Immunicum AB

Rubrik Av Publicerat
Re Lindhe 20-01-27 14:45
Re lindhe Charles08 20-01-27 14:29
Re MLEX Lindhe 20-01-27 13:43
Re Leoabe löparn,, 20-01-27 12:43
Försäljning sutent Leoabe 20-01-27 12:42
Potentiell försäljning av Ilixadencel Leoabe 20-01-27 12:26
@aktieackordet Leoabe 20-01-27 12:04
Leoabe Aktieackordet 20-01-27 11:06
@Aktieackordet Leoabe 20-01-27 10:54
Re Garkast löparn,, 20-01-27 09:09
6 Februari, tankar, vissa utsvävande... Maria24 20-01-27 00:38
re Löparn Garkast 20-01-26 23:58
Immunicum uppvärdering 6 Februari kurs? Flygaren80 20-01-26 23:17
Re Aktieackordet Matterhorn 20-01-26 22:35
Re Aktieackordet löparn,, 20-01-26 22:03
1/1527 »
idag 14:45 IP: yNWiM5LGi
Den andra du skriver är MM, dock inte MLEX den datorn tradar i aktien.

SsWM stänger oftast på sikt med nettohabdel 0st aktier, det gäller inte MLEX
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Immunicum 10,1 -1,75% 10,04 0,6%
idag 14:29 IP: 2jyiEPj1v
MLEX och SSWM är marketmakers.

Att de skulle ha någon agenda förutom att tjäna på spread och volla ser jag det som extremt osannolikt.
Redigerades idag 14:30
idag 13:43 IP: yNWiM5LGi
Går bra för datorn MLeX i aktien, mindre handlare gör på pricken som de önskar.
Dock har de nettosålt en del och skulle behöva köpa tillbaka 150-200k aktier.
Misstänker att de gör detta via andra mäklare t ex Länsförsäkringar som är aggressiv ibland och köper stora poster.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Immunicum 10,1 -1,75% 10,18 -0,79%
idag 12:43 IP: f7aLKwaKt
"Detta värderar marknaden till under 1 miljard sek idag"

Ja det är sjukt lågt, ren fundamental felvärdering och tydligen fullständig oförståelse från marknadens sida för de relativt stora, delvis redan bevisade, vetenskapliga framgångsmöjligheterna att kombinera med checkpointhämmare i många cancerindikationer.
Immunicum AB / Försäljning sutent / Försäljning sutent
idag 12:42 IP: GTeU+b+ax
Försäljningen låg på drygt 1 miljard usd 2017.

https://articles2.marketrealist.com/2018/02/pfizers-sutent-perform-4q17/#
Immunicum AB / Potentiell försäljning av Ilixadencel / Potentiell försäljning av Ilixadencel
idag 12:26 IP: GTeU+b+ax
Enl Redeye, Edison och Arrowhead ligger ett framtida pris per behandling och år med Ilixadencel på mellan 50-75`000 USD.
Antalet nya fall RCC per år är 295`000
Om Ilixadencel kan nå 5% av dessa, med 50K usd i pris, så motsvarar det alltså en försäljning på 737,5 miljoner USD, alltså ca 7 miljarder SEK per år. DETTA ÄR ENDAST i RCC.
Detta värderar marknaden till under 1 miljard sek idag.
Immunicum AB / @Aktieackordet / @aktieackordet
idag 12:04 IP: GTeU+b+ax
Keytruda är 3:e mest sålda cancermedicinen 2018, men växer mycket snabbt, har med största sannolikhet gått om 2:an opdivo 2019. Kanske även gått om 1:an Revlimid.
Revlimid sålde för 9,6 miljarder usd med en tillväxt på 18%, medan Keytruda sålde för 7,6 miljarder usd, men med en tillväxt från 2017-2018 på 88%, så om tillväxten håller i sig är Keytruda redan nummer 1.
idag 11:06 IP: SwtPfcqQV
Gamla uppgifter jag kom över förmodligen.

Men Mercks Keytruda (ILIAD-studien) kommer enligt den andra rapporten att bli världens mest sålda läkemedel därmed också världens mest sålda cancerläkemedel.
Immunicum AB / @Aktieackordet / @Aktieackordet
idag 10:54 IP: GTeU+b+ax
Sunitinib är lång ifrån världens mest sålda cancer medel.
130 millioner USD är endast drygt 1 miljard SEK (Enl den rapport du hänvisar till) i sammanhanget en spottstyver.

Immunicum AB / Synar också / Re Garkast
idag 09:09 IP: f7aLKwaKt
"Denna koppling känner vi dock inte och därför tycker jag att det är vanskligt att särbehandla enstaka patienter i Mereca. K-M ger ett estimat med en felmarginal så vi får leva med en viss osäkerhet."

Men man måste vid medianöverlevnadsfixeringen särbehandla när de olika ingångsvärdena på IMDC och sakromatös status är kända, men inget mer som kan påverka överlevnaden. Då måste man behandla dem som jag har beskrivit (och det behövs ingen kurva av K-M-typ för det). Antingen får en avhoppare ett väntevärde på överlevnaden som är över eller under senare konstaterad medianöverlevnad där avhopparen ifråga ingår. Det är bara "gränsfallet" med ilixadencelgruppens längst överlevande (drygt 13 månader) där avgörandet om han får ett väntevärde över eller under medianen är osäkrare - förutsatt att patienten i fråga hade minst något av IMDC dålig prognos och sakromatös cancer annars hamnar den givetvis över medianen.
Immunicum AB / Sunitinib världens mest sålda cancerläkemedel / 6 Februari, tankar, vissa utsvävande...
idag 00:38 IP: Ckq5yO86l
Min övertygelse,
denna gång kommer tydligt redovisad klar data. Ett ypperligt forum att framföra delar av det på av en mycket insatt presentatör för Immunicums räkning, Magnus Lindskog, ( insatta åhörare ASCO ).
Förhoppning om flera ( nya ) variabler beskrivna, som stärker och pekar på fördelar olika aspekter... 

Förutsatt fortsatt tydlig pågående trend till Ilxadencel favör, kommer ge gensvar på kursen genom ordet redovisad KLARHET. 

Om medianen förvisso inte blir satt till den 6"e så är det ändå något som kommer inom kort ( sett till tidigare studier innfattat Sutent ). Det kommer uppfattas.
Fakta spikas där det räknas nämligen till de med faktisk kompetens, forskare läkare osv internationellt. Därav genereras budskapet som leder till ökat relevant intresse som vidare väcker ekonomisk kapacitet. Man når fram till rätt kanaler.
 Förvisso är redan Immunicum uppmärksammat av Big Pharma, men ASCO, släppt data i samband med det kan ge, i mina tankebanor ett stort genomslag som kan börja stressa de som eventuellt ser på Immunicum med intresse.

Därför, denna gång behöver Immunicum nå ut med ett solidt budskap ( statement ) . Då bryts denna slitsamma trend och detta bör ske nu.
Samma gynnsamma budskap som den 25 september 2019 eller motsvarande positivt, borde inte kunna gå fel om rätt redovisat.
Jag har större tilltro nu, på ASCO att Magnus, Alex och Simje mfl. som nu haft god tid att förbereda detta professionellt, också genomför det precis så.

Personligen så är jag alltså helt ok med replikerad data, allt extra inkl.satt median är ett glädjande bonus. Skulle positiv data mottagas negativt av " marknaden " ändå, kursen dippar någon krona pga idioti sitter jag kvar ändå starkare än någonsin.
För...
Iliad rycker närmare. 
I betydelsens vidare mening att den 6 troligen innebär en justering norrut ( normalisering ) bör man ta det som en verklig fingervisning om en analkande storm.

Redovisad data 6 feb = Ilixadencel + Sutent = fortsatt symbios, vad är då sannolikheten om upprepat t.om. bättre med checkpoint?
Förvisso andra indikationer, men i plural och med vetskapen om att Ilixadencel redan visat framgång även med andra kombinationer tidigare, bland annat indikationerna GIST och levercancer m.fl. ( om än små människostudier )...
Att Ilixadencel ger långvarig, i flera fall troligt bestående effekt och bot är då upprepat bevisat med sämre förutsättningar än ILIAD, sponsrad av två Big Pharma.
Vad säger det då om sannolikheten till förstärkt framgång i just ILIAD?

En kanske inte så osannolik tes är att ILIAD genomförs med modernare effektivare checkpointhämmare som med stor sannolikhet kommer ge än större genomslag i effekt än en bevisad framgångsrik genomförd kombination med Sutent om verkan påvisas, vilket borde vara högre sannolikhet för. 
Detta är raketen och min personliga vision om var jag tror detta kan ända.

Ilixadencel på bredden, ytterligare finjustering genom ökad vetskap om specifika, många indikationer kombinerat med de främsta...
Kan innebära början till slutet för vissa cancerformer, på riktigt.
Immunterapi är framtiden, förhoppningsvis kommer Immunicums Ilixadencel vara en betydande del av den spetsen.

Med detta svammel kör jag med huvudet först rakt in och igenom kaklet...
Immunicum AB / Synar också / re Löparn
igår 23:58 IP: LUCTzg0aM
Du har helt rätt i att avhoppade patienter med olika förutsättningar kan påverka kurvan på olika sätt och idealt vill man ju helst se en K-M kurva per subgrupp. Grunden för K-M är ju att alla patienter har samma förutsättningar. Avhopparna följer då den uppskattade kurvan fram till avhoppet och antas sedan ha fortsatt följa kurvan om de hade fortsatt i studien:
”Important assumptions are that censored patients have the same likelihood of survival as those continuing in the study (an assumption not easily testable)”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5045282/

Men viktigt är också om det finns en koppling mellan avhopp och förväntad livslängd:
”the Kaplan-Meier estimator may overestimate the survival function of T if the survival time and the censoring time are positively correlated, and underestimate the survival function if the times are negatively correlated.”
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.publhealth.18.1.83#_i4

Denna koppling känner vi dock inte och därför tycker jag att det är vanskligt att särbehandla enstaka patienter i Mereca. K-M ger ett estimat med en felmarginal så vi får leva med en viss osäkerhet. Kom ihåg att detta är en Fas 2-studie och en Fas 3 kommer ge betydligt säkrare statistik.

Att hantera avhoppare verkar för övrigt vara ett forskningsområde i sig och det finns tydligen varianter på K-M som försöker korrigera för olika typer av avhopp. För den intresserade finns det säkert möjlighet att utveckla förbättrade modeller.
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.publhealth.18.1.83

Immunicum AB / Immunicum uppvärdering 6 Februari kurs? / Immunicum uppvärdering 6 Februari kurs?
igår 23:17 IP: 4EFQYDBtn
Mycket nytt spännande med Immunicum nu den 6 Februari. Den bör väl uppvärderas innan dess, men hur mycket? Minns hur kursen rasade då i höst och då var väl förhoppningarna ännu högre?


Lycka Till 
igår 22:35 IP: NCQlGtWbO
Att det var på den nivån hade jag missat, tack för trevlig info.

Jag börjar luta åt att själva presentationen i februari från Immunicum blir viktiga för alla inblandade än själva resultat i MERECA (om det inte är en total katastrof såklart).
Immunicum har nu haft en mindre evighet på sig att förbereda detta. Dvs en blek presentationen måste vara helt utesluten. Det känns banne mig lite som en nystart, en kickoff!
igår 22:03 IP: f7aLKwaKt
"världens mest sålda cancerläkemedel (Sunitinib/Pfizer)"

Det är fullständigt galet. Däremot testas ilixadencel (också) i kombination med Keytruda som torde vara just världens mest sålda cancerläkemedel och lär ha goda utsikter att öka försäljningen ytterligare.

"Gör Sunitinib i kombo med Ilixadencel/Immunicum fyra gånger mer effektiv (hittills)"

Det är ett väl diffust eller generaliserande påstående. Men när det gäller komplett tumörresons visade ilixadencel i MERECA t o m en kring 5-6 ggr högre frekvens än 3 mycket stora historiska studier sammantagna som t o m hade marginellt friskare patienter i ett avseende.

När det gäller övrig tumörrespons gav ilixadencel storleksordningen fördubblad effekt i snitt på 3 olika effektmått.

"Då är det lätt att anta att Pfizer eller Merck (i den andra studien ILIAD) vill lägga vantarna på Immunicum."

Ja det håller jag med om.
Redigerades igår 22:08

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Immunicum AB - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -