På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

topasen

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Hade varit intressant Impact Coatings 21-11-02 13:08
PANORAMA ÖVER VÄTELÖSNINGAR Impact Coatings 21-10-29 11:42
Re:Clover2 Impact Coatings 21-10-25 21:12
Bolaget använder nu ReelCoatern i en begränsad omfattning inom beläggningsverksamheten. Impact Coatings 21-10-22 15:39
Vart tog Will vägen? Impact Coatings 21-10-20 15:42
Planning coating service center in China Impact Coatings 21-10-14 08:33
Pareto Securites Renewable Energy & Cleantech Conference. Impact Coatings 21-10-13 11:14
Re:tictec Cell Impact AB 21-10-07 15:56
Rapporter Impact Coatings 21-10-07 13:57
Mäklarstatistik Impact Coatings 21-10-01 19:40
Re:Trics Impact Coatings 21-10-01 12:18
Sakta men säkert ökar vätgas. Impact Coatings 21-10-01 11:24
Så kan det se ut. Impact Coatings 21-09-30 11:56
Faurecia + Hella Impact Coatings 21-09-28 19:44
Än en gång MSE Impact Coatings 21-09-28 17:50
« 2/68 »
Impact Coatings / Hade varit intressant / Hade varit intressant
2021-11-02 13:08
att få veta vad det var för investerare som investerade 120 miljoner i februari förutom Länsförsäkringar Fonder och Accendo Capital.
Alla måste väl vara grymt besvikna på utvecklingen av sin investering fram till idag.
Accendo investerade 14 448 000 kr till i emmisionen och har nu pumpat in drygt 66 miljoner i Imp.

"Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Länsförsäkringar Fonder och existerande aktieägaren Accendo Capital, deltog i den Riktade Nyemissionen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är vidare att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella och välrenommerade investerare samt utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas för att kunna öka investeringar i Bolagets internationalisering, samt i sin kommersialiserings-, tekniska- och produktionsförmåga för att kunna kapitalisera på betydande tillväxtmöjligheter som kan genom migrationen från fossila bränslen till vätgasbaserade energisystem, och främjandet av fordons och relaterade säkerhet. applikationer."
Impact Coatings / PANORAMA ÖVER VÄTELÖSNINGAR / PANORAMA ÖVER VÄTELÖSNINGAR
2021-10-29 11:42
Intressant PDF med mycket bilder men tyvärr är texten på franska.

"Vätgassektorn är mitt uppe i en strukturerings- och utvecklingsfas: vätgastekniken är nu mogen och bidrar till koldioxidutsläppen av användningar inom industri-, mobilitets- och energisektorerna.

För att identifiera de olika aktörerna inom sektorn och deras teknologier publicerar France Hydrogen sitt panorama av vätgaslösningar, en sammanfattning av de vätgaserbjudanden som finns tillgängliga i Frankrike och i Europa. Dokumentet integrerar de teknologier som delas upp i alla segment av vätgasvärdekedjan: från produktion till slutanvändning.

Panoramat av vätgaslösningar syftar till att lyfta fram det tillgängliga utbudet och dess variation. Men eftersom vätgassektorn befinner sig i industrialiseringsfasen kommer den tillgängliga informationen sannolikt att förändras snabbt. De ersätter inte direktkontakt med företaget."

Sid 91 och frammåt visar modeller och tillverkare av bilar,bussar,båtar m.m.

https://www.afhypac.org/documents/France%20Hydrog%C3%A8ne_Catalogue%20panorama%20des%20solutions%20H2-Web.pdf
2021-10-25 21:12
ReelCoatern verkar vara specialgjord för elektriska komponenter om man läser denna PDF.

https://pdf.directindustry.com/pdf/impact-coatings-ab/reelcoater/92155-296983.html
Redigerades 2021-10-25
Impact Coatings / Bolaget använder nu ReelCoatern i en begränsad omfattning inom beläggningsverksamheten. / Bolaget använder nu ReelCoatern i en begränsad omfattning inom beläggningsverksamheten.
2021-10-22 15:39
Innebär detta att man gör visst jobb med kontakter eller är det andra grejer?? .
Impact Coatings / Vart tog Will vägen? / Vart tog Will vägen?
2021-10-20 15:42
"This week we are so thrilled to welcome Will Wright to Bramble Energy Limited as the newest member of our team.
Will joins us as VP - Commercial Development with a wealth of experience and he has already hit the ground running.
Welcome Will!"

https://www.linkedin.com/in/dilshodakbarov/detail/recent-activity/
Impact Coatings / Planning coating service center in China / Planning coating service center in China
2021-10-14 08:33
Intressant att de planerar coating service center i Kina.

sid 20, https://impactcoatings.com/wp-content/uploads/2021/10/Pareto-cleantech-2021-10-13.pdf
Impact Coatings / Pareto Securites Renewable Energy & Cleantech Conference. / Pareto Securites Renewable Energy & Cleantech Conference.
2021-10-13 11:14
Rekordstort intresse för nästa generation energiföretag
TIS, OKT 12, 2021 16:14 CET
För tredje året i rad arrangeras på onsdag den 13 oktober Pareto Securites Renewable Energy & Cleantech Conference. 28 svenska, norska och internationella företag deltar. Det är drygt 50 procent fler jämfört med förra året. Även bland stora institutionella investerare märks ett ökat intresse för sektorn.

”Intresset för konferensen har ökat för varje år. Både bland företag och bland investerare. Förra året deltog 550 investerare och vi hoppas på minst lika många i år”, säger Thomas Ranje, partner, Pareto Securities Investment Banking.

Pareto Securities Renewable Enery & Cleantech Conference vänder sig till professionella investerare och arrangerades första gången 2019. Då medverkade 16 svenska företag verksamma inom förnyelsebar energi och cleantech. I år har antalet ökat till 28. Nytt för i år är att även sju norska bolag deltar. Även flera internationella tillväxtbolag med koppling till Norden medverkar.

Under konferensen, som genomförs virtuellt på grund av covid-19, får varje företag 30 minuter för att presentera sina verksamheter, som spänner från energiproduktion och återvinning till energilagring.

”Vi har valt ut företag som vi bedömer kan bli nästa generations klimatteknikbolag. Det handlar om företag med intressant teknik eller lösningar inom förnyelsebar energi och återvinning, exempelvis Renewcell, Azelio, Minesto och Powercell, för att nämna några, säger Johan Spetz, analyschef på Pareto Securities. ”På konferensen medverkar både noterade bolag och bolag som är på väg mot börsen.”

Det är inte bara antalet deltagande bolag som ökat. Även intresset bland investerarna har ökat markant. En tydlig trend är också det ökade inslaget av stora institutionella investerare.

”Det gäller både nordiska och andra internationella institutioner. Vi hör också från företagen att det har blivit lättare att få till stånd möten med institutionella investerare”, säger Thomas Ranje. ”Många ser Sverige och Norden som en föregångare inom cleantech. Det är också skälet till att flera utländska energibolag valt att notera sig i Stockholm och Oslo.”

https://news.cision.com/se/pareto-securities-ab/r/rekordstort-intresse-for-nasta-generation-energiforetag,c3431332
Impact Coatings / Rapporter / Rapporter
2021-10-07 13:57
Tillfällighet att Cell tidigare lägger sin rapport till samma dag som Impact???
Impact Coatings / Mäklarstatistik / Mäklarstatistik
2021-10-01 19:40
Sista månaden är det i princip bara de utländska mäklarhusen som avyttrat aktier.

https://www.svd.se/bors/detail.php?insref=3270
2021-10-01 12:18
Insider får väl inte köpa nu?


"I artikel 19 i MAR stadgas speciella regler avseende transaktioner utförda av personer i ledande
ställning. Vidare i art. 19 p.11 MAR stadgas att en sådan person inte ska genomföra några
transaktioner avseende aktier eller derivatinstrument kopplat till det egna bolaget under en
period om 30 dagar före bolaget ska offentliggöra en bokslutskommuniké eller delårsrapport."
Impact Coatings / Sakta men säkert ökar vätgas. / Sakta men säkert ökar vätgas.
2021-10-01 11:24
Fortsatt framåt för vätgas i Schweiz – startup bygger nätverk med tankstationer

När Hyundai skulle testa sin lastbil XCIENT med bränsleceller i Europa föll valet på Schweiz. Även i det lilla alplandet är vätgaststationer ännu inget som hittas i varje gathörn. Idag finns det totalt åtta stationer för att tanka vätgas, men intresset för tekniken tycks vara stort. Nyligen öppnades också en mobil laddstation för elbilar som drivs med vätgas.

Idag rullar femtio exemplar av Huyndai XCIENT som används bland annat av schweiziska posten och till 2025 ska antalet öka till 1 600 stycken. Till dess ser det också ut att bli enklare att kunna tanka vätgas. Det inom området drivande start up-företaget H2 Energy Solutions jobbar nu på att bygga upp ett nätverk av vätgasstationer som ska täcka hela landet. Siktet är inte inställt på enbart Hyundai XCIENT utan tanken är att stationerna ska kunna användas av både lastbilar och personbilar.

Trots att planen innefattar ett rikstäckande nät nämner H2 Energy Solutions ingenting om hur många stationer det handlar om. Och även om projektet är unik för Europa handlar det ännu om en ganska liten satsning. Företaget säger att de räknar med omkring 1 500 användare, men tror också på en ökning i framtiden.

Bland annat lyfter de fram att Toyota har som mål att sälja minst 1 600 exemplar av sin vätgasbil Mirai i Schweiz.

Med alltmer fokus på användning av grön vätgas för transporter, industri och till viss del även flygtrafik vill start up-företaget etablera sig i vad de ser som en framtidsbransch.

H2 Energy Solutions ser därför även kommande affärsmöjligheter som experter inom teknik och service kring vätgasstationer.

https://elbilen.se/nyheter/fortsatt-framat-for-vatgas-i-schweiz-startup-bygger-natverk-med-tankstationer/
Impact Coatings / Faurecia + Hella / Faurecia + Hella
2021-09-28 19:44
"09.27.2021

Faurecia lanserar ett offentligt övertagandeerbjudande för Hella

Hella -aktieägare kan erbjuda sina aktier från och med idag till den 25 oktober 2021
Faurecia erbjuder en kontant betalning på € 60 per aktie, vilket representerar en attraktiv premie för Hella -aktieägare

Faurecia, med sitt helägda dotterbolag Faurecia Participations GmbH som anbudsgivare, publicerade idag erbjudandedokumentet för sitt frivilliga offentliga uppköpserbjudande kontant för alla utestående aktier i Hella, en stor bilaktör inom belysning och elektronik med säte i Lippstadt, Tyskland.

Erbjudandepriset är 60,0 euro per aktie kontant. Detta motsvarar en total ersättning på 60,96 euro (inklusive den förväntade utdelningen på 0,96 euro som Hella ska betala till Hella-aktieägarna före stängning), vilket motsvarar en attraktiv premie på 33% jämfört med den senaste opåverkade [1] aktiekursen på € 45,8.

Den första erbjudandeperioden börjar idag och slutar den 25 oktober 2021 kl. 24:00 CEST. En andra erbjudandeperiod bör börja den 29 oktober 2021 och sluta den 11 november 2021 kl. 24:00 CEST. Under dessa perioder har Hellas aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet och lämna sina aktier. De detaljerade villkoren för erbjudandet och villkoren för stängning finns i erbjudandedokumentet, som publicerades idag. För att lämna sina aktier bör Hella -aktieägare kontakta respektive depåbank.

Kombinationen av Faurecia och Hella kommer att skapa den sjunde största globala fordonsleverantören, fokuserad på fyra tillväxtområden, helt anpassade till branschens megatrender:

Electric Mobility (inkl. Vätelösningar),
ADAS och autonom körning,
Framtidens cockpit,
Livscykelvärdehantering.


Den kombinerade koncernen kommer att bli en stor teknikaktör med fokus på sex aktiviteter. Fem av dessa, elektronik, belysning, sittplatser, interiörer, ren mobilitet, kommer var och en att överstiga 3 miljarder euro i omsättning. Den nybildade Business Group, Life Cycle Value Management, kommer snabbt att växa för att nå en ledande position.

Faurecia har ingått ett affärsföreningsavtal med Hella. Detta avtal fastställer, med förbehåll för granskning av erbjudandedokumentet, att General Partner och tillsynsrådet i Hella stöder erbjudandet och avser att rekommendera Hella -aktieägare att acceptera det.

Slutförandet av erbjudandet är föremål för sedvanliga stängningsvillkor som beskrivs i erbjudandedokumentet. Erbjudandet är inte föremål för att nå en minsta acceptgräns.

Som meddelades den 14 augusti 2021 har Faurecia träffat ett avtal med Family pool och med Hella om att förvärva dess andel på 60% från Family pool till ett pris av € 60 per aktie som betalas genom en blandning av kontanter och Faurecia -aktier.

Publiceringen av erbjudandedokumentet har godkänts av den tyska federala finansinspektionen (BaFin). Den tyska versionen av erbjudandedokumentet (tillsammans med en icke-bindande engelsk version av erbjudandedokumentet som inte granskats av BaFin) finns tillgänglig idag på www.faurecia-offer.com.

Faurecia assisteras av Lazard som finansiell rådgivare i transaktionen samt Berenberg och JP Morgan som finansiella rådgivare och White & Case som juridisk rådgivare.

[1] Den opåverkade aktiekursen är Hellas aktiekurs per den 26 april 2021."

https://www.faurecia.com/en/newsroom/faurecia-launches-public-takeover-offer-hella
Impact Coatings / Än en gång MSE / Än en gång MSE
2021-09-28 17:50
gör sina konstiga avslut.
Inte en aktie handlad på hela dagen men i callen
skickar de ner kursen till 14,64 kr

https://www.nordnet.se/marknaden/aktiekurser/16101794-impact-coatings

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -