I-tech

Rubrik Av Publicerat
Avanza affärsförslag i-tech Sinatra 19-12-06 16:43
Avanza köprekar I-tech Björnen! 19-12-06 15:53
Spännande aktie Tryffelsvinet 19-11-22 16:32
I-Tech presenterar på Redeye Tech Day, kl 14:00 Defroith 19-11-20 10:09
Intressant utveckling Strokkur 19-11-18 22:29
Spekulation Strokkur 19-11-13 22:00
Tydlig optimism Strokkur 19-11-06 19:35
I-tech på stora aktiedagen i Göteborg c3po 19-11-05 07:10
nej diagnosen 19-10-28 12:12
En fundering TänkStort 19-10-28 10:47
I-Tech: The time is now, KÖP! diagnosen 19-10-27 20:55
Vilken rapport c3po 19-10-25 08:59
Rapport Tobes 19-10-25 08:49
rapporten conta 19-10-24 23:25
Rapport Tobes 19-10-21 11:21
1/11 »
I-tech / Avanza köprekar I-tech / Avanza affärsförslag i-tech
2019-12-06 16:43 IP: 4DcEYJ9KF
Här är vad som skrivs i dagens avanzas affärsförslag

Höga bruttomarginaler i I-Tech
2019-12-06

Redeye tog nyligen upp bevakningen på I-Tech. Bolaget handlas mellan Redeye Bear Case och Redeye Base Case. Vi har tagit en pratstund med analytiker Oskar Vilhelmsson.

I-Tech är ett svenskt bioteknikföretag som tillverkar en unik ingrediens för tillväxthämmande bottenfärg för fartyg. Färg med bolagets ingrediens har i fleråriga tester på stora kommersiella fartyg visat att påväxt av det största problemet, havstulpaner, kunnat undvikas. Premiumfärg med I-Techs substans Selektope, har uppvisat besparingar på 5-8% i bränslekostnader för redarna, vilket kan vara skillnaden mellan vinst och förlust. I-Techs ingrediens är även mer miljövänlig än helt kopparoxid-baserad färg som dominerar marknaden idag.

I-Tech rapporterade en bruttomarginal om 48 procent i det tredje kvartalet. Är den marginalen uthållig eller bör den ses som mer av engångskaraktär?
Vi bedömer att marginalen är uthållig, även om det kan variera något mellan kvartalen. Vi tror snarare att den kan öka ytterligare uppemot 55% på ett par års sikt baserat på ökade volymer och en förbättrad produktionsprocess, vi räknar inte med några prishöjningar mot kund.

Bolaget verkar på en marknad med höga inträdesbarriärer. Kan du utveckla vilka dessa är och hur det påverkar konkurrenssituationen?
Vi bedömer att I-Tech har goda förutsättningar till hög lönsamhet på sikt. Det beror på dels det omfattande regulatoriska regelverket (biociddirektivet, BPR) som kräver omfattande data och riskanalys med kanske ett underliggande arbete på 7-10 år för att nå marknad. Utöver det krävs omfattande fartygstester för att i) bevisa funktionen med redare och ii) produkttester innan lansering med ett färgbolag. Industrin generellt är också väldigt konservativ, där dessa processer tar år.

Vad ser du för framtida potentiella katalysatorer som kan driva kursen norrut de närmaste året?
Under det kommande året finns ett par katalysatorer vi tror kommer driva aktien: Vi tror att en ny kund kommer att lanseras inom de närmsta två månaderna baserat på test-volymerna som såldes i Q3"19 samt att en ytterligare kund signeras under 2020. Utöver det kommer uppskalningen hos den största kunden, Chogoku (CMP) att spela stor roll för omsättningen kommande år vilket kommer vara en kalysator. Vid god efterfrågan från slutkunder till CMP, tror vi att de kan återkomma med en en större order under H2, 2020.

Vad ser du som den största risken med en investering i bolaget omkring dagens nivåer?
I dagens värdering på EV/S 9 för 2020 är krävs det att bolaget levererar på flera punkter framöver, där vi förväntar oss en stark uppskalning av CMP, samtidigt som man adderar nya kunder och där lönsamheten följer med. Den största risken just nu är kundkoncentrationen där CMP representerar kring 80% av omsättningen. Utöver det, finns risker för fördröjning på marknaden som är både konservativ och där incitamenten att investera i premiumfärg kortsiktigt begränsas av stor andel fartygsleasing.
I-tech / Avanza köprekar I-tech / Avanza köprekar I-tech
2019-12-06 15:53 IP: vQFUExszQ
Ett fantastiskt avslut på veckan för alla oss I-Tech ägare.

Ta del av Avanzas senaste affärsförslag baserat på analys från Redeye. Ser minst sagt lovande ut både för aktiekursen och för våra oceaner.

Trevlig läsning!
Redigerades 2019-12-06
I-tech / Spännande aktie / Spännande aktie
2019-11-22 16:32 IP: 3mW+7MmWB
Har de senaste 2-3 veckorna läst på och följt upp om I-tech efter ett tips från en kollega som är insatt. Måste säga att jag tycker om vad jag ser och hör. Känns som att reken/bevakningen från Redeye kan göra att fler blickar riktas mot aktien. Verkar vara ett välskött bolag med bra kommunikativ VD. Liten post nu men bevakar för framtida möjligheter.
I-tech / I-Tech presenterar på Redeye Tech Day, kl 14:00 / I-Tech presenterar på Redeye Tech Day, kl 14:00
2019-11-20 10:09 IP: 9LPMXdqKk
I-Tech presenterar kl 14:00.

Länk till sändningen: https://www.redeye.se/live/tech-day-2019#live-tech-day-sal-2
I-tech / Intressant utveckling / Intressant utveckling
2019-11-18 22:29 IP: Fon5QYIJb
https://www.cmp-chugoku.com/NEWS/2019/SEAFLO_NEO_CF_PREMIUM_NEWSEN190924.pdf

Jag har missat denna nyheten (från slutet september), som förklarar CMP:s ökade användning (rav selektope i premiumprodukter.
2019-11-13 22:00 IP: Fon5QYIJb
https://www.inc.com/ppg/marine-innovation-abounds-in-shipping.html

Med tanke på PPG:s satsningar på ny teknik och att de följer de globala trenderna m.m. Samt att en av deras undersökningar retweetades av Selektope, så anar jag att PPG är en av de stora producenterna som är i slutfasen av utveckling av färg med selektope? Spännande att följa detta

2019-11-06 19:35 IP: Fon5QYIJb
CEO Philip agerar med stort självförtroende i presentationen och med q3 rapporten i ryggen så mer eller mindre bekräftar han att ytterligare en stor producent är klar för lansering av färg med selektope. Längre fram i klippet så ser man att fler producenter är i slutfasen inför lansering.

Kort sagt. Jag har inte sett CEO agera med denna pondusen i tidigare presentationer. Selektope har lyckats med att etablera sig i marknaden. Enligt mig är det STARKT köpläge nu inför 2020.
I-tech / I-tech på stora aktiedagen i Göteborg / I-tech på stora aktiedagen i Göteborg
2019-11-05 07:10 IP: T0PGhd6cP
2019-10-28 12:12 IP: ZKbvTyOu/
För det första äger I-Tech samtliga patent för användandet av Medetomidin i vatten. Detta inkludera allt från målarfärg till kablar och fiskenät, etc...

För det andra, och avgörande är själva produktionsprocessen. Cambrex (som sålde nyligen sina aktier) sålde samtliga IP rättigheter samt produktionsprocessen till I-Tech innan börsintroduktionen. Produktionsprocessen är extremt komplicerad och består av 4 olika steg.

Jag bedömer möjligheten som NOLL.

I-tech / En fundering / En fundering
2019-10-28 10:47 IP: WWpi3S6IW
Verkande ämnet i Selektope är Medetomidin som är ett läkemedel.

Min fundering är som följer. Är det möjligt att köpa Medetomidin och på egen hand tillsätta det i vanlig bottenfärg? Kanske köpa det färdigblandat från något mindre nogräknat land? Gör man det för eget och ej vinstdrivande bruk så gäller väl inga patent?

Har en relativt stor position i detta papper.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Medetomidine
Redigerades 2019-10-28
I-tech / I-Tech: The time is now, KÖP! / I-Tech: The time is now, KÖP!
2019-10-27 20:55 IP: jZaIPF06N
I-Tech går från klarhet till klarhet. Selektope används i allt fler produkter, samt testas i allt större grad hos flera globala tillverkare av målarfärg. Q3 rapporten som presenterades i fredags var fenomenal; 145% omsättningstillväxt, positiv kassaflöde samt att I-Tech är numera mindre beroende av deras största kund CMP, då en annan (icke namngiven) kund stod för ca 20% av omsättningen.

Jag bedömer att I-Tech är kraftigt undervärderad. Jag anser att bolaget kommer att inom ett år värderas till 2 miljarder för att därefter, beroende på hur snabbt Selektope accepteras i målarfärg, samt inom övriga produktområden, värderas alltmer i paritet till MIPS.

Selektope

I-Tech säljer en produkt: Selektope. Vad som händer när man blandar ner 2 gram Selektope i en liter målarfärg är helt enkelt att havstulpaner inte längre kan fästa sig på fartygets skrov.

Det finns ett flertal faktorer som talar för målarföretagen att använda Selektope i sina färger;

Den första är såklart den ekonomiska besparingen som uppnås när ett fartyg inte drabbas av ett skrov täckt av havstulpaner. För att hålla samma hastighet på ett fartyg måste redare konsumera ca 40% mer bränsle år fem jämfört med år 0. Detta pga påväxt på skrovet. Genom att använde en färg innehållande Selektope sparar redarna mellan 10-20% av sina årliga utgifter på bränsle.

Varmare havstemperaturer: Varmare havstemperaturer gör att havstulpaner växer snabbare och mer aggressivt. När man bygger ett fartyg, bygger man först skrovet i en torrdocka. När skrovet är komplett sjösätts den och förankras vid en hamn där resterande del av fartyget byggs. Denna process kan ta uppemot 1 år i värsta fall. Redan vid dag 1 börjar havstulpaner fästa sig vid skrovet. Varven i Sydkorea har drabbats av just detta under senare år. Fartyg som målas med Selektope drabbas dock INTE av detta problem.

Kopparregleringar: Marinmålarfärg kan innehålla uppemot 50-70% koppar. Under den 5 åriga processen mellan ommålningar av fartyg söndras färgen ner och betydande mängder av koppar hamnar i havets botten. Vid slutet av 5 årsperiod finns minimalt med färg kvar på skrovet, precis i tid för ommålning. Kalifornien, Washington m fl har instiftat lager som förbjuder användandet av kopparfärg. Flera andra länder utvärderar frågan.

Invasiva arter: är främmande arter som hotar den biologiska mångfalden. När fartyg befinner i t ex Asien finns det vissa typer av arter som lever i den lokala biologiska mångfalden. Samtliga fartyg har ballastvatten där vatten, inklusive dessa arter tas in i fartyget skrov. Ifall fartyget seglar till en annan världsdel, där ballast vattnet töms, och dessa arter från Asien helt plötsligt blandas med arter från sig t ex europa uppstår en kraftig obalans i dessa vatten. Arter dör och den biologiska mångfalden ändras. Länder som Australien och Nya Zeeland har numera rätt att ”vända” på inkommande fartyg som inte uppfyller de strikt uppmätta kriterierna som krävs för att besöka deras hamnar etc. Flera andra länder håller också på med utredningar om just dessa frågor.

Dessa faktorer talar för sig själva, och med en allt större acceptans av Selektope kan det bara resultera i en sak: en enorm tillväxt för I-Tech.

Vad vet vi om 2020

Idag har I-Tech 2 kund; CMP och Hempel. I-Tech har i tidigare rapporter pratat om 3 nya potentiella aktiva kunder. Nu dras en av de fram som i stort sett en riktig kund. Denna kund stod för 20% av kvartalets omsättning, vilket motsvarar ca 2.500.000 sek.

CMP har redan lagt en beställning på 57 MSEK. Detta är en beställning på minst 57 msek.

Återvänder vi potentiella kunder finns överrasknings momentet just här. Beroende på hur många och när under 2020 dessa kunder lanserar färg innehållande Selektope, kan omsättning variera mellan 15 msek till 60 msek.

Låt mig förklara;

CMP: vet vi kommer att köpa för minst 57 msek.

Hempel: räknar jag med att de fortfarande omsätter 0. Hempel satsar alltmer på ommålningar av fartyg, och inte nyproduktion. Hempels marknadsandel inom nyproduktion är nästan obefintlig i dagsläget. Hempel satsar på en silikonfärg som benämns X7. Denna färg innehåller inte Selektope, även om X7’s ”hard fouling” egenskaper inte är optimala. Här finns det långsiktigt en stor potential för Selektope att inkluderas i denna färg, men inte under 2020.

Potentiell kund nr 3: stod för 20% av I-Techs omsättning i Q3. Ifall kund 3 står för 20% av omsättningen under 2020, får vi 15 Msek till i omsättning bara där. Att en test kund beställer motsvarande 20% av I-Tech omsättning kan bara innebära, enligt mig, att ifall de blir en riktig kund kommer siffrorna vara mycket större än så. Jag ser det som ett minimum, där de kan likaväl beställa för 30 msek totalt. Base case 15 msek. Bull case 30 msek

Potentiell kund nr 4 & 5: när man läser I-Techs Q3 rapport, kan man klart och tydligt märka att aktivitetsnivå inom potentiella kunder är hög. När eventuellt en ny kund lanserar en produkt, kommer med all säkerhet även de andra kunderna bli stressade. Jag tror att båda potentiell kund 4 och 5 kommer att lansera produkter innehållande Selektope under 2020. Även dessa kunder räknar jag med kommer att beställa Selektope för 15 MSEK var på årsbasis. Beroende på när under 2020 dessa tillverkare kommer online kan omsättningen variera kraftigt. Jag estimerar att lansföringarna sker den 1.a juli, dvs efter halva året. Lanserar de den 1.a januari blir omsättningen 30 msek, och lanserar de sina produkter den 31 december blir omsättningen 0 för 2020. Base case 15msek, bull case 30msek.

Då kan I-Tech’s omsättning 2020 bli;

Base: 57 + 15 + 15 = 87 MSEK

Bull: 57 + 30 + 30 = 117 MSEK

Långsiktigt tror jag att varje kund kommer att köpa Selektope för 100MSEK. Min bedömning bygger på CMP’s tillväxt. CMP har kontinuerligt ökat sina beställning, och nu senast med 50% från 36 msek för 2019 till 57 msek för 2020. Inget avtagande där!

Fem tillverkare skulle motsvara då 500 msek i omsättning och 300 i EDITDA (se nedan)… (OBS långsiktigt mål)

Jag tror mao att inom ett år finns det 5 tillverkare av marinmålarfärg som säljer produkter innehållande Selektope.

De 2 större aktörerna på marknaden idag är Juton och Akzo Nobel. CMP är den tredje största aktören. Juton är den aktören som levererar absolut mest premium färg. Premium färg är av den karaktär som innehåller Selektope. Jag anser att när dessa 2 aktörerna kommer online kommer vi se en oerhörd kraftig ökning av I-Techs omsättning. Med tanke på att I-Tech skriver om kund 3, 4 och 5, och det finns bara 6 aktörer på marknaden, måste ett av dessa jättar vara aktuell att lansera under nästa år… BINGO!

Bruttomarginalen låg i Q3 på 48% och stiger vid nästan varje rapport. Jag tror att bruttomarginalen kommer att öka ytterligare. Som i alla företag som börjar sälja finns det alltid en viss press på marginalen. Efter något år, i kombination med stordriftsfördelar ökar nästan alltid marginalerna. Jag bedömer att bruttomarginalen kommer att stiga i det långa perspektivet till långt över 60%.

2020 räknar jag på 55%. 2021 och framåt 60%.

EBITDA 2020:

Base: 47,8 msek

Bull: 64,4 msek

Känns väldigt billigt!

MIPS och I-Tech

MIPS är precis som I-Tech. Båda företagen är ingrediens företag, dvs använder man Mips teknologi eller Selektope i en befintlig beprövad produkt blir resultaten ännu bättre. MIPS med sina hjälmar och Selektope i målarfärg. Båda företagen har höga bruttomarginaler. Båda företagen växer kraftigt. Skillnaden just nu är att MIPS ligger ungefär 2-3 år längre fram i omsättning, vinst etc. Samtidigt måste påpekas att I-Tech totala marknad är betydligt större än vad MIPS är.

Se även klippet från DI TV där Fredrik Skoglund från Länsförsäkringar Fonder gör jämförelsen med MIPS. https://www.di.se/ditv/borsradet/forvaltarnas-basta-aktietips-just-nu-3/

Just det, en annan skillnad… MIPS värderas till 4 MILJARDER SEK, och I-Tech under 700 MILJONER SEK. Och redan för 3 år sedan värderades MIPS till över 2 Miljarder sek.

Tiden är nu! VD’s uttalanden i rapporten kan enkelt tolkats som att mycket kommer att ske under det närmaste året, och det ser vi också i siffrorna.

PS: jag äger mycket aktier, och planerar inte att sälja i närtid!
I-tech / Vilken rapport / Vilken rapport
2019-10-25 08:59 IP: 6F+FLgUWz
Säger bara...boom boom :-)
I-tech / Rapport / Rapport
2019-10-25 08:49 IP: WjVvcBLsf
Ingen tvekan om att det går bra, ökad omsättning, minskad förlust och prognosen säger lönsamhet 2020. Bra case detta, tycker även att börsvärdet i förhållande till andra bolag som inte visar så fina siffor har utrymme att gå upp rejält efter dessa siffror. just det, finns ju gott om pengar i kassan också:-).

Summering, bra omsättning, minskad förlust, på väg till breakeven, bra med pengar i kassan.
I-tech / Rapport / rapporten
2019-10-24 23:25 IP: ZsyMBGPUX
-Om rapporten blir bra då är det möjligt att sistnämnda aktieförsäljning via CAR börjar sälja.
-EPB har redan börjat med det.
I-tech / Rapport / Rapport
2019-10-21 11:21 IP: WjVvcBLsf
Såg intervjun i DI, ingen tvekan om hans syn på bolaget, stor potential. O på fredag är det rapport, lär förhoppningsvis visa att tagna orders ger resultat på sista raden.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

I-tech - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -