Läkemedelsbolag

Läkemedelsbolag / COVID-19 och Kancera / COVID-19 och Kancera
igår 06:17 IP: SCRwhx98Q
Vilken trevlig läsning!

• Fractalkine styr hypoxi
• Hypoxi nyckelprocess i COVID-19
• Hypoxi prisades med Nobelpris 2019
• Kancera på väg in i Fas 2 med fractalkine hämmare mot COVID-19

"Emerging Science of COVID-19"s Effects on the Brain and Nervous System"

2020-05-26
" As hypoxia worsens, the lack of oxygen in the brain causes a loss of fractalkine, a chemokine that lowers the brain"s production of cytokines from the immune cells of the brain – Microglial cells. Loss of fractalkine allows for brain-derived cytokines to be released in another "cytokine storm.""

https://finance.yahoo.com/news/millennium-health-centers-alert-emerging-120000029.html

" Nobelpriset 2019 och dess betydelse för Kanceras läkemedelsforskning

2019-10-07
Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2019 belönar upptäckter av hur celler känner av och anpassar sig till tillgång på syre. Den prisbelönta forskningen har på så sätt lagt grunden till läkemedelsutveckling mot både inflammation och cancer. Nobelpriset riktar speciellt intresset mot proteiner som regleras av den syrekänsliga faktorn HIF1-alpha, inklusive fractalkin-receptorn, CX3CR1, och enzymet PFKFB3, som båda utgör grund för Kanceras pågående utveckling av läkemedel.
"

http://kancera.com/sv/press-swedish/nyheter/nobelpriset2019/

HIF1 står alltså för Hypoxia Influence Factor 1
Läkemedelsbolag / SoftOx med nytt avtal / SoftOx med nytt avtal
2020-05-26 10:46 IP: iKWN9T6B6
26.5.2020, 08:56 · Oslo Børs

SOFTOX-ME: SoftOx Solutions AS har inngått en distribusjonsavtale med Milas AS
SoftOx Solutions AS har inngått en distribusjonsavtale med Milas AS SoftOx Solutions AS har inngått en distribusjonsavtale med Milas AS (https://www.milas.no/) for salg og distribusjon av SoftOx produkter i skoler og barnehager. MILAS AS Milas AS er en norskeid totalleverandør av leker, utstyr og nå desinfeksjon til skoler og barnehager. Selskapet er en av landets største leverandører til skoler og barnehager og har drevet i over 20 år. Milas AS har hovedkontor på Spikkestad i Asker kommune og har som mål å tilby markedets beste produkter og ekspertise til skoler og barnehager. Milas AS har et landsdekkende distribusjonsnett med selgere.
http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=506445
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
SoftOx Solutions 97,5 1,04% 100 -2,5%
2020-04-07 21:32 IP: iKWN9T6B6
Mycket intressant bolag detta i Norge.
Följ med på denna.

07.04.2020 16:47:38: Fullstendig rapport med bekreftende tester fra Institute for Hygiene and Microbiology, Dr. Brill + Dr. Steinmann konkludererFullstendig rapport med bekreftende tester fra Institute for Hygiene and
Microbiology, Dr. Brill + Dr. Steinmann konkluderer med at SoftOx har effekt på
Koronavirus, og alle andre typer virus.


Dette betyr at det er effektivt på både nakne og kappekledde virus - inkludert
Adenovirus, Poliovirus og Norovirus - i henhold til testene i EN 14476: 2013 +
A2: 2019.

Etter vellykkede tester med de tre ovennevnte såkalte nakne virus, er
testproduktet også effektivt mot de såkalte blodbårne virus inkludert HBV, HCV
og HIV så vel som mot medlemmer av andre virusfamilier som Ortomyxoviridae
(inklusiv alle influensavirus i menneske og dyr som H5N1 og H1N1), Coronaviridae
(som MERS-CoV, SARS-CoV-1 og SARS-CoV-2) og Filoviridae (inklusiv Ebolavirus)

For å lese hele rapporten se vår hjemmeside www-soft-ox.com.

Med basis i disse resultatene, vil SoftOx kunne sette en ny standard for
hånddesinfeksjon.

En viktig presisering er at SoftOx nå har bekreftet effekt på alle typer virus,
bakterier og sopp.
«Disse resultater kombinert med vår unike hudvennlighet gjør oss trygge på at
SoftOx vil tilføre et nytt og viktig produkt innen segmentet for
hånddesinfeksjon i Europa.» Sier Adm Dir Geir Almås, i SoftOx Solutions AS.

I følge MedValue+, Radbound University Medical Center og Excite International"s
Expert Panel vil sykehusene kunne redusere sine kostnader til smittevern med USD
1.080 per ansatt ved å bytte til SoftOx sin teknologi. Det er anslått at det
arbeider 8,8 millioner helsearbeidere i Europa med forbruk på ca 200 millioner
liter hånddesinfeksjon pr år.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
SoftOx Solutions 97,5 1,04% 96 1,56%
Läkemedelsbolag / Alzheimer måste få ett slut. Svensk forskning lovande. / Alzheimer måste få ett slut. Svensk forskning lovande.
2020-04-03 11:38 IP: n/1Duy8sC
Nu är det daga för alla som vill se ett slut på alzheimerlidandet att stödja bolaget Alzecure Pharma som verkar sitta på något väldigt starkt i forskningsväg.. Det rullar in positiva nyheter regelbundet nu och det är flera hundra procent upp till analytikernas riktkurser.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
AlzeCure Pharma 5,56 1,09% 4 39%
Läkemedelsbolag / Börsnoterade Prebona släpper ny smartare svensk desinfektionsmedel för händer / Börsnoterade Prebona släpper ny smartare svensk desinfektionsmedel för händer
2020-03-26 11:14 IP: rNQwmYp0X
Se pressmeddelande idag. Efterfrågan slår till direkt. Sverige kan!

” Om Prebona Disinfect

Prebona Disinfect, som inte är alkoholbaserad, är speciellt framtagen för att effektivt eliminera bakterier, virus och svamp. Dagens alkoholbaserade desinfektionsmedel är bra och fyller en funktion men har en rad allmänt kända svagheter. Den viktigaste är att effekten är kortvarig. Redan efter cirka två minuter är effekten borta och virus och bakterier kan börja kolonisera huden igen. Vidare har de även dålig effekt mot många typer av virus och de kan orsaka hudirritation. Prebona Disinfect kommer tillrätta med alla dessa svagheter.

Produkten bygger på Prebonas unika tekniska plattform, Prebona CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat.

I Prebona Disinfect används oerhört små mängder av silver (hundratals gånger mer effektivt än hos konkurrerande teknologier). Silver är ett välkänt antimikrobiellt ämne som används i stor utsträckning inom medicintekniska applikationer såsom urinvägskatetrar, sårförband och även för vattenrening. Produkten uppfyller kraven i enlighet med den Europeiska Biocidförordningen.

Tester har genomförts vid Karolinska Institutet samt av oberoende testinstitut med mycket goda resultat mot bakterier, virus och svamp.”

Källa: Realtid.se
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Prebona 6,8 -4,9% 5,7 19,3%
Läkemedelsbolag / Lyckad FAS2 - Initiator Pharma Pressmeddelnde / Lyckad FAS2 - Initiator Pharma Pressmeddelnde
2020-03-16 09:00 IP: 3XVTXhcix
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Initiator Pharma 4,98 0% 5,98 -16,72%
Läkemedelsbolag / VIAGRA 2.0 PÅ SVENSKA BÖRSEN - DEPRESSIONSPILLER GER STÅND PÅ DJUR OCH MÄNNISKA? / VIAGRA 2.0 PÅ SVENSKA BÖRSEN - DEPRESSIONSPILLER GER STÅND PÅ DJUR OCH MÄNNISKA?
2020-03-06 17:35 IP: AiuDWguMi
Tänkte kolla vad ni tror om svenskdanska Initator Pharma som utvecklar 3 läkemedelsaspiranter varav de 2 första bör kunna vara hyperintressanta för Pfizer eftersom Viagra knappt inte längre har patentskydd. Här är aktuell och positiv information från Initiator förra veckan och på onsdag på Sedermeradagen i Köpenhamn kommer mer fakta:

https://www.avanza.se/placera/forum/forum/initiator-pharma.60.html#7057845

Jag är nyfiken och samlar research för närvarande.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Initiator Pharma 4,98 0% 8,02 -37,91%
2020-02-17 13:21 IP: vLsXSNiHL
Rekommenderar att man tar sig en titt på Gabather. BV kört i botten och en möjlig korrigering av värderingen på bolaget torde vara stundande.
Läkemedelsbolag / PCI Biotech AS / PCI Biotech AS
2020-02-17 08:21 IP: iXpuSBs4s
Jag har själv skickat en epost till Placera angående en upprettelse av et forum för dette hyper intressanta företag. Jag fick idag svar aom att det redan finns ett forum.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
PCI Biotech Holding 67,5 3,37% 60,8 11,02%
Läkemedelsbolag / Nyhet: Svensk biotech botar cancer? Studie 1 klar, här är PM: / Immunicum, Svensk cancerforskning i absolut världsklass
2020-02-16 09:41 IP: Q3N4fe0Zm
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Immunicum 9,65 -0,87% 10,06 -4,08%
2020-02-16 08:43 IP: Q3N4fe0Zm
I samma studie.
Det vill säga att flera patienter ( rekordhögt i jmf ) har blivit av med sin cancertumörer tack vare Immunicums kandidat Ilixadencel, och denna effekt ter sig varaktig.
Senaste uppföljningen av njurcancerstudien MERECA var i början av februari och resultaten börjar nu mogna och bådar mycket gott framförallt för långsiktig överlevnad i jämförelse mot kontroll i och infiltration.
Immunicum går från klarhet till klarhet, i studie efter studie.
Om bolaget i ILIAD studien vars resultat redovisas löpande i flera olika cancerindikationer med checkpointhämmare, visar fortsatt framgång ( redan bevisad god säkerhet genom att ej tillföra några biverkningar ) så är potentialen gigantisk.
Nästa uppföljning i ILIAD är i början av april 2020.
Redigerades 2020-02-16
2020-02-09 01:38 IP: 8E8IzAV04
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Medivir B 15,12 -0,53% 14,28 5,88%
Läkemedelsbolag / Spekulation kring Corona - worst case scenario / Spekulation kring Corona - worst case scenario
2020-02-06 10:21 IP: ra+aSsDW1
Marknaden agerar för närvarande väldigt starkt på Coronaviruset. Till stor del kan detta verka irrationellt, åtminstone om man förväntar sig att detta ska blåsa över inom kort. Dock finns det även starka indikationer på att utbrottet kan bli långvarigt och få global spridning, vilket skulle ha en betydande påverkan långt utanför Kinas gränser.
Med detta i åtanke, vad ser ni för högrisk-medel och lågrisk aktier som skulle kunna gynnas av en Pandemiliknande situation som var långvarig?
Lågrisk/Medel:
Med lågrisk tänker jag mig bolag som inte står och faller på utfallet av ovan men som skulle vara bra skyddat mot scenariot och dessutom ha viss fördel, exempelvis genom mindre produktion i Asien eller vars produkter skulle efterfrågas mer till följd av en pandemi.
Högrisk/Medel:
Det uppenbara är läkemedelsbolag som jobbar med vaccinering. Här är det lite winner takes all. Dock finns det nog även medel-högrisk bolag vars aktier antagligen redan fått en boost. Här föreställer jag mig exempelvis producenter och distributörer av sjukvårdsmaterial (respiratorer, förbrukningsmaterial etc).

Vilka bolag ser ni potential hos och hur bedömer ni riskerna i respektive bolag?
Läkemedelsbolag / PCI Biotech AS / PCI Biotech AS
2019-12-12 18:40 IP: LyMKEmpPu
Har sent mail till Placera igår för att få ordnat nytt forum för PCI Biotech AS som är ett mycket intressant bolag.
Någon som har koll på hur lång tid de bruker på att få ordnat detta ?
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
PCI Biotech Holding 67,5 3,37% 70,1 -3,71%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -