Nordic Iron Ore

idag 15:42 IP: 2M4bbeyDV
DDB fortsätter dumpa... inge kul.... undrar vem som döljer sig bakom? Måste nästan vara i övre halvan av 10 i topp..... Kanske Copperstone som säljer?
2020-11-30 09:56 IP: 2M4bbeyDV
Är det idag det ska bli kul pau riktigt?
2020-11-23 22:15 IP: fefq0Tlu/
Den är rejält bättre än tidigare och Blötberget framstår nu riktigt fint! Men visst är det som du säger tar det är fortfarande rejält med hängslen och liovrem fortfarande så caset är väldigt mycket bättre.

Nämner några saker som i verkligheten kommer se helt annorlunda ut och således väldigt mycket bättre:
- Livslängden kommer mångfalt längre än de 13 år som tas upp
- Att bara våga ta upp Väsman som 19 Mton är är nästan larvigt lite
- Analysen speglar inte heller den prisutvecklinga som skett på malmsidan
- Blötberget får i analysen böra onödigt mycket av investeringen.

Så det ser egentligen sjukt mycket bättre ut....men vi måste börja någonstans och det är redan bra!!

Räknar med fler bra nyheter inom kort!

Nordic Iron Ore / Kul med en ny uppdragsanalys! / Kul med en ny uppdragsanalys!
2020-11-23 15:06 IP: XIcFZGF/i
Kul med uppdateringen av analysen! Men den var snålt tilltagen med både hängslen och livrem =)

Känns som nästa steg bör vara att lägga fokus på finansieringen för NIO. Ska bli mycket spännande att se vad dem hittar på!

Först delfinansiering för elektrifiering, automation och styrsystem och parallellt med detta bör det ju letas investerare febrilt! Mycket, mycket spännande!

Jag tänker att man kostar inte på infrastruktur för el och automation om man inte är rätt säker på att man klarar att ro i hamn den stora finansieringen!
2020-11-20 12:19 IP: n253jaDEA
För sammanfattningen. Ja jag var själv inne för ett par år sedan, nu har jag gått in igen då tajmingen känns betydligt bättre. Avvaktande marknad pga finansieringsbiten förstås men det finns ju ingenting i det kommunicerade som jag kan hitta som pekar på någon FE i.a.f. Lån, riktad eller en kombination är väl sannolikt då, och men tanke på vad som finns redan så borde ju finansiärer stå på rad. Ni får gärna rätta mig om jag har fel...
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nordic Iron Ore 2,49 -7,78% 2,74 -9,12%
Nordic Iron Ore / Nytt / Stor behållning av dagens rapport!
2020-11-20 11:09 IP: CVRUL3S1q
Stor behållning av dagens rapport!

- Det gör ett flertal starka och bra markeringar och uttalanden i rapporten. De är mer offensiva nu än tidigare enligt mig. Det tyder på att de är rejält trygga med allt de har på fötterna nu efter optimeringsstudien. Tacka fasen för det, caset är bra 😊
- Whittle del II kan påvisa upp tilll 255 miljoner USD i NPV. Innan igår var det 142 milj UDS!
- Minskat kapitalbehov (mycket bra)
- De har långtgående offerter och lösningsförslag att gå på redan, viktigt.
- Delfinansiering och hur det ser på detta. Gillar att de ser ett stort värde i att komma till skott fort nu. Resultatet av optimeringsstuden kommer avsevärt underlätta att få till en bra stegvis finansiering.
- Priset på järnmalm är högt och stabil (upp rejält sedan Golderstudien, ca +35USD/ton!!)
- Marknaden talar starkt för NIO produkter av premiumkvalitet vilket minskar energiåtgången i nästa led.
- Man tar nu upp resurserna i historiska Blötberget om ca 5 miljoner ton (var inte med i Golderstudien)

Summa summarum, nu har vi mycket större förståelse för planen och kommande aktiviteter och vad som skett på leverantörsfronten på senare tid. Det sker otroligt mycket och med ett högt ”time to market” tänk samt tillvaratagande på aktieägarvärde!

Glöm inte att detta fina enbart inkluderar Blötberget. Utöver detta har vi sedan Håksberg och giganten Väsman! Det borgar för väldigt lång livslängd på Ludvika Gruvor!

Finns således riktigt fina utsikter för att detta blir lysande, för oss aktieägare, Ludvika och gruvsverige!

Kul och trevlig helg :)
2020-11-20 10:12 IP: n253jaDEA
Tycker ni att det framkom någonting nytt av intresse i dagens rapport?
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nordic Iron Ore 2,49 -7,78% 2,75 -9,45%
Nordic Iron Ore / Jag är nöjd / Jag är nöjd
2020-11-20 08:34 IP: cu0OfscrM
att jag investerat i denna aktie efter gårdagens PM. Om jag inte missat något väsentligt så borde potentialen och värdet av tillgångar få bolaget att vara mer värt redan idag.

Var och en gör en egen bedömning.
Nordic Iron Ore / 172 miljoner dollar / Tomed - du tänker inte fel.
2020-11-19 18:43 IP: VVTBS3p3k
Tillkommer nettonuvärde vid brytning av gamla gruvan och anlitande av entreprenörer + cirka 200 MSD i nettonuvärdeenligt dagens PM
Samt uppräkning av kalkylen till dagens pris på järnmalm + cirka 350 MUSD i nettonuvärde
Då blir det totalt cirka 700 MUSD i nettonuvärde. Eller 6041 Mkr
Det finns ca 30,4 miljoner aktier
6041 / 30,4 = 198:71 / aktie
Förmodar att det här värdet späs ut en hel del när projektet finansieras
Men det blir ändå ett rejält värde kvar för oss aktieägare
Därtill kommer värdet av omfattande tillgångar i Väsmanfältet
Dagens kurs på 2:74 har ingen koppling till den fantastiska verkligheten i NIO
Nordic Iron Ore / Det här är grejer i backen det ! Minst lika mycket till om man läser hela PM:et. Och ännu mera därtill / Det här är grejer i backen det ! Minst lika mycket till om man läser hela PM:et. Och ännu mera därtill
2020-11-19 18:05 IP: VVTBS3p3k
"Ett annat exempel på gjorda analyser är att det enligt historisk dokumentation finns cirka 5 miljoner ton kvar att bryta i den historiska gruvan, vilken lämnades helt utanför genomförbarhetsstudien; en simulering har gjorts med antagande om att även denna volym bryts. Antaganden om brytning av dessa historiska mineraltillgångar samt reducerade investeringskostnader och användande av entreprenörer ökar nuvärdet ytterligare till mellan 180 och 255 MUSD".

Till detta kommer prishöjningar på järnmalm vilka inte finns med i kalkylerna
Lägger man till dessa ökar Net Present Value med ytterligare 350 MUSD

Nordic Iron Ore / 172 miljoner dollar / Ett av börsens mest undervärderade bolag alla kategorier!
2020-11-19 17:13 IP: fefq0Tlu/
Men det kommer korrigerat upp, dagens besked var mycket viktigt!

Till detta ska man även beakta att vi EJ räknar med Väsman och Håksberg vilka tillsammans säkerligen vida överstiger det fina vi redan fått bekräftat idag i Blötberget.

NIO med Blötberget, Väsman och Håksberg kan blir Sveriges gruvmecka för många många år framöver! Men först kör vi igång Blötberget.
Nordic Iron Ore / 172 miljoner dollar / Vad är det jag missar?
2020-11-19 17:09 IP: iirTNx37b
Om nettonuvärdet är 172 milj dollar blir det ju 1483 miljoner sek
Det finns ca 30,4 miljoner aktier.
1483/30,4 = 48:80 /aktie
Börskursen är i skrivande stund 2:74/aktie

Vart tänker jag fel?
Nordic Iron Ore / Skönt styrkebesked - nu är vägen utstakad! / Skönt styrkebesked - nu är vägen utstakad!
2020-11-19 17:09 IP: fefq0Tlu/
Avsevärde NPV ökning (net prestent value)! Minst 50%

Vi går från ca 145 miljoner USD till 180- 255 miljoner USD. Inte dåligt må jag säga, över förväntan. Utöver detta så minskar kapitalbehovet avsevärt.

"Another example of modelling is that, according to historical documentation, approximately 5 million tonnes of mineral resources remain in the historical mine, which was omitted in the feasibility study; a simulation has been done with the assumption that this volume is successfully mined. These additional historical mineral resources coupled with refinement of the plant design to reduce investment costs, and the use of contractors further increase the net present value to between USD 180 and 255 million."

Hatten av till NIO, de sliter hårt för att dra igång detta fina projekt, Ludvika gruvor. Idag tog vi ett stort steg närmare anläggningsarbeten i och med denna värdeökning och kostnadsreducering!

Skål!
2020-11-19 16:53 IP: n253jaDEA
Vadan detta blygsamma börsvärde?
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nordic Iron Ore 2,49 -7,78% 2,69 -7,43%
Nordic Iron Ore / 172 miljoner dollar / 172 miljoner dollar
2020-11-19 16:43 IP: TgGFNH9lg
Optimeringen av tidigare presenterad genomförbarhetsstudie höjer nettonuvärdet med över 50 procent till drygt 172 miljoner dollar.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/11/19/nordic-iron-ore-positivt-res-optimeringsstudie-blotbergsgruvan.html

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Nordic Iron Ore - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -