Unibap

Unibap / Unibap / Unibap
2020-11-13 02:52 IP: aCilaL6GZ
1 JULI -30 SEPTEMBER 2020
Nettoomsättningen uppgick till 2 329 KSEK (1 652)
Rörelseresultatet uppgick till -6 173 KSEK (-3 930)
Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 538 KSEK (-3 865)
Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,68 SEK (-0,53)

Tråkigt att omsättningen haltar och förlust ökar,.2020 blev inte Unibaps år i allafall. Hoppas dom får ut någon robot i riktig produktion under 2021 så vi får några löpande intäkter och slipper se en ökande förlust.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Unibap 22,1 -0,9% 23 -3,91%
Unibap / Swetree verkar gilla Unibap! / Swetree verkar gilla Unibap!
2020-11-10 09:37 IP: 7+AS86oTe
UNIBAP FÅR FÖLJDBESTÄLLNING FRÅN SWETREE TECHNOLOGIES AB AVSEENDE FORTSATT ARBETE AV PILOTINSTALLATION FÖR AUTOMATISK SORTERING OCH KVALITETSAVSYNING

SweTree Technologies AB lägger en uppföljningsbeställning på Unibap avseende systemoptimering och pilotinstallation av automatisk sortering och
kvalitetsavsyning av somatiska embryon för skogsnäringen. Beställningen är en fortsättning på tidigare genomfört design- och konstruktionsarbete enligt
pressmeddelande i april 2020 och som pågått under hösten 2020. Ordervärdet är ca 530 000 kronor och leveransen görs under 2020.

Automationslösningen som levereras omfattar fortsatt design och utveckling av en komplett pilotproduktionscell som bygger på Unibaps förmågemoduler för
robotiserad sortering och kvalitetsavsyning till automatiserad högvolymsproduktion. SweTree avser att driftsätta pilotfabriken under 2021 och använda resultaten
för att fatta beslut om en investering avseende en fullskalig kommersiell fabrik för 20 miljoner granplantor per år.

SweTree Technologies AB är ett utvecklings- och innovationsbolag inom skogsbioteknologi som ägs av Stora Enso, Kempestiftelserna, Sveaskog, RuAsset, Holmen samt
holdingbolaget Woodheads AB med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH).
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Unibap 22,1 -0,9% 23 -3,91%
Unibap / Unibap kompletterar SpaceCloud ekosystem med ledande programvara för geografisk informationsanalys / Unibap kompletterar SpaceCloud ekosystem med ledande programvara för geografisk informationsanalys
2020-11-05 09:04 IP: wch/GbANZ
Unibap AB (publ) har tillsammans med SaraniaSat Inc visat att L3Harris Geospatials programvara ENVI/IDL kan användas på Unibaps produkter. Det innebär att datadrivna geografiska baserade beslut med liten fördröjning som till exempel automatisk identifiering av problem, bevakning av förändringar, prioritera, agera och optimera, samt förstå trender och göra prognoser kan göras i satelliter. Många geografiska analysverktyg på jorden använder ENVI som underliggande ramverk och nu kan dessa lyftas upp i rymdsystem med liten arbetsinsats.

Testerna genomfördes i Uppsala under oktober utifrån kommersiellt tillgängliga multispektrala satellitbilder. Testerna visade möjligheterna att följa och identifiera objekt i nära realtid med ENVI och maskininlärning som en SpaceCloud applikation. ENVI kan analysera och hantera många olika typer av sensordata, inklusive data från hyper-, multi- och termisk spektrala sensorer, lasermätning (LiDAR) och molnoberoende SAR radar.

Det positiva utfallet av testerna ligger till grund för att Unibap och SaraniaSat avser genomföra demonstrationer i rymden och parallellt ta fram affärsmodeller.

- Det är otroligt stimulerande att se hur snabbt vi kunde ta en industriledande mjukvara som ENVI och visa att den kan köras på SpaceCloud i rymden med tillhörande maskininlärningsramverk. Detta öppnar nya möjligheter för kunder till SpaceCloud och ger oss en rejäl värdeökning i ekosystemet, säger Fredrik Bruhn, VD Unibap.

- I denna "Big Data" -ålder som vi lever i krävs sofistikerad artificiell intelligens och maskininlärningsalgoritmer för att snabbt extrahera användbar information för affärsbeslut. För första gången har Unibap AB och SaraniaSat lyckats demonstrera kraftfull analys av satellitbilder för sina kunder. Vi är oerhört glada över denna demonstration och de möjligheter som nu öppnar sig inom kommersiella och statliga affärsvertikaler inom rymdområdet, säger Tom George, VD SaraniaSat.

https://mfn.se/beq/a/unibap/unibap-kompletterar-spacecloud-ekosystem-med-ledande-programvara-for-geografisk-informationsanalys-6431f613

Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Unibap 22,1 -0,9% 22,4 -1,34%
Unibap / Intressant nyhetsbrev från Unibap / Intressant nyhetsbrev från Unibap
2020-10-29 09:48 IP: 3byZEikw7
Unibap släppte igår ett intressant nyhetsbrev. Kul att se att det händer lite bakom kulisserna. Något som var lite nytt för mig var att de genom "Testa Challenge" kommit i kontakt med Cytiva (tidigare GE healthcare) vilket är ett riktigt stor bolag inom life science. Som jag uppfattat det så var det Cytiva som tog kontakt med Unibap då de såg att de hade en teknik som kan användas inom deras bransch. Kul att se att ytterligare ett tillämpningsområde växer fram och intressant att se vad det kan bli i framtiden.

Se nyhetsbrevet här: https://mailchi.mp/unibap.com/framtidens-intelligenta-automation-november-2020

Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Unibap 22,1 -0,9% 22,9 -3,49%
2020-10-12 17:28 IP: YTChMChw1
Jens Lagergren anställs för att ersätta Ulrika Bergström som lämnade rollen som CFO den 2 september. Dessutom:

"Jens Lagergren kommer närmast från tjänsten som CFO vid Doxa AB (Publ). Dessförinnan har han arbetat som finanschef för Growth Markets och Latinamerika vid Mölnlycke Health Care samt finanschef för IDD International Markets på Thermo Fisher Scientific.

Jens är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har en MSc i Economics and Business Administration.

- Jag är jätteglad att vi kunnat knyta Jens till oss. Jens är en kommersiellt inriktad CFO med ett välutvecklat affärssinne. Han har dessutom lång och bred erfarenhet av att ha arbetat i stora och små bolag, både nationellt och internationellt, vilket jag ser som en stor tillgång, säger Fredrik Bruhn, VD."Detta känns som ett en väldigt bra rekrytering.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Unibap 22,1 -0,9% 24,9 -11,24%
Unibap / Jens Lagergren utsedd till ny VD / Fel position och fel person
2020-10-12 09:05 IP: nRxQ+kQ+d
Fel position och fel person....
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Unibap 22,1 -0,9% 25,6 -13,67%
Unibap / Jens Lagergren utsedd till ny VD / Jens Lagergren utsedd till ny VD
2020-10-12 09:01 IP: BGyQRlSCm
”I’m a professor in computer science and computational biology at KTH Royal Institute of Technology. My group is located at SciLifeLab Stockholm, a joint venture also including Karolinska Institutet, Stockholm University and Uppsala University” beskriver Jens
Unibap / UNIBAP FÅR BESTÄLLNING PÅ NÄSTA GENERATIONS SPACECLOUD / UNIBAP FÅR BESTÄLLNING PÅ NÄSTA GENERATIONS SPACECLOUD
2020-10-07 08:34 IP: x1yi5KZgK
"Unibaps amerikanska distributör Moog Inc beställer fler SpaceCloud utvecklingsenheter för $123 000 USD med omgående leverans. Beställningen följer flera tidigare mindre avrop och inkluderar även applikationsutvecklingssystem för Unibaps nästa generations SpaceCloudlösningar, kallad iX10. Produkterna kommer distribueras till kunder i USA.

Unibap har tidigare kommunicerat ett snabbt ökande intresse kring företagets rymdmolntjänster SpaceCloud med bland annat pågående leverans till NASA. Unibaps SpaceCloudlösningar består av både hårdvara och mjukvara som möjliggör dataanalys, datalagring, kommunikation och nyttjande av mjukvarumoduler "appar" i rymden. Unibap och amerikanska Moog har sedan januari 2019 ett distributions och licensavtal för AI i rymdsystem.

Produktfamiljen iX10 består som nuvarande iX5 familj av flera produkter med mjukvarulösningar, produkter för satellitutveckling och produkter för driften i rymden. Beställningen vi nu mottagit avser produkter för "app"-utveckling som i nästa skede kan driftsättas ombord på satelliter med SpaceCloud hårdvara. iX10 familjen ökar prestandan och lägger till möjligheten att återanvända mjukvara från AI tillämpningar på jorden.

- Det är oerhört roligt att se att rymdmarknaden i USA tar till sig våra lösningar tillsammans med Moog. I steg ser vi hur tester och utvärderingar går bra och systemen tas vidare mot riktiga rymdmissioner. Att våra kunder nu även kompletterar med utvecklingsenheter av nästa generation är viktigt och visar att det finns långsiktigt intresse, säger Fredrik Bruhn"
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Unibap 22,1 -0,9% 23,2 -4,74%
Unibap / VD KOMMER LÄMNA POST MEN STANNA INOM BOLAGET I NY ROLL / VD KOMMER LÄMNA POST MEN STANNA INOM BOLAGET I NY ROLL
2020-10-06 12:13 IP: 7NUUWNFa8
Efter flera år vid styrspaken lämnar Fredrik Bruhn sin roll som VD. Tycker detta är goda nyheter och Unibap kan samtidigt passa på att rekrytera in ny stark kompetens. Förhoppningsvis en person som kan leda företaget till framgång. Vi har pratat om detta tidigare i forumet, uppfinnaren måste lämna över till en affärsmässig person, och det känns som att precis detta nu händer. Fredrik stannar dessutom inom företaget vilket jag anser är mycket viktigt och den nya rollen kommer passa honom betydligt bättre. Hoppas nu på en lyckad rekrytering och spännande framtid!"Fredrik Bruhn lämnar VD posten och tar rollen som bolagets Chief evangelist i digital transformation.

Vi har sett ett stort växande intresse kring företagets rymdmolntjänster SpaceCloud och vi slutlevererar inom kort datorlösningen till NASA HYTI satellitmission. Sedan början av 2020 har vi även arbetat med att förfina vårt Spacecloudramverk tillsammans med Europeiska Rymdstyrelsen. Dessa två projekt har lagt grunden till att vi nu kan bygga vårt digitala ekosystem runt SpaceCloud. Vi har en global kundbas där Fredriks unika kompetens och erfarenhet inom AI, digitalisering och avionik är avgörande för storskaliga samarbeten inom både industri och rymd.

- Mina fem år som VD har varit oerhört lärorika och jag är stolt över att jag och mitt Team tagit bolaget från idé, notering och fram till där vi är idag. Nu ser jag framemot att tillsammans med ny VD och vårt Team få förverkliga min vision om att ta molnet till rymden och att på riktig skapa rymdhistoria. The sky is not the limit, så nu kör vi, säger Fredrik Bruhn,

- Styrelsen stödjer Fredriks beslut om att lämna VD-posten och det är för bolaget helt rätt att Fredrik till 100 procent kan fokusera på rymd, digitalisering och att möjliggöra nya affärsmodeller hos våra kunder, säger Hans Enocson, styrelseordförande i Unibap."
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Unibap 22,1 -0,9% 22,4 -1,34%
Unibap / Unibap first runner up SpaceCloud / Unibap first runner up SpaceCloud
2020-10-05 11:39 IP: 1zHu+FmFd
Roligt avslut av ESA Phi-week när vår pitch om Unibap SpaceCloud FrameworkTM utsågs till “First Runner Up” av den internationella juryn.

SpaceCloud Framework, som utvecklas inom ESA:s InCubed-program, revolutionerar EO genom att tillhandahålla molntjänster, fast i rymden. SpaceCloud Framework tillhandahåller en API för tredjeparts apputveckling som kan köras på Unibaps rymdhårdvara, iX5. Genom det här tillgängliggörs ombordanalys, snabbare insights och kortare nertid för data.

Nedan kan u se vår Pitch preesenterad av Mattias Herlitz och Fredrik Bruhn

https://unibap.com/first-runner-vid-esa-phi-week/
Unibap / Intressant / Intressant
2020-09-18 12:57 IP: yLX5dRiRN
Det här är mitt intressantaste innehav även om det inte händer så mycket. Har mycket tålamod med detta bolag.
Unibap / Blir det en riktad emission? / Blir det en riktad emission?
2020-09-18 12:54 IP: yLX5dRiRN
...
Unibap / Twitter / Twitter
2020-09-11 08:38 IP: 7NUUWNFa8
https://twitter.com/UnibapAB/status/1304032042221477888

För er intresserade :) Ser spännande ut!
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Unibap 22,1 -0,9% 21,5 2,79%
Unibap / STYRELSELEDAMOT KÖPT AKTIER VÄRDE 1 MLN KR / STYRELSELEDAMOT KÖPT AKTIER VÄRDE 1 MLN KR
2020-09-03 08:54 IP: XIcFZGF/i
2020-09-02 16:27
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Unibaps styrelseledamot Andras Vajlok har på tisdagen köpt 55.380 aktier i bolaget till ett värde av cirka 1 miljon kronor.
Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.
Köpet gjordes vid två tillfällen till 18:00 respektive 18:30 kronor per aktie.
Efter köpet äger Andras Vajlok 410.380 aktier enligt ägardatatjänsten Holdings.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Unibap - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -