reddosol

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Ordentlig börsuppgång för Swe vore logisk. Swedbank 19-08-23 15:53
Isaks - Nexam kryddan har blivit fadd Nexam Chemical Holding AB 19-08-21 11:40
Tyvärr Nexam Chemical Holding AB 19-08-20 09:23
Q2 imponerar inte Nexam Chemical Holding AB 19-08-20 09:04
Javisst - Icke godkänt till styrelsen Nexam Chemical Holding AB 19-08-07 10:29
Ny CFO Marcus – visa skillnad redan inför Q2. Nexam Chemical Holding AB 19-08-01 18:28
Swe mot bättre (börs)tider Swedbank 19-07-31 11:43
Persson och Magnusson intag förarplats såsom anhängare av pilotskolan Swedbank 19-07-22 12:00
Arvidsson - tag chansen - helsida i SvD Nexam Chemical Holding AB 19-07-18 10:02
Fundamenta ligger fast - vad mer kan man önska Swedbank 19-07-18 09:52
Q2 bekräftar en välskött mycket lönsam bank Swedbank 19-07-17 08:08
Arvidsson - har du glömt semesterhälsningen? Nexam Chemical Holding AB 19-07-08 10:06
Tror på "öka" efter Q2 Swedbank 19-07-04 13:48
Magnitskij beröringen är nyckelfrågan - hanterbart och Swe klart köpvärd. Swedbank 19-06-27 11:04
I väntan på Godot! Nexam Chemical Holding AB 19-06-26 18:33
1/49 »
Swedbank / Ordentlig börsuppgång för Swe vore logisk. / Ordentlig börsuppgång för Swe vore logisk.
2019-08-23 15:53 IP: X/wdtf+sW
Swedbank meddelade på torsdagskvällen att banken emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Precis samma anledning som när utdelningen justerades – för att stärka kapitalet som naturligtvis arbetar vidare i banken.

Swedbanks emission blev övertecknad tio gånger och kupongräntan 5,625 procent är lägre än för 3 år sedan när banken tog upp ett motsvarande lån till kupongränta över 6,0 procent.

Räntan ska ju normalt avspegla även risk – därmed kan konstateras att Swe risken i obligations marknaden idag bedöms lägre än för 3 år sedan allt annat lika.
Då är det hög tid att även normalisera Swe aktien. På börsen bedöms risken annorlunda.
Varför? Algoritmer som inte är bolagsspecifika.

Även Den Danske analytikern Håkansson tycks i en SvD analys i veckan anse att det är fundamentalt helt orimligt att P/E talet för Swe ska ligga så mycket sämre än banksnittet då ev tvättböter dels väntas bli rimliga och dels är av engångsnatur.

Swe är billig om någon storspelare/storbank skulle visa intresse – någon med bakgrund i folkrörelser kanske? I avvaktan på en ny VD är också Swe extra sårbart för inviter.

Är ense med andra skribenter här att det vore logiskt om Swe slutade följa index och istället starta en ordentlig uppgång de närmaste kvartalen förutsatt att vi inte får någon kollaps på global nivå – men då faller ju allt.

En sådan uppgång vore logisk men marknaden är trög tills det plötsligt vänder. Det är dags nu. Vi har sett det förut många gånger.

Mvh
Reddosol
Nexam Chemical Holding AB / Q2 imponerar inte / Isaks - Nexam kryddan har blivit fadd
2019-08-21 11:40 IP: X/wdtf+sW
Ja du Isaks. Kul med ett forum som detta där åsikter kan ventileras utan någon påverkan i marknaden. Den lyssnar inte här så vi riskerar ingenting att vara raka.
Det är väl härligt att det finns olika uppfattningar. Då blir det en marknad.

Min tråkiga slutsats är att Nexam inte utvecklas som jag hoppats. Bolaget ger inte oss investerare någon möjlighet att diskontera den möjliga framtida framgång som hoppats. Vägen dit är också krokig och alltmer oklar både vad gäller produktionskapacitet, logistik och kapital. Det går framåt men alldeles för långsamt.

Ärlige Arvidsson bekräftade den bilden igår och han gör så gott han kan och gräver där han står. Då lär knappast börsvärdet röra sig så kraftigt som vi hoppats. Det är ju för den anledningen som åtminstone jag blev ägare och inte för att stödja de närmast involverade eller just Nexam som bolag.

Redovisningen är minimalistisk. Nya styrelsen ser inte ut att vilja förändra kommunikation utan sitter nöjda i båten trots ett klart underkänt i sin viktigaste uppgift – skapa aktieägarvärde. Ingen transparent redovisning, inga målsättningar, marknadsandelar, marknadsfokus, ingen inbjuden externanalys, ingen uppgraderad notering. Bolaget kunde lika gärna lämna börsen om det inte vore för kapitalanskaffning och förhoppning i optionsprogrammen och verktyg att rekrytera och belöna ledningsgruppen.

Bolaget blir alltmer likt ett ”stapelföretag” och inte det innovationsbolag många med mig hade hoppats med stora långa leverantörsavtal med kemijättarna. Många små affärer och så småningom lönsamt på sista raden med en blygsam avkastning på arbetande kapital och kassapositivt. Vägen dit lär fortfarande gå via emission och utdelning finns inte på kartan.

Någon börsraket lär det knappast bli utan snarare uppköpta med hygglig premium på den då senaste månadens börskurs, lägre eller högre än dagens halva miljard som är en ganska hög värdering på rent fundamentala grunder. På rationella finansiella grunder har bolaget fallit bort från min radarskärm. Men hav tröst, jag har haft fel förr.

Jag har också som så många andra här på forum varit med från början och endast av nostalgiska skäl har jag behållit en mindre post. Jag har länge ansett Nexam vara en intressant krydda som kanske kunde motivera 10% i en aktie portfölj men nu har den kryddan blivit fadd. Det finns hundratals andra kryddor på marknaden.

Mvh
Reddosol
2019-08-20 09:23 IP: X/wdtf+sW
Tyvärr Isaks så blir det min bedömning. Men det är ju en av många. Hade andra förväntningar men tystnaden från bolaget förebådade detta Q2.

När du läser räkenskaperna igen så kanske du instämmer. Några konkreta prognoser och visioner, målsättningar finns inte heller i VD ordet. Inte heller status som hållbart grönt bolag understryks.

Då får man titta på historien – det går för långsamt. Ny CFO kanske kan åstadkomma något för bättre analys men det dröjer.

En värdering av bolaget över 500 mkr är nu inte låg - tvärtom. P/S 3,5.

Marknaden behöver möjligheter att diskontera framtiden för att ändra på denna.Bolaget verkar ovilliga ge marknade den möjligheten - en ångest i styrelsen från svunna tider kanske?

Tyvärr.

Mvh
Reddosol
2019-08-20 09:04 IP: X/wdtf+sW
Q2 imponerar inte på mig – resultat och kassaflöde i verksamheten trampar vatten samt stigande kostnader. Fortfarande högst rudimentär redovisning utan nedbrytning. Analys i praktiken omöjlig.
Ett nytt banklån på 12 mkr förskönar kassan men det går för långsamt. Emission tycks oundviklig då kassan väl nu är på minsta nivå för storkunder att vilja ingå långa större leveransavtal.

Kanske kan Arvidsson få till en god presentation men det är inte hans starkaste sida.

Vidhåller att ett omfattande partnerskap eller uppköp till rimlig premium på värderingen vore en god avslutning.

Mvh
Reddosol
2019-08-07 10:29 IP: X/wdtf+sW
Javisst AdRem.

Tänk om styrelsen lyssnat till W Buffets goda råd på senaste stämman för BH. “If our stock gets cheap relative to intrinsic value, we would not hesitate – we wouldn’t be able to buy that much in a very short period of time, in all likelihood – but we would certainly be willing to spend $100 billion.” “In the first quarter of the year, you find we bought something over a billion dollars worth of stock.”

Men kanske tycker inte styrelsen att Nexam aktien är billig – tystnaden kan ju tolkas så för visst händer saker i bolaget som kan kommuniceras.

Styrelsen med Holm i spetsen har inte förstått att deras betyg och CV sätts med aktieägarvärdet som måttstock. Utvecklingen är katastrofalt dålig. Valberedningen borde agerat starkare men
Nexam är kanske för smått för riktigt engagemang i valberedningen?

En intressant variation på tantiem vore att sätta utbetalning av det (eller del) i relation till aktieägarvärdet. Negativ utveckling innebär noll och reservering med retroaktiv utbetalning först när värdet slår index för perioden.

Styrelsen kommer få svårt få nya styrelseposter efter att Nexam blivit uppköpt. Relationen med tusentals mindre aktieägare är negligerad och försummad. Jag skulle i vart fall aldrig rekommenderat någon av dem till något bolag.

Inte ens en helsida i SvD där bolagets gröna profil lyfts fram och kan bredda intresset har man mäktat med.

Nästa kurstest kommer i samband med emissionen som har små förutsättningar att bli med vårt företräde. Vem vill satsa mer när framtiden är höljd i dunkel utan transparent redovisning och utan konkreta mål och prognoser. Kanske kan Q2 med en ny CFO göra skillnad med F-n trot.

Icke godkänt är det alltså och det vet hela styrelsen efter upprepade personliga kontakter av många ägare.

Vi hoppas alla att bolaget Nexam gör bättre ifrån sig med den nya exekutiva ledning som finns på plats. Där finns för lite börserfarenhet men mycket kompetens och kanske kan Q2 visa på detta.

I väntan på Godot som sagts.

Mvh
Reddosol
Nexam Chemical Holding AB / Ny CFO Marcus – visa skillnad redan inför Q2. / Ny CFO Marcus – visa skillnad redan inför Q2.
2019-08-01 18:28 IP: X/wdtf+sW
Idag var första arbetsdagen för Markus Nyberg – ny CFO. När hans anställning kommunicerades 3 maj så sa han;

“Nexam Chemical is in a very interesting phase of growing and I look forward to start working and to understand the business activities. I believe that my background and the experience I have from other companies in strong growth will contribute to Nexam Chemical´s development,” says Marcus Nyberg.”

Kanske kan vi hoppas på en mera transparent Q2 med redovisning i segment och marknader samt presentation av utvecklingen på rullande 12 månader.

Det behövs en nytändning även i den finansiella rapporteringen och Marcus tidigare CFO roll har varit i riskkapitalmiljö vilket ställer höga krav på analyserna. Detta bör han ta med sig till Nexam. Här finns mycket att förbättra. Vi är tusentals ägare som måste bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen. Då kanske en klarare insikt och framtida utsikt kan skönjas och mera förtroende skapas. Det behövs.

Marcus – visa skillnad redan inför Q2.

Mvh
Reddosol
Swedbank / Swe mot bättre (börs)tider / Swe mot bättre (börs)tider
2019-07-31 11:43 IP: X/wdtf+sW
Så ser vi att Swe är den mest köpta aktien senaste tiden. Visar på att förtroendet bättrats.

Tråkigt att DI och SvD inte fokuserar på de styrkor som Swe visar utan endast söker skandal och sensation i BB släptåg. När kommer analyserna hur BB byggde sina miljarder och hans epos? Kanske finns inte kompetensen där hos journalisterna för detta utan skandaljournalistik gäller även där? De borde läsa Fin Times istf Spectator.

Av sk analyshus som yttrat sig efter q2 rapport är inställningen mera njugg men fortfarande är genomsnittsriktkursen 150. Detta är 14% upp från nuläget och då i paritet med siffran för den allmänna börsutvecklingen i år. Endast JP Morgan är negativ och det kanske har sina ego skäl.

Fortfarande har Swe god direktavkastning och att kapital stannar i banken betyder även ökade intäkter och minskade lånekostnader.

Väntar också på några insiderköp av Persson och Magnusson som kan ge ytterligare förtroende.

Man kan förstå att Swe är den mest köpta aktien på senare tid och jag tror på en gradvis återhämtning efter sommar (semestrar) och även då ett rikare nyhetsflöde från bolaget. Budskapet om ny VD och alla skriverierna däromkring kommer kunna bli en viktig katalysator mot bättre (börs) tider för Swe.

Mvh

Reddosol
Swedbank / Persson och Magnusson intag förarplats såsom anhängare av pilotskolan / Persson och Magnusson intag förarplats såsom anhängare av pilotskolan
2019-07-22 12:00 IP: X/wdtf+sW
Då är Q2 avklarat med bravur och nya styrelsemedlemmarna lite varma i kläderna.

Då kanske vi får se några insider köp närmaste tiden av Persson och Magnusson såsom utlovats när man är anhängare av pilotskolan. Det är god timing nu med värderingen rock bottom.

Sådana köp skulle ingjuta lite förtroende i aktien.

Mvh
Reddosol
Nexam Chemical Holding AB / Arvidsson - tag chansen - helsida i SvD / Arvidsson - tag chansen - helsida i SvD
2019-07-18 10:02 IP: X/wdtf+sW
Så har Arvidsson några dagar till på sig att komma med sin semesterhälsning och uppdatering kring läget innan den vanliga tysta perioden börjar.

Tag vara på alla möjligheter att visa att Nexam lever och utvecklas.

Upprepa budskapet att Nexam också är ett ”grönt” framtidsföretag i tiden med produkter i framkant vad gäller återvinning inom plastbranschen.

Sätt in en helsida i SvD.

Mvh
Reddosol
Swedbank / Q2 bekräftar en välskött mycket lönsam bank / Fundamenta ligger fast - vad mer kan man önska
2019-07-18 09:52 IP: X/wdtf+sW
Som sagts, Q2 visade en mycket lönsam bank med god direktavkastning men med extremt låg börsvärdering. Swe tycks göra det mesta helt rätt.

Media anstränger sig att hitta någon säljande kris rubrik som alltid i den branschen men fundamenta ligger fast.

Det kommer allt fler att upptäcka när de återvänder från sina ledigheter och rimligen kommer robotarna att programmeras om.

Vad mer kan man önska som investerare?

Mvh
Reddosol
Swedbank / Q2 bekräftar en välskött mycket lönsam bank / Q2 bekräftar en välskött mycket lönsam bank
2019-07-17 08:08 IP: X/wdtf+sW
Q2 en lättnadssuck för många och en bekräftelse att Swe är fortsatt mycket lönsam och välskött.

De högre kraven på eget kapital är inga nyheter och generellt positiva signaler med ökad kundaktivitet på alla hemmamarknader, högre utlåningsvolymer och lägre resolutionsavgift påverkade räntenettot positivt, låga kreditförluster, ökat kortanvändande och positiv värdeutveckling inom kapitalförvaltning stärkte provisionsnettot.

Slutsats en välfungerande bank med fortsatt god direktavkastning och extremt låg börsvärdering.

Mvh
Reddosol
Nexam Chemical Holding AB / Arvidsson - har du glömt semesterhälsningen? / Arvidsson - har du glömt semesterhälsningen?
2019-07-08 10:06 IP: X/wdtf+sW
Förra sommaren skickade VD Spetz en sommarhälsning till sina aktieägare vid den här tiden innan Nexam tycks stänga ner för semestrar?

Kanske har Arvidsson redan påbörjat sin och (försäljnings) verksamheten nu lagt in den neutrala växeln? Inte ett endaste affärsmässigt livstecken från Nexam sedan kinesiska ordern 21 maj. Inte stänger väl Nexam ner eller? Nog måste det hända saker i bolaget som är av materiell betydelse?

Plast är ju i det dagliga nyhetsflödet som något vi alla bör undvika. Då kan Nexam föra fram sina hållbara lösningar som positiv motvikt. Lite PR för bolaget som ligger rätt i tiden.

Sätt in en företagshelside annons i SvD – det når många läsare och kanske öppnar några ögon kring ett framtidsbolag. Ingenting kommer av sig själv. Förtroende måste skapas och visioner målas som driver på. Porträttera Nexam som ett framtidsbolag, gång på gång på gång.

Tystnad är helt enkelt inte acceptabelt för ett (noterat) bolag som kämpar (?) med sina segmentvisa genombrott och som snart behöver ny likviditet när resurser binds i lager och (förhoppningsvis) kundfordringar.

Arvidsson – sätt av lite tid och sätt in en helsida företagsannons SvD (finns nästan dagligen och ofta mycket läsvärda) skicka en semesterhälsning som kan ingjuta lite mera framtidstro hos tusentals små aktieägare som också nu har semester och tid att läsa och fundera över sina placeringsalternativ.

Den lilla kostnaden kan ge god avkastning till aktieägarna - vi finns ju där (fortfarande).

Mvh

Reddosol
Swedbank / Tror på "öka" efter Q2 / Tror på "öka" efter Q2
2019-07-04 13:48 IP: X/wdtf+sW
Instämmer, Q2 är särskilt betydelsefull denna gång. Inga vinstvarningar än. Q2 kan få ett ”neutral” att bli ”öka”.

Har Swe förlorat marknadsandelar i takt med påstått minskat förtroende eller är det mest en medial anka?

Hur ser bolånemarginalerna ut? Har upplåningsskostnaderna (utlandets syn på Swe) ökat om förtroende rubbats eller är det några enskilda analytiker som tolkat stämningarna på sitt sätt för att få genomslag?

Skulle vara ovanligt om GP eller nya styrelsen redan deltar särskilt aktivt i Q2 presentationen. Den sköter verkställande ledningen på vanligt sätt. Nya styrelsen fortfarande factfinding mode och gör nog sitt avstamp när ny VD presenteras efter sommaren.

JP Morgan med neutral sänker idag 10 kr med ny riktkurs 180. Goldman Sachs också neutral gjorde samma förändring för några veckor sedan till 215.

Dessa båda US giganter i bankvärlden som gott förstår hur US myndigheter tänker har således bibehållet förtroende för Swe med 25-50% förväntad börsuppgång allt annat lika.

Jag tror på förändring därifrån "neutral" till ”öka” efter ett Q2 utan större överraskningar.

Mvh
Reddosol
Swedbank / Magnitskij beröringen är nyckelfrågan - hanterbart och Swe klart köpvärd. / Magnitskij beröringen är nyckelfrågan - hanterbart och Swe klart köpvärd.
2019-06-27 11:04 IP: X/wdtf+sW
Intressant med värderingsresonemangen här på forum.

Den stora frågan är i vilken utsträckning som Swe möjligen kan ha “trotsat” Magnitskij lagen från 2012. Som bekant förbjuds banker att ha något direkt eller indirekt samröre med de många namngivna personer som sanktionerats under den lagstiftningen. Där är US myndigheterna stentuffa och seniora politiker på båda sidor kräver lydnad. De banker som syndat får köpa sig fria i förlikning eller dryga böter. Har Swe syndat? Troligen men med förhållandevis små belopp.

EU släppte i januari 2019 en rapport kring Magnitskij affären och här några huvuddrag.

Bakgrunden som vi känner är att ryska höga tjänstemän 2007 förskingrade 230 miljoner dollar skatter som Bill Browders bolag Hermitage hade betalat varpå det bolaget kom på obestånd i Ryssland och Browder kommit på kant med ryska politiska eliten och fick fly. Därav Browders hämndbegär även som hans vän och advokat Magnitskij sannolikt torterades till tystnad och döds 2009 i ryskt fängelse i strävan att hjälpa Browder. Browders bolag kunde inte att förglömma tjäna sina miljarder i Ryssland genom sin positionering där och ryska affärsmässighet.

En rysk visselblåsare i England vittnade 2010 med fulla namn och kopplingar på inblandade men han hittades sedan mördad 2012 där.

Ett tiotal stora systemviktiga EU banker avslöjades deltagit i penningcirkusen kring Magnitskij och över 20 länder direkt eller indirekt medverkande.

Putin begär regelbundet att få Browder utlämnad till ”rysk rättvisa” för att avtjäna sitt 9 åriga fängelsestraff.

2018 hade Bill Browder och Hermitage identifierat 21 konton hos Den Danske där med samröre till Magnitskij härvan där miljarder dollar har passerat enligt EU rapporten. Liknande kopplingar finns i 20 länder och där utreds saken länge till med troligen en EU gemensam skarpare banklagstiftning mot penningtvätt som resultat.

Nu är frågan på vilket sätt och i vilken utsträckning som Swe i Baltikum hade samröre med Magnitskij cirkusen. Jag tror att detta blir avgörande för om några US sanktioner ska utdömas (förlikning liknande Telia då det inte finns juridisk grund för några böter). Det påstås av SvT röra ett 50 tal konton om sammanlagt 150 miljoner kronor. Detta är ju en viskning mot vad som hänt hos Den Danske.

Penningtvättsbrotten som i övrigt kan ha eller inte ha rapporterats av Swe till myndigheterna blir en fråga för dessa som nu också alla utreder. Där kan också böter delas ut men med belopp som är hanterbara enligt då gällande lagstiftning.

Göran Persson och hans styrelse har mycket god kompetens att hitta lämpligaste vägen framåt för att Magnitskij/Browder molnet ska blåsa över. Tror inte att kostnaderna är tillnärmelsevis den som marknadens robotar har diskonterat och sannolikt mycket lägre än Den Danske. Dessa bör kunna programmes om med nya fakta.

Instämmer i mycket av de värderings resonemang som förts här på forum och att Swe därmed är ett av de mest köpvärda bolagen allt annat lika. Omvärderingen lär komma gradvis och har nog redan börjat.

Mvh
Reddosol
2019-06-26 18:33 IP: X/wdtf+sW
Teckningstiden går ut på fredag – Arvidsson har 200k, de övriga 5 i ledningsgruppen inkl CTO har 100 k vardera. Priset enligt B&S fastställt till 40 öre /TO.

Teckning av aktier kan sedan ske augusti 2022 kring 11kr/st.

3 år är en lång tid och tidigare optionsprogram har inte varit lyckade. Kanske är det bättre timing nu?

Dagens värdering är faktiskt inte låg med de siffror som nu är kända och utan några mål eller prognoser att diskontera.

De tidigare värderingsförutsättningarna har fundamentalt förändrats när Nexams produktstatus snarare kallas stapelkaraktär än den spetskaraktär som alla i branschen skulle behöva. Styrelsen oförmåga att sätta en passande kommunikationspolicy och ledningens beröringsångest mot sina kunder har varit påfrestande.

Själv tror jag fortfarande att Nexam blir uppköpt långt innan dess och innan patent löper ut eller kopior börjar spridas till en hyfsad premium så att alla 6 tusen plus aktieägare kan bli någorlunda nöjda utan större förluster och söka nya alternativ.

Kanske kunde Nexam bli värt omkring 770 miljoner eller mer 2022? Börsvärdetillväxt krävs då om minst +15% /år. Det krävs helt andra försäljningstal och både lönsamhet och positiva kassaflöden i verksamheten. Kraftig tillväxt kräver nytt kapital senare i år och troligen då till rabatterat pris såvida inte vi alla får chansen att teckna med ett riktigt prospekt med marknads och framtidsutsikter.

Tyvärr har inte Nexam blivit den framgångssaga som jag och många andra, inkl analytikerna hade trott när det begav sig.

Såsom ”I väntan på Godot” (Beckett).

Mvh/Reddosol

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -