NGEx Resources

Rubrik Av Publicerat
Hausse.. henke8 20-12-03 14:56
Rättelse... Hausse & Baisse 20-12-03 14:17
Vi närmar oss et avgörande! Hausse & Baisse 20-12-03 13:27
Zeus2k - Barrick Trevanian" 20-11-26 18:30
Känns OTROLIGT bra detta. Zeus2K 20-11-26 18:08
Lundin på kopparjakt..DI idag! Trader17 20-11-26 07:23
Intressanta funderingar Trevanian Hakan71 20-11-24 17:34
En räkneövning Trevanian" 20-11-24 09:08
Re jagego Zeus2K 20-11-23 19:50
"Developing Huge Copper-Gold Silver Deposit in Argentina" jagego 20-11-23 19:24
Kopparn är urstark. Zeus2K 20-11-20 18:49
Volum drygt 2500 Numbertinito 20-11-13 08:05
Listbyte Trevanian" 20-11-12 08:25
Risk - möjlighet D-Oil-Gas 20-11-12 07:30
US dollar trading Numbertinito 20-11-12 07:08
1/228 »
2020-12-03 14:56 IP: vT+xLKHVU
De va inte igår..kul att se dig igen...
NGEx Resources / Rättelse... / Rättelse...
2020-12-03 14:17 IP: Rp98u0/26
Jag skrev om 5 och 20-dagars glidande medelvärde, det rör sig självfallet om veckor!

Sorry!
NGEx Resources / Vi närmar oss et avgörande! / Vi närmar oss et avgörande!
2020-12-03 13:27 IP: Rp98u0/26
Hejsan!

Känner mig manad att skriva på Joses forum då jag såsom teknisk nörd ser intressanta saker på gång i bolagets aktie. Det hör till saken att jag var extremt aktiv för 10 - 15 år sedan att delge mina tekniska tolkningar på aktier och index på Avanzas forum. Har hållit mig borta med skrivandet men idag kan jag inte hålla mig. Nu när bolaget haft nyemission och samtidigt som vi ser kopparpriset drar iväg uppåt, tror jag det endast är en tidsfråga innan den större uppgången kan påbörjas. Detta fick mig åter att kliva på aktien igen!

Jag bifogar en veckograf på JOSEs kursutveckling på Torontobörsen kompletterad med min TA-tolkning. Anledningen att jag väljer vecka beror på vi får en bättre bild över den långsiktiga trenden, samtidigt som vi slipper bruset som försvårar tolkningen då kursen får betraktas som volatil på daglig basis.

På stapeldiagrammet har jag infogat glidande medelvärden som avser 5 och 20 dagar. 5-dagars är på väg att bryta upp igenom 20-dagars, vilket alltid är positivt. 20-dagarslinjen har haft en horisontell utveckling, men börjar försiktigt vrida upp, vilket stärker den positiva bilden.

Stochastic och MACD är två momentumindikatorer vi ser under grafen. Stochastics har nu vänt upp från låga nivåer och indikerar fortsatt uppställ, liksom MACD, som befinner sig ÖVER noll-linjen, vilket också bekräftar positiv trend. Notera gärna att vi ser en positiv kross är på gång.

Vad kan vi förvänta oss av dessa impulser? Jo, att intervallet 80 - 90 cent har varit ett kursmässigt tak, som stoppat alla försök till uppgångar sedan Q4 2019. Vi avvaktar därför utvecklingen kommande vecka/or och inväntar incitamentet som tänder gnistan som skapar det där stora köpintresset som driver kursen under hög omsättning upp igenom CAD 1. Hur långt det bär känns inte meningsfullt att spekulera i. Det viktiga är att rallyt påbörjas. Jag hoppas att min tolkning blir korrekt för detta ligger inte långt borta...

Veckograf: http://schrts.co/iuRrKUkP
2020-11-26 18:30 IP: amX2cYts8
Barrick är en möjlig budgivare på HELA Josemaria. De är en så stor spelare så de är knappast särskilt intresserade av att sitta med en skärva. Jag undrar dessutom om Lundins är särskilt intresserade av att sitta i förarsätet med en körlärare som passagerare. Det kan bli lite spänd stämning i kupén.

Det man aviserat är att försöka ta in en minoritetspartner och då vore det naturliga att ha ett japanskt konglomerat som finansiär/partner, typ Mitsubishi, Jx Nippon eller Sumitomo (partner med LUMI i Candelaria). Kineserna lär inte komma i fråga så länge japanska JOGMEC har förköpsrätt på 40% av produktionen. Denna förköpsrätt är dessutom antagligen tillgänglig för en japansk partner som kliver in. JOGMEC är mest ett statligt verktyg för Japan att säkerställa råvarutillgång. En japansk partner skulle med ett köp av t ex 30% av Josemaria-projektet kunna skaffa sig tillgång till 70% (30+40) av produktionen. Det borde vara en lockande morot för denna typ av bolag. Det är ju råvaran de är ute efter, inte gruvdriften i sig.

Men visst, Barrick kan plötsligt dansa in på banan, fast då lär de inte nöja sig med att bara sitta bredvid och se på.

/Trevanian
NGEx Resources / Känns OTROLIGT bra detta. / Känns OTROLIGT bra detta.
2020-11-26 18:08 IP: WxqcCHm7s
Kopparn rallar dag för dag... När marknaden väl vaknar och inser att av alla juniors så ligger Jose bäst till att bygga en gruva då blir det att åka av...

Till Trev,

Vad tror du om Barrick Gold som partner till José ?

Tänker bara högt, dom är verksamma sedan länge i Argentina och VDn har sagt att dom är ute efter kopparprojekt... Tänker också att det behöver inte stanna vid Jose, dom kan även vara intresserade av ta en del av Filo ( efter deras FS ) om dom tycker att 30-40% är för lite i Jose.
Redigerades 2020-11-26
NGEx Resources / Lundin på kopparjakt..DI idag! / Lundin på kopparjakt..DI idag!
2020-11-26 07:23 IP: 5PF0a6/QD
Lundin på kopparjakt

BOLAGET INVESTERAR MILJARDER I NYTT GRUVPROJEKT I ARGENTINA

Lundinsfärens nästa stora projekt är att utveckla Josemaria Resources jättetillgång av koppar till en fullskalig gruva inom sex år. Notan för projektet är satt till dryga 26 miljarder kronor. Hög risk ställs nu mot hög potential när bolaget måste övertyga investerarna.
Lundinsfärens mångmiljardinvestering i utbyggnaden av Lundin Energys jättetillgång Johan Sverdrup i Nordsjön är i mål och Lundin Golds guldgruva i Ecuador producerar. Nu riktar sfären i stället uppmärksamhet och kapital till Argentina och Josemaria Resources koppartillgång i San Juan.

I mitten av oktober presenterade bolaget positiva resultat från en genomförbarhetsstudie som sätter den förväntade produktionsstarten till 2026 med en investeringskostnad på drygt 3 miljarder dollar, motsvarande över 26 miljarder kronor.

Om projektet lyckas förväntas tillgången generera en snittproduktion om 136 000 ton koppar årligen med en livslängd på 19 år.

Projektet står däremot inte utan hinder. Tillgången förutsätter en gruva i avlägsen bergsterräng 210 kilometer från närmsta samhälle med krav på stora investeringar i omkringliggande infrastruktur. Lundin Golds guldgruva i Ecuador – där brytningen påbörjades i november i fjol – är förebilden för projektet.

”Det kommer att bli dyrt givet tillgångens otillgänglighet, men när vi väl startat upp projektet planerar vi för närvaro i regionen under lång tid. Den koppar, guld och silver som finns i området ger gott hopp om att vi kommer att kunna förlänga gruvans livslängd”, säger Adam Lundin, vd för Josemaria Resources och son till Lundin-nestorn Lukas Lundin.

Strax söder om Josemarias projekt befinner sig systerbolaget Filo Mining i en utbyggnadsfas av ytterligare en koppartillgång i området. Lundinsfärens målsättning är att utveckla området till nästa stora kopparproducerande region, enligt Adam Lundin.

”Argentina hade planer på att starta oljeproduktion, men med dagens prisnivåer är det inte längre aktuellt. Gruvprojekt har därför blivit allt viktigare. Argentina och Chile har en liknande geologi, men medan Chile i dag står för 17 procent av den globala kopparproduktionen är Argentinas produktion nära obefintlig. Landet måste ta ikapp, men potentialen är stor”, säger Adam Lundin.

Hur ska ni finansiera investeringen?
”Ett troligt scenario är att vi tar in en partner i projektet och säljer mellan 15 och 35 procent av rättigheterna, utan att förlora en majoritet. Nyckeln kommer att vara att minimera utspädningen för aktieägarna. Jag ser framför mig partnerskap, försäljning av framtida produktion mot förskottsbetalning och i slutänden lån”, säger Adam Lundin.

I ett nästa steg ska Josemaria lämna in en miljökonsekvensanalys under första kvartalet nästa år. Därtill pågår tillståndsprocesser och politiska diskussioner på så väl regional nivå hela vägen upp till den politiska toppen i Argentina. Landets instabila ekonomiska situation med hög skuldsättning och extrem inflation utgör ytterligare en risk.

Det konjunkturkänsliga kopparpriset har samtidigt återhämtat sig starkt till nivåer på över 7 000 dollar per ton, motsvarande en uppgång på över 50 procent sedan botten i våras. Josemarias tillgång förväntas även ge en produktion om 231 000 uns guld och 1 164 000 uns silver om året.

”Elektrifieringen kommer att kräva stora mängder koppar. Utsikterna vad gäller efterfrågan är därmed väldigt positiva, samtidigt som det har gjorts väldigt få investeringar i koppar de senaste tio åren. I ett scenario med svagare ekonomisk utveckling ser vi i stället stöd från vår exponering mot guld”, säger Adam Lundin.

Trots stora tillgångar och positiva resultat har investerarna ställt sig avvaktande till Josemarias aktie, som är dubbelnoterad i Toronto och Stockholm. Aktien handlas omkring 2 procent lägre hittills i år jämfört med index som stigit över 11 procent under samma period.

”Det är lätt att avfärda projektet direkt utifrån investeringsnivån och Argentinas begränsade historik som gruvnation. Men tittar du närmare ser du Lundingruppens långa erfarenhet av att sätta kvalitativa tillgångar i produktion till varje pris och nu ska vi göra det i ett land som vill satsa på sin gruvindustri. Gör jag mitt jobb rätt ska rabatten komma ner”, säger Adam Lundin.

Maria Phillips
maria.phillips@
Redigerades 2020-11-26
2020-11-24 17:34 IP: /8kmIUqn0
Om vi ser till steg 1 och 2, det vill säga streaming och ta in en partner, så är steg två den mest intressanta av de två.

Vid försäljning av en mindre del av bolaget så kommer vi få en fingervisning om vad marknaden värderar projektet och bolaget till.

kapitalet som kan komma in till bolaget via dessa två kanaler motsvarat i runda slängar 2/3 av beräknad kostnad för att bygga gruvan. Detta skulle innebära en rejäl avrisking av projektet.

Lägg sedan till övriga avriskande och värdehöjande händelser som borde komma inom en inte allt för avlägsen framtid. Vi har här miljö- och socialkonsekvensbedömningen som skall godkännas och detta borde gå relativt raskt och problemfritt. Arbetet är redan på god väg och förväntas överlämnas till berörda myndigheter för bedömning under första kvartalet 2021. Sedan har vi de förändringar i beskattningen som belastar bolaget. Beskattningen kommer enligt bedömare med stor sannolikhet att justeras ner för att ligga mer i linje med övrig gruvnäring i intilliggande grannländer. Detta kommer skicka NPV en bra bit upp från nuvarande nivå som i FS är satt till 1,53 miljarder dollar.

Som grädde på moset så går kopparpriserna upp och framtiden ser inte sämre ut med det teknikskifte som nu sker, där grön energi och fokus på att minska vårt koldioxidavtryck ligger högt upp på agendan hos många världsledare. Denna trend är mycket stark och momentum som nu byggs kommer troligtvis att bli kraftigare och gå betydligt snabbare än vad många av oss nu tror.


Redigerades 2020-11-24
2020-11-24 09:08 IP: amX2cYts8
Josemaria Resources är idag värt ca 170 miljoner USD

Man behöver dra in 3 miljarder USD som ska vara återbetalda inom knappt 4 år efter gruvstart.
Man säger sig ha goda utsikter att dra in 1 miljard USD i streamingavtal för sitt guld och silver
Man siktar på att ta in en partner (15-35%) i projektet men behålla majoritetsandelen Jag håller det för troligt att det blir ett större japanskt konglomerat som blir partner, t ex Mitsubishi Materials eller kanske t o m Eneos (Jx Nippon, som är delägare i Los Helados). 40% av Josemarias produktion av koppar har redan japanska JOGMEC förköpsrätt till.
Josemaria vill minimera mängden kapital som tas in från aktieägarna. Det är dock fortfarande en orimligt stor mängd kapital som behöver tas från Josemarias aktieägare för att nå produktion. Det lär heller inte ske i Josemarias regi.
Troligen kommer streamingen och partnern in som steg 1 och 2 och då har man kapital nog att påbörja konstruktionen av gruvan.
Det lutar åt att en försäljning av Josemarias andel i gruvan kommer att ske i ett så sent skede som möjligt, dvs under konstruktion, för att maximera utfallet samt ge köparen möjlighet att köpa operatörskapet i en nästan operativ gruva, med ett reellt Net Present Value (baserat på spotpriser) på kanske 2 miljarder USD..
LUMIs Marie Inkster står sannolikt redo i kulisserna med en rejäl bunt LUMI-aktier redo att dela ut till Josemarias ägare. LUMI kan sedan med lätthet finansiera det sista kapitalbehovet för att nå produktion.

Dagens aktiekurs är helt frikopplad från verkligheten. Det kommer den inte kunna vara i längden. Till slut kuggar verkligheten in och då blir nivån en helt annan.
Do the math.

/Trevanian
2020-11-23 19:50 IP: d7+xF08sr
Tack !

Första gången jag hör att Adam pratar om att ta in en partner för att finansera projektet.

Innan så var det: Streaming, Lån , Emission. ....
NGEx Resources / Kopparn är urstark. / Kopparn är urstark.
2020-11-20 18:49 IP: SF1z1WZba
Uppe på 3.28 as we speak......
NGEx Resources / -12 AVA ägare / Volum drygt 2500
2020-11-13 08:05 IP: iVebbuP8r
Inte heller jätteutbud eller efterfrågan. Ännu...
https://www.otcmarkets.com/stock/JOSMF/quote#trade-data
2020-11-12 08:25 IP: LT9w1DMVB
Mig veterligt är det väl bara ett listbyte det är frågan om?
Josemaria har ju handlats i USA på OTC Pink Current sedan tidigare. Den nya listningen, som är en "finare" lista, kommer dock skapa förutsättningar för mer kvalificerade placerare i USA att handla Josemaria-aktier.
Det lär de vara intresserade av.

/Trevanian
NGEx Resources / -12 AVA ägare / Risk - möjlighet
2020-11-12 07:30 IP: 2N9HrLiM7
Kan nog vara en fördel med mer synlighet men å andra sidan finns ju risken att robotarna får ännu mer att jobba med och de tar inte hänsyn till reella tillgångar/värden.
NGEx Resources / -12 AVA ägare / US dollar trading
2020-11-12 07:08 IP: iVebbuP8r
Tja, varför inte. Hur kommer det påverka kursen? Kan en amerikansk spelare vara på väg in att ta en stake? Vilka är tänkbara?

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

NGEx Resources - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -