På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Permascand

Permascand / Nationell strategi för vätgas presenterad för regeringen / Nationell strategi för vätgas presenterad för regeringen
2021-11-26 10:17
November 26, 2021

Energimyndigheten har presenterat förslag till en övergripande nationell strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak för regeringen. I strategin presenteras bland annat åtgärdsförslag som ska underlätta utbyggnad av fossilfri framställning av vätgas genom elektrolys.

Regeringen gav i vintras Energimyndigheten i uppdrag att analysera och kvantifiera potentialen för ökad produktion, lagring, transport och användning av vätgas, elektrobränslen och ammoniak i olika sektorer i Sverige och översiktligt inventera möjligheterna till samarbete med andra länder och aktörer i Europa.

Nu har Energimyndigheten presenterat ett förslag till nationell strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak och ett förslag till planeringsmål för elektrolysörkapacitet.

Förslaget till strategi omfattar åtgärdsförslag inom följande områden:

Ekonomiska incitament.
Forskning, innovation och kompetensförsörjning.
Utveckling av ramar och regelverk.
Samarbete för en utvecklad värdekedja.
Regeringen kommer nu att ta del av förslaget till strategi i sin helhet och förslagen kommer beredas inom Regeringskansliet.

Mycket BRA Krona
2021-11-10 11:25
Per kommer styra upp denna skuta

Det tar några år

Har en liten portföljvikt i detta case
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Permascand Top Holding 39,62 -0,7% 40 -0,95%
Permascand / KOM I HÅG ! Delårsrapporten i morgon kl 07:45 / Historiskt starka orderbok och mängder av intressanta projekt
2021-11-10 09:13
Framtiden ser minst sagt spännande ut. Kan bli en gigant inom svensk export.
Permascand / KOM I HÅG ! Delårsrapporten i morgon kl 07:45 / KOM I HÅG ! Delårsrapporten i morgon kl 07:45
2021-11-09 09:27
Inbjudan till presentation av Permascands delårsrapport för tredje kvartalet 2021
Permascand kommer att publicera sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021 den 10 november 2021 klockan 07:45 CET. I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till ett telefonkonferenssamtal och webbsändning samma dag klockan 10:30 CET.

Presentationen kommer att hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågestund. Frågor kan ställas på telefonkonferensen eller i skriftlig form via webbsändningen. Ingen föranmälan krävs.

Datum och tid
10 november 2021 kl 10:30 CET

Webbsändning
https://tv.streamfabriken.com/permascand-top-holding-q3-2021

Telefonnummer
För att delta via telefon vänligen slå in på numren nedan.

SE: +46 8 5055 8366
UK: +44 3333 009 267
USA: +1 631 913 1422 (Pin: 28195320#)

Efter presentationen kommer en inspelning av webbsändningen att finnas tillgänglig på webbsändningslänken och på företagets hemsida www.permascand.com

Krona
Permascand / Permascand och ABB / Permascand och ABB
2021-10-28 12:19
Vi har tillsammans med ABB och Goodtech ökat vår produktionskapacitet av elektrokemiska celler för rening av barlastvatten som installeras på stora fraktfartyg bidrar till att hålla världshaven rena.

Läs pressmeddelandet från ABB här: https://lnkd.in/eNTNT7EP

#hållbarhet #vattenrening #elektrokemi #utveckling #grönteknik #hållbarhetsarbete #samarbete
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Permascand Top Holding 39,62 -0,7% 36,4 8,85%
Permascand / Spännande Q3 rapport. / Spännande Q3 rapport.
2021-10-28 10:42
Bolag som har flera ben att stå på. Barlastvatten renande system är ett av dem. De 17miljoner Euro i senaste affären blev tydligen med på Q3.
Satsningen mot vätgas är en annan.
Och senast ramavtalet mot en stor amerikansk kund. 30-50miljoner per år 3-5 år.
Spännande att vara aktieägare med dessa förutsättningar.

Permascand / Green Wolverine Project i Norrbotten ! / Green Wolverine Project i Norrbotten !
2021-10-22 10:32
Grupo Fertiberia distribuerar den första storskaliga gröna ammoniaken
& gödningsanläggning i Sverige
• Med ett investeringskrav på mer än 1 miljard euro siktar ”Green Wolverine” på att komma in
i produktion 2026. Projektet kommer att skapa mer än 2000 arbetstillfällen under byggandet och
500 i drift.
• Sverige, ett av få länder i EU utan gödselproduktion, kommer att bli självförsörjande och en av världens första exportörer av ammoniak och gödsel med låga koldioxidutsläpp.
Madrid, 19 oktober 2021
Grupo Fertiberia, den största producenten av växtnäringslösningar på den iberiska halvön, tar en
ett avgörande steg för att leda energiomställningen för den europeiska gödningsindustrin. Företaget undertecknade en
”Memorandum Of Understanding” med Region Norrbotten (Sverige) och dess investeringsbyrå
att utveckla världens första 100% gröna och utsläppsfria ammoniak- och gödningsplats. Ammoniak är en
mångsidig produkt, lättare att transportera och förvara än väte. Den kan användas istället för gas för
energisyften och att avkolisera transporttransporter.

https://www.grupofertiberia.com/media/605649/20211015-np-planta-fertiberia-suecia_def_en-1.pdf


https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/3541392/5268286.pdf

I Saudiarabien planeras en gigantisk anläggning för att tillverka vätgas med hjälp av sol- och vindenergi, som sedan omvandlas till ”grön” ammoniak. Fullt utbyggd ska den producera 1,2 miljoner ton om året .22 sep. 2021

Krona
Permascand / SCA avslöjar planer på fabrik för vätgas i Timrå / SCA avslöjar planer på fabrik för vätgas i Timrå
2021-10-20 19:20
20 oktober 2021 05:00

Skogsföretaget SCA öppnar för att på sikt bygga en vätgasfabrik i Timrå. Planerna ingår i en uttalad offensiv från företagets sida om att producera mer "grön" energi.

– Vi studerar möjligheterna att göra något inom vätgasområdet och det finns sådana förutsättningar vid Östrandsfabriken, säger koncernchefen Ulf Larsson.
Text
Rolf Lunneborg

SCA är ett av många företag som ser över sin långsiktiga strategi. Företaget studerar möjligheten att bygga en vätgasfabrik i Timrå.

https://www.st.nu/2021-10-20/sca-avslojar-planer-pa-fabrik-for-vatgas-i-timra

Krona
Redigerades 2021-10-20
Permascand / omsättning/vinst / omsättning/vinst
2021-10-15 10:07
hur kommer kvartalsrapporterna se ut framöver och just främst i år med tanke på de nya ordrarna
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Permascand Top Holding 39,62 -0,7% 35,54 11,48%
Permascand / Skulle vara bra om Permascand blir erbjuden att delta ! / Skulle vara bra om Permascand blir erbjuden att delta !
2021-10-06 16:58
Energiföretaget Svea Vind Offshore har tecknat avtal med Gävle Hamn om etablering av vätgasproduktion i hamnområdet med preliminär start 2023. I ett första skede ska vätgasen användas av regionens industri och som drivmedel i vägtransportsektorn. Svea Vind Offshore är en av Energimyndighetens strateginoder för vätgas i Sverige och har nyligen avtalat med maskin- och transportföretaget Maserfrakt om leveranser av vätgas för fordonsdrift.

– Etableringen av vätgasproduktion i hamnområdet är ett viktigt steg i arbetet med att koppla samman det framväxande fossilfria energisystemet med det befintliga logistiksystemet. Som logistiknav är vi en viktig aktör i arbetet med en grön samhällsomställning. Vi vill fungera som katalysator och möjliggörare, säger Fredrik Svanbom, vd på Gävle Hamn.

Det nya avtalet innebär att Svea Vind Offshore i samarbete med Gävle Hamn ska projektera, finansiera och driftsätta en elektrolysör för vätgasproduktion i hamnområdet. Svea Vind Offshore kommer att erbjuda företag och organisationer inom industrin och transportsektorn att delta i projektet. Preliminär start för vätgasproduktionen är första kvartalet av 2023. Volymen producerad vätgas, som i ett inledande skede kommer att motsvara behovet hos 20–40 vätgasdrivna lastbilar, kommer kunna skalas upp i takt med att tillgången på el ökar.

– Mellansveriges industri och transportsektor har påbörjat resan mot elektrifiering och gröna vätgaslösningar, tempot i omställningen kommer att öka snabbt framöver. Vi har nyligen tecknat avtal om vätgasleveranser till Maserfrakt, ett av industriregionens största transportföretag, vi räknar med att snart kunna presentera fler sådana kontrakt. Etableringen av vätgasproduktion i Gävle Hamn är en naturlig fortsättning, säger Mattias Wärn, vd på Svea Vind Offshore.

Industrin, transportsektorn, akademin och offentliga sektorn i Mellansverige har etablerat initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley med målet att Gävleborgs och Dalarnas industri ska ta ledningen i utvecklingen av ett integrerat vätgassamhälle. Gävle Hamn och Svea Vind Offshore deltar i initiativet och är båda viktiga möjliggörare för regionala systemlösningar för vätgas.

Svea Vind Offshore är ett energiföretag som utvecklar storskaliga och hållbara vindkraftsprojekt i energiintensiva regioner med omfattande behov av elektrifiering och elkrävande vätgaslösningar. Svea Vind Offshore är även regional strateginod för vätgas.

Gävle Hamn driver det tioåriga programmet ”Energioptimerat hamnkluster 2030”, med målet att minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet. Gävle Hamn är norra Mellansveriges största logistiknav, där exportvaror från regionens stål-, trävaru- och pappersindustri på väg ut i världen möter insatsvaror till industrin, drivmedel och konsumentprodukter som ska vidare in i landet.

https://www.energinyheter.se/20211005/24955/vatgas-ska-produceras-i-gavle-hamn

Krona
Permascand / Märklig reaktion / Märklig reaktion
2021-10-01 09:06
Får en order nästan lika stor som det första halvåret försäljning och aktien sjunker??? Och fler lär komma pga det är lagstadgat
Permascand / 149000 aktier / 149000 aktier
2021-09-30 14:55
saftigt köp via carnegie, nåt som händer??
2021-09-23 17:18
@Hydrogen
Tyvärr har du hört fel

VD för PlugPower som intervjuas säger att det är beslutat om skattesubvention dvs stöd för grön vätgas på 3 dollar per kilo vätgas. Blå vätgas har ett beslutat stöd på 1 dollar.

Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
PowerCell Sweden 215,2 -5,57% 176,85 21,69%
2021-09-21 23:58
Hej - Trevlig Plug Power länk

Har själv satsat på Norska HydrogenPro som har nya elektroder vilka ska ge 14% mer i utbyte. Dom har startat bygge av en H2-Hub i Porsgrunn, Om jag inte missminner mig så beräknades framställninskostnaden bli ca 1,2 dollar/kg - sen läggs förstås skatt på.
Ett rejält hot mot Equionors och andra som ska börja tillverka Blu Hydrogen.

En länk till Equinors äventyr i England
https://www.justhaveathink.com/the-great-blue-hydrogen-scam/

Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Permascand Top Holding 39,62 -0,7% 33,94 16,74%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Permascand - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -