På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Nordea

Rubrik Av Publicerat
Utdelning Ludvig8 21-06-14 11:31
%% KometRaket 21-06-14 09:24
Mycket hög avkastning kommer att driva aktiekursen uppåt Ericsson 21-06-14 01:28
Exempelvis företagsakuten tottedq 21-06-11 18:15
tottedq Ericsson 21-06-11 16:37
Och... Hobbe63 21-06-11 10:58
Bara uppskjutna problem tottedq 21-06-11 08:13
Nordea hej o ho Amirshov 21-06-10 17:24
Låga kreditförluster under pandemin för de nordiska bankerna BONVIVANT 21-06-10 12:39
Rätt pris på en bank! eagleeye 21-06-07 17:33
Fortsatta köp från Cevian Ericsson 21-06-04 09:00
Normalisering av värderingar i bankaktierna Ericsson 21-06-04 08:50
Utdelning KometRaket 21-06-04 08:21
Fritt fram i höst - FI BONVIVANT 21-06-01 09:39
Uppsida på 32 procent ... Ericsson 21-06-01 09:06
1/316 »
Nordea / Utdelning / Utdelning
igår 11:31
Om utdelningspengen finns på mitt konto eller på företagets borde vara samma sak, så vem förräntar mina pengar bäst?
igår 09:24
Hur mycket skatt måste man betala för att kontoret ligger i Finland ? Eu skatt
Nordea / Låga kreditförluster under pandemin för de nordiska bankerna / Mycket hög avkastning kommer att driva aktiekursen uppåt
igår 01:28
I Nordeas fall så räknar jag med omkring 24 procents avkastning de kommande 15 månaderna bara sett till utdelningar och återköp. En sådan mycket hög avkastning kommer att stödja aktiekursen.

Direktavkastningen tillsammans med en stark förväntad vinsttillväxt kan mycket väl medföra att vi får se en aktiekurs en bit över 100 kronor fram emot den första utdelningen i oktober.

ABG skrev också i en analys för några dagar sedan att de fyra storbankerna beräknas skifta ut sammanlagt 65 miljarder kronor bara under det andra halvåret i år, och att det sannolikt leder till en normalisering av värderingarna.

Att då inte tro på bankaktier framöver är jag tveksam till.
2021-06-11 18:15
https://www.riksgalden.se/sv/press-och-publicerat/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2021/foretagsakuten-forlangs-till-30-juni-2021/

Visst finns det stöd som inte ska betalas tillbaka....
Men poängen är att företagen klarar sig nu för att de får stöd oavsett om dom får behålla pengarna eller måste betala tillbaka
Det kommer ett liv efter pandemin och det kan ta lång tid innan folk beter sig som innan pandemin.
Då får vissa företag svårt att klara sig utan stödpengar.
Bankskatten 2022 beräknas på bankernas utlåning och då drabbas Nordea förvisso i mindre utsträckning men Finland har väl samma problem som oss att Covidnotan ska betalas och politikerna ska bestämma vilka....
Det är säkert politiskt impopulärt att höja inkomstskatterna även i Finland
Vi får se men jag skulle inte satsa stora pengar på banker det närmaste året
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nordea Bank Abp 9,363 0,6% 9,31 0,57%
2021-06-11 16:37
Tänker du på några särskilda stöd då? De flesta statliga pandemistöd är inte i formen av lån.

Sverige kan på sin höjd endast beskatta vinster som Nordea gjort i sin svenska verksamhet, så Nordea drabbas i betydligt lägre grad än de svenska bankerna.
2021-06-11 08:13
Nu får företagen stöd, stöd som i många fall ska betalas tillbaka.
Så när stöden upphör så kommer verkligheten i kapp och då kommer kreditförlusterna.
Dessutom lär bankerna få vara med att betala statens Covid-19 upplåning.
Politiskt populärt att ge sig på bankerna men inte prata ökad beskattning av ISK eller ökat inkomstbeskattning.
Val nästa år så bankskatten blir verklighet och den ska även gälla Nordea trots att bolaget är finskt
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nordea Bank Abp 9,363 0,6% 9,27 1%
Nordea / Nordea hej o ho / Nordea hej o ho
2021-06-10 17:24
En bank som blöder kunder varje dag skall undvikas
Nordea / Låga kreditförluster under pandemin för de nordiska bankerna / Låga kreditförluster under pandemin för de nordiska bankerna
2021-06-10 12:39
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efter en period av stora reserveringar under pandemin har de senaste kvartalen för de nordiska bankerna inneburit kreditförluster under det långsiktiga snittet. Potentialen för fortsatt positiva överraskningar vad gäller kreditkvaliteten får nu allt större uppmärksamhet, skriver UBS i en genomgång av de nordiska bankerna.
Nordiska banker har generellt låg kreditrisk vilket visas av att det långsiktiga snittet är kreditförluster på cirka 0,15 procent, noterar UBS. Under det första halvåret 2020 reserverade de nordiska bankerna i snitt för kreditförluster på 0,50 procent, mer än tre gånger den normala nivån. Reserveringarna gjordes dock inte i samma utsträckning hos bankerna – Handelsbanken skiljde ut sig genom att inte se någon betydande inverkan på kreditförlustnivån från pandemin.
Återföringar av gjorda reserveringar brukar enligt UBS normalt betraktas som engångseffekter när det kommer till värdering, men detta stöds enligt banken inte av datan. Om den genomsnittliga kreditförlustnivån jämförs med framåtriktade p/e-tal för de senaste 20 åren har de nordiska bankerna handlats högre under åren då kreditförlusterna varit lägre än normalt, vilket enligt UBS antyder att marknaden är beredd att betala för utsikter till lägre kreditförluster.
UBS räknar framåt med normala underliggande kreditförluster och att 25 procent av de extra reserveringarna återförs, och justerar därför upp resultatestimaten. Effekterna av det skiljer sig åt mellan bankerna, då inverkan för Handelsbanken är obetydlig medan det för exempelvis Danske Bank handlar om en potentiell 16-procentig vinstökning för 2022.
Nordea är fortsatt UBS förstaval i regionen vilket motiveras med intäktstillväxt, kostnadsneddragningar och utdelningar. UBS upprepar även sina köprekommendationer för Danske Bank och Swedbank, som enligt banken båda ser attraktiva ut givet lönsamhetsutsikterna. För Handelsbanken och SEB är rekommendationen neutral, och för DNB sälj.
UBS har höjt riktkursen för Danske Bank till 158 danska kronor från tidigare 153. För DNB höjs riktkursen till 148 norska kronor från 146 och för Nordea till 103 kronor från 101.
Swedbanks riktkurs höjs till 179 kronor från 175 och SEB:s till 102 kronor från tidigare 100. Handelsbankens riktkurs är oförändrat 94 kronor.
David Djuphammar +46 8 5191 7913
Nyhetsbyrån Direkt
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nordea Bank Abp 9,363 0,6% 9,24 1,33%
Nordea / Rätt pris på en bank! / Rätt pris på en bank!
2021-06-07 17:33
DNB bjuder 108,85 norska kronor för SBank som har eget kapital på 69,80 det ger ett pris på P/B= 1,56. Det är ju mycket över vad Nordea kostar. Vad är rätt pris för en bank? Ser fram emot att Nordea värderas till ett P/B på 1,56!!
Nordea / Kursdrivande / Fortsatta köp från Cevian
2021-06-04 09:00
Nordea har visat fortsatt styrka de senaste dagarna, inte minst igår på en något svag börs. Jag gissar att Cevian fortsätter köpa aktier, vilket bör föranleda en flaggningsanmälan under juni.
Nordea / Fritt fram i höst - FI / Normalisering av värderingar i bankaktierna
2021-06-04 08:50
https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/06/04/handelsbanken-storbankerna-vantas-skifta-ut-65-miljarder-kronor-spar-abg-di.html

”Storbankerna väntas skifta ut 65 miljarder kronor spår ABG - Di (Finwire)
2021-06-04 07:52

Storbankerna Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB väntas under andrahalvåret skifta ut cirka 65 miljarder kronor till sina aktieägare efter att restriktioner för utdelning inte verkar komma att förlängas. Det skriver Di som tagit del av en analys från ABG Sundal Collier.

Det nya beskedet från Finansinspektionen kan leda till en normalisering av värderingarna av bankerna enligt analyshuset.

Bankerna har tidigare under året delat ut 28 miljarder kronor, och med en ytterligare utdelning under hösten skulle den totala överföringen av värde till aktieägare uppgå till 93 miljarder kronor under 2021.”


KometRaket, beloppen är inte kommunicerade i Handelsbanken, SEB och Swedbank. Nordea avser dock att dela ut ca 7,3 kronor (0,72 euro) efter den 30 september.
2021-06-04 08:21
Hur mycket kommer de att dela ut per aktie?!
Nordea / Fritt fram i höst - FI / Fritt fram i höst - FI
2021-06-01 09:39
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den nuvarande rekommendationen om återhållsamhet vid aktieutdelningar och aktieåterköp som gäller till september 2021 för banker ser inte ut att behöva förlängas.
Det skriver Finansinspektionen (FI) i sin halvårsvisa stabilitetsrapport och anger att det är under förutsättning att "återhämtningen fortsätter och att bankerna kan upprätthålla kreditutbudet".
"FI:s slutgiltiga ställningstagande samordnas enligt gällande praxis med motsvarande bedömningar som ESRB och EBA kommer att göra", skriver myndigheten vidare.
FI noterar att storbankerna gick in i pandemin med betydande kapitalbuffertar. Under fjolåret ökade också bankernas managementbuffertar – det kapital bankerna håller utöver kapitalkraven.
"Det berodde bland annat att på att FI och andra nordiska myndigheter i början av krisen sänkte det kontracykliska buffertvärdet för att frigöra kapital i bankerna. Dessutom avstod bankerna från att dela ut vinster under 2020, i enlighet med rekommendationer från FI och andra europeiska myndigheter", framhåller FI.
Bankerna anses nu därför ha tillfredsställande marginaler och bör ha goda förutsättningar att stötta hushåll och företag i en återhämtningsfas.
"Givet att den ekonomiska återhämtningen fortsätter att vara stark och framtidsutsikterna stabiliseras, är FI:s målsättning att inleda en fas med gradvisa höjningar av det kontracykliska buffertvärdet under andra halvåret 2021", framhålls även.
Under tisdagsmorgonen har det dock meddelats att FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat på 0 procent. Den 16 mars i fjol sänktes detta buffertvärde från 2,5 procent till 0 för att motverka en kreditåtstramning.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Nordea Bank Abp 9,363 0,6% 8,85 5,8%
Nordea / Uppsida på 32 procent ... / Uppsida på 32 procent ...
2021-06-01 09:06
... enligt Danske Bank!


NORDEA
Danske Bank höjer riktkursen för Nordea till 118 kronor (115), upprepar köp - BN (Finwire)
2021-06-01 09:03

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Nordea - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -