 IP: Q+RK9CNVA
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ltkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/V%25C3%25A5rdriktlinjer/Diagnostiskt%2520centrum/Klinisk%2520kemi%2520och%2520transfusionsmedicin/Prislista%2520extern%25202018.pdf&ved=2ahUKEwjzga6D_4jnAhVXwsQBHU5vBBUQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3_evLj1AceN-HS0lmmNt-I

Analys 15 spänn, har varit tydlig med det tycker jag. Se länken ovan, 7 kr enligt denna. Akutmärkt prov kostar nog det dubbla interndebiterat.

Jag räknade på en lön på 28000, ssk har väl något mer. Men räknade även på en kvart, en van usk/ssk gör det snabbare än så.

Räknar heller inte med att Helge kan behöva användas flera gånger innan man får ett prov som är hemolysfritt...

Lokalkostnaden är ju irrelevant. Den är ju densamma oavsett om akuten är fullbelagd eller inte givet att man inte måste krångla en massa med öveebeläggning eller dylikt. Det som kostar är personalen.
2020-01-16 21:04 IP: Q+RK9CNVA
Med 10k / dygn avser du plats på avdelning, inte på akuten. På avdelning är inte hemolys ett väsentligt problem då prover tas med vacutainer. Plats på akuten borde inte kosta så pass mycket! Dessutom, är du akut sjuk åker du upp på avdelning direkt oavsett utan väntetid så omkontrollerar man innan dess eller väl där patienten ändå skulle hamnat.

Prov 15 sek, kvart för uska/ssk dryga 70 sek. Rör + vacutainer säg 40-50 spänn, så okej, lite mer! Bara ett provrör behövs sannolikt. Analysen sker elektroniskt!

Så okej, lite mer än hundringen men sannolikt inte långt däröver.
2020-01-16 17:13 IP: xrPuKiKH0
Det är just kostnadseffektivitet som är knäckfrågan i det hela. Studien visar väl enbart på det resultat som förväntas med denna typ av produkt! Man har ju dessutom tidigare visat en 75%ig reduktion av hemolys i troponinprover bland annat.

Företaget har tidigare angett en uppskattat kostnad per hemolyserat prov på 1000 sek då Helge anses vara kostnadseffektiv. I denna sättningen skulle det innebära 43 kronor per Helge vilket känns rimligt (8x1000 - 3,7x1000 / 100)

Frågan består framförallt vad de indirekta kostnaderna för hemolys innebär. Den direkta kostnaden är enbart omkontroll av K+, något som kostar dryga 15 spänn. Säg en hundring jämnt om man inkluderar personalkostnad för omtagning samt förbrukningsmateriel. Alltså måste de resterande 900 sek bestå av indirekta kostnader såsom försämrat patentflöde, eventuella skador till följd av försenad diagnos etc. I de allra flesta fall innebär dock bara hemolys att provet måste tas om vilket inte är särdeles kostsamt.

Givet en kostnad på 43 kr per Helge i exemplet ovan så skulle det innebära en merkostnad på 4300 kr per 100 prov. Ett elstatus kostar dryga 75 spänn att analysera. Om vi enbart räknar med de direkta kostnaderna för omprovtagning på 100 spänn per hemolyserat prov så skulle alltså kostnaden öka med 50% för varje elstatus som tas. Frågan är om Capio är villig att köpa detta enbart om förbättrat patientflöde ut och in på akuten är resultatet.

Sammanfattningsvis kan man säga att företaget behöver ha orders av dignitet för att bevisa att en marknad finns! Personligen är jag tveksam att detta är fallet när det kommer till just elstatus.

För källor för provtagningskostnad så har jag ingen länk för övrigt, superlätt att googla upp annars!
Redigerades 2020-01-16

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -