Josab International AB

Rubrik Av Publicerat
... surfinnen 20-11-27 15:51
skapligt surfinnen 20-11-27 15:49
Håller med dig hoppfull..... Summer Burst 20-11-27 09:39
Framtid hoppfull 20-11-27 09:32
hoppfull... Summer Burst 20-11-27 09:17
Funderar på att gå in igen pga Rödalacket 20-11-27 09:16
Historiken hoppfull 20-11-27 09:11
WOW. Vilket resultat. lejk 20-11-27 09:02
Nu blickar vi framåt å inte bakåt ? Summer Burst 20-11-27 08:58
Läs Summer Burst 20-11-27 08:56
Visma snillet 20-11-27 00:12
Rapporter 5th Horseman 20-11-26 16:19
ja säg nån rapport som vart rolig Visma 20-11-26 10:48
Konst lejk 20-11-23 19:34
Kommer ju en rapport på fredag och vi vet redan... Summer Burst 20-11-23 17:59
1/2581 »
idag 15:51 IP: uLTIkG7J1
Utifrån rådande läge ser vi ett motiverat värde per aktie mellan 1,4 – 7,0 kr, med 3,6 kr (3,8) i ett Base scenario.
idag 15:49 IP: uLTIkG7J1
Flera järn i elden
Affärsverksamheten i Josabs JV-bolag i Kina håller på att startas upp där strategiska frågor just nu avhandlas mellan parterna. Parallellt med detta har Josab i Ungern ingått flera intressanta pågående projekt, bl.a. i Hyderódog och Szentes, vilka skulle kunna resultera i ytterligare affärsuppdrag i Ungern under kommande kvartal. I slutet av juli signerade dessutom Josab ett Term Sheet avseende förvärv av det Hong Kong-baserade bolaget Clear Industry. Med många järn i elden kan det konstateras att det finns en hel del intressanta händelser att hålla utkik efter i närtid. Utifrån rådande läge ser vi ett motiverat värde per aktie mellan 1,4 – 7,0 kr, med 3,6 kr (3,8) i ett Base scenario.

Tredje kvartalet snart avklarat
Omsättningen under Q2-20 var som väntat låg och uppgick till 0,3 MESK (0,6), där intäkterna precis som föregående kvartal i år främst var hänförliga till materialförsäljningen i Ungern. Sett till Josabs kostnadsbas uppgick koncernens totala rörelsekostnader till -2,8 MSEK (-5,0), en minskning med 44 % vilket främst berott på lägre konsult- och personalkostnader. I delårsrapporten skriver Josab bl.a. att ”[…] Organisationen kommer under den närmaste tiden att inriktas mer mot försäljning vilket även kan komma att innebära förändringar i organisation”. Vi befinner oss nu i slutet av Q3-20, varpå det återstår ca tre månader av året som kan komma att bli intressanta för Josab.

Hyderódog i Ungern fortsatt intressant
I Ungern pågår förberedelserna för installationen av ny reningsteknologi i Hyderódog, och under augusti har Josab fått tillträde till anläggningen för utbyte av tekniken, vilket från det datumet beräknades vara klart inom några veckor. Anläggningen kommer med motpartens godkännande användas för marknadsföring gentemot andra anläggningar som har motsvarande eller snarlika problem, d.v.s. stort användande av kemikalier, vilket därmed skulle kunna resultera i fler uppdrag inom detta område och således öka omsättningen för Josab.

Szentes-ordern kan leda till merförsäljning
En ytterligare tänkbar värdedrivare som kan växa fram i närtid är från den Aqualite-ordern som erhållits från en reningsanläggning i Szentes. Josab skriver att de har identifierat ett 60-tal vattenreningsanläggningar i Ungern, de flesta byggda med EU-bidrag likt den i Szentes. Målsättningen är att konkurrera med nuvarande zeolitmaterial i form av Turbidex, och ta en stor del av detta segment för materialförsäljning med Josabs Aqualite, där Josab bedömer att den totala mängden adresserbart material i dessa anläggningar uppgår till ca 5 000 ton. Om en prissättning per ton Aqualite om 2 000 EUR skulle antas, så skulle det motsvara ca 100 MSEK i potentiell omsättning för Josab.
Josab International AB / WOW. Vilket resultat. / Håller med dig hoppfull.....
idag 09:39 IP: fUvShZbox
Kanske plockar lite till om ngn vill ur på lägre nivåer, men jag ser detta som en vändning under senaste tid och tror på mer order inom snar framtid,

Jajamen småsparare som säljer utan tålamod

Lycka till

SB
Redigerades idag 09:41
idag 09:32 IP: 4Ivhf7foi
Tycker senaste månaderna tyder på en bättre situation med försäljningen, bra kostnadskontroll i rapport. Har köpt mer på stora dippen mot 1,30, tänkte sälja men sitter kvar med lägre snitt, men högre än dagens kurs dock,,,. Tycker att detta är värt en peng från denna nivå, om man ser historiskt stora rörelser möjliga, och läser man VD ordet finns det potential idag jämfört med tidigare vilket Q4 redan visat till viss del med meddelanden om försäljningar, kanske lossnar ordentligt, Kina och Indien ser ut att vara på G, och lyckas de hyggligt där så blir det stort för ett litet bolag som J. Trevlig helg, lycka till.
idag 09:17 IP: fUvShZbox
Helt rätt, dumt att sälja nu när det börjar vända och intäkter inkommer så smått, tålamod !

Trevlig helg

Tycker det ser ljust ut framöver

SB
Redigerades idag 09:31
Josab International AB / Funderar på att gå in igen pga / Funderar på att gå in igen pga
idag 09:16 IP: bLphItAON
Citat och del av
FRAMTIDSUTSIKTER

Styrelsen är med nuvarande afärssituation säker på att
kunna öka omsättningen kraftigt det kommande året.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Josab Water Solutions 1,588 0,76% 1,58 0,51%
idag 09:11 IP: 4Ivhf7foi
Ser givetvis tung ut, men Corona påverkar säkert i internationell verksamhet, som för många andra. Däremot har de efter Q3 redan meddelat flera försäljningar i Q4, Kina, Indien som summerar till ca 2,000,000 i försäljning, så det verkar som att det kan bli ett bra Q4 trots allt. En annan sak som trots allt ser bra ut är att kostnadssidan, se moderbolaget, 50% större förlust 2019 jämfört med 2020 i Q3, och totalen för 9 månader betydligt bättre i år. Tyder åtminstone på bra kontroll på kostnadssidan, alltid något att se positivt på. Annars var det baserat på meddelanden ganska väntade siffror. Positivt Q4 och mer nyheter så kan det se ""bra" ut framöver. Givetvis intressant med kinaförvärv och hur det skall gå till rent finansiellt, men jag tar min del om det behövs, vatten är framtiden, frågan är bara när ekonomiskt för ägare i J. Lycka till.
idag 09:02 IP: ka5pPQPy4
Nästen 1 mille i försäljning!

10 mille i kostnader!

Ungefär som dom senaste 22 åren.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Josab Water Solutions 1,588 0,76% 1,58 0,51%
Josab International AB / Visma / Nu blickar vi framåt å inte bakåt ?
idag 08:58 IP: fUvShZbox
Trevlig fredag

SB
idag 08:56 IP: fUvShZbox
JOSAB WATER SOLUTIONS AB (PUBL)
Delårsrapport 1 januari – 30 sept. 2020 Josab Water Solutions AB (publ), org nr 556549-1114 (Cision)
2020-11-27 08:52
1 januari – 30 september 2020 · Josab Ungern har efter erhållet tillstånd färdigställt vattenreningsanläggningen i Hajdódorog. · Josab har utsett ny VD i maj, samt ändrat styrelsen på årsstämman i juli. · Joint venture registrerat i Kina, Josab International Ecological Technology (Beijing) Co., Ltd. · Riktad emission om 16 Msek genomförd till en grupp investerare. · Konvertibelt lån om 3,7 Msek förlängt, efter kvittning av 2,3 Msek i emission, till bättre räntevillkor. · Josab Ungern erhöll en strategisk Aqualite[TM ]order inom nytt affärsområde. · Josabs startar nytt Joint venture i Ungern, samt signar ett term Sheet om förvärv av bolag i Kina. · Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 869 tkr, varav 195 tkr Q3. · Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -10 373 tkr, varav -3 533 tkr Q3.
OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB
Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem baserat på ett eget patent vilket erhölls 2001. Bolaget som bildades 1999 har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd, samt JOSINT Financial Services AB. Bolaget äger även 49% av Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd. Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika filtermaterial AqualiteTM vilket är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.

AqualiteTM utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.

AqualiteTM har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. AqualiteTM har lång livslängd och är motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. AqualiteTM kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 1 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab Water Solutions AB via sitt helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.

Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde, har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag, och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 100 m3 upp till 3000 m2 per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en "plug and play"-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas samma dag som den ankommit till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.
idag 00:12 IP: MTZPmUkbe
Visma inför Delårsrapporten i morgon 27 November med siffrorna på nuvarande bolags kapital och kvartalets Burn rate.

Är mer i förundran om när datumet inför bolags stämman inkommer? Fortfarande stor ovisshet inför ett såpass stort förvärv av Clear Industry med kapital frågan? Är det en Emission vi väntar på?
Gällande tidsaspektens ca: 2 månader från bolags Pm bör iallafall datumet vara inkommande snart?
Kort citat: (TOR, JUL 30, 2020 09:30)
”Nästa steg i processen är genomförandet av en finansiell samt juridisk due diligence, vilken kommer ligga till grund för Josabs styrelses beslut om ett slutligt köpeavtal mellan parterna.  Detta beräknas vara klart inom ca 2 månader. Med hänsyn till affärens storlek kommer ett köpeavtal, med alla villkor för affären, att presenteras för Josabs aktieägare på en extra bolagsstämma för aktieägarnas godkännande och för juridisk giltighet mellan parterna.”
Men som vanligt vips blev dessa 2 månader 4 månader? Märkligt att tidsaspekten aldrig är i närheten att stämma i Josab? Men det är ju klart?
Citat: fi.se ” Handelsförbud 30 dagar före delårsrapport.
För personer i ledande ställning råder handelsförbud under de 30 kalenderdagar som föregår en delårsrapport och fram tills rapporten offentliggjorts. Person i ledande ställning får inte heller handla för tredje persons räkning. Efter offentliggörande av rapporten är handel tillåten.”

Mvh.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Josab Water Solutions 1,588 0,76% 1,58 0,51%
igår 16:19 IP: 7lnvPJhP4
Volvo, Nibe och Hexagon är tre exempel på bolag som gått bra
Men de är ju inga förhoppningsbolag som lever på pm.
Josab International AB / Kursen känns stabilare / ja säg nån rapport som vart rolig
igår 10:48 IP: kpzH562qm
under denna förbannade pandemi. Men nu kan det bara bli bättre. Framtiden är vår!
2020-11-23 19:34 IP: KnMwJOz6X
Att säga så lite med så många ord. Är inte gubben mer politikerämne än VD i ett börsbolag? Och varför lägga pengar på reklamfilmer med Josabs usla resultat?
Redigerades 2020-11-23
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Josab Water Solutions 1,588 0,76% 1,65 -3,76%
Josab International AB / Kursen känns stabilare / Kommer ju en rapport på fredag och vi vet redan...
2020-11-23 17:59 IP: fUvShZbox
Att den Inte är rolig, därav tror jag några småsparare säljer avff:)

Men nu är det framåt som gäller å inte backspegeln !

Lycka till nu

Vänligen

SB

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Josab International AB - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -