Cui bono?

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Carnegie upprepar köprekommendation Sdiptech 20-01-24 09:13
Nytt år och fortsatt stor potential Sdiptech 20-01-02 12:04
Mindre förändringar i ägarbilden Sdiptech 19-11-21 11:58
Mr Street Sdiptech 19-10-28 08:59
Utfall av Q3 Sdiptech 19-10-28 08:58
Mr Street / Invitroinvest Sdiptech 19-10-21 16:25
Mr Street Sdiptech 19-10-21 14:17
InVitroInvest Sdiptech 19-10-15 14:46
Mr Street Sdiptech 19-10-15 10:06
Prognos inför Q3 Sdiptech 19-10-14 19:03
Ny företagspresentation och nytt insiderköp Sdiptech 19-10-02 10:02
Ny hemsida med mer information Sdiptech 19-09-12 11:19
Ang. lappning Sdiptech 19-09-06 14:47
InVitroInvest Sdiptech 19-09-06 12:07
defensiv ins Sdiptech 19-08-01 14:41
1/5 »
Sdiptech / Carnegie upprepar köprekommendation / Carnegie upprepar köprekommendation
2020-01-24 09:13 IP: gW7ktflpZ
Sdiptech / Nytt år och fortsatt stor potential / Nytt år och fortsatt stor potential
2020-01-02 12:04 IP: aTXvTsNha
Placeras senaste analys ser ytterst konstig ut. Av någon anledning utgår de från att förvärvstakten ska trappas ned vilket ter sig mycket konstigt givet att förvärv är en del av Sdiptechs kärnstrategi och man bör ju allt annat lika bli allt bättre på att förvärva bolag. Eventuellt vill de likt många andra analytiker inte riskera att göra bort sig och presenterar därför en ytterst konservativ prognos.

Om man istället tittar på bolagets strategi och förvärvsambitioner ser caset fortsatt mycket tilltalande ut:

Givet EBITA* för 2019 på 250 MSEK och 100 MSEK tillväxt per år via 90 MSEK förvärv och 10 MSEK organiskt taktar bolaget 450 MSEK i EBITA* 2021.

Med en LTM EV/EBITA* multipel på 16 ges då ett EV på 450 * 16 = 7,2 MdSEK.
Q3s räntebärande nettoskuld till banker är cirka 500 MSEK. Om den växer till cirka 1 MdSEK Q4 2021 innebär det ett Market Cap på 6,2 MdSEK och med 30,3 miljoner aktier ett aktiepris på över 200 SEK.

Även om man skruvar ned ovanstående multipel, ökar nettoskulden till banker för att betala tilläggsköpeskillingar eller minskar tillväxten något så vore det ytterst konstigt om Sdiptechs aktie inte gör +100% på två år. Detta till låg operationell och finansiell risk.

Vi aktieägare bör ha fortsatt trevliga tider framför oss. Någon med en annan uppfattning?
Sdiptech / Mindre förändringar i ägarbilden / Mindre förändringar i ägarbilden
2019-11-21 11:58 IP: M9jw07gQH
Angående försäljningarna så bör man sätta dem i relation till att de två grundarna har ett mycket stort ägande i bolaget, cirka 400-500 MSEK var och en försäljning på ett par procent av deras innehav förmodligen går till att finansiera nya bolagsbyggen då bägge har en historia av att vara serieentreprenörer.

Tittar man på ägarbilden i september och oktober kan man se att Swedbank Robur och Handelsbanken har ökat sina äganden, positivt enligt mig.

2019-10-28 08:59 IP: GkdEJF79/
Hej,

Kan du dela en kopia på Carnegies rapport alternativt klippa in den?
Tack på förhand
Sdiptech / Utfall av Q3 / Utfall av Q3
2019-10-28 08:58 IP: GkdEJF79/
Bra rapport, jag själv var lte för optimistisk som bettade på 70 men onekligen en fin rapport.

Bolaget var väldigt måna om att informera om att Water & Energy har gått väldigt bra och framtida tillväxt i det segmentet kommer inte att vara lika stark.

Samtidigt uttryckte VD:n att förvärvsmålet om 90 MSEK EBITA ska ställas i relation till övriga nyckeltal. Detta något konstiga utspel tolkar jag som att de eventuellt kommer att pausa förvärvsarbetet ett tag för att få ned nettoskulden. För mig framstår detta som besynnerligt och förhoppningsvis har jag fel

Bolaget borde göra en förändring i sitt skuldsättningsmål och enbart inkludera räntebärande skulder i den beräkningen och inte som nu när de inkluderar de framtida tilläggsköpeskillingarna.

Sdiptech / Prognos inför Q3 / Mr Street / Invitroinvest
2019-10-21 16:25 IP: GkdEJF79/
Castella och Tello behövs för att hålla uppe vinstnivåerna i PTS-segmentet i absoluta tal

Jag skulle hellre se att Sdiptech hittade en köpare till hela Propoerty Technical Services på sikt.

Om bolaget skulle kunna sälja hela det segmentet för cirka EV/EBITDA = 10 till en europeisk industriell aktör med större tjänstefokus skulle dels hela Sdiptechs nettoskuld försvinna (ungefär), och dels skulle bolaget förmodligen få en betydligt snabbare multipelexpansion i egenskap av att bli ett mer fokuserat, lönsammare och än mer snabbväxande bolag.
2019-10-21 14:17 IP: GkdEJF79/
För de enligt nya segmenten justerade siffrorna så var Q3 detsamma som Q2 under 2018 (47,4 vs 47 MSEK)
https://uploads-ssl.webflow.com/5cc80c3e669af245854deb7a/5d6fac3b1698640888fd5fde_Sdiptech-Kvartalssiffror-2018.pdf

Tittar på tidigare år med gammal segments-redovisning så ser det ut såhär för Q3 vs Q2 (obs ej EBITA* utan rörelseresultat fram tills det nyckeltalet introducerades):

2019: XX,X MSEK vs 62,8 MSEK
2018: 42,3 MSEK vs 44 MSEK
2017: 30,1 MSEK vs 16,4 MSEK
2016: 24,5 MSEK vs 25,1 MSEK

Jag har svårt att se att Q3 i år skulle vara avsevärt sämre givet ovanstående historik och de stora förvärv som har genomförts hittills i år.
Sdiptech / Prognos inför Q3 / InVitroInvest
2019-10-15 14:46 IP: GkdEJF79/
Hur kommer du fram till din prognos på 58 MSEK? Vore intressant att höra hur du resonerar.
2019-10-15 10:06 IP: GkdEJF79/
Ja vi får se, givet den mycket fina organiska tillväxten i Q2 är min gissning att bolaget snarare överraskar positivt än negativt även detta kvartal.

Du skriver "Carnegie ligger på 52 utan Auger...." har du tillgång till deras senaste analys och har möjlighet att dela den?

Tack på förhand
Sdiptech / Prognos inför Q3 / Prognos inför Q3
2019-10-14 19:03 IP: pLNjvl5qO
Sdiptech presenterar Q3 rapport om 11 dagar.

Min hypotes är att bolaget fortsätter att utvecklas mycket väl och således bör denna rapport bli än bättre än föregående kvartal.

Med EBITA* för Q2 på 62,8 MSEK och följande antaganden...
1) Technical Services planar ut med 0% resultatförändring mellan Q2 och Q3
2) Jämn generell utveckling mellan Q2 och Q3 på historiska innhav och därmed snarlika kvartalsrapporter (likt tidigare år)

... så bör EBITA* detta kvartal kunna bli:

+5 MSEK från Auger Site investigations och 2 MSEK från Cryptify, ungefär
+3 MSEK från organisk tillväxt i Water & Energy samt Special infrastructure solutions
Sammanlagt cirka 70 MSEK i EBITA* och med en marginal på 14% en omsättning på cirka 500 MSEK.

Tillväxten YoY blir då 38% på omsättningen och 65% på EBITA*, +- 5 MSEK.


Vad tror ni andra?
Sdiptech / Ny hemsida med mer information / Ny hemsida med mer information
2019-09-12 11:19 IP: cgn5FkJbO
Ny hemsida som bland annat beskriver de olika affärsenheterna bättre.

http://www.sdiptech.com

2019-09-06 14:47 IP: cLdHVm70L
Förhoppningsvis är det en ny fond och inte någon av de existerande som kliver av.

Vidare hoppas jag på att man kommer att göra en mindre justering av de finansiella målen genom att ändra skuldsättningsmålet så att det enbart styrs av räntebärande skulder (banklån) och inte enligt nuvarande definition som inkluderar tilläggsköpeskillingar. Då kommer de att kunna skuldfinansiera förvärv till större takt och därmed åstadkomma ännu starkare tillväxt.

Eftersom bolaget nu är ordentligt etablerat i UK bör man kan förvärva betydligt fler och större bolag där än vad som finns tillgängliga till vettiga värderingar i Sverige.
2019-09-06 12:07 IP: cLdHVm70L
Jag håller helt med dig. Förr eller senare kommer marknaden att börja ge Sdiptech en rättvis värdering och då kommer vi se en betydligt högre aktiekurs.

Med senaste förvärvet ligger EBITDA RTM på + 350 MSEK.
Givet en multipelvärdering om EV/EBITDA = 12 och ungefär 1 MdSEK i räntebärande nettoskuld skulle Mcap då vara cirka 3,2 MdSEK kontra dagens 1,5 - en bra uppsida med andra ord...

Kanske kan en förmodad flytt till Small Cap inom närtid bli den katalysator som till slut får aktien att börja lyfta till mer rimliga nivåer.
2019-08-01 14:41 IP: 2vc3cN0Ew
Jag har personligen mycket svårt att tro att Sdiptech kommer att lösa in preffen inom närtid. Bolagets ambitiösa tillväxtstrategi kommer att kräva allt kapital de har samt förmodligen hela kreditfaciliteten.

Att nyttja över 180 MSEK i tillgängliga medel för att lösa preffen tror jag inte att Sdiptech kommer att vilja/kunna göra de närmsta 2-3 åren.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -