Lorc

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Re Emotra AB 20-02-01 12:01
Re MedOrg Emotra AB 20-01-31 22:09
Nyhetsbrev OptiFreeze 20-01-22 18:28
Re Hemcheck Sweden 20-01-17 07:55
Re Hemcheck Sweden 20-01-16 21:54
Re Johg Hemcheck Sweden 20-01-16 21:04
Kostnadseffektivitet Hemcheck Sweden 20-01-16 17:13
Mässa OptiFreeze 20-01-16 08:58
Re Follicum 19-12-19 14:24
Svar på tal Follicum 19-12-19 11:18
Re XZ1 Follicum 19-12-19 11:02
Re Amatören Follicum 19-12-17 21:29
XZ1 Follicum 19-12-17 21:16
C_Kent Follicum 19-12-17 17:37
Re Follicum 19-12-17 16:20
« 2/35 »
2020-02-01 12:01 IP: Q+RK9CNVA
Nej, precis, det finns inte mycket att läsa och det är precis det som är problemet. Under dessa tre år har man, med otillräcklig data som bas, försökt att lansera EDOR i sjukvården utan att ha lyckats. Av förklarliga skäl. Under denna tid har inte några ytterligare större studier genomförts utan man verkar snarast ha nagelfart den data man har på jakt efter en ny indikation vilket man nu enligt företaget har funnit.

Frågan är framförallt om marknaden är villig att lägga in mer pengar i jakt på denna nya indikation, detta då flera år av studier skulle behövas innan man ens skulle kunna närma sig marknaden. Är du själv beredd att lägga in alla de pengar som krävs?

Angående lokalbytet så är det såklart inte vilket företag som helst som uppfyller kriterierna. Så självklart är det ingen vanlig hyreslokal. Men tänk vilka kriterier företaget uppfyller, det är ett medtechbolag, det är börsnoterat och det har Göteborgsanknytning. Bara detta skulle säkert göra företaget välkommet att flytta in givet att man gör bra ifrån sig på en intervju. Precis som tidigare har postats härinne så har nyligen AZ bioventure hub ökat sin storlek så det är klart att de är positiva till att fler medtechbolag flyttar in.

Man ska läsa enormt mycket mellan raderna om man får detta till att AZ är intresserade över Emotras produkt eller vilja investera och köpa produkten.
Emotra AB / Mitt scenario / Re MedOrg
2020-01-31 22:09 IP: Q+RK9CNVA
Får instämma med Edda här. Har följt bolaget sedan 2017 när jag upplevde att det Emotra presenterade inte överensstämde med sedvanlig forskningspraxis. Kan vara klokt av alla nya i bolaget att se över Emotras kommunikation med marknaden i samband med nyemissionen i maj 2017. Man gick då självsäkert ut med att EDOR "högst sannolikt" hade bidragit till att man kunnat sänka suicidgraden med 90%.

Jag tror alla förstår orimligheten i detta påstående. Speciellt när studiedesignen i sig inte tillåter att en sådan tes kan föras i bevis vetenskapligt då kontrollgrupp saknades.

Wolfenstein mfl har under lång tid varit aktiva här och belyst detta till mycket kritik från somliga. Det är inte svårt att konstatera att kritiken varit berättigad. Som Edda skriver, ännu ingen publikation på 3 år. Detta skvallrar väl om vad det vetenskapliga fältet tycker om studierna och slutsatserna som dras. Sarchiapone lyser också med sin frånvaro.

Nu ska alltså företaget flytta och förefaller satsa allt på en ny indikation. Jag tror alla förstår att företaget är väldigt långt från marknaden och flertalet studier kommer att krävas. Hur ska dessa bekostas?

Företaget handlas seriöst upp på att de ska flytta till nya lokaler och har lämnat in ett manuskript? Det hela är så absurt så man baxnar!

Uppmanar som sagt alla nya att gå tillbaka i tiden, studera företagets tidigare kommunikation och inte ryckas med i alla haussiga inlägg som skrivs här. För de får ju tyvärr stanna kvar medan Wolvensteins, som är en av de mest insatta i företaget, inlägg tas bort. Bedrövligt hanterat av Placera enligt mig!

Det var allt för mig. Och tro mig, jag vill inte in, bara skriva av mig lite. Trevlig helg och lycka till!
OptiFreeze / Uppdatering / Nyhetsbrev
2020-01-22 18:28 IP: Q+RK9CNVA
2020-01-17 07:55 IP: Q+RK9CNVA
En fysisk person tar emot prover, blippar det och sätter det i maskinkön, inte så tidskrävande! Kan inkluderas i kvarten.

Tidsfördröjning och eventuella skador, om än få, existerar givetvis. Detta är dock en indirekt kostnad, frågan är som sagt hur pass stor denna är.

Tiden får utvisa om det kommer någon order från Capio eller inte. De om någon borde vara en ideal kund i det här skedet då de är en privat koncern med kort ledtid till beslut. De är självklart också intresserade av att maximera sin effektivitet. Frågan är som sagt bara hur de bedömer kostnaden mot vinsten i detta fallet.

Intressant att veta vore även vad de kan sälja Helge för för att få en acceptabel marginal.

@dasu
Värt att nämna är även att studien Hemcheck, åtminstone i prospektet, använt som bas för sin hälsoekonomiska kalkyl inkluderar alla preanalytiska fel, inte enbart hemolys. Vid andra fel vet ju läkaren inte om att provet är felaktigt varpå risken för kostsamma misstag givetvis är högre. De kan ju givetvis dock ha bytt källa sedan dess.
Redigerades 2020-01-17
2020-01-16 21:54 IP: Q+RK9CNVA
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ltkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/V%25C3%25A5rdriktlinjer/Diagnostiskt%2520centrum/Klinisk%2520kemi%2520och%2520transfusionsmedicin/Prislista%2520extern%25202018.pdf&ved=2ahUKEwjzga6D_4jnAhVXwsQBHU5vBBUQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3_evLj1AceN-HS0lmmNt-I

Analys 15 spänn, har varit tydlig med det tycker jag. Se länken ovan, 7 kr enligt denna. Akutmärkt prov kostar nog det dubbla interndebiterat.

Jag räknade på en lön på 28000, ssk har väl något mer. Men räknade även på en kvart, en van usk/ssk gör det snabbare än så.

Räknar heller inte med att Helge kan behöva användas flera gånger innan man får ett prov som är hemolysfritt...

Lokalkostnaden är ju irrelevant. Den är ju densamma oavsett om akuten är fullbelagd eller inte givet att man inte måste krångla en massa med öveebeläggning eller dylikt. Det som kostar är personalen.
2020-01-16 21:04 IP: Q+RK9CNVA
Med 10k / dygn avser du plats på avdelning, inte på akuten. På avdelning är inte hemolys ett väsentligt problem då prover tas med vacutainer. Plats på akuten borde inte kosta så pass mycket! Dessutom, är du akut sjuk åker du upp på avdelning direkt oavsett utan väntetid så omkontrollerar man innan dess eller väl där patienten ändå skulle hamnat.

Prov 15 sek, kvart för uska/ssk dryga 70 sek. Rör + vacutainer säg 40-50 spänn, så okej, lite mer! Bara ett provrör behövs sannolikt. Analysen sker elektroniskt!

Så okej, lite mer än hundringen men sannolikt inte långt däröver.
2020-01-16 17:13 IP: xrPuKiKH0
Det är just kostnadseffektivitet som är knäckfrågan i det hela. Studien visar väl enbart på det resultat som förväntas med denna typ av produkt! Man har ju dessutom tidigare visat en 75%ig reduktion av hemolys i troponinprover bland annat.

Företaget har tidigare angett en uppskattat kostnad per hemolyserat prov på 1000 sek då Helge anses vara kostnadseffektiv. I denna sättningen skulle det innebära 43 kronor per Helge vilket känns rimligt (8x1000 - 3,7x1000 / 100)

Frågan består framförallt vad de indirekta kostnaderna för hemolys innebär. Den direkta kostnaden är enbart omkontroll av K+, något som kostar dryga 15 spänn. Säg en hundring jämnt om man inkluderar personalkostnad för omtagning samt förbrukningsmateriel. Alltså måste de resterande 900 sek bestå av indirekta kostnader såsom försämrat patentflöde, eventuella skador till följd av försenad diagnos etc. I de allra flesta fall innebär dock bara hemolys att provet måste tas om vilket inte är särdeles kostsamt.

Givet en kostnad på 43 kr per Helge i exemplet ovan så skulle det innebära en merkostnad på 4300 kr per 100 prov. Ett elstatus kostar dryga 75 spänn att analysera. Om vi enbart räknar med de direkta kostnaderna för omprovtagning på 100 spänn per hemolyserat prov så skulle alltså kostnaden öka med 50% för varje elstatus som tas. Frågan är om Capio är villig att köpa detta enbart om förbättrat patientflöde ut och in på akuten är resultatet.

Sammanfattningsvis kan man säga att företaget behöver ha orders av dignitet för att bevisa att en marknad finns! Personligen är jag tveksam att detta är fallet när det kommer till just elstatus.

För källor för provtagningskostnad så har jag ingen länk för övrigt, superlätt att googla upp annars!
Redigerades 2020-01-16
2020-01-16 08:58 IP: Q+RK9CNVA
Hittade denna länken på Twitter, verkar lovande!

https://www.syngentaflowers.eu/events/event/ipm-essen
2019-12-19 14:24 IP: lZYnHXP9f
Han bekräftade ju snarast exakt min poäng om insulinsekretion så inte på något sätt motsätter det min ställning. Med svar på tal menade jag mer timingen på intervjun.

Försöker inte rädda någon! Alla gör sina egna val.

Vi kommer nog inte längre i detta. Får återkomma när ytterligare, mer konkret, information släpps.
Redigerades 2019-12-19
Follicum / Dagens PM / Svar på tal
2019-12-19 11:18 IP: Q+RK9CNVA
Svar på tal med en videointervju av Jan. Återigen, jag påstår inte att jag vet vad företaget sysslar med bakom kulisserna. Presenterar man data som gör att jag ändrar uppfattning så lovar jag att pudla!
Follicum / Dagens PM / Re XZ1
2019-12-19 11:02 IP: Q+RK9CNVA
Ledsen, läste lite snabbt där. Men självklart finns det ingen rimlighet att börsvärdet sjunker på nyheten såvida inte marknaden hade förväntat sig presentation av starkare resultat. Återigen, givetvis positivt att man har lyckats påvisa liknande effekt i humana celler. Ett litet aber är ju dock att man i denna studien enbart har lyckats påvisa att FOL-014 "har förmågan att frisätta insulin i linje med en GLP-1-analog". I tidigare studieresultat som har presenterats har man visat på högre insulinfrisättning med högre nivåer av FOL-014. Vad man kan visa är ju givetvis studiedesignberoende dock.

Du misstar dig. Jag ÄR intresserad av aktien i det hänseendet att jag tycker det att intressant att se resultaten för att se om min uppfattning stämmer samt ur ett akademiskt perspektiv. Det ger även utlopp för kreativt skrivande samt låter mig tillämpa det jag har lärt mig i min tidigare karriär. Sen är det rätt kul att diskutera. Jag har dock inget ekonomiskt intresse i aktien då jag inte direkt håller med om att aktien är undervärderad då jag tror folk underskattar risken. Jag har dock inte tid att ge mig in i en diskussion kring FOL-005 så släpper det.

Det som dock får mig att skriva just i detta forumet är dock vilka datan som företaget väljer att presentera. För någon som inte har medicinsk kompetens så låter ju de data man hittills har valt att presentera fantastiskt, något man har kunnat skönja här på forumet vid diskussionen av datan. Det jag dock vill belysa är att jämförelsen med GLP-1 i denna aspekten är missvisande då detta enbart är en liten del av de gynnsamma effekter GLP-1 analoger har (en egenskap som allena aldrig skulle leda ha lett till lansering på marknaden.) Man måste givetvis göra jämförelser med andra preparat. Det är givetvis även av vikt för marknaden att även presentera dessa om man ska kunna göra en rättvis bedömning.

Man har ju dock även gett indikationer på att FOL-014 skulle kunna vara betacellsskyddande. Detta skulle givetvis kunna vara intressant att se ytterligare studier på.
Redigerades 2019-12-19
Follicum / Ännu en läkare... / Re Amatören
2019-12-17 21:29 IP: Q+RK9CNVA
Låter som vi är överens!

Sen är det upp till var och en hur pass säker man vill vara för en investering och vilket förtroende man vill tillskriva bolaget. För min del så har jag sett marknaden bli lurad i andra aktiesammanhang alltför ofta så jag antar att mitt förtroendekapital är förbrukat vid detta laget ;-) Följer vidare från sidlinjen här på min sida!
Redigerades 2019-12-17
2019-12-17 21:16 IP: Q+RK9CNVA
Nja, inte banbrytande. Den antyder väl att samma receptor som FOL-014 verkar via även finns hos människor vilket ger styrka åt resultat man erhåller från musstudier men det väl är ungefär det.

Angående nedgången så vet jag inte. Har svårt att tänka mig att mitt inlägg på ett forum skulle kunna leda till masspanik men det är ju en möjlig förklaring. Annars är det väl sannolikt mest en tillfällighet. Min avsikt var inte på något sätt att påverka kursen, mer att ge en rättvis bild då flera blev lyriska över resultaten (precis som första gången man presenterade dessa) och min avsikt var bara att möta detta. Detta då jag inte förstår varför man enbart presenterar detta då jag tycker jämförelsen är tveksam. Men visst, sekretesskäl kan vara en orsak till att inte mer publiceras!
Follicum / Dagens PM / C_Kent
2019-12-17 17:37 IP: Q+RK9CNVA
Lägg ner. Traders var säkert involverade till en viss grad men jag har inget samröre med dem och har heller inte haft något innehav.

Frågan man istället bör ställa är om uppgången på dagens PM var motiverat. Om inte så är det väl en rimlig förklaring att folk insåg detta och sålde?
2019-12-17 16:20 IP: 7P1o0VaG4
Baissartroll och baissartroll.. Du får tro vad du vill. Eller så vill jag bara dela med mig av det jag kan och förhindra att folk lyssnar på haussare och förlorar pengar för att de inte har hela bilden framför sig.

Om vi nu pratar om min person så kan du bland annat se att jag har varit negativt inställd till Emotra, TMG och Hemcheck senaste åren. Hur har de gått för de företagen?

Kan vi hålla diskussionen på en hög nivå tack?

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -