Lorc

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Re Arc Aroma Pure AB 20-05-02 09:11
Re Notvarp Hemcheck Sweden 20-03-30 19:29
Re Arc Aroma Pure AB 20-03-11 17:57
Re Arc Aroma Pure AB 20-03-11 16:22
Re Kalkyl Arc Aroma Pure AB 20-03-11 11:42
Re Kalkyl Arc Aroma Pure AB 20-03-09 22:30
Konkurrens Arc Aroma Pure AB 20-03-09 12:33
Re Emotra AB 20-02-11 06:58
Re Executive Emotra AB 20-02-07 19:37
Re Emotra AB 20-02-07 16:25
Vd mail Emotra AB 20-02-07 15:16
Re Emotra AB 20-02-06 09:18
Re Emotra AB 20-02-06 09:11
Re Emotra AB 20-02-06 08:25
Re MedOrg Emotra AB 20-02-02 08:22
1/35 »
2020-05-02 09:11 IP: Q+RK9CNVA
Även jag var med på vägen upp till ATH når det begav sig. Hade lyckligtvis insikt nog att sälja av en större del där men gjorde sen misstaget att snitta ner mig på vägen ner. Hade man haft lite sans så borde man insett vad Recall-upplägget handlade om. En bra lärdom för framtiden!

Till skillnad från andra här så har jag ökat. Förtroendet är noll för företaget och det är bära eller brista nu. Samtidigt upplever åtminstone jag bolaget som mer moget nu än någonsin tidigare. Uppenbarligen har der funnits många problem som man har mörkat på vägen vilket sänker förtroendet men med dagens börsvärde upplever iallafall jag att det är värt en chansning.

Läget hade varit helt annorlunda om det inte vore för den extremt väl tajmade riktade NEn! Kassan är stabil för ett tag framöver givet att man får betalt för maskinerna man leasar/sålt. Finns absolut potential i juiceCEPT och även OliveCEPT. Men framförallt på optiCEPT sidan där försäljning av enheter och ägandet i opti kan ge ett lyft. Läget hade varit annorlunda om inte opti sett så starkt ut. Har även en hel del i det företaget.

På kort sikt ser jag iallafall potential från dagens nivå!
2020-03-30 19:29 IP: Q+RK9CNVA
Det är ju inte konstigt att produkten stöds av användarna? Den underlättar ju i deras arbete och fungerar ju bevisligen!

Men som tidigare har diskuterats, knäckfrågan är fortfarande den ekonomiska och hälsomässiga (hälsoekonomiska) vinningen i att använda produkten. Det är ju trots allt inte sjuksköterskorna som är alltjämt positiva som betalar för den. Hade de varit tvungen att göra avkall på lönen för den extra kostnad den högst sannolikt medför så skulle nog tongångarna vara annorlunda.

Med det sagt så har företaget såklart haft extrem otur att försöka lansera en vårdprodukt i dagens Coronaepidemi =/ Är nog mer upp till bevis framåt hösten när läget förhoppningsvis stabiliserat sig!
2020-03-11 17:57 IP: h7QluLdyI
Det är ju det som är svårt att förstå. Varför i all världen äger man aktien om man anser att ledningen far med osanning? Dessutom skriver hon att hon har "tilltro till CEPT-plattformen". Hur kan man ha tilltro till en plattform och samtidigt misstro dess unika egenskap som differentierar gentemot reguljär PEF?
2020-03-11 16:22 IP: h7QluLdyI
Kan rekommendera inlägget nedan som förklarar bra. Kanske något Kalkyl kan kommentera?

http://henriksson.se/tag/arc-aroma-pure/
2020-03-11 11:42 IP: Q+RK9CNVA
Du skriver att din bakgrund är inom livsmedelsvetenskap vilket är lite konstigt i och med att åtminstone jag tycker att det finns många hål i dina resonemang. En fackman (eller fackkvinna) borde kunna resonera på ett bättre sätt kring det hela tycker jag.

"PEF ej klargort säkert livsmedel (inga protokoll) samt att Industrin har själva valt pastörisering för att säkerställa livsmedel."

Industrin har valt pastörisering eftersom det är valet man har haft. Om PEF skulle kunna vidareutvecklas till att kunna KALLpastörisera med ESL som följd, vad är det som säger att livsmedelsindustrin inte skulle kunna ändra uppfattning? Protokoll för det hela är väl inget problem att skapa? Det är väl för övrigt precis det AA har gjort för olivolja och håller på att göra för juice? Jag förstår verkligen inte resonemanget här.

"AA har en viss effektivisering, men i det stora hela är detta inte ett produktionsvärde i sig. Tillämpning är produktionsvärdet."

Om så vore fallet så skulle jag hålla med dig om att caset är dött. AA skulle skapa en ny marknad för olivolja för att sedermera bli överkörda inom samma applikation av de andra etablerade företagen inom PEF.

Men att säga att tekniken är allmänt öppen är i praktiken att säga att företaget ljuger och att dess patent är värdelösa. Enligt den information företaget har gett ut så har traditionell PEF en topp som efterföljs av en skidbacke. AA har en topp, sen tillbaka till noll. Skidbacken ger en kraftig effektförlust då den energi som öppnar cellerna enbart ligger i toppen. Detta är den effektivisering som gör att man dels kan alstra mindre värme samt att man kan använda PEF mer effektivt. Du säger alltså att konkurrenterna har precis samma möjligheter för att åstadkomma detta?

Det säger ju sig självt att det finns en tröskel där det är ekonomiskt försvarbart att använda PEF för en applikation givet energiförbrukningen. Min tolkning av varför exempelvis man redan inte använder PEF inom juice, olivolja etc är att energiåtgången överskrider vinsten. Detta skulle dock AA kunna ändra på varför åtminstone jag har investerat i caset. Till skillnad från dig ser jag FOOD som den applikation där AA skulle kunna göra en skillnad. Misslyckas man inom FOOD så tror jag tyvärr caset är kört.

"Varje livsmedel kommer kräva ett visst kJ/kg för resultat i extration och samma i ESL så energin är fastslagen, enbart att minimera förluster med bra komponenter och lösningar"

Återigen, här visar du upp ett väldigt konstigt resonemang. För att återkoppla till det jag skrev ovan så är det skidbacke gentemot topp i energimängd. Enbart toppen ger resultat i form av cellskada, resten är slöseri. Alltså är det inte kJ/kg man bör räkna på eftersom det inte är den TOTALA mängden energi som är viktig utan den mängd energi man tillför ovanför tröskelvärdet (toppen). Alltså, arean under kurvan för skidbackarna gentemot arean under "topparna" som AA skapar är inte jämlikbar.

Återigen, jag är ingen expert på området men med den basala kunskap inom PEF jag har så tycker jag att det finns många hål inom dina resonemang som gör att man undrar om du verkligen förstår så mycket som du tror att du gör.

Sen, lägg ner snacket om att du är kvinna. Varför ens gå ut med sitt kön på forumet? Är ju helt irrelevant om du är man eller kvinna, det viktiga är ju den text du levererar.
2020-03-09 22:30 IP: Q+RK9CNVA
Upphettning påverkar slutprodukten. En process som inte alstrar värme i hög grad såsom PEF skulle kunna ge en produkt som smakar som färsk juice men även har betydligt längre hållbarhet. Du måste väl kunna se den stora bilden i detta? Morötter i all ära men det är ju principen att det går att förlänga hållbarheten så pass som är det viktiga i detta fallet.

"AA:s PEF vad vi kar kunnat förstå är energieffektiv men inte så det räcker, köper du den snålaste bilen? "

Vad menar du med inte så det räcker? I vilken tillämpning? Det handlar ju inte om att köpa en mer eller mindre bränslesnål bil. En mer korrekt jämförelse vore att du skulle vilja ha en elbil för pendling till jobbet. Du har 10 mil till jobbet men batteriet räcker inte till vägen hem. Då är detta inget alternativ. Plötsligt kommer ett företag med en ny teknik med ett femdubbelt så effektivt batteri som tillåter 50 mils körning. Helt plötsligt är elbil ett alternativ för dig. Förstår du skillnaden på resonemangen?

Är inte ens värt att bemöta resonemanget kring feminina värden men önskar dig all lycka till i de företag som du bedömer har detta. Sälj och gå vidare om du nu äger, du verkar ju oavsett ha dömt ut aktien och tekniken!
2020-03-09 12:33 IP: Q+RK9CNVA
Frågan är ju inte om det finns konkurrenter eller inte, detta är ju inga nyheter precis.

Knäckfrågan är ju kostnadseffektivitet och kapacitet. Hur kommer det sig att morotsjuice till exempel inte är PEF-steriliserad för ESL redan? Är detta en applikation som man inte eftersökt trots att juiceproducenterna hae listat detta som ett stort problem under en längre tid eller är det helt enkelt så att "traditionell PEF" inte har den kapaciteten eller kostnadseffektiviteten?

Om det Arcaroma påstår stämmer så har ju de en klar patenterad edge här gentemot konkurrenterna. Sen om man väljer att lita på det eller inte är ju en annan femma.
2020-02-11 06:58 IP: Q+RK9CNVA
"Du resonerar i samtliga inlägg om nyemission. Och du kommer ingen vart."

Kommer han ingen vart? Det är väl en självklarhet att en NE kommer, ska de driva företaget på luft? Högst tveksamt att de får till en RE eller annan hållbar finansiering.

För övrigt återigen bedrövligt att Wolvens inlägg tas bort. De är åtminstone sakliga. Till skillnad från vissa andras inlägg här.
Emotra AB / Publicering / Re Executive
2020-02-07 19:37 IP: Q+RK9CNVA
Vi definierar nog helt enkelt ordet samarbete olika med avseende på tyngd. Du verkar tycka att uppvärderingen är motiverad. Önskar dig all lycka till i aktien, du kommer inom kort att behöva skjuta in ännu mer pengar!

Återigen, uppmanar alla som är intresserade av aktien att göra sin DD noggrant.
2020-02-07 16:25 IP: Q+RK9CNVA
Ingen tvivlar väl på PMets riktighet? Jag tvekar inte ett dugg på att de ökar sitt nätverk genom flytten. Det diskussionen har gällt är till vilken grad AZ är intresserade/involverade i Emotra. Det gav mailet inga konkreta svar på utan upprepade enbart det som stod i PMet. Undantaget att AZ har granskat det som skrivits då men man får ju förutsätta att detta är fallet i dylika PM.
2020-02-07 15:16 IP: Q+RK9CNVA
Lade du på allvar till raketer i det citerade brevet från VD? Eller var det med i mailet? :-)

"möjligheterna till utbyte och samarbete med andra aktörer inom den organisationen. "

Precis, inom ramen för Bioventure hub och de andra företagen här. Han skriver fortsatt inget gällande specifikt samarbete med AZ.
2020-02-06 09:18 IP: Q+RK9CNVA
Var står det att detta utbyte och samarbete ska ske med AZ? Man kan likväl syfta på andra företag i hubben.
2020-02-06 09:11 IP: Q+RK9CNVA
Nej, der handlar inte om ett "samarbete", detta läser du själv in. Det handlar om att de befinner sig på samma lokal, får tillgång till lab etc och har närhet till andra små biotechföretag. En inkubator.

Det står klart och tydligt att företagen är självständiga och inte har några förpliktelser mot AZ. Varför skulle då AZ lägga resurser på att samarbeta med Emotra och hjälpa dessa ut på marknaden?
2020-02-06 08:25 IP: Q+RK9CNVA
Nej det är inte bara lokalbyte. Men samtidigt inte mycket mer än så. Man börjar ju på allvar misstänka att ni själva verkligen tror på att detta innebär att AZ är intresserade av Emotra och att en vidare uppgång är motiverad trots företagets historik och kapitalbehov?

Plötsligt får man insikt i hur Anoto har överlevt i alla dessa år :-)
Emotra AB / Mitt scenario / Re MedOrg
2020-02-02 08:22 IP: Q+RK9CNVA
"Att det kan ta lång tid att lansera en helt ny metod inom sjukvården köper jag alla dagar i veckan och detta har ju faktiskt också Emotra kommenterat och är alltså inget dom sopar under mattan."

Du verkar ha missförstått min poäng. De hade kunnat haft tio år till men hade ändå inte kunnat lansera produkten då det vetenskapliga underlaget är för svagt. Fler studier behövs. Återigen, är du villig att finansiera denna omstart inom en ny indikation med nyemissionskapital för de ytterligare studier som kommer att krävas? Har alla nyinkomna i aktien denna insikt?

Självklart är hubben större än Gbg, min poäng var den att Gbg-anknutna bolag sannolikt har en liten gräddfil då man ofta vurmar över lokala bolag.

Tror inte vi kommer längre än så här. Som sagt, uppmanar alla att göra sin due diligence i detta bolag.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -