Femme

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Diamyd har ett spännande Diamyd Medical AB 20-01-22 15:55
Nästa vecka kan bli spännande Diamyd Medical AB 20-01-17 13:54
Större banker köper Diamyd Medical AB 20-01-07 11:43
Klart sib vill köpa Diamyd Diamyd Medical AB 20-01-03 17:36
Var glad att det fanns båtar som Diamyd Medical AB 20-01-03 17:18
Färden fortsätter neråt Diamyd Medical AB 20-01-03 17:04
Det är bara att säga grattis till alla Diamyd Medical AB 20-01-03 14:56
Bra sammanfattat Abzorbit Diamyd Medical AB 20-01-03 12:33
Fint köpläge idag... Diamyd Medical AB 20-01-03 11:42
Seenitbefore baissande betyder ju att Diamyd Medical AB 20-01-02 17:41
Diamyd blir dyrare och dyrare, men Diamyd Medical AB 19-12-30 11:00
Ny riktkurs Diamyd Medical AB 19-12-27 15:53
Sannolikt efter Diamyd Medical AB 19-12-23 16:58
PM! Diamyd Medical AB 19-12-20 17:32
Riktkurs 17,30:- Diamyd Medical AB 19-12-20 16:43
1/11 »
Diamyd Medical AB / Diamyd har ett spännande / Diamyd har ett spännande
2020-01-22 15:55 IP: 0uQfnisMW
år framför sig, och har gått från klarhet till klarhet. Tycker att rapporten andades mycket optimism, och det finns många triggers att se fram emot. Med dessa studieresultat i ryggen går det inte att misslyckas. Nu hoppas jag bara att Diamyd får till ett bra avtal med en större aktör, och då får det gärna dröja till sommaren, bara det blir bra:-)
Diamyd Medical AB / Nästa vecka kan bli spännande / Nästa vecka kan bli spännande
2020-01-17 13:54 IP: 0uQfnisMW
Delårsrapport på onsdag och i samband med det några smällkarameller?

Känns som nästa vecka kan bjuda på lite nyheter.

Bara min magkänsla, vill inte ligga utanför i nästa vecka iaf.
Diamyd Medical AB / Större banker köper / Större banker köper
2020-01-07 11:43 IP: 0uQfnisMW
AVA och NON säljer....ofta ett gott tecken:-)

Hela året blir spännande, inte minst januari, med många triggers.

Diamyd Medical AB / seenitbefore / Klart sib vill köpa Diamyd
2020-01-03 17:36 IP: xKme0e65y
men han hann inte fylla på ordentligt medan aktien var billig.

Att baissa är hans strategi för att kunna köpa fler Diamyd. Idag borde han alltså ha köpt på sig en del.

Se igenom hans strategi:-)
Diamyd Medical AB / 🛶 / Var glad att det fanns båtar som
2020-01-03 17:18 IP: xKme0e65y
Vände söderöver idag för att plocka upp sådana som höll på att drunkna i panik för att de inte hade råd att åka med båten norröver....
2020-01-03 17:04 IP: xKme0e65y
skriver sib, varför skulle den det? Har bolaget presenterat något negativt? Nej, de har presenterat positiva nyheter. Positiva nyheter=uppgång.

Vi fortsätter uppåt i nästa vecka, förväntningarna är höga, och när ny BP presenteras så rusar aktien.

Lycka till!
Diamyd Medical AB / Det är bara att säga grattis till alla / Det är bara att säga grattis till alla
2020-01-03 14:56 IP: 0uQfnisMW
som får en ny chans att fylla på billigt;-)
Diamyd Medical AB / var en sund dipp / Bra sammanfattat Abzorbit
2020-01-03 12:33 IP: 0uQfnisMW
Sibbe vill desperaaaaat in på lägre kursnivåer, annars räcker inte veckopengen;-)
Diamyd Medical AB / Fint köpläge idag... / Fint köpläge idag...
2020-01-03 11:42 IP: 0uQfnisMW
man får passa på att köpa medan det är billigt, kanske enda chansen att komma in på dessa nivåer igen. Senare i januari ligger kursen på helt andra nivåer;-)
Diamyd Medical AB / Seenitbefore baissande betyder ju att / Seenitbefore baissande betyder ju att
2020-01-02 17:41 IP: 0uQfnisMW
han tycker Diamyd är en het aktie, så het att han vill pressa ner kursen för att ha råd att köpa på sig fler aktier. Varför skulle man annars hänga på ett forum och skriva inlägg om man inte var intresserad av aktien.

Varje gång han gör ett inlägg ser jag det bara som ett kvitto på hur väldigt gärna han vill äga aktien;-)
Diamyd Medical AB / Diamyd blir dyrare och dyrare, men / Diamyd blir dyrare och dyrare, men
2019-12-30 11:00 IP: 0uQfnisMW
de som missade tåget har fortfarande chansen att köpa in sig i NextCell som i skrivande stund står i 7 SEK. Denna aktie åker i kölvattnet efter Diamyd och ska bli mycket intressant att följa detta år. Äger själv aktier i båda företagen.
2019-12-27 15:53 IP: 0uQfnisMW
borde väl komma snart, men Penser är väl jullediga fortfarande. Ny riktkurs 30-50 kr är rimligt eller? När deras uppdaterade analys kommer vill man inte stå utanför, kan komma när som helst.

Framgång föder framgång...:-)
Diamyd Medical AB / Diamyd / Sannolikt efter
2019-12-23 16:58 IP: 0uQfnisMW
stängning (vågar inte stå utanför nu).
2019-12-20 17:32 IP: 0uQfnisMW
Diamyd Medical AB: Positiva top-line-resultat från fas I/II-studie med Diamyd[] i lymfkörtel


17:30


Diamyd Medical meddelar idag när samtliga 12 patienter följts under hela 30-månadersperioden i den öppna studien DIAGNODE-1, att patienterna i genomsnitt visar ett positivt sjukdomsförlopp med ett nära normalt långtidsblodsocker och ett lågt behov av externt tillfört insulin. De tre patienter som fått en extra injektion Diamyd[ ] i lymfkörtel efter sitt 30-månadersbesök visar en bibehållen egen insulinproduktion mellan 30- och 43-månadersbesöken samt lägre långtidsblodsocker och insulinbehov än vid studiestart. Säkerheten ser god ut och inga allvarliga biverkningar har rapporterats.

-Resultaten är glädjande och effekten av den extra injektionen tyder på att vi under ett års tid helt kunnat bibehålla den egna insulinproduktionen, säger Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet och sponsor för studien.

Sammanfattningnsvis har de 12 patienternas egen insulinproduktion (mätt som stimulerad C-peptid, AUC) minskat i genomsnitt under 15 respektive 30 månader med 19% och 42%. Det kan jämföras med obehandlade patienter i samma åldersgrupp från tidigare studier där en nedgång på 35-50% förväntas redan under en 15-månadersperiod. De tre patienterna som fått en fjärde injektion med Diamyd ungefär 2,5 år efter studiestart har i genomsnitt minskat sin egen insulinproduktion med endast 29% vid 43 månader jämfört med studiestart och har en oförändrad egen insulinproduktion mellan 30- och 43-månadersbesöken.

- Att en extra injektion kan bevara den egna insulinproduktionen ett helt år är mycket intressant och och knyter väl an till det dosberoende vi observerade i den större analysen som gjorts på tidigare studier med Diamyd och som rapporterades i förra veckan, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Det bör poängteras att dagens positiva resultat inte tar i beaktande genetiska subgrupper och det kommer att bli intressant att se i mer djupgående analyser hur intralymfatisk administration av Diamyd förhåller sig till dessa grupper.

Långtidsblodsocker (mätt som HbA1c) har i genomsnitt förbättrats med 12% vid 30- månadersbesöket jämfört med vid studiestart. Det kan jämföras med obehandlade patienter i samma åldersgrupp från tidigare studier där en ökning på 18% kan förväntas redan under en 15-månadersperiod. Patienterna som fått en fjärde injektion med Diamyd förbättrade sin blodsockerkontroll ytterligare, långtidsblodsockret var 37% lägre vid 43 månader jämfört med studiestart och oförändrat mellan 30- och 43-månadersbesöken.

Patienternas behov av externt tillfört insulin har i genomsnitt ökat med 31% på 30 månader. Det kan jämföras med obehandlade patienter i samma åldersgrupp från tidigare studier där en ökning på 50% förväntas redan under en 15-månadersperiod. De tre patienter som fick en fjärde dos med Diamyd har minskat sitt behov av externt insulin med 20% vid 43 månader jämfört med studiestart. Vid 30 månader från studiestart hade patienterna minskat sitt insulinbehov med 5% jämfört med en minskning på 20% vid 43 månader från studiestart. Patienternas insulinbehov var således lägre vid 43 månader än vid 30 månader.

10 av 12 patienter befinner sig i partiell remission vid 30 månader från studiestart (ungeför 33 månader från diagnos) och samtliga tre patienter som fått en fjärde injektion med Diamyd befinner sig i partiell remission 43 månader från studiestart (ca 46 månader från diagnos). Partiell remission i typ 1-diabetes kännetecknas av av ett lågt behov av externt tillfört insulin och nära normalt långtidsblodsocker.

Om DIAGNODE-1

DIAGNODE-1 är en öppen klinisk pilotstudie som omfattar totalt tolv patienter mellan 12 och 30 år med nydiagnostiserad typ 1-diabetes, där diabetesvaccinet Diamyd har injicerats vid tre tillfällen med en månads mellanrum med låg (4 g) dos direkt i lymfkörtel (intraflymfatiskt). Patienterna har även fått tillskott av oralt D-vitamin under 4 månader. Studien har utformats för att utvärdera säkerhet, immunologiskt svar och klinisk effekt av behandlingen som avlästs och delrapporterats vid 6, 15 och 30 månaders uppföljning. Målet med intralymfatisk behandling med Diamyd är att bevara den egna insulinproduktionen genom att avbryta den autoimmuna processen i kroppen som förstör de insulinproducerande cellerna. Av de 12 patienter som ingår i DIAGNODE-1, har tre vuxna patienter gått med i en förlängning av studien, vilket innebär att de fått en fjärde injektion med Diamyd ca 2,5 år efter att de påbörjat sitt deltagande i studien. Målet med förlängningen är att utvärdera säkerheten av en fjärde injektion med Diamyd samt påverkan på immunsystemet och den egna förmågan att bilda insulin. Efter den fjärde injektionen följs patienterna i ytterligare 11 månader.

DIAGNODE-1 baseras på en patentsökt intralymfatisk behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar. Syftet med att administrera direkt i lymfkörtel är att på ett säkert och enkelt sätt öka effekten av antigen-specifik immunoterapi, en terapi som baseras på att använda kroppsegna substanser till att skola om kroppens immunförsvar vid autoimmuna sjukdomar. Antigen-specific intralymfatisk immunoterapi (AS-ILIT) skiljer sig från den traditionella metoden där antigen injiceras under huden för att sedan transporteras av immunceller till lymfkörtlarna. Istället görs injektionen direkt in i lymfkörtel där immuncellerna lärs upp. Därifrån tar cellerna sig vidare i kroppen, bland annat till bukspottkörteln där de omskolade cellerna är ämnade att skapa en förändrad reaktion på den autoimmuna attacken på de insulinproducerande betacellerna. Intralymfatisk administration har tidigare utvärderats inom allergiområdet där man sett att det leder till en starkare klinisk och immunologisk effekt. Här har flera studier visat att mycket små mängder allergen som administreras direkt i lymfkörtel ger lika god effekt och säkerhet som betydligt större mängder allergen som under en flera år lång behandlingsperiod injiceras under huden. DIAGNODE-1 är den första kliniska studien som utvärderar administrationssättet i en autoimmun sjukdom med syftet att inducera immunologisk tolerans mot ett kroppseget antigen. DIAGNODE-1 har lagt grunden för den dubbelblindade och placebokontrollerade DIAGNODE-2 som rapporterades fullrekryterad i maj 2019 med syftet att verifiera resultaten från DIAGNODE-1.

Om Diamyd Medical

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd, en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. Diamyd har visat på god säkerhet i studier med fler än 1 000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår en prövarinitierade kliniska studier med Diamyd. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen för att återskapa kroppens egen insulinproduktion. En prövarinitierad Remygen-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se
Diamyd Medical AB / Riktkurs 17,30:- / Riktkurs 17,30:-
2019-12-20 16:43 IP: 0uQfnisMW
är alltså den senast uttalade riktkursen från seriöst håll?

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -