Lammhults Design Group

Rubrik Av Publicerat
Re: Aktiespararna Enod 20-06-02 17:37
Aktiespararna Gummitarzan 20-06-02 12:13
Lammhults konkurrent MARTELA har totalt rasat ihop sydkust 20-05-15 18:09
Lammhults är i helt fel segment nu Enod 20-04-27 14:28
Är heminredning lammets grej då?? Himmelsblå 20-04-09 09:17
Igår gick Aktien98 20-04-07 09:55
Förväntningar Buba 20-03-26 18:53
Nya tider Buba 20-03-26 18:48
Bibliotek Buba 20-02-05 12:16
Stark rapport och stort VD:förtroende LångSam 20-02-04 17:00
Tveksamt....q4 Buba 20-02-04 13:30
Q4 Örnkoll 20-02-04 09:20
Kompletteringsköpte lite nyss BC, STH 20-01-17 09:31
Det tuggar på Örnkoll 19-10-25 09:34
Mot 8% i rörelsemarginal Jooo 19-07-19 10:38
1/9 »
Lammhults Design Group / Aktiespararna / Re: Aktiespararna
2020-06-02 17:37 IP: 5mJ5XDn0F
Del av panelen säger att:

Det är tjatigt att analytiker alltid ska jämföra med Indutrade så fort ett bolag skriver att de har förvärvsambitioner vilket i princip alla bolag skriver att de har. Anledningen är naturligtvis att Indutrade har en hög multipel som man vill "renomme-snylta" på. Jämförelsen är i detta fall helt irrelevant. Indutrade verkar på en mycket bred marknad där de har tusentals förvärvsobjekt, och de har en hög historisk förvärvsdriven tillväxt. Lammhults verkar i en liten nisch där det i princip inte finns några förvärvsobjekt, i synnerhet inte i storlek >100 msek och till de multiplar som Indutrade kan förvärva till och som är hela anledningen till att Indutrade har en hög värdering ("multipel-arbitrage" på förvärven).

Lammults vill växa med 10% per år men har vuxit med 3% per år de senaste 20 åren, och har dessutom inte lyckats med de förvärv de tidigare gjort. De vill ha 10% i rörelsemarginal men det har den befintliga verksamheten inte ens nått under den mest extrema högkonjunkturen. De finansiella målen är alltså en dagdröm från styrelsen (till stor del samma styrelse som har misslyckats under det senaste decenniet).

Det är även en motsägelse i sig att analysen beskriver bolaget som ett "decentraliserat konglomerat" men samtidigt en "integrerad industrikoncern". Lammhults idag är detsamma som det varit det senaste decenniet - ett hop-plock av olika möbel-bolag som inte har några som helst synergier eller samordningsfördelar men belastas med centrala kostnader och är "centraliserade" såtillvida att de får samma koncerndirektiv om besparingstvång etc oavsett bolagens egna förutsättningar. Dvs de får nackdelarna av att ingå i en koncern men inga fördelar.

Beskrivningen av "transformationen" är även grovt överdriven. Att de avvecklat konsumentdelen har i princip ingen betydelse. Eftersom de misskötte den grovt under många år stod den bara för 2% av koncernens omsättning och rörde inte nålen avseende rörelseresultatet.

Lammhults har en duktig VD som har förbättrat rörelsemarginalen genom besparingar 2018-2019, men det har samtidigt resulterat i en missnöjd organisation vilket kan ge negativa effekter framgent. Styrelsen är mindre duktig, och de större ägarna är trötta.

Lammhults bransch är extremt konjunkturberoende och 2019 var ett konjunkturmässigt toppår i branschen. Eftersom bolaget har egen produktion dvs fasta kostnader, slår ett omsättningstapp hårt på resultatet. Jag tror att prognoserna i analysen är för optimistiska, precis som analyser brukar vara. Lammhults är ett ok bolag, men bör värderas lågt eftersom de har låga underliggande tillväxtförutsättningar och dessutom kommer att få ett antal tuffa år nu.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Lammhults Design Group B 40,7 0,49% 39,5 3,04%
2020-06-02 12:13 IP: mCUPJCktr
Vad säger panelen om det här då? https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/lammhults_-_2juni2020.pdf

ganska intressant va?
Lammhults Design Group / Lammhults konkurrent MARTELA har totalt rasat ihop / Lammhults konkurrent MARTELA har totalt rasat ihop
2020-05-15 18:09 IP: EQt7l4a3I
MARTELA agerar framför allt på finska/svenska och norska marknaden.
Går med stort minus och framtiden ser dyster ut.....
Lammhult med Ragnars, Morgana m.fl får det säkert också mycket tufft....
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Lammhults Design Group B 40,7 0,49% 34,1 19,35%
Lammhults Design Group / Igår gick / Lammhults är i helt fel segment nu
2020-04-27 14:28 IP: o4iioPoTV
Lammhults har ingen försäljning (direkt eller indirekt) till hem/konsument-segmentet. De valde att lämna det helt för drygt ett år sedan och sysslar bara med företagsinredning. Taskig tajming - heminredningsmarknaden är stark nu medan kontorsmarknaden är helt död och lär vara det ett bra tag framåt - nya möbler till kontoret är det första man kan stryka när man behöver spara. Enligt branschföreningen har deras medlemmar som sysslar med kontor tappat mer än 50% av sin omsättning den senaste månaden. Och Lammhults hade svag orderingång redan innan Corona-utbrottet...
Ingen bra kombo att vara i en väldigt konjunkturkänslig bransch och samtidigt ha enbart egen produktion dvs ha höga fasta kostnader - det kommer slå stenhårt mot resultatet. 120 msek i skulder till banken underlättar inte heller i det läget.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Lammhults Design Group B 40,7 0,49% 34,8 16,95%
Lammhults Design Group / Igår gick / Är heminredning lammets grej då??
2020-04-09 09:17 IP: AIXszNzFq
De säljer väl mest kontor och till det offentliga?

Och de har ju annat att tänka på.

Men ett PE på 5?? Vafalls??!!??
2020-04-07 09:55 IP: shbLyL/Ue
amerikanska Wayfair som säljer heminredning upp 40% på börsen till ett bolagsvärde på sju miljarder dollar, detta pga en iprincip omvänd vinstvarning då folk när de suttit i karantän sett förbättringspotential i hemmet och viljat fräscha upp det (se också bygghemma). Lammhults bör kunna innebära samma grej.
2020-03-26 18:53 IP: 868oO9lQ6
Glömde...Peter C - aktieägarna ser fram emot att du förändrar.....
2020-03-26 18:48 IP: 868oO9lQ6
Äntligen har styrelseordförande Anders Pålsson bestämt sig för att lämna... så lite värde han skapade under sin tid.... 0,0 ...Ser fram emot nya tag och ny regim som kan leda till att detta fina bolag realiserar värde till aktieägarna. Sedan en tid åter aktieägare i bolaget på grund av denna information från valberedningen.
Redigerades 2020-03-26
2020-02-05 12:16 IP: K4tFqJGG5
Tillhör inte kärnverksamheten och har lägre marginaler därför bättre att titta på de övriga gruppernas bidrag till vinsten och därmed också bedömningen. Om inte Lammhults möbler går bra så kommer det inte att räcka med ljudabsorbenter eller bibliotektsdel för att motivera värdet/aktiekursen. Därav min kommentar igår avseende Lammhults Möbler.
Lammhults Design Group / Tveksamt....q4 / Stark rapport och stort VD:förtroende
2020-02-04 17:00 IP: QaoZXZqEB
Bättre q4 än denna kunde man inte förvänta. Bolaget redovisar ett mycket stabilt kvartal och VD Sofia Svensson ger intryck av att ha väldigt god kontroll på bolagets totala verksamhet. Förutom verksamheten är både intäkter och kostnader i fokus och glädjande är att det trots att det i dagsläget saknas större order så ses en stabil orderingång betående av fler men mindre projekt. Skulle det sedan komma efterföljare av större order i spåren av Dubai, såsom "showroom i sommar" kan det bli riktigt kul framöver.

q4
"Orderingången för fjärde kvartalet ökade till 291,1 mkr (286,9) för koncernen. Orderingången inom Library Interiors ökade med 10% i kvartalet och orderstocken var 25% högre än vid samma tidpunkt föregående år. Det visar att den underliggande verksamheten utvecklas positivt, inte minst eftersom orderstocken består av fler men mindre omfattande projekt."

För helåret;
"Koncernens orderingång ökade med 9% och uppgick till 1 048,0 mkr (964,7). Orderingången inom Office Interiors ökade med 2% och inom Library Interiors med 25%, främst hänförligt till storordern i Dubai, vilken erhölls under andra kvartalet."

Vill man höra mer om bolaget från VD:s dragning i december så ges tillfälle här
SAL 3 ca 2:54 h i sändningen.
https://www.aktiespararna.se/nyheter/folj-aktiespararnas-livesandning-fran-stora-aktiedagen-stockholm-har2020-02-04 13:30 IP: /NRzNSPi3
Lägre orderingång, lägre vinst , sämre marginaler ör Lammhults möbel. Detta känns riktigt toppish för aktien.
2020-02-04 09:20 IP: WDvLAEFaZ
Rejält kliv uppåt för Lammhult vad gäller lönsamheten. 11 procent ROE på helåret, när hände det sist? Nu är frågan bara hur uthållig denna vinstnivå är. Hittar inga tydligt varnande ord i bokslutet så rimligen har man äntligen hittat en formel för att nå uthålligt acceptabel lönsamhet. I så fall är nuvarande värdering på P/E 10 klart i underkant..
Lammhults Design Group / Kompletteringsköpte lite nyss / Kompletteringsköpte lite nyss
2020-01-17 09:31 IP: DaT28qut4
Oftast vill jag ha p/e under 12 - eller gärna ned mot under 10. I detta fall är p/e nästan 17. Tittade lite närmare på utvecklingen sedan botten för ett år sedan:

Det man ser är att aktiekursen gått i vågor - ungefär som en sinusvåg men med en lutning uppåt. Om man lägger en ungefärlig rät linje genom den här "sinusvågen" ser man att sedan ett år tillbaka har kursen stigit med ca 50 % - nu - sedan mitten på november har det flackat av lite och relativt den räta linjen genom alltihop borde - om trenden håller i sig (vilket jag tror - veta går ju inte) - aktien just nu vara relativt undervärderad. Till detta kommer att aktiekursen ligger klart över 200 dagars gmv.

Det här enkla betraktelsesättet - med + 50 % på ett år - gör att jag tycker att ett p/e=17 är både begripligt och acceptabelt. Flera av de andra nyckeltalen passar också min smak. Sannolikheten för fortsatt uppgång borde vara klart högre än för nedgång. Alltså köpte jag nu till lite. Gör jag något mer blir det köpa - absolut inte sälja. Reservation för allmänna kursfall eller om det skulle komma någon oväntad negativ nyhet av fundamental art.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Lammhults Design Group B 40,7 0,49% 64 -36,41%
2019-10-25 09:34 IP: WDvLAEFaZ
Lammhult fortsätter att gneta på mot en anständig lönsamhetsnivå. Just nu 7 % på rullande 12 mån redovisad nettovinst. Mätt på normaliserat kassaflöde är det än bättre. Konservativ balansräkning i dagens ränte/lånemiljö men det är en god småländsk dygd. Håller ut några kvartal till i detta mikrobolag, en bit över 60 ska vi definitivt nå.
Lammhults Design Group / Mot 8% i rörelsemarginal / Mot 8% i rörelsemarginal
2019-07-19 10:38 IP: FR9kLFp6g
Verkar som den nya vd:n Sofia Svensson kan få ordning på bolaget och den svaga lönsamheten Lammhults har haft under alltför många år.
I intervjun i samband med Q2:an hintar hon om att marginalmålet 8% kan bli infriat.

Då har vi kanske 6 kr/aktier i vinst.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Lammhults Design Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -