Cui bono?

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
GPat mfl angående pref aktien Sdiptech 20-07-21 13:26
Angående potentiellt listbyte Sdiptech 20-07-13 11:27
Niljo Sdiptech 20-06-01 16:31
Mycket positiv Q1 givet förutsättningarna med Corona Sdiptech 20-04-29 10:39
Mirre Sdiptech 20-02-08 11:26
Inför Q4 Sdiptech 20-02-08 11:25
Carnegie upprepar köprekommendation Sdiptech 20-01-24 09:13
Nytt år och fortsatt stor potential Sdiptech 20-01-02 12:04
Mindre förändringar i ägarbilden Sdiptech 19-11-21 11:58
Mr Street Sdiptech 19-10-28 08:59
Utfall av Q3 Sdiptech 19-10-28 08:58
Mr Street / Invitroinvest Sdiptech 19-10-21 16:25
Mr Street Sdiptech 19-10-21 14:17
InVitroInvest Sdiptech 19-10-15 14:46
Mr Street Sdiptech 19-10-15 10:06
1/5 »
Sdiptech / Inlösen preferensaktie / GPat mfl angående pref aktien
2020-07-21 13:26 IP: T0JvlmTit
GPat, jag tror inte att bolaget kommer att ge sig på en sådan manöver. Dels har bolaget lite historik av att ha gjort renodlingar av verksamheten som inte uppfattats som helt balanserade av marknaden och dels skulle det kosta nästan 17,5 MSEK i avgifter till en investmentbank att lösa in en pref aktie och sedan ställa ut en ny.

Jag tror inte heller att man kommer att erbjuda att konvertera pref-aktien mot stamaktier utan snarare vänta 1-3 år innan man löser den med hjälp av upparbetad kassa samt kreditfaciliteter.
Sdiptech / Lista? / Angående potentiellt listbyte
2020-07-13 11:27 IP: T0JvlmTit
Min teori är att det är en väldigt stor omställning för underliggande dotterbolag. Därför behöver säkert koncernen göra dels en rätt stor insats för att förbereda alla existerande innehav och dels sätta upp rutiner för att snabbt kunna höja rapporterings- och redovisningsstandardena för kommande företag.

Oavsett vilket så vore det ju onekligen positivt om bolaget annonserade en tidslinje för flytten till Mid-cap inom kort. Garanterat en värdehöjande faktor.
Sdiptech / Tips / Niljo
2020-06-01 16:31 IP: PJCnyrMDJ
Tack för länken.
Av det lilla man kan utröna ur det där klippet är ju att fler förvärv i UK onekligen är på väg.
Sdiptech / Mycket positiv Q1 givet förutsättningarna med Corona / Mycket positiv Q1 givet förutsättningarna med Corona
2020-04-29 10:39 IP: M9jw07gQH
Onekligen ytterst starkt av Sdiptech givet omvärldssituationen!

Givet tongången på telefonkonferensen och vad man kan läsa mellan raderna i rapporten så verkar inte bolaget se några större risker för ytterligare försämringar. Leveranskapaciteten verkar ha bottnat kring 85% och är nu på väg uppgåt igen och affärsenheterna verkar ha en ok backlogg att ta ikapp samt god orderingång.

Endast en enhet, Stockholm Radio Aero, verkar vara utsatt för några större risker på längre sikt och det är en liten enhet.

Det enda som saknas i min mening för att vi ska kunna påbörja en ny resa upp emot tidigare toppnotering för aktien är att förvärven börjar rulla in igen.
2020-02-08 11:26 IP: 6+FYNr8Hn
Carnegie bedriver främst corporate finance och aktiemäkleri, inte fondförvaltning. Det är deras kunder som var nettosäljare.
Sdiptech / Inför Q4 / Inför Q4
2020-02-08 11:25 IP: 6+FYNr8Hn
Jag förväntar mig resultatmässigt att Q4 kommer in på cirka 500 MSEK i sales och 85 MSEK i EBITA* samt ett årsresultat på 1800 MSEK i sales och 265 MSEK i EBITA*.

Givet att bolaget har fått upp lite momentum bör EBITA* kunna växa med 100 MSEK per år vilket tar oss till cirka 450 MSEK i run-rate 2021.

Långsiktig multipel på EV/EBITA* = 14 ger ett EV på 6,3 MdSEK 2021 och med 3*EBITA net debt ett MCAP på cirka 5 MdSEK. Med 30,3 miljoner aktier innebär det ett aktiepris på 163 SEK.
Fortsatt god potential i aktien med andra ord.

VD ordet blir intressant. Då Sverige nu kryllar av serieförvärvare gissar jag att man kommer att accelerera sina ambitioner i UK och snart förhoppningsvis även Benelux.

Någon annan med andra uppfattningar?
Sdiptech / Carnegie upprepar köprekommendation / Carnegie upprepar köprekommendation
2020-01-24 09:13 IP: gW7ktflpZ
Sdiptech / Nytt år och fortsatt stor potential / Nytt år och fortsatt stor potential
2020-01-02 12:04 IP: aTXvTsNha
Placeras senaste analys ser ytterst konstig ut. Av någon anledning utgår de från att förvärvstakten ska trappas ned vilket ter sig mycket konstigt givet att förvärv är en del av Sdiptechs kärnstrategi och man bör ju allt annat lika bli allt bättre på att förvärva bolag. Eventuellt vill de likt många andra analytiker inte riskera att göra bort sig och presenterar därför en ytterst konservativ prognos.

Om man istället tittar på bolagets strategi och förvärvsambitioner ser caset fortsatt mycket tilltalande ut:

Givet EBITA* för 2019 på 250 MSEK och 100 MSEK tillväxt per år via 90 MSEK förvärv och 10 MSEK organiskt taktar bolaget 450 MSEK i EBITA* 2021.

Med en LTM EV/EBITA* multipel på 16 ges då ett EV på 450 * 16 = 7,2 MdSEK.
Q3s räntebärande nettoskuld till banker är cirka 500 MSEK. Om den växer till cirka 1 MdSEK Q4 2021 innebär det ett Market Cap på 6,2 MdSEK och med 30,3 miljoner aktier ett aktiepris på över 200 SEK.

Även om man skruvar ned ovanstående multipel, ökar nettoskulden till banker för att betala tilläggsköpeskillingar eller minskar tillväxten något så vore det ytterst konstigt om Sdiptechs aktie inte gör +100% på två år. Detta till låg operationell och finansiell risk.

Vi aktieägare bör ha fortsatt trevliga tider framför oss. Någon med en annan uppfattning?
Sdiptech / Mindre förändringar i ägarbilden / Mindre förändringar i ägarbilden
2019-11-21 11:58 IP: M9jw07gQH
Angående försäljningarna så bör man sätta dem i relation till att de två grundarna har ett mycket stort ägande i bolaget, cirka 400-500 MSEK var och en försäljning på ett par procent av deras innehav förmodligen går till att finansiera nya bolagsbyggen då bägge har en historia av att vara serieentreprenörer.

Tittar man på ägarbilden i september och oktober kan man se att Swedbank Robur och Handelsbanken har ökat sina äganden, positivt enligt mig.

2019-10-28 08:59 IP: GkdEJF79/
Hej,

Kan du dela en kopia på Carnegies rapport alternativt klippa in den?
Tack på förhand
Sdiptech / Utfall av Q3 / Utfall av Q3
2019-10-28 08:58 IP: GkdEJF79/
Bra rapport, jag själv var lte för optimistisk som bettade på 70 men onekligen en fin rapport.

Bolaget var väldigt måna om att informera om att Water & Energy har gått väldigt bra och framtida tillväxt i det segmentet kommer inte att vara lika stark.

Samtidigt uttryckte VD:n att förvärvsmålet om 90 MSEK EBITA ska ställas i relation till övriga nyckeltal. Detta något konstiga utspel tolkar jag som att de eventuellt kommer att pausa förvärvsarbetet ett tag för att få ned nettoskulden. För mig framstår detta som besynnerligt och förhoppningsvis har jag fel

Bolaget borde göra en förändring i sitt skuldsättningsmål och enbart inkludera räntebärande skulder i den beräkningen och inte som nu när de inkluderar de framtida tilläggsköpeskillingarna.

Sdiptech / Prognos inför Q3 / Mr Street / Invitroinvest
2019-10-21 16:25 IP: GkdEJF79/
Castella och Tello behövs för att hålla uppe vinstnivåerna i PTS-segmentet i absoluta tal

Jag skulle hellre se att Sdiptech hittade en köpare till hela Propoerty Technical Services på sikt.

Om bolaget skulle kunna sälja hela det segmentet för cirka EV/EBITDA = 10 till en europeisk industriell aktör med större tjänstefokus skulle dels hela Sdiptechs nettoskuld försvinna (ungefär), och dels skulle bolaget förmodligen få en betydligt snabbare multipelexpansion i egenskap av att bli ett mer fokuserat, lönsammare och än mer snabbväxande bolag.
2019-10-21 14:17 IP: GkdEJF79/
För de enligt nya segmenten justerade siffrorna så var Q3 detsamma som Q2 under 2018 (47,4 vs 47 MSEK)
https://uploads-ssl.webflow.com/5cc80c3e669af245854deb7a/5d6fac3b1698640888fd5fde_Sdiptech-Kvartalssiffror-2018.pdf

Tittar på tidigare år med gammal segments-redovisning så ser det ut såhär för Q3 vs Q2 (obs ej EBITA* utan rörelseresultat fram tills det nyckeltalet introducerades):

2019: XX,X MSEK vs 62,8 MSEK
2018: 42,3 MSEK vs 44 MSEK
2017: 30,1 MSEK vs 16,4 MSEK
2016: 24,5 MSEK vs 25,1 MSEK

Jag har svårt att se att Q3 i år skulle vara avsevärt sämre givet ovanstående historik och de stora förvärv som har genomförts hittills i år.
Sdiptech / Prognos inför Q3 / InVitroInvest
2019-10-15 14:46 IP: GkdEJF79/
Hur kommer du fram till din prognos på 58 MSEK? Vore intressant att höra hur du resonerar.
2019-10-15 10:06 IP: GkdEJF79/
Ja vi får se, givet den mycket fina organiska tillväxten i Q2 är min gissning att bolaget snarare överraskar positivt än negativt även detta kvartal.

Du skriver "Carnegie ligger på 52 utan Auger...." har du tillgång till deras senaste analys och har möjlighet att dela den?

Tack på förhand

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -