Nickel Mountain R.

Rubrik Av Publicerat
Pinsamt i kubik! Hotstock 20-05-26 00:44
Mandatavtal Nudå 20-05-25 17:34
När vi kommer ut på andra sidan😂 Bocca 20-05-25 08:34
re Erngisel Norman 20-05-23 21:02
Re Norman Erngisel 20-05-23 17:06
Re Norman 20-05-23 13:25
Underligt. Erngisel 20-05-23 11:01
Jag tror på unikumtrader 20-05-15 17:22
@unikumtrader... Varför tar de inte upp guldet? Tror på 20-05-15 13:53
Kolla sidan 15, Det råder inget tvivel om att det inte finns guld !! unikumtrader 20-05-15 13:24
Haveri (gamal men aktuell) unikumtrader 20-05-15 12:30
Hur stort tonnage har ett initialt dagbrott? gruvgunnar 20-05-15 11:29
Ryck snart drillan 20-05-15 09:59
Ryck snart unikumtrader 20-05-14 10:00
Segt Grale 20-05-11 19:26
1/719 »
2020-05-26 00:44 IP: eTv5hmOt/
Skitsnack!

Emissioner ligger till grund för framtida finansiering.
2020-05-25 17:34 IP: GcWylHnJ4
Mandatavtal med IFOX Investments AB (publ) avslutat
Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR eller Bolaget") har fattat beslut om att inte förlänga mandateavtal och konsultavtal med IFOX Investments AB (publ)

Som ett resultat av att bolagsstämman i IFOX Investments AB (publ), under namnändring till Xhail AB (publ) ("IFOX") 2020-05-13 bland annat beslutat att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Score Music Interactive Ltd och därmed byta verksamhetsinriktning har NMR och IFOX gemensamt beslutat att inte förlänga de två mandatavtal som Bolaget hade med IFOX och som löpte ut den 24 maj i år. Mandatavtalen gav IFOX i uppdrag att driva förhandlingar med potentiella köpare eller investeringspartners till Bolagets nickelprojekt, Rönnbäcksprojektet, alternativt samtliga aktier i dotterbolaget Nickel Mountain AB samt att arbeta vidare med förhandlingar med potentiella köpare eller investeringspartners till Tomskprojektet, alternativt Bolagets dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus Ltd:s ("Mezhlisa") aktieinnehav i dotterdotterbolaget OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). Av samma anledning har Bolagets konsultavtal med IFOX sagts upp till upphörande i maj. Konsultavtalet avsåg främst tillhandahållandet av tjänster avseende Bolagets verksamhet i Tomsk.

Tjänster avseende Bolagets verksamhet i Tomsk kommer fortsättningsvis tillhandahållas direkt av Bolaget genom dess vd Anders Thorsell. Vidare kommer fortsatta förhandlingar med potentiella köpare eller investeringspartners till Bolagets nickelprojekt, Rönnbäcksprojektet, alternativt samtliga aktier i dotterbolaget Nickel Mountain AB fortsättningsvis föras vidare av Bolaget självt, vid sidan av de rådgivare i Moskva som redan finns kontrakterade.

För att tillförsäkra driften av fortsatta förhandlingar med potentiella köpare eller investeringspartners till Tomskprojektet, alternativt Bolagets dotterbolag Mezhlisas aktieinnehav i BNG har Bolaget för avsikt att, förutsatt kommande årsstämmas godkännande, ingå ett liknande mandatavtal med Connector Corporate Finance AB, ett bolag som ägs av Bolagets vd, Anders Thorsell. De närmare villkoren för föreslaget mandatavtal kommer redovisas i kallelsen till Bolagets årsstämma som kommer hållas 2020-06-30.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Anders Thorsell
Telefon: 0707732045
E-post: anders@nickelmountain.se
Nickel Mountain R. / När vi kommer ut på andra sidan😂 / När vi kommer ut på andra sidan😂
2020-05-25 08:34 IP: +8xP6eg1X
Nya formuleringar för att blidka nytillkomna aktieägare. Samma skitsnack som tidigare dock.
2020-05-23 21:02 IP: WKHkFKwje
Du verkar ju otroligt intresserad. Så varför går du inte med i chattarna där det förs diskussioner?

För du vet väl att det skrivs på andra ställen ;)
2020-05-23 17:06 IP: N9f6MtqP+
Det är väldigt mycket på gång.
NMR skall ju bli mycket större,och få nya huvudägare.
2020-05-23 13:25 IP: WKHkFKwje
Kan inte du förklara varför det är underligt?

Mer underligt är ju att du ens skriver här....
2020-05-23 11:01 IP: N9f6MtqP+
Mycket underligt.
Det händer mycket runt NMR just nu ,och ingen har skrivit på över en vecka?.
2020-05-15 17:22 IP: aYymIjYsi
Att Tomsk försäljningen ligger till grund för finanseringen av alla dessa projekt.
Nickel Mountain R. / Hur stort tonnage har ett initialt dagbrott? / @unikumtrader... Varför tar de inte upp guldet?
2020-05-15 13:53 IP: rp+udpHSX
Varför tar de inte upp oljan på licens 71-1?
Varför bryter de inte i nickelgruvorna?
Varför bryter de inte guld i kattisavan?
Saknas det tillstånd att påbörja producering?
Är kostnaden högre än intäkterna?
Du räknar bara på intäkter, vem ska stå för kostnaderna?
2020-05-14 10:00 IP: aYymIjYsi
Jag tror vi får en ordentlig uppjustering av kursen i närtid, kanske redan denna vecka.

Jag har hävdat tidigare att Tomsk dealen redan är klar och att det bara är formalia kvar att hantera, och det är fortsatt min personliga uppfattning.

I den rådande situation med Corona, reseförbud, mm så har såklart den prossessen blivit ännu en utmaning för Anders och parter att hantera.
2020-05-11 19:26 IP: X0etJsjjX
Trodde vi skulle se ett ryck men vi får hålla ut till nästa vecka som vanligt.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Nickel Mountain R. - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -