På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Athanor

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Mängd gad-alum per injektion Diamyd Medical AB 21-04-16 09:34
Start i Umeå... Diamyd Medical AB 21-04-16 06:23
Batch Diamyd Medical AB 21-04-15 10:17
AI, FlexFactory och flexibilitet Diamyd Medical AB 21-04-14 09:50
NLS days 20-23 april Diamyd Medical AB 21-03-26 15:43
Bevskning med riktvärde 19:30 kr AlzeCure Pharma 21-03-23 13:49
PM- uppdatering om pågående fas-II studie SynAct Pharma 21-03-18 07:39
Länk till dagen presentation- EPB Diamyd Medical AB 21-03-11 07:50
Referat Diamyd Medical AB 21-03-11 05:10
Andra BP Diamyd Medical AB 21-03-10 10:16
11 mars- en dag att se fram emot Diamyd Medical AB 21-03-09 18:25
Snart på världskartan Diamyd Medical AB 21-03-04 18:48
13-14 april- artificial intelligens Diamyd Medical AB 21-03-02 15:37
Intervju med Vd AlzeCure Pharma 21-03-01 10:36
Hugo Barcenilla Diamyd Medical AB 21-02-26 21:50
1/9 »
Diamyd Medical AB / Den som söker finner..... / Mängd gad-alum per injektion
igår 09:34
@iaoj

Precis som du skriver så är det inga större mängder per dos vi pratar om.

I diagnode-2 gavs det 4µg Diamyd (GAD-alum) vid 3 olika tillfällen (30 dagar, 60 dagar och 90 dagar).

Antar att studiedesignen för kommande fas III kommer ligga på ungefär samma doseringar och även framtida behandlingar.
Diamyd Medical AB / Start i Umeå... / Start i Umeå...
igår 06:23
Det var ett glädjande besked om att ICON nu kontrakteras för att hjälpa till med förberedelserna för kommande fas-III studie.

Start av studie samt start av GAD produktion i Umeåanläggningen kommer ske senare under detta år.

Angående installation och tids- och produktionskapacitet av FlexFactory i Umeåanläggningen kan vi läsa följande på Cytivas hemsida [1]

FAQ
Q. I already have a facility. Can I install a FlexFactory platform, and how long will it take?
A. Yes. The FlexFactory platform is designed to fit a new or an existing manufacturing plant and can be set up for production at a site of your choice. A FlexFactory installation will be fully qualified and ready to run 6 to 9 months after completing conceptual design. Conceptual design can take 2 to 3 months, so the overall project timeline is between 9 and 12 months.

Q How much space is needed to be able to install FlexFactory?
A. The footprint of the production platform depends on the chosen configuration and your production capacity needs. The FlexFactory platform can be configured for production bioreactor scales of 200, 500, 1000, or 2000 L. A 2000 L FlexFactory setup needs a processing/manufacturing area footprint of around 400 m2 while a 500 L setup requires slightly less room.

Q. Which biologics can I manufacture?
A. Biologics such as mAbs or vaccines can be manufactured on a FlexFactory platform.

Q. What is the process scope of FlexFactory?
A. A FlexFactory platform gives you the necessary process equipment from cell culture expansion systems through your seed and production bioreactors to bulk drug substance formulation. Cell culture harvest clarification is performed with a harvest pump and harvest filter holder. ÄKTA chromatography systems can be incorporated for protein purification. Viral filtration is performed using a viral filtration pump and viral filtration filter holder, and then on to a final concentration TFF/UFDF system. Lastly, a solution for fill and storage of bulk drug substance is provided.

Q. What is the production capacity?
A. Capacity is scalable from pilot production to commercial-scale production with FlexFactory. You can run up to 4 × 2000 L bioreactors with a single downstream processing train. In a mAb process, product titers are typically 2 to 4 g/L, and a 2000 L bioreactor with a process yield of 70% can be expected to have an output capacity of over 100 kg of product per year

[1] https://www.cytivalifesciences.com/en/us/solutions/bioprocessing/products-and-solutions/enterprise-solutions/flexfactory
2021-04-15 10:17
@Spook Hill

Gällande befintliga batcher meddelades redan nov 2018 följande: 
”Som Bolaget tidigare meddelat är tillverkning av nya GAD-batcher för användning i sena kliniska prövningar och eventuell tidigare marknadslansering inom nydiagnostiserad typ 1-diabetes planerat att sammanfalla med resultaten för DIAGNODE-2. Utöver det finns färdigt formulerat prövningsläkemedel med hållbarhet till 2021.”  

För kommande fas-III studie kommer det att användas ett nyformulerat GAD. Då Umeåanläggningen ännu inte är klar utgår jag från att den nya batchen tillverkas och bereds hos annan aktör.  

Min allra högst personliga spekulation är att den senaste riktade emissionen på 60 miljoner har att göra med färdigställandet av den nya batchen och att klarhet kring detta kommer via PM under Q2.

Diamyd Medical AB / AI, FlexFactory och flexibilitet / AI, FlexFactory och flexibilitet
2021-04-14 09:50
I december nåddes vi av nyheten att Diamyd Medical ingår samarbete (finansierat av VINNOVA) med MainlyAI och KTH i syfte att, i den nya vaccinsanläggningen, bygga en struktur för hållbar produktion med hjälp av artificiell intelligens (AI). I februari fick vi veta att Diamyd Medical genom en investering köper in sig på 20 % i bolaget MainlyAI samt att vd Ulf tar plats i deras styrelse.

Att Diamyd Medical går in i MainlyAI handlar givetvis om att skapa en hållbar kommande produktion av bl.a. Gad65. Men med det handlar om mer än så. Med hjälp av AI ökar bl.a. möjligheten till automatisering, bättre kontroll av produktionshastighet och analyser samt skapa förutsättningar för att kunna skala upp eller anpassa anläggningen utifrån kommande behov.

”Det slutliga målet med projektet är att presentera tekniker och strategier som är tillräckligt generella för att kunna tillämpas och skalas upp i produktionsanläggningar i olika branscher.”

För att ytterligare optimera flexibiliteten för skräddarsydd produktion i Umeåanläggningen ingick Diamyd Medical förra månaden avtal med Cytiva om att använda sig av deras FlexFactory-plattform som bas för tillverkningen. Plattformen tillsammans med AI kommer att möjliggöra inte bara produktion av precisionsinriktad medicin men även att säkerställa och utöka en skalbar flexibilitet.

Umeåanläggningens primära mål i nuläget är att tillverka/producera GAD65 (protein)-baserade diabetesvaccin Diamyd®. Formuleringen (Gad blandas med en vätska gör att kunna injiceras) av Gad65 sker sedan tidigare hos Apotek Produktion & Laboratorier (APL) som ligger nästan vägg i vägg med Diamyd Medicals nya anläggning (142 meter för att vara exakt 😉).

Det har spekulerats både i detta forum (och i Discorden) att Umeåanläggningen skulle kunna användas för att tillverka av Covid-vaccin. Jag har full respekt för alla skribenter här på forumet, dock utesluter jag den teorin om tillverkning av covid-vaccin i Umeå. Fokus för Diamyd Medical är att så snabbt som möjligt (detta år) komma ingång med produktion av GAD65. Därefter är det troligt att Daimyd Medical plockar hem tillverkningen av företagets andra produkt Remygen®.

Idag medverkar en skicklig och strategisk (vd) Ulf Hannelius på konferensen ”3rd Annual Artificial Intelligence And Machine Learning For Advanced Drug Discovery And Development Forum” med ett anförande med titeln ”Precision Medicine and Antigen-Specific Immunotherapy in Type 1 Diabetes – The Potential for Machine Learning.”

Det händer mycket denna och nästa månad.
Diamyd Medical AB / NLS days 20-23 april / NLS days 20-23 april
2021-03-26 15:43
DMYD kommer att närvara och presentera bolaget på Nordic Life Science 20-23 april. Ligger helt rätt i tiden.


https://www.nlsdays.com/


AlzeCure Pharma / Bevskning med riktvärde 19:30 kr / Bevskning med riktvärde 19:30 kr
2021-03-23 13:49
ALZECURE PHARMA: EDISON TAR UPP BEVAKNING MED RIKTVÄRDE 19:30 KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Edison tar, under en uppdragsbevakning där bolaget betalar för täckningen, upp bevakningen av forskningsbolaget Alzecure Pharma.

Det framgår av en analys på tisdagen.

Edison värderar bolaget till 729 miljoner kronor motsvarande ett riktvärde på 19:30 kronor per aktie.

Givet den komplexa historiken inom Alzheimers sjukdom bedömer Edison att det är rimligt med en strategi som både innefattar en behandling av symtomen såväl som sjukdomsmodifierande behandling. Med Neurorestore-plattformen fokuserar bolaget på symtomen av sjukdomen medan Alzstatin-plattformen riktar sig mot en sjukdomsmodifiering.

I sin värdering tar Edison endast hänsyn till projekten inom klinik. Det omfattar Neurorestore med kandidaten ACD856 i fas 1 som tillskrivs ett värde på 12:80 kronor per aktie och smärtprojektet ACD440 som får ett värde på 3:60 kronor i Edisons modell. Kassan motsvarar ett värde på 3 kronor per aktie.

Sannolikheten för att ACD856 når marknad ligger enligt Edison i nuläget på 5 procent medan motsvarande siffra för ACD440 ligger på 10 procent.

Under tisdagsförmiddagen hade Alzecure Pharma stigit med nästan 4 procent till 7:96 kronor per aktie. Riktvärdet i Edisons analys motsvarar då en kurspotential på cirka 142 procent.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion Nyhetsbyrån Direkt

SynAct Pharma / PM- uppdatering om pågående fas-II studie / PM- uppdatering om pågående fas-II studie
2021-03-18 07:39
SynAct har inlett dosering i del 2 av den kliniska fas II-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att dosering i den andra delen av den explorativa kliniska fas 2-studien med AP1189 på Covid-19-patienter som genomförts under RESOVIR-samarbetet har påbörjats efter slutförandet av den initiala öppna delen av studien. Den andra delen är en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie på 56 Covid-19-patienter vid kliniker på Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brasilien.

Den inledande öppna delen av studien utfördes på 6 patienter som hade hänvisats till sjukhus med Covid-19-inducerad lunginsufficiens definierad som ett behov av kompletterande syre för att upprätthålla en normal mättnad. Patienterna, 4 kvinnor och 2 män mellan 38 och 59 år, hade alla SaPO2 lägre än 93% på spontanandning, och alla 6 patienter behandlades med syre i näskateter med flöde mellan 2–5 LO2/min.

Patienterna behandlades en gång dagligen med oral dosering av 100 mg AP1189 som tillägg till standardbehandling. Föreningen visade sig vara säker och tolererades väl och patienterna skrevs ut mellan dag 3 och 9 i behandlingen eftersom ingen av dem utvecklade ett behov av mer intensivt lungstöd.

Eftersom inga säkerhetsproblem har identifierats har rekrytering till den andra delen av studien initierats. Den 16 mars 2021 hade 16 patienter inkluderats till den andra delen av studien.

Den andra delen av studien ska utvärdera säkerheten och effekten av en två veckors doseringsregim med AP 1189 jämfört med placebo som tilläggsbehandling hos patienter med Covid-19-inducerad lunginsufficiens, definierad som ett behov av kompletterande syre för att upprätthålla normal mättnad. Upp till 54 patienter ska randomiseras i ett förhållande 2:1 och få AP1189 100 mg eller placebo en gång dagligen, utöver standardbehandling. Det primära kliniska målet med studien är att visa minskning av tiden till andningsåterhämtning (d v s tid till normalisering av syremättnad i omgivande luft). Top line-resultaten från studien förväntas under andra kvartalet 2021.

”Det finns ett ökande behov av effektiva behandlingar som stoppar den allvarliga inflammation vi ser hos de Covid-19-infekterade patienterna. Jag är verkligen glad att vi har börjat den andra fasen av studien för att undersöka om AP1189 kan främja inflammatorisk upplösning och därmed minska återhämtningstiden och minska risken för utveckling av allvarlig ARDS”, säger huvudprövare professor Mauro Teixeira vid Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brasilien.

”Prover från patienter med Covid-19-pneumonit har visat att makrofager utgör upp till 80% av de totala cellerna i lungalveolerna och spelar en nyckelroll för hyperinflammation i samband med de förödande effekterna av Covid-19-infektioner. Eftersom AP189 specifikt riktar sig till makrofager ser vi mycket fram emot att studera de potentiella fördelarna med behandling av Covid-19-patienter med AP1189. Viktigt är att studien inte bara syftar till att testa potentiell effekt på kliniska avläsningar som tid till återhämtning, utan också att undersöka effekten av föreningen på de aktiverade inflammatoriska vägarna hos de Covid-19-infekterade patienterna. Detta arbete har inletts med fortsatt insamling av prover från patienterna och kommer att genomföras i laboratorierna i Belo Horizonte och London som en integrerad del av RESOVIR-samarbetet”, säger Dr Thomas Jonassen, CSO SynAct Pharma.

RESOVIR-samarbetet är ett vetenskapligt och kliniskt samarbete mellan professor Mauro Teixeira, MD, PhD, Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brasilien, och professor Mauro Perretti, PhD, William Heavy Research Institute, Barts, London School of Medicine, Queen Mary University, London, Storbritannien och SynAct Pharma AB.

Diamyd Medical AB / Länk till dagen presentation- EPB / Länk till dagen presentation- EPB
2021-03-11 07:50
Förutom presentation på SSSD (The Scandinavian Society for the Study of Diabetes) idag, så kör Ulf även en presentation på Erik Pensers bolagsdag idag kl 14:15.

https://m.youtube.com/watch?v=LAB9bbi0PhM&feature=youtu.be

2021-03-11 05:10
@iaoj
Glädjande att du kan följa dagens konferens. Är övertygad att den kommer att vara givande utifrån DMYD men även ur ett rent medicinskt perspektiv. Diabetesbehandlingen står inför ett paradigmskifte.

Väldigt tacksam och uppskattar att du vill och kan skriva referat utifrån de olika föreläsningarna.

Jag har läst abstrakten som ska avhandlas idag och det ser väldigt spännande ut.

Allt gott,

Redigerades 2021-03-11
Diamyd Medical AB / Lugn / Andra BP
2021-03-10 10:16
På SSSD 11-12 mars kommer, förutom Novo, även Astra Zeneca (AZ) att medverka. AZ håller bla på fredag ett lunch symposium.
Redigerades 2021-03-10
Diamyd Medical AB / 11 mars- en dag att se fram emot / 11 mars- en dag att se fram emot
2021-03-09 18:25
Vi är många som väntar på den 11 mars och visst har förväntningarna skruvats upp de sista dagarna.
Enligt EU:s förordning mot marknadsmissbruk (MAR) är bolag skyldiga att löpande informera marknaden gällande kursdrivande information.

Utifrån detta ska vi nog inte skruva upp förväntningarna kring ett färdigt partnerskap denna vecka. DMYD har dock löpande informerat om att samtal pågår så visst får vi snart veta om partnerskap men inte på presentationerna på torsdag.

Men det som är intressant den 11 mars är att vi kommer få mer detaljinformation kring senaste studieresultat. Vi kommer att få höra om precisionsmedicinsk behandling och vi kommer att få höra om kommande fas-III studie och förhoppningsvis kommer vi att få veta mer om hur Ulf & co ser på 2021 och att vi snart kan behandla diabetes.

Torsdag 11 mars ( och fredag 12 mars*) bjuder på mycket information kopplat till DMYD.

The Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD):

11.15-12.30
Ulf Hannelius: Precision Medicine for Type 1 Diabetes - The Influence of HLA, Dose and   
Administration Route on the Effect of GAD-specific Immunotherapy.

11.15-12.30
Johnny Ludvigsson: Intralymphatic glutamic acid decarboxylase in recent onset Type 1 diabetes: a double-blind randomized placebo-controlled Phase IIb trial (DIAGNODE-2).

Samma dag (11 mars) fortsätter Ulf att presentera företaget men nu på
Erik Pensers bolagsdag:

14:15 Bolagspresentation av vd Ulf Hallenius.
Livesändning: https://m.youtube.com/watch?v=LAB9bbi0PhM&feature=youtu.be


* på SSSD" s andra dag (12 mars) håller Hugo Barcenilla en intressant föreläsning som också är knuten till DMYD: High-dimensional single cell analysis of immune populations in recent onset type 1 diabetes patients receiving GAD-alum injection into the lymph node. 
Redigerades 2021-03-09
Diamyd Medical AB / Snart på världskartan / Snart på världskartan
2021-03-04 18:48
Det har varit mycket skriverier kring kursen idag och de senaste dagarna men att sia eller spekulera om detta överlåter jag gärna till andra.

Det som fångar mitt stora intresse och som jag sett fram emot var dagens PM [1]. Läs det gärna flera gånger för det har jag gjort med stor förtjusning.

Även om det varit väntat sedan vi fick Topline-resultatet i september förra året [2] där det observerades en statistiskt signifikant (p <0,01) behandlingseffekt i den fördefinierade undergrupp av patienter som var positiva för HLA DR3-DQ2, så vet vi idag än mer att DMYD är på rätt väg mot att hitta ett vaccin för en stor grupp som lider av diabetes 1.

Om resultaten från sep 2020 sa professor Mark Atkinson: ”under mina 37 år inom typ 1-diabetesforskning är det här något av de mest lovande resultat jag har sett vad gäller att möjligheten att komma till nytta för dem med nydiagnostiserad typ 1-diabetes”. [2]

Nu 6 månader senare har företaget haft ordentligt med tid att fördjupa sig i studien och resultatet, lägga upp en klar och tydlig strategi utifrån analysen. Dagens PM om FAS-III studie med precisionsmedicinsk inriktning  med diabetesvaccinet Diamyd® är helt rätt och kommer för alltid att sätta Diamyd Medical på världskartan.

Man vet vilken subgrupp (HLA DR3-DQ2-haplotypen) som svarar på Diamyd® och man kommer givetvis rekrytera utifrån detta. Man har massor med data sen tidigare, vi vet vad som fungerar. Med Vd Ulf Hannelius egna ord: ”Vi bryter ny mark och är med det här omfattande datapaketet mycket glada över att kunna utveckla den första precisionsmedicinska behandlingen inom typ 1-diabetes” . [1]

Den nya kommande studien blir skräddarsydd in i minsta detalj, allt från patientrekrytering, upplägg, finansiering, ja allt.  Vi har tagit hänsyn till värdefull information över såväl studiedesign och effektmått från regulatoriska myndigheter, betalare och diabetesexperter för att optimera sannolikheten för en framgångsrik fas III-studie. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet och dialogen med de regulatoriska myndigheterna under detta avgörande fas III-program. Vi avser starta studien under 2021, och med stöd av en partner och institutionella investerare säkra de ytterligare nödvändiga operativa och strategiska resurserna för att maximera potentialen i Diamyd”. . [1]

Ulf har länge sagt att kommande studie kommer att ske parallellt med ansökan om marknadsgodkännande: ”Möjligheter till en snabbare godkännandeprocess…..kommer att utvärderas parallellt med fas III-studien” . [1]

Jag är övertygad om att det kommer fler PM innan 11 mars. Nu väntar vi på besked om bl.a. finansiell partner och om institutionella investerare.

[1] https://www.diamyd.com/se/pressClips.aspx?ClipID=3908827

[2] https://www.diamyd.com/se/pressClips.aspx?ClipID=3768127

Redigerades 2021-03-04
Diamyd Medical AB / 13-14 april ARTIFICIAL INTELLIGENCE / 13-14 april- artificial intelligens
2021-03-02 15:37
Förutom presentationerna (plural) som äger rum 11 mars så kommer även DMYD 13-14 april att medverka (Ulf kommer att presentera DMYD) på ett forum om artificial intelligens och maskininlärning för avancerad läkemedelsupptäckt- och utveckling.

Extra intressant att se att några stora BP också kommer att medverka.

https://www.bisgrp.com/event/3rd-annual-artificial-intelligence-and-machine-learning-for-advanced-drug-discovery-and-development-forum/
Redigerades 2021-03-02

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -