En klok man

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Scott82 Eurocine Vaccines 19-08-24 13:24
mr Uno Eurocine Vaccines 19-08-23 12:59
Stundande PM Eurocine Vaccines 19-08-23 10:04
Lyft blicken Eurocine Vaccines 19-08-22 22:06
Mr Uno igen Eurocine Vaccines 19-08-22 15:47
mr Uno Eurocine Vaccines 19-08-22 14:37
Ingen vet exakt ang Huawei Imint Image Intellig 19-08-21 15:15
Kunskap IMINT Imint Image Intellig 19-08-21 13:44
Prisma Imint Image Intellig 19-08-21 12:44
Strategi dvs de mer fnundamentala delarna av affären... Attana 19-08-21 09:25
Intäkter & kassa Fluicell 19-08-21 09:22
Handelskriget Kina - USA Imint Image Intellig 19-08-21 08:51
Håller med kingo Attana 19-08-21 08:36
Sur? Det är han man rätt att vara, men se framåt, det finns en möjlighet nu Eurocine Vaccines 19-08-16 11:01
re: Luisne Eurocine Vaccines 19-08-15 14:40
1/13 »
igår 13:24 IP: tmv+PlXN6
Det ligger nog väldigt rätt i tiden med ett kroppseget adjuvans, med tanke på den diskussion med kritik som pågår bakom kulisserna mot "klassiska" vaccin och dess negativa effekter.

Jag skulle vilja att du besvarade följande frågor för att förstå vad du menar;

1. Anser du att plattformen inte är MINST lika effektiv som de existerande på marknaden? Om inte, vänligen presentera sakliga skäl/fakta,
2. Ett bolags ledning är viktig, men har du lagt märke till att styrelser i både små och stora bolag ofta har en avgörande roll att fylla, vad gäller långsiktig orientering i marknad, teknologi, regulatoriska frågor osv?
3. Har du noterat att man justerat 2?
4. Har du även noterat att den av grundarna som hade styrelseuppdrag och som agerat oetiskt för ett antal år sedan är ute ur bolaget? Att man så att säga gradvis städat och förnyat/stärkt teamet som lägger de långsiktiga planerna, vilket även får konsekvenser KORTSIKTIGT?
2019-08-23 12:59 IP: tmv+PlXN6
Förstår faktiskt inget av det du skriver... saknar verkligen innehåll.
Eurocine Vaccines / Matnyttigt? / Stundande PM
2019-08-23 10:04 IP: tmv+PlXN6
Härnäst kommer troligen avtal som reglerar inköp av biologi till fortsatt pre-klinik relaterat till de två vaccinkandidaterna man nu fortsätter att utveckla, det kommer visa på förtroende gentemot marknaden.

Vidare så kommer man, likt de flesta life utvecklingsbolag av läkemedel:
- komplettera patent (kombinera med plattformen)
- stegvis ge information om framsteg i preklinik
- informera om vetenskapliga skrivelser på ämnet
- prata finansiering och framtida intäktsmodeller

Tror jag kommande månader.
Eurocine Vaccines / Haha / Lyft blicken
2019-08-22 22:06 IP: tmv+PlXN6
Bort från sandlådenivå...

- ny styrelseordförande
- ny chef preklinik
- ny/justerad strategi
- samma VD med ny styrelse som ger justerade direktiv
- nya partners

Hur slutresultatet blir?

Det vet ingen, men risken borde vara lägre då injiceringen är beprövad.

Har skrivit om detta förut om nån orkar läsa.
2019-08-22 15:47 IP: tmv+PlXN6
Räkna upp hur många % av samtliga listade life science bolag som ansökt om konkurs de senare fem åren så kommer du se att siffran i det närmaste är noll. Bolag med portfölj likt Eurocine finansieras alltid, RE, NE, DSF, blir förvånad om det inte blir RE.
2019-08-22 14:37 IP: tmv+PlXN6
Det finns nog inte så mycket grund för dina påståenden, annars hade du nog varit mer specifik ;)

Det är nog snarare tvärtom. Bolaget har en portfölj som väl kan beskrivas som högst signifikant inte minst beträffande de aktörer som står bakom leverans av den biologi man avser basera vaccinet på varav vilka man nu för samtal med inför att signera utvecklingsavtal.
Vad tror du blir värdeökningen när dessa presenteras?

Det är nog inte vilka aktörer som helst som står bakom dessa möjligheter, det kan du själv härleda om du tittar lite närmare på styrelsen och dess kontaktnät. När det gäller utveckling av nya vaccin och förbättrade sådana kan det till och med vara så att finansiärer står på kö, vilket de kanske inte gjorde tidigare. Betänk att man nu verkar i segmentet "klassiska" vaccin, och inte uteslutande nasala sådana, där man ser de mervärden som Eurocines plattform kommer tillföra.
Imint Image Intellig / Det stämmer på alla sätt / Ingen vet exakt ang Huawei
2019-08-21 15:15 IP: tmv+PlXN6
I relation till Huaweis volymer idag, hur stor del IMINTs tilläggstjänster relaterar till, vet vi inte.

Du har delvis rätt, handelskriget är tillbaka, från att lättats i juni, efter att det första blev känt i maj:

https://www.mobil.se/nyheter/amerikanska-foretag-forbjuds-att-handla-med-huawei-igen

Andreas skriver "kortsiktiga" effekter, men frågan är på lång sikt.

En uthållig lönsamhet förutsätter ett positivt rörelseresultat, att kassaflödet var något över nollstrecket är bra, men jag har inte studerat i detalj bakomliggande orsaker för att bedöma att det håller över tid.

En affärsrörelse måste fungera över tid, både vad gäller teknologiska landvinningar för att bredda applikationen samt överskott i kassakistan.
2019-08-21 13:44 IP: tmv+PlXN6
Nog stämmer det jag skriver,

1. Huawei är beroende av operativsystemet Android, som slutar ge uppdateringar from augusti 2019 till Huawai, som är IMINTS största kund på tilläggstjänster. Kolla Huawais senaste rapport - mobildivisionen dyker, tror inte inhemsk marknad väger upp.
2. Nya avtal kan i bästa fall kompensera, bara att räkna volymer q3
3. VD får gärna göra uttalanden, men siffrorna talar ett mindre smickrande språk
4. Hur skall de nå lönsamhet på lång sikt?
5. För att uppnå 4 måste de mjölka fram fler affärsområden, händer inte mycket där vad jag kan se
2019-08-21 12:44 IP: tmv+PlXN6
Det du skriver stämmer inte, IMINT har i denna intäktsräkenskap för Q2 2019 intäkter från Huawei som avser april, maj och delar av augusti, eftersom handelsembargot trädde i kraft först i augusti. Så det är Q3 och framåt som kommer försämras, då Huawai är bolagets största kund...

Att de kompletterat med nya kunder är bra det tror inte jag väger upp. Dessutom, trots IMINT dominans, så är resultatet svagt. Något som inte stämmer! Tyvärr...

Gillar bolaget men avvaktar.
Attana / Strategi dvs de mer fnundamentala delarna av affären... / Strategi dvs de mer fnundamentala delarna av affären...
2019-08-21 09:25 IP: tmv+PlXN6
Det är något som inte stämmer där...

De har försökt gneta sig till lönsamhet men det har inte räckt.

Det är något med affären som sannolikt behöver justeras för att bli lönsamma, tycker styrelsen känns trött...

Som sagt, står utanför tills vidare.
Fluicell / Intäkter & kassa / Intäkter & kassa
2019-08-21 09:22 IP: tmv+PlXN6
Ja, vad skall man säga, jag gillar ju bolaget men försäljningen kanske inte är bolagets starka sida för tillfället.

Bolaget har ingen extrem burn-rate men förhållandet mellan årets negativa kassaflöde och kassan i sig skvallrar om en nyemission i höst...

Pausar mitt ägandet för tillfället och kommer sannolikt köpa in mig efter denna.
Imint Image Intellig / Handelskriget Kina - USA / Handelskriget Kina - USA
2019-08-21 08:51 IP: tmv+PlXN6
Alltså man undrar vad VD pratar om när vi VET att handelsblockaden började påverkar aug 2019 och Huawei är en stor kund till IMINT:

"Den handelskonflikt som pågår mellan USA och Kina påverkar den globala teknikmarknaden i stort, men de kortsiktiga effekterna för Imint är relativt begränsade."

Mycket otydlig kommentar.

Har pausat mitt ägande i bolaget tills vidare.
Attana / Håller med kingo / Håller med kingo
2019-08-21 08:36 IP: tmv+PlXN6
Rapporten tyvärr en axelryckning, de måste få ordning på försäljningen eller så måste styrelsen se över strategin, det går på tok för sakta att få upp volymerna.

Jag gillar heller inte sista meningen:

"Bolaget ökade nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter med 130% till 3,3 MSEK jämfört med 1,4 MSEK samma period föregående år. · Ökningen av nettoomsättningen är främst tack vare direktförsäljning av analysinstrument. · Övriga rörelseintäkter har minskat p.g.a. färre gemensamma forsknings och utvecklingsprojekt med kunder."
Eurocine Vaccines / Riktigt sur / Sur? Det är han man rätt att vara, men se framåt, det finns en möjlighet nu
2019-08-16 11:01 IP: tmv+PlXN6
"Kostnaderna för bolagets forskning och utveckling inklusive löner uppgick för perioden till 12,7 Mkr (32,9 Mkr)" (bokslut 190401-190630, pressmeddelande 190815)

Det vill säga kostnadsmassan är kraftigt neddragen.

Att rekrytera över individer med spetskompetens kostar, det är få individer på marknaden som samtliga har ett mycket bra förhandlingsläge. Givetvis, ett optionsprogram kan minska lönerna, det lär komma.

Vem bedömer nivå på ersättning till VD? Det gör styrelsen och de sätter den utifrån marknaden. Ingen VD på ett tillväxt/forskningsbolag erhåller under 100.000/mån.

Nu är det ju så att Hans faktiskt har lett bolaget under utveckling av viccinplattformen med framgång, trots tidigare interna konflikter i styrelsen, det är tom starkt! Glöm ej: 400 patienter har deltagit i 5 studier för att verifiera den nu väl fungerande plattformen.

Att slutprodukten ännu inte utvecklats, beror sannolikt på de tidigare bristerna hos styrelsen, som därigenom inte haft förmåga att ge VD ett korrekt uppdrag.

Genom den nya styrelseordförande är saker och ting på plats och VD kan lotsa ledningsgruppen/bolaget mot målsättningarna, vilket vi sett första steget på.

Jag handlar på dessa låga nivåer.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Eurocine Vaccines 0,137 -2,14% 0,12 14,17%
2019-08-15 14:40 IP: tmv+PlXN6
VD har en betydande och avgörande roll i alla bolag, så är det. Men, det är styrelsen och BARA styrelsen som tillsätter VD, och sålunda har de ansvaret. Det är vidare styrelsens JOBB att läsa av industrin i vilken bolag som Eurocine verkar i, något som de gjorde väl, men frågan är hur väl kompetensen i styrelsen matchade uppgiften övergripande, vid tiden för samtliga av bolagets misslyckanden. Sannolikt saknades styrelseperspektiv inom för länka 1. ny metod(nasal), 2. adjuvans och 3. extern substans. Självklart mycket komplicerat och man kom inte hela vägen fram. Plattformen är dock fungerande och färdigtestad! Nu med mindre komplex modell, vilket reducerar komplexiteten för styrelsen att orientera i.

Det är ägarna som väljer styrelsen och när det blir one-man-show, vilket är min bedömning av tidigare styrelse så tappar man dynamik och förmåga att delegera till VD. Om Hans är rätt för uppgiften kan tidigare misstag skyllas på styrelsen.

Som bekant är ordförande ny, och har en hög nivå, väl i matchning med uppgiften. Delegeringen till Hans borde sålunda fungera bättre nu, enligt min tolkning.
Redigerades 2019-08-15

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -