reddosol

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
JbJb82 - slutreplik Nexam Chemical Holding AB 20-04-28 22:08
JbJb82 - IPCC och förträffliga fakta källor Nexam Chemical Holding AB 20-04-28 17:12
Trendspaning och Nexam streetsmart Nexam Chemical Holding AB 20-04-28 12:58
Vi kan pusta ut - cash is king som bekant. Nexam Chemical Holding AB 20-04-09 11:22
Lånelöfte välkomnas i tilläggsprospektet Nexam Chemical Holding AB 20-03-27 12:40
Bra jobbat Arvidsson - utvidga tilläggsprospektet Nexam Chemical Holding AB 20-03-27 09:04
Förläng teckningstiden 1 månad Nexam Chemical Holding AB 20-03-23 14:56
Massiv nettosälj Millicom 20-03-11 14:00
Låt förnuftet råda Nexam Chemical Holding AB 20-03-09 12:26
Skjut upp nyemissionen Nexam Chemical Holding AB 20-03-09 09:28
justcelcius Millicom 20-03-04 16:21
15,4 miljoner 4 G kunder och växande Millicom 20-03-04 13:23
Låter fint med mera aktieägarsynergi Millicom 20-02-25 15:05
pedagogisk insats behövs på presentationen Millicom 20-02-25 12:30
Q4 rapporten 25e - Hälsan tiger still och marknaden blickar som bekant framåt Millicom 20-02-21 14:46
1/53 »
2020-04-28 22:08 IP: X/wdtf+sW
Ja Jbjb82 då slutar vi replikskiftet. Vi kommer inte kunna hitta en gemensam nämnare i detta område i synnerhet som du förefaller beroende av att klimatpolitiken fortsätter. Men det är också en affärsnisch att utnyttja möjligheterna där som ska respekteras. Så gör även Nexam och vi får hoppas med framgång.

Är också mycket väl insatt sedan länge i klimat frågeställningarna på olika sätt. Du har kanske lyssnat till eller träffat förre Sandvik chefen PO Eriksson eller förre Incentive chefen Lars Bern eller Göteborgsprofessorn Gösta Walin som alla vältaligt förklarat de vetenskapliga klimat sambanden. Naturvetenskap är vitt skilt från klimatpolitik som tyvärr styrs mer av pengar och bidrag än av naturvetenskap.

Klimatet förändras och har alltid förändrats men över mycket lång tid. Mänsklig påverkan högst marginell. Mest sannolikt att solens aktiviteter styr klimatförändringarna. Därför har vi haft varma och kalla perioder som vi vet de senaste tusen åren.
Mänskligheten har gott om tid att anpassa sig till dessa klimatförändringar. Det behövs ingen ny klimatreligion under FN/IPCC flagga med tusentals utövare som med olika skatter och bidrag lever på denna. Vi behöver använda resurserna till sådant vi kan påverka såsom att bekämpa fattigdom, svält, befolkningsexplosion och sjukdomar.

Nexam måste naturligtvis hitta sina affärsnischer inom de ramar som erbjuds och där är klimatpolitiken en av många åtminstone på kort sikt. Men det vore ett misstag att lägga alla sina ägg i den korgen.

Klimatförändring är inte ett problem - det är ett naturligt fenomen som mänskligheten har att förhålla sig till.

Slutar här vårt replikskifte i denna fråga och önskar Trevlig Valborg

Mvh
Reddosol
Redigerades 2020-04-28
Nexam Chemical Holding AB / Trendspaning och Nexam streetsmart / JbJb82 - IPCC och förträffliga fakta källor
2020-04-28 17:12 IP: X/wdtf+sWJbJb 82, tänk så det kan bli när debatt tystas och källor bannlyses. Det kan bli dyrt och vilseledande.

Du är en seriös skribent på detta forum så jag ska bemöda mig att lämna en liten längre utläggning, som jag beklagar men kanske kan öppna ögonen på en del. Den som önskar stoppa huvudet i sanden behöver inte läsa vidare.
Utgångspunkten är att vi behöver skilja på naturvetenskap och klimatpolitik.Att sedan företag anpassar sin affärsstrategi till rådande politik är naturligt. Men det behöver inte vara långsiktigt hållbart eller ens kortsiktigt lönsamt. Det är dessa diskussioner och avvägningar som styrelsen ska ta hänsyn till i sin affärsutformning.

En debatt är alltid berikande och vetenskap bygger i grunden på att vetenskapsmän är oense och har olika uppfattningar som sedan bevisas och debatteras. Då förs vetenskapen framåt till allas bästa. Som så ofta händer, när ingen offentlig debatt tolereras i mindre länder som Sverige och när media och politiker anser klimatpolitiken bygger på en global vetenskaplig konsensus, då är vi på farlig väg. Konsensus eftersträvas inte inom vetenskap som då skulle stagnera utan nya rön uppmuntras.

IPCC hävdar att 97% av vetenskapen är överens om koldioxids påverkan på klimatet. Denna siffra har de lyckats sälja in hos många. I själva verket är siffran 7 promille och inte 97%. Denna högre siffra bygger på en enkät, som gjordes av doktoranden vid Illinois University år 2009, M. K. Zimmermann. Ett frågeformulär sändes till 10.257 medlemmar av organisationen AGU, the American Geophysical Union, där de flesta meteorologer i USA är medlemmar. Hur de valdes ut bland alla 40.000 medlemmar är oklart.

Endast 3.146 svarade. Ett bortfall av 70 % gör ju varje enkät värdelös. Men här satte man sig att granska vilka av de svarande, som kunde bedömas vara tillräckligt kunniga för att tas med i statistiken. Så fick man fram 79 personer. Av dem hade 77 svarat på den kritiska frågan, varav 75 bedömdes som stöd för IPCC:s hypotes att koldioxid är den dominerande drivkraften för klimatets förändringar.

De räknade 75/ 77, vilket blir 97 %. Men hela enkäten kan inte anses visa stöd av fler än 75/ 10.257 = 7 PROMILLE. Så var det med denna globala vetenskapliga konsensus vid en närmare granskning.

Professor em Gösta Pettersson, biokemi Lund, konstaterar i sin 200 sidor fullspäckade bok från 2019 ”Falskt Alarm – klimatdebatten ur vetenskaplig aspekt” (kan googlas utan kostnad) att han efter en total vetenskaplig genomgång inte har kunnat finna några belägg för en mätbar mänsklig effekt på klimatet. Självklart fick han både ris och ros men Petersson måste betraktas som en av Sveriges främsta inom CO2 området. Ingen annan har heller kunnat finna naturvetenskapliga bevis – de existerar hittills bara i IPCC politiska framtida dator modeller som bygger på oändliga antaganden kring framtida decennier. Inga bevis bara prognoser långt in i framtiden.


Professor John Christy´s vittnesmål och rapport (under ed) till US kongressen (2/2/2016) bekräftar att sådant mänskligt samband inte kan verifieras och han tillhör de främsta forskarna.


Även Patrick Moore, en av Greenpeacegrundarna, erkänner i US radiointervju i mars 2019 att FN/IPCC klimatdebatten baseras på bedrägliga data och är i grunden ett politiskt projekt.


US med världens främsta naturvetenskapliga forskare har beslutat lämna Parisöverenskommelsen. President Trump har nyligen förslagit att all befintlig naturvetenskaplig klimatforskning ska sammanställas såsom beslutsunderlag för klokare resuranvändning.


Även Sverige kan ta del så att våra skattemedel sedan kan användas klokare både nationellt, regionalt och kommunalt.


Som sagt, vetenskapliga fakta och inte osäkra modeller om framtiden ska vara beslutsunderlag. Klimatdebatten har blivit en dyrbar religion i vårt land.


Nobelpristagaren i ekonomi 2018 Nordhaus har tillsammans med professor Björn Lomborg beräknat (flera SvD debatt artiklar) att ett genomförande av Parisöverenskommelsen skulle göra oss alla 24% fattigare och kosta varje EU medborgare 100 tusen kronor årligen fram till 2050. Sverige är ju bäst i klassen med 120$/capita (10 ggr mer än Tyskland) efter att statsministern nyligen dubblade vårt bidrag till 8 miljarder vid sitt framträdande i FN. Till ingen mätbar klimatnytta. Ett gigantiskt klimatslöseri.

De globala mänskliga CO2 utsläppen om 425 ppm av atmosfären är så marginella att de kan försummas i det större perspektivet. Att lägga 100 miljarder dollar / år i den nya gröna PÖK fonden är totalkapitulation för förnuftet.

Befolkningsexplosionen, hunger och sjukdomar stoppas inte genom klimatpolitik utan på annat sätt. Världen kan bara utvecklas och berikas genom tillväxt.

Vetenskapen drivs inte framåt av konsensus utan av ständigt nya rön och ifrågasättande. Tänk så mycket resurser och skattemedel som vi i Sverige kunde frigöra till forskning kring naturvetenskapliga klimatsamband och solens centrala roll för klimatförändringarna, för att långsiktigt utveckla stabila ekonomiska energiformer för framtida generationer och andra välfärdssatsningar så att vi kan berikas i stället för att utarmas enligt Parisöverenskommelsen.


Nu inleds solcykel 25 och nästa 26 om ca 15 år med ännu mycket mindre solaktiviteter och därmed avkylning av vår planet.

Hundratusentals läsare uppskattar den allsidiga oberoende nyhetsbevakning som Klimatsans erbjuder kring klimat och energi tillsammans med Nordiska likasinnade.

De talar mot bättre vetande som kopplar nätverket till någon enskild lobbygrupp. Även öppna opolitiska naturvetenskapliga konferenser har arrangerats i ämnet.

Jag är en person som uppskattar fakta och hederlighet även i energi och klimatdebatten. Därför rekommenderar jag som en källa bland flera nätverket Klimatsans för den kunskapstörstande. Klimatsans förmedlar fakta och visar alltid sina källor och rapporter som kan verifieras.

Mvh
Reddosol
Nexam Chemical Holding AB / Trendspaning och Nexam streetsmart / Trendspaning och Nexam streetsmart
2020-04-28 12:58 IP: X/wdtf+sW
Nexams framtid måste vila på en riskspridning bland kunderna och användningsområden.

Fokusering på enbart PET skum till vindkraft räcker inte på längre sikt. Vindkraften fasas ut på allt fler ställen i vår omvärld. Elpriserna är för låga för lönsamhet och utan skattesubventioner i olika former skulle inga nya möllor byggas. Covid pandemin har förstärkt krisen för vindkraften. Det är helt enkelt olönsamt och inte heller hållbart när alla aspekter med logistik, elnät och hela kretsloppet beaktas i kalkylen. Samhällsekonomisk break even går ofta inte att uppnå när konstruktion och skrotning tas med. Vindkraftparker i större skala och särskilt havsbaserat är ett långsiktigt tynande politiskt experiment. Även statliga Vattenfall börjar tvivla. Det går helt enkelt inte att räkna hem projekten med låga elpriser som förutspås en ny världsekonomi som präglas av låga olja/energipriser, nationalism och mycket försvagat FN samt följderna av Covid pandemin.

Vindkraft borde förbehållas små lantbruk och verksamheter som back up och lokal komplementkraft. Så som det en gång såg ut med våra möllor på landsbygden i många länder.

Omvärldsanalysen har radikalt förändrats som följd av oljepriskollapsen och Covid pandemin. Utvecklingsländerna översköljs med billig olja under överskådlig tid och kolet kommer förbli billigt. Därför bygger Kina dagligen nya kolkraftverk.

Klimatfokus kring vindkraft kommer sättas på svältkur i samhället medan hållbarhet och återvinning består. Parisavtalets gröna fond om 100 miljarder dollar/år ser ut att dunsta bort när bidragen uteblir. Då ryker också massor av vindkraftsprojekt. Det är endast Sverige som betalt fullt och mer därtill av våra utlovade mest generösa bidrag till fonden. Ingen annan nation har gjort det och vårt svenska bidrag räknas i promille av vad utvecklingsländerna önskar sig. Nätverket klimatsans hemsida är en utmärkt källa för den kunskapstörstande och kan varmt rekommenderas.

Min trendspaning är att Nexams framtid ligger på helt andra områden än vindkraft och finns inom high performance. Då kan Nexam få en high tech stämpel vilket borde gynna utveckling och börsvärdet. Henrik Bernqvist har från den 1 april fått nyckelrollen. Den utnämningen är kritisk och välkomnas.

Världsekonomierna om fokuserar och blir jordnära i dubbelbemärkelse. Nexam kommer tvingas till hårdhänta grepp för att övervintra de närmsta åren. Fluffiga vidlyftiga hållbarhetsmål kommer behöva läggas på hyllan.
Q1 rapporten kommer att påminna oss om en ny verklighet för Nexam än den som beskrevs i senaste nyhetsbrevet. Tänk att en hel värld kan ändras på så kort tid. Nu är det en fördel att vara liten med korta beslutsvägar och att agera streetsmart.

Mvh
Reddosol
Nexam Chemical Holding AB / Vi kan pusta ut - cash is king som bekant. / Vi kan pusta ut - cash is king som bekant.
2020-04-09 11:22 IP: X/wdtf+sW
”Cash is king”.

Netto tillförs nu ca 43 mkr till kassan. De 16 mkr som föll bort i denna omgång bör med råge kompenseras genom lån i corona stödpaketen som delvis är statsgaranterat.

Omvärlden har dramatiskt förändrats på kort tid och säkerligen också ökat Nexams rörelsekapitalbehov och kostnader på kort tid. Förhoppningsvis siktar man därför nu att dubbla kassan med Corona stödpaketen och tillföra ytterligare 40 mkr. Lånekostnaden är nu extremt låg och kan anses försumbar i sammanhanget.Dessutom bör bankerna nu vara mer välvilliga mot bakgrund av avslutad emission och statligt stöd. Passa på.

Arvidsson kan pusta ut. En vågad icke garanterad företrädesemission med ett helt godkänt utfall i besvärliga tider som nu kan toppas upp ytterligare.

Alla vi aktieägare kan nu också pusta ut. Nexam har köpt den tid man anser sig behöva för att befästa en lönsam kassapositiv rörelse.

Jag tror fortfarande inte att Nexam därefter på egen hand mäktar skala upp verksamheten globalt, organisatoriskt och industriellt utan den bästa lösningen vore ett övertagande i någon form med en trevlig budgivning/premie när tiden inne.

Därmed även happy end för alla oss långsiktiga tålmodiga ägare.

Tack och glad Påsk till Arvidsson och andra aktieägare.

Mvh
Reddosol
Nexam Chemical Holding AB / Lånelöfte välkomnas i tilläggsprospektet / Lånelöfte välkomnas i tilläggsprospektet
2020-03-27 12:40 IP: X/wdtf+sW

Jbjb -I dagens marknad finns knappast Plan B.

Nu handlar det om överlevnad i dessa svåra tider som vi tyvärr får leva med något kvartal till.
Gäller i stort sett alla branscher med några få undantag.

Även vindkraftindustrin kommer pausa. Vinstvarningar, varsel, krisplaner kommer dugga tätt. Problem med arbetskraft och leveranser.

Börsvärden kommer tryckas tillbaka och privata investerare sparar i kassan.

Kassa och likviditet är HÅRDVALUTA. Det gäller självfallet även Nexam. Minskade avgifter och
senarelagda skattebetalningar är välkommet men ganska smått ändå.
Därför hade det varit välkommet med lånelöfte i tilläggsprospektet.

Upptill 75 mkr med 70% statsgaranti. Resten 30% kunde husbanken klara mot bakgrund av pågående nyemission.

Med ett sådant lånelöfte skulle alla veta att Nexam kan fortsätta sin utveckling oavsett emissionsutfallet. Det ger trygghet att teckna.

Om emission lyckas så behöver löftet inte lyftas.
Detta var mitt resonemang.

Ett lånelöfte välkomnas.

Mvh
Reddosol
Nexam Chemical Holding AB / Bra jobbat Arvidsson - utvidga tilläggsprospektet / Bra jobbat Arvidsson - utvidga tilläggsprospektet
2020-03-27 09:04 IP: X/wdtf+sW
Säga vad man vill men Arvidsson gör sitt allra bästa för att rädda emissionen.
Stark tillväxt och resultatförbättring för Q1. Egna köp och förlängd teckningsperiod. Han förtjänar en framgång.

Omvärlden är ändå extremt turbulent och tillväxten tär på kassaflödet. Nexam är självklart inte immuna mot Covid 19..

Det hade nu varit positivt om Nexam även meddelat att man tänker nyttja de krispaket som nu lanseras både för bank lån, kassaförstärkning och kostnadsbesparingar.

Ett tilläggsprospekt som även beskriver sådan erhållen överbryggningshjälp skulle uppfattas som transparent och positivt av investerare och som garant att Nexam klarar även en mindre lyckad emission.

Allt över 50 % emissions upptag är en framgång i denna marknad så överbryggningshjälp behövs. Inget att hymla med.

Mvh
Reddosol
Nexam Chemical Holding AB / Förläng teckningstiden 1 månad / Förläng teckningstiden 1 månad
2020-03-23 14:56 IP: X/wdtf+sW
Börsläget kan förvärras ytterligare närmsta tiden när alla vinstvarningar, inställda utdelningar och varsel börjar strömma in. Även privata aktieägare ”isolerar sig” och få vill betala 15-25% premium i en emission i dessa tider när globala utsikterna och framtiden är oklar.

Varken välformulerade annonser eller road shows hjälper i dessa unika tider. Det blir tufft för Nexam att ro hem denna emission. Kan hälften räddas? Rimligen kommer även Nexam (och DIAB) att väsentligen påverkas av corona utbrottet med störningar både här och där. Land efter land stängs ner och lär pågå ett tag till. Kanske kan stödpaketen (befintliga och kommande) nyttjas som överbryggning även för Nexam?

När nu emissionen inte sköts upp trots corona utbrotten så kanske teckningstiden kan förlängas med 1 månad. Kanske har läget hunnit ljusna och framtiden lite lättare bedöma. Det finns då också möjlighet annonsera flera nya (Kinesiska) orders och leveransavtal med välkomnande tilläggsprospekt.

Mvh

Reddosol
2020-03-11 14:00 IP: X/wdtf+sW
Nästan så man misstänker någon riktad blankningsoperation med det urskiljningslösa massiva netto säljandet genom ENS och någon till.

Det saknas bolagsspecifika kända händelser som förklarar de extrema tappen och rörelserna är onormala.

Vore trevligt då att se rörelserna om det skulle komma en motreaktion med en positiv företagsnyhet eller återupptagna strukturdiskussioner i Latinamerika.

Men som sagt med tålamod kommer allt bli bra – mycket bra gissar jag för bolaget utvecklas väl.

Mvh
Reddosol
Redigerades 2020-03-11
2020-03-09 12:26 IP: X/wdtf+sW
Vi är ense Ad Rem.

Vore synd om en misslyckad nyemission drar ner Nexam i krisläge utan egen förskyllan.

Börsklimatet kan inte lastas på Nexam.

Sannolikt är det en hel rad globala utmaningar nu hos Nexam med rörlighet, sälj, leverans, inköp och kassa/likviditet.

Fokus på dessa den närmsta tiden om läget möjliggör en framskjuten nyemission.

Att skriva ett emissionsprospekt i nuläget med de lagstadgade riskbedömningarna är en grannlaga uppgift..

Låt förnuftet råda – ingen skam att visa klokskap.

Mvh
Reddosol
Redigerades 2020-03-09
2020-03-09 09:28 IP: X/wdtf+sW
Otur med timingen och snålheten som bedrog visheten att helt slopa garanti.

I dagens börs marknad skulle inte ens aktiv road show hjälpa särskilt mycket.

Nexams utmaningar i korta perspektivet är enorma. PC verksamheten drabbas hårt när kundernas produktion går i väntläge. Sannolikt är det kassaflödet ansträngt.Nu krävs 100% fokus i verksamheten.

Det går inte att fokusera på en icke garanterad företrädesemission i nuvarande börs marknad. Risken hög att den fallerar.

Om det är möjligt vore därför ett beslut att skjuta upp emissionen det riktiga. Lös likviditeten med besparingar och ökade lån under tiden.

Återkom med en till minst hälften garanterad emission till sommaren.

Tid för viktiga beslut – min rekommendation skjut upp nyemissionen och fokusera 100% på verksamheten de närmsta månaderna.

Mvh
Reddosol
2020-03-04 16:21 IP: X/wdtf+sW
NEJ men omvärldsfaktorerna snarare än bolaget styr som bekant just nu.

Marknadsaktörer gör olika bedömningar och hittar andra objekt.

Men det är ju hyfsad likviditet i aktien som ofta följer index och stora utlands husen styr flödet.

Ett antal ”större” nordiska hus har dock påverkat och sålt större poster aktier dagligen på senare tid – kanske omvikt av något policyskäl – minskad aktieandel, politisk risk, omvärldsfaktorer??

I min analys är det behåll med god uppsida och för de 4 analyshus som öppet följer Millicom är det köp.

Bolagets fina utveckling och ljusa utsikter bör visa sig i kursuppgång så fort vi får någon marknads eller bolagshändelse som kan agera katalysator.

Med lite tålamod så blir det bra – riktigt bra tom.

Mvh
Reddosol
Millicom / 15,4 miljoner 4 G kunder och växande / 15,4 miljoner 4 G kunder och växande
2020-03-04 13:23 IP: X/wdtf+sW
Inte alla som förstår vilken enorm potential som finns för Millicoms tjänster bland unga användare i Latinamerika som växer och utvecklas.

Millicom är marknadsledare där.

I Årsredovisningen 2019 som nu publicerats hemsidan (mycket läsvärd) framgår bland mycket annat att bolaget under 2019

Adding 4.9 million 4G smartphone data customers to reach a company record of 15.4 million 4G customers by year-end

Vilken enorm potential med 15,4 miljoner 4 G kunder och växande i en expansiv marknad med ung medelålder.

mvh

Reddosol
Millicom / Låter fint med mera aktieägarsynergi / Låter fint med mera aktieägarsynergi
2020-02-25 15:05 IP: X/wdtf+sW
Klar och redig presentation av Q4 som var starkt.
Värd att lyssna på och Q&A pågår än.

Utvecklingen fortsätter starkt och fokuserat i samma positiva anda som q4 och med samma positiva guidning. Verksamheten nu stabil och etablerad med god riskspridning i Latinamerika som utvecklas starkt. Guidningen för fortsatt starkt kassaflöde är en juvel i verksamheten.

Aktieägarfokus i centrum och summan av utdelning och återköp innebär samma summa = $ 2,64 ps som tidigare = $800 m under 3 år - kan bli mera. Ingen negativ förändring alltså.

Starkt eftertryck att ledningsteamet också är betydande aktieägare och de tror summan av utdelning och återköp ska skapa synergi för aktieägarna = ännu bättre börsvärde utveckling än endast utdelning hade fortsatt.

I stort en väldigt positiv och trevlig presentation och att betydande aktieägarvärden kan komma skapas hos Millicom. Vem vet kanske nya bud också dyker upp?

Låter som om utvecklingen vänt och 2020 första fulla året i den.
Fint i mina öron med aktieägarsynergi och sannolikt också hos många analysfirmor.
Ska bli intressant att se de uppdaterade analys talen.

Mvh
Reddosol
Millicom / pedagogisk insats behövs på presentationen / pedagogisk insats behövs på presentationen
2020-02-25 12:30 IP: X/wdtf+sW
Lite oreda i mottagandet av Q4.

Tycks som om det var lite bättre resultat än väntat när hela verksamheten inkluderas.

En del utdelningsutrymme kan användas till aktieåterköp istället.

Här behövs en pedagogisk insats på presentationerna så att sikten klarnar framåt.

Mvh
Reddosol
Millicom / Q4 rapporten 25e - Hälsan tiger still och marknaden blickar som bekant framåt / Q4 rapporten 25e - Hälsan tiger still och marknaden blickar som bekant framåt
2020-02-21 14:46 IP: X/wdtf+sW

Detta var guidning inför 2019 – q4 vid senaste presentationen i November.

OCF growth - Around 10%
EBITDA growth - Mid-to-high single
Service revenue growth - Mid-single-digit


Någon vinstvarning eller annat budskap har inte lämnats och tillväxten förväntas fortsätta.

Latinamerika utvecklas och växer snabbt och tele och digitala tjänster är inget undantag.

Samtliga 6 analysfirmor har ”köp” på nuvarande nivåer med avsevärd uppsida.

Kinneviks exit och svallvågorna kring den är också historia.

Bolaget nyligen prisbelönt som arbetsgivare.

Transformeringen och fokuseringen i bolaget fortsätter som en huvudaktör i Latinamerika

Mycket talar för att utvecklingen av börsvärdet vänder på allvar och att Anonyma handeln behöver omprogrammeras.

Förväntar en god rapport på tisdag och att vi får en positiv guidning mot 2020.

Mvh
Reddosol

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -