NeoDynamics

Rubrik Av Publicerat
Redeye Life Science Day 2020 Altappen2 20-11-27 16:59
Redeye Life Science Day 2020 Defroith 20-11-26 08:47
USA är nästa steg! Balzac 20-11-19 09:13
PM!!! cArsi 20-11-19 08:53
Re: Grymt PM Exod 20-11-13 11:08
Grymt PM Altappen2 20-11-13 10:43
Härligt PM Mungo Jerry 20-11-12 10:45
Intresse Exod 20-11-10 14:28
Analys på NeoDynamics på Emergers Gonzojohan 20-11-09 14:22
Emissionen Hydrop 20-11-05 10:58
Tror Mungo Jerry 20-10-23 10:22
Haha 50öre 20-10-23 10:11
hmm...kanske inte så dumt med 100% utspädning Kesyrgyt 20-10-23 09:58
Finns aktieägargrupp för Neodynamics... Zinnia 20-10-22 10:18
Bambero Ghettohajen 20-10-22 10:15
1/16 »
NeoDynamics / Redeye Life Science Day 2020 / Redeye Life Science Day 2020
2020-11-27 16:59 IP: Vezgg5zdl
Grymt bra presentation av VDn Anna i Redeye Life Science Days, Känns sjukt spännande detta!!
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
NeoDynamics 4,2 -1,41% 4,32 -2,78%
NeoDynamics / Redeye Life Science Day 2020 / Redeye Life Science Day 2020
2020-11-26 08:47 IP: 6IIf67BSI
Idag kl. 15.50 presenterar NeoDynamics med efterföljande Q&A på Redeye Life Science Day.

Presentationen kan ses på: https://www.redeye.se/events/792760/save-the-date-redeye-life-science-day
NeoDynamics / USA är nästa steg! / USA är nästa steg!
2020-11-19 09:13 IP: CM75VhCcM
Första order

NeoNavia lanseras nu i Storbritannien, Tyskland och Sverige, något försenat jämfört med plan då produktutvecklingen som meddelats drog ut på ti¬den och då pandemin ytterligare sinkade projektet i den kritiska verifierings- och valideringsfasen. Covid-19 begränsar för närvarande också möjligheten till fy-siska möten på plats hos radiologer, men många aktiviteter pågår nu tack vare våra specialistsäljare i UK, Tyskland och Sverige.

Glädjande att notera var att efter kort introduktion kunde första centrat i UK placera en order. En stark symbolik att vi nu är igång. Cancerområdet är fortsatt prioriterat inom vården och det finns beredskap och vilja på sjukhusen att ta hand om sina bröstcancerpatienter. Våra studier har bekantat läkarna med bolagets produkter och byggt kunskap om hur de ska användas. Det ger fördelar när NeoNavia nu blir kommersiellt tillgänglig.

Studien i Storbritannien har till följd av pandemin inte kunnat rekrytera patienter i önskad takt och omfattning. Därför utvidgar Bolaget nu studien med fler kliniker för att snabbare generera resultat som kan användas i försäljningsarbetet.

USA är nästa steg

Arbetet med vår registreringsansökan till Federal Drug Administration (FDA) fortlöper, liksom dialo¬gen med myndigheten. Bolaget räknar med att lämna in registreringsdokumentation i början av 2021 för att under året få klartecken att börja sälja NeoNavia även i USA. Covid-19 har medfört nedstängning av flera delstater där vi planerat användartester hos ameri¬kanska läkare.

Arbetet i USA lägger också grunden för tillståndsansökan i Kina, vilket står som nästa anhalt på den regulatoriska agendan. Ansökan i Kina kommer att kompletteras med en lo¬kal studie i Kina för att få ett starkt underlag, både i dialogen med myndigheten och med framtida kun¬der på den kinesiska marknaden.

Skala upp produktion

Bolaget arbetar kontinuerligt med att optimera sina produktionsprocesser för att hålla tillverkningskostnaderna på en nivå som möjliggör en långsiktig bra vinstmarginal. Vi samarbetar sedan drygt ett år med en väletablerad FDA-godkänd thailändsk tillverkare som tillsammans med oss för¬bereder överföring av våra engångsprober (nålar) till seriemässig/kommersiell produktion. Första leveransen beräknas ske under mitten av 2021. Fram till dess används bolagets svenska partner Sanmina i Örnsköldsvik som fortsättningsvis ska tillverka de återanvändbara systemdelarna (bas¬enhet och driver) vilka byggs med ett betydligt större teknikinnehåll.

Slutligen har vi i dagarna gått in i ett internationellt forskningssamarbete för att utvärdera NeoNavia pulsbiopsisystem för knä- och benvävnads-provtagning i osteoartrit, också det en stor indikation. Här samarbetar vi med William Hunter Revisited, ett forskningskonsortium som består av sex universitet tillika akademiska sjukhus, som är specialiserade på artros. Vi vet att pulstekniken är attraktiv att utveckla också i andra indikationer, vilket vi fått bekräftat genom att bli approcherade av detta forskningsteam.

NeoDynamics är äntligen på väg ut på marknaden. Jag ser fram mot fördjupade relationer med cancer¬kliniker i Europa, att så småningom även rulla ut NeoNavia i USA samt att få respons på hur den produkt vi utvecklat under flera år tas emot av lä¬kare och patienter.

VD Anna Eriksrud
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
NeoDynamics 4,2 -1,41% 4 5%
NeoDynamics / PM!!! / PM!!!
2020-11-19 08:53 IP: HV2HbkYnA
NeoDynamics AB (publ), (Spotlight Stock Market: NEOD), ett medicintekniskt bolag inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer, meddelar idag att bolaget har fått sin första brittiska order av pulsbiopsisystemet NeoNavia, från Buckinghamshire Healthcare NHS Trust.

Presentationer av produkten har rönt ett mycket stort intresse på flera kliniker och bolaget har nu fått den första ordern på pulsbiopsisystemet, som inkluderar tre olika varianter av nålar för alla ultraljudsledda biopsier. NeoDynamics brittiska team har lyckats introducera det nya pulsbiopsisystemet på ledande kliniker, trots de utmaningar som det inneburit att få träffa kliniker och sjukvårdspersonal under den pågående pandemin.

”Den första ordern av NeoNavia från en London-baserad Hospital Trust är en viktig milstolpe för NeoDynamics och vi kommer att ha ett nära samarbete med kliniken för att säkerställa att produkten levereras i tid och att de lyckas med användningen. Den samlade återkopplingen från läkare som deltagit i våra praktiska demonstrationer är mycket positiv. Vårt långsiktiga mål med introduktionen av den banbrytande pulsbiopsitekniken för ultraljudsledda biopsier i bröst och armhåla, är att förbättra metoderna för vävnadsprovtagning och till sist förbättra resultaten för patienterna. I förlängningen är vi övertygade om att det mångsidiga pulsbiopsisystemet kan förändra klinisk praxis i grunden, säger Ian Galloway, Country Manager UK & Ireland, NeoDynamics.

https://news.cision.com/neodynamics/r/neodynamics-receives-first-uk-order-of-pulse-biopsy-system-neonavia,c3240010?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
NeoDynamics / Grymt PM / Re: Grymt PM
2020-11-13 11:08 IP: ffLxX6Q3/
Vi vill naturligtvis se en utökad marknad för produkten men vad vi helst vill se är ett PM som aviserar att nu är vi igång med försäljningen och vi kommer nå svarta siffror ungefär då eller sen.
Att vi i detta läget när vi inte har inkomster skall lägga ytterligare pengar på utveckling av ett nytt användningsområde kanske inte är rätt tidpunkt. Vad kostar det och när ger det inkomster?
Är det för att man ser ytterligare förseningar inom biopsi?
Vi som suttit länge i aktien har ju sett planer komma och i samma takt som nya emissioner och mer utspädning,
NeoDynamics / Grymt PM / Grymt PM
2020-11-13 10:43 IP: Vezgg5zdl
Breddar verkligen området för en fantastisk produkt :)
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
NeoDynamics 4,2 -1,41% 4,02 4,48%
NeoDynamics / Härligt PM / Härligt PM
2020-11-12 10:45 IP: /mCdYe2pY
Sömnig reaktion dock på det samarbetet, men oavsett det breddas ju området för Neo. Kassa på plats, starka ägare, unik produkt, breddat användningsområde och en mängd triggers framöver. Det ser hyfsat ljus ut, försiktigt uttryckt.
2020-11-10 14:28 IP: 9MZzuYkba
Någon som verkar vilja köpa in sig lite.
Låg först en köporder på 200k aktier för 4kr - sen 120k aktier till 4,10kr.
Kanske tecken på det börjar röra på sig. Kan vi vänta PM i närtid kanske....
Jag är inte intresserad av att sälja i nuläget i vart fall.
Får se vad som har hänt om några månader när vi kommit ut på marknaden.
Kanske äntligen dags nu... Stig på - dörrarna stängs
Redigerades 2020-11-10
NeoDynamics / Analys på NeoDynamics på Emergers / Analys på NeoDynamics på Emergers
2020-11-09 14:22 IP: 6Imy8sAoY
Avstamp för tekniksprång på biopsimarknaden
Med påfyllningen av kassan binder NeoDynamics tunga namn från Life Science-världen till bolaget och med ledande bröstcancerkliniker och flera kliniska studier bakom sig är NeoDynamics fullt rustat för en snabb utrullning av NeoNavia som kommer innebära ett teknikskifte för ultraljudsledda bröstbiopsier och intäkter över 100 mkr inom några år.
https://www.emergers.se/neodynamics_a/
NeoDynamics / Emissionen / Emissionen
2020-11-05 10:58 IP: TxbUdBQa1
Cardeon och Nyenburgh Holding bör ses som långsiktiga ägare i den kommande nyemissionen men där är en del tagare som förmodligen kommer att sälja sina aktier vid en vinst på fem till tio procent. Det är förmodligen ett par miljoner aktier som kommer att säljas och sätta press på aktien. För oss långsiktiga saknar detta dock betydelse.
NeoDynamics / Haha / Tror
2020-10-23 10:22 IP: I9hxBW8m9
Det är utsikterna framåt med fylld kassa som lockar, det har lockat mig iaf. Vad man än tycker om ägarna så har det varit extremt lönsamt att följa deras innehav på börsen. Gott om triggers framöver, och goda utsikter för ett uppköp av bolaget när de avancerar. I synnerhet som kassan ger arbetsro, jag har kraftiga vibbar från Intervacc som gjort en resa med sin unika produkt. Inte samma straffspark detta, men produkten verkar ju överlägsen.
NeoDynamics / Haha / Haha
2020-10-23 10:11 IP: cDRkqMyNX
Jag hajjar inte heller. Base case på 4 kr, NE & utspädning (rätt stor sådan) och kursen går upp? Inga svaga händer här inte
NeoDynamics / Utspädning på hela 24,2 MILJONER aktier!!! / hmm...kanske inte så dumt med 100% utspädning
2020-10-23 09:58 IP: YdD9Mobi5
kursen upp 10% efter 40%, proportionellt - 25% upp med 100% utspädning?
NeoDynamics / Finns aktieägargrupp för Neodynamics... / Finns aktieägargrupp för Neodynamics...
2020-10-22 10:18 IP: UMHFx5OPk
...om ni vill vara med och diskutera om bolaget
https://www.facebook.com/groups/226966091872457
2020-10-22 10:15 IP: wZriBT/Uv
Ja absolut, jätte bra. Du kanske vill bli utspädd med 99% det måste ju vara ännu bättre!

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

NeoDynamics - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -